A magyar népesség egészségi állapotának és életminőségének pszichoszociális kockázati és protektív tényezői az egyes életszakaszokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73754
típus K
Vezető kutató Balog Piroska
magyar cím A magyar népesség egészségi állapotának és életminőségének pszichoszociális kockázati és protektív tényezői az egyes életszakaszokban
Angol cím Psychosocial risk and protective factors of quality of life and health status of the Hungarian population in different age groups
magyar kulcsszavak idő előtti halálozás, pszichoszociális kockázati tényezők, protektív tényezők, idős kor, fiatal kor, nemi különbségek, depresszió, életminőség
angol kulcsszavak premature mortality, psychosocial risk factors, protective factors, old age, young age, gender differences, depression, quality of life
megadott besorolás
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)70 %
Kognitív idegtudományok (pl. tanulás, memória, érzelmek, beszéd) (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Jövőbeli technológiák
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Mentális Egészségtudományok Kutatócsoport / Társult tag. (HUN-REN Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
résztvevők Balog Piroska
Kopp Mária
Kovács Mónika Erika
László Krisztina
Martos Tamás
Salavecz Gyöngyvér
Skrabski Árpád
projekt kezdete 2008-05-01
projekt vége 2012-05-31
aktuális összeg (MFt) 23.927
FTE (kutatóév egyenérték) 3.66
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A magyar társadalomban az utóbbi évtizedekben lejátszódó egészségi krízis, különösen a középkorú férfiak idő előtti egészségromlása és halálozása egyedülálló, a társadalomban lejátszódó kísérlet arra, hogy megértsük, hogyan függnek össze a környezeti hatások, a pszichés tényezők és az egészségi állapot, és milyen mechanizmusok magyarázhatják ezt az összefüggést. A jelen pályázat célja azoknak a kockázati és protektív tényezőknek a feltárása, amelyek az egyes életszakaszokban különösen fontos szerepet játszanak az önkárosító magatartásformák kialakulásában, az életminőség és az egészségi állapot alakulásában illetve az egyes nagy népegészségügyi jelentőségű megbetegedések kialakulásában és az ezek miatti halálozásban. A fiatal korosztály esetében elsősorban a későbbi veszélyeztetettség korai előrejelzőit, a különösen veszélyeztetett középkorú korosztályban a korai egészségromlás és az idő előtti halálozás háttértényezőit, az egyes nagy népegészségügyi jelentőségű megbetegedésekkel kapcsolatos kockázati és protektív tényezőket, míg a 70 évesnél idősebb korosztályban elsősorban a protektív tényezők szerepét, az "egész"-séges öregedés meghatározóit szeretnénk vizsgálni. A vizsgálatokhoz alapot teremtenek korábbi igen széleskörű országos reprezentatív felméréseink, különösen a Hungarostudy 2002 vizsgálat, és az ehhez kapcsolódó 2006-ban befejezett, 5000 főt magába foglaló követéses vizsgálat adatbázisa. A lehetséges pszichofiziológiai közvetítő mechanizmusok vizsgálata céljából jellemző alcsoportokban elemezzük az egyes pszichoszociális kockázati és protektív tényezők összefüggéseit élettani mutatókkal, pl. a nyál kortizol tartalmának, illetve a szívritmus variabilitásnak a változásaival.
angol összefoglaló
The health crisis in the last decades in Hungary, especially the premature morbidity and mortality among middle aged men might be regarded as a unique natural experiment to understand the relationships between psychosocial factors and health of the population, and to analyse the mechanisms which may explain these associations. The aim of the present project is to examine those risk and protective factors which may play important role in the development of self-destructive behaviours, in the establishment and maintainance of positive quality of life and health and in the pathogenesis of disorders of great epidemiological significance and in mortality due to these causes. It is important to examine the predictors of future risk factors in the young age group. In the highest-risk middle aged population we would like to analyse the psychosocial determinants of premature health deterioration and mortality, namely the predictors of disorders of great epidemiological significance such as cardiovascular, oncological and alcohol related disorders. In the old age group we are interested in the psychosocial protective factors which could predict healthy aging. Our broad national representative surveys, namely the Hungarostudy 2002 survey and the 2006 follow-up study which included 5000 persons, constitute the research basis for investigating these phenomena. To analyse the possible psychophysiological mediating mechanisms we would like to examine physiological reaction patterns such as saliva cortisol level and heart rate variability changes in different high risk subgroups in psychosocial stress situations.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat keretében tovább folytattuk a már korábban megkezdett, a magyar népesség demográfiai helyzetének és az egészségi állapot romlásának hátterében kimutatható társadalmi, életmód, pszichológiai, értékrenddel összefüggő elemzéseket. Feltártuk azokat a kockázati és protektív tényezőket, amelyek az egyes életszakaszokban, egyes társadalmi rétegekben különösen fontos szerepet játszanak a gyermekvállalásban, az életminőség és az egészségi állapot alakulásában, az önkárosító magatartásformák, illetve az egyes nagy népegészségügyi jelentőségű megbetegedések kialakulásában és az ezek miatti halálozásban. A fiatal korosztály esetében elsősorban a párválasztással, gyermekvállalással kapcsolatos helyzet háttértényezőit, a középkorúaknál a korai egészségromlás és az idő előtti halálozás meghatározóit, az egyes nagy népegészségügyi jelentőségű megbetegedésekkel kapcsolatos kockázati és protektív tényezőket, míg az idősebb korosztályban elsősorban a protektív tényezők szerepét, az "egész"-séges öregedés meghatározóit vizsgáltuk. A nemzetközi pályázatokban való részvétel alapján összehasonlító elemzéseket végeztünk, elsősorban a krónikus stressz, a demográfiai jellemzők és az egészségi állapot összefüggéseinek elemzésére.
kutatási eredmények (angolul)
In the frame of the project we continued to analyse the social, psychological, and way of life factors found in the background of the demographic situation and deteriorating health status of the Hungarian population. We explored those risk factors and protective factors that in certain stages of life and certain social strata play essential role in willingness to have children, in shaping quality of life and health status, in the development of self-destructive behaviours and certain illnesses of great public health importance, and resulting mortality. In the young age group we primarily examined background factors related to choosing a partner and willingness to have children, in the middle age group the determinants of early health deterioration, premature death, risk and protective factors related to certain illnesses of great public health importance, while in the older age group we analysed mainly the role of protective factors, and the determinants of healthy/wholesome aging. Based on participation in international projects we performed comparative analysis in order to examine the relationship between chronic stress, demographic characteristics and health status.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73754
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Győrffy Zs - Ádám Sz - Kopp M: A pszichés morbiditás prevalenciái és háttértényezői a magyarországi orvosnők körében, Népegészségügy 2010. 87. 2. 84-93., 2010
Martos, T., Konkoly Thege, B., & Kopp, M.: Csak az egészség meglegyen? Egészséggel kapcsolatos életcélok fontossága a 'Hungarostudy Egészség Panel' 2006 felmérés alapján., Pszichológia 30(2), 159-171., 2010
Czira ME; Lindner AV; Novák Márta; Molnar MZ; Molnárné Fornadi Katalin; Kelemen A; Laszlo G; Mucsi I; Keszei AP; Kennedy SH; Novak M:: Association between the Malnutrition-Inflammation Score and depressive symptoms in kidney transplanted patients., GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY (ISSN: 0163-8343) 33: (2)157-165. (2011), 2011
Dégi CsL, Balog P, Kopp M, Kállay É, Thsyer JF, Csikai EL: Depressive symptoms, negative life events and incidence of lifetime treatment of cancer in the Hungarian population,, J Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 10, 1, 39-57., 2010
Cserép Zsuzsanna, Balog P, Székely J, Treszl A, Kopp MS, Thayer JF, Székely A: Psychosocial factors and major adverse cardiac and cerebrovascular events after cardiac surgery, Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, 11:567-572, 2010
Konkoly Thege B, Stauder A, Kopp MS: Relationship between meaning in life and intensity of smoking:do gender difference exist?, Psychology and Health, 25,5,589-599., 2010
Kopp Mária, Balog Piroska, Konkoly Thege Barna, Salavecz Gyöngyvér, Stauder Adrienne, Bódizs Róbert: A lelki egészség epidemiológiai, pszichofiziológiai vizsgálata és a lelki egészségmegőrzés lehetőségei,, Népegészségügy, 87,2,52-58, 2010
Kopp MS, Konkoly Thege B, Balog P, Stauder A, Salavecz Gy, Rózsa S, Purebl Gy, Ádám Sz: Measures of stress in epidemiological research,, Journal of Psychosomatic Research 69, 211-225., 2010
Kopp MS, Skrabski Á, László KD, Janszky I: Gender Patterns of Socioeconomic Differences in Premature Mortality: Follow-up of the Hungarian Epidemiological Panel, International Journal of Behavioural Medicine, 18:22–34, 2011
Martos T, Konkoly Thege B, Kopp MS: Health aspirations in the context of age and self-rated health. Findings from a representative Hungarian sample, Journal of Health Psychology, 15,2,269-278., 2010
Martos T, Konkoly Thege B, Steger MF: It's not only what you hold, it is how you hold it. Dimensions of religiosity and meaning in life, Personality and individual differences, 49, 863-88., 2010
Martos T, Kopp MS: Life Goals and Well-Being: Does Financial Status Matter? Evidence from a Representative Hungarian Sample, Social Indicators Research 105: pp. 561-568. (2012) DOI 10.1007/s11205-011-9788-7 (online first), 2012
Salavecz Gy., T Chandola, H Pikhart, N Dragano, J Siegrist, K-H Jöckel, R Erbel, A Pajak, Malyutina, R Kubinova, M Marmot, M Bobak, M Kopp.: Work stress and health in Western European and post-communist countries: an East-West comparison study., J Epidemiol Community Health. Jan;64(1):57-62., 2010
Kopp M: PSYCHOSOMATIC FACTORS IN THE ELDERLY, 28th European conference of Psychosomatic Research, Innsbruck, July 2-3. 20, 2010
Kopp M. et al: Gender patterns of socioeconomic differences in premature mortality: Follow-up of the Hungarian Epidemiological Panel,, Internatonal Congress of Behavioral Medicine, Washington DC, 31 July- 8 August, 2010., 2010
Kopp, Maria S. (invited speaker): BEHAVIORAL MEDICINE IN MEDICAL TRAINING IN HUNGARY, Internatonal Congress of Behavioral Medicine, Washington DC, 31 July- 8 August, 2010., 2010
Kopp et al: Gender differences in mediating role of depression between socioeconomic factors and premature mortality: Follow-up of the Hungarian Epidemiological Panel, 15th EPA Epidemiology and Social Psychiatry, Bergen Norway 16/19 2010, 2010
Kopp, Maria S. et al. (invited speaker): The Hungarian Alliance against Depression, Strengthening social capital in the intervention region, 10th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, London, 21st-24th September 2010, 2010
Kopp MS: Gender Modifies the Effect of Socioeconomic Factors on Premature Mortality in a Changing Society: Follow-up of the Hungarian Epidemiological Panel, 5th International Congress on Gender Medicine , Tel Aviv, Israel, 30 November-3 December 2010., 2010
Kopp M (meghívott előadó): Epidemiológia és epigenetika: környezet, lélek és egészség,, Magyar Pszichiátriai Társaság kongresszusa, Sopron, 2011. január 26-29., 2010
Kopp MS (invited speaker): The proposals of the Demographic Roundtable,, European Conference on Demographic Processes, European Presidency Conference, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, March 28, 2011., 2011
Kopp Mária (meghívott előadó): A magyar család jövője, Magyar Családterápiás Egyesület XXV. Jubileumi Vándorgyűlése,Szeged, 2011. április 8-10., 2011
Kopp M (meghívott előadó): A család egészségvédő szerepe, a generációk közötti együttműködés jelentősége,, Magyar Vöröskereszt Országos konferenciája, 2011. április 18. Pécs, 2011
Kopp M (meghívott előadó): ,,Kényszer-szinglik Európában" Magyarország a színes Európában,, Európa fórum, Ráckeve Savoyai kastély, 2011. április 29., 2011
Kopp M (meghívott előadó): A mai magyar társadalom lelki egészségi állapota,, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (EPMSZ), Magyar Pax Romana (MPR), ,,Kihívások és felelősségek" 2011. április 30, Balatonszárszó, 2011
Ádám Sz, Cserháti Z, Balog P, Kopp M: Nemi különbségek a stressz szintjében és a pszichoszociális jóllét mutatóiban,, Mentálhigiéne és Pszichoszomatika,11,4, 277-296, 2010
Balog P, Dégi LCs, Szabó g, Susánszky A, Stauder a, Székely a, Falger P, Kopp M: Magas vérnyomás vagy depresszió? Rossz házasságban másképp betegek a férfiak és másképp a nők, Mentálhigiéne és Pszichoszomatika,11,4, 313-334., 2010
Győrffy Zs, Sándor I, Csoboth Cs, Kopp M: A fizikailag bántalmazott nők reprodukciós zavarai,, Mentálhigiéne és Pszichoszomatika,11,4, 297-312., 2010
Falus, A., Marton, I, Borbényi, E., Tahy, Á., Karádi, P., Aradi, J., Stauder A és Kopp, M: A 2009. ORVOSI NOBEL DÍJ ÉS EGY MEGLEPŐ ÜZENETE: AZ ÉLETMÓD BEFOLYÁSOLJA A TELOMERÁZ AKTIVITÁST, Orvosi Hetilap Jun 13;151(24):965-70., 2010
Hegerl U, Arensman E, Aromaa E, Coyne J, Gusmao R, Kopp M, Maxwell M, Meise U, Pycha R, Pull C, Reisch T. Scheerder G, Sisask M, Perez SOla V, Tuulari J,van Audenhove C: Improving the care of depressed patients and preventing suicides - The European Alliance Against Depression, German Medical Journal (német-arab kiadás), 11, Digital edition /eBook 3_2011, 74-78., 2011
Kopp M: A nők és férfiak idő előtti halálozásának különbségei a mai magyar társadalomban: a pszichoszociális háttértényezők jelentősége, Egészség-Akadémia 1, 3, 171-180., 2010
Kopp M: A gender kutatások népegészségügyi és demográfiai jelentősége, Mentálhigiéne és Pszichoszomatika, 11,4, 243-254., 2010
Kopp M: A környezeti tényezők szerepe a szív-érrendszeri kockázati tényezők kialakulásában, Háziorvosi Továbbképző szemle, XV, 1, 50, 2010
Susánszky A, Susánszky É, Kopp M: A házastársi stressz prediktorai férfiak körében,, Mentálhigiéne és Pszichoszomatika,11,4, 391-404., 2010
Susánszky É, Susánszky A,Szántó Zs, Kopp M: Vezetők életminősége és életstílusa, Mentálhigiéne és Pszichoszomatika,11,4, 371-390., 2010
Szabó G, Szántó Zs, Balog P, Kopp M: Az életesemények, a stressz és a megküzdés nemi különbségei, Mentálhigiéne és Pszichoszomatika,11,4, 349-370., 2010
Värnik A, Sisask M, Värnik P, Wu J, Kolves K, Arensman E, Maxwell M, Reisch T, Gusmao R, van Audenhove C, Scheerder G, van der Feltz-Cornelis KM, Coffey C, Kopp M, Szekely A, Roskar S, Hegerl U: Drug suicide: a sex-equal cause of death in 16 European countries Or Intentional drugs overdose kills men and women equally: a study of 16 European countr, BMC Public Health 2011, 11:61 doi:10.1186/1471-2458-11-61, 2011
Peeter Värnik, Merike Sisask, Airi Värnik, Zrinka Laido, Ullrich Meise, Angela Ibelsha¨user,Chantal Van Audenhove, Alexandre Reynders, Ru¨ ya-Daniela Kocalevent, Maria Kopp, Agnes Dosa,Ella Arensman, Claire Coffey, Christina M. van der Feltz-Cornelis, Ricardo Gusma~o, Ulrich Hegerl: Suicide registration in eight European countries: A qualitative analysis of procedures and practices, Forensic Science International, 202, 86-92., 2010
Simor P, Köteles F, Sándor P, Petke Z, Bódizs R.: Mindfulness and dream quality: The inverse relationship between mindfulness and negative dream affect., SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY doi: 10.1111/j.1467-9450.2011.00888.x., 2011
Gombos F, Bodizs R, Kovacs I: Atypical sleep architecture and altered EEG spectra in Williams syndrome., JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH 55:(3) pp. 255-262., 2011
Weiss B, Clemens Z, Bodizs R, Halasz P: Comparison of fractal and power spectral EEG features: Effects of topography and sleep stages., BRAIN RESEARCH BULLETIN 84:(6) pp, 359-75., 2011
Simor P, Csóka S, Bódizs R: Nightmares and bad dreams in patients with borderline personality disorder: Fantasy as a coping skill?, EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 24:(1) pp. 28-37., 2010
Német O, Sándor P, Bódizs R: Az alvó agy egyedspecifikus vonatkozásai - az intelligencia és az alvó agy., HADTUDOMÁNYI SZEMLE 3:(2) pp. 126-133., 2010
Lázár AS, Lázár ZI, Bíró A, Gyori M, Tárnok Z, Prekop C, Keszei A, Stefanik K, Gádoros J, Halász P, Bódizs R: Reduced fronto-cortical brain connectivity during NREM sleep in Asperger syndrome: An EEG spectral and phase coherence study., CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 121:(11) pp. 1844-1854., 2010
Kovács I, Vargha A, Ali I, Bódizs R: Álomminőség, trauma és öngyilkosság alkalmazkodási zavarban., PSYCHIATRIA HUNGARICA 25:(1) pp. 62-73., 2010
Bódizs R, Purebl G, Rihmer Z: Hangulat, hangulatingadozások és depresszió: a cirkadián ritmusok szerepe., NEUROPSYCHOPHARMACOLOGIA HUNGARICA 12:(1) pp. 277-287., 2010
Simor Péter; Köteles Ferenc; Bódizs Róbert: Elmerülés az élményben: a Tellegen-féle Abszorpció Skála vizsgálata egyetemista mintán., MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 12: (2) pp. 101-123., 2011
Horváth K; Martos J; Mihalik B; Bódizs R:: Is the Social Brain Theory Applicable to Human Individual Differences? Relationship between Sociability Personality Dimension and Brain Size., EVOLUTIONARY PSYCHOLOGY 9: (2) pp. 244-257., 2011
Degi C; Balog P; Kopp M; Thayer J; Csikai E: Depression and negative life events as risk factors for cancer history., JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH 70: (6) p. 590., 2011
Kopp M; Laszlo K; Janszky I: Gender and health in a changing society: Follow-up of the Hungarian Epidemiological Panel., JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH (ISSN: 0022-3999) 70: (6) p. 53., 2011
Kopp Mária: Ember-környezeti játékelméleti modell., MAGYAR TUDOMÁNY (ISSN: 0025-0325) 172: (6) pp. 665-677., 2011
B Rafael Beatrix; Balog P: Iszkémiás szívbetegek pszichés állapotának vizsgálata, Semmelweis Egyetem PhD Tudományos Napok, Budapest, 2011
B Rafael B; Balog P; Szász K: Szorongás és depresszió mértéke a kardiológiai rehabilitációs osztályos fekvő betegeknél., Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Kongresszusa, Balatonfüred, 2011
B Rafael B; Balog P; Szász K; Simon A; Pálinkás A; Drótos G: Akut szívinfarktuson átesett betegek pszichés jellemzőinek vizsgálata., Orvosi Rehabilitációs és Fizikális Medicina Mo.-i Társasága Vándorgyűlése, Nyíregyháza, 2011
Falus A; Marton I; Borbenyi E; Tahy A; Karadi P; Aradi J; Stauder A; Kopp M: A challenging epigenetic message: telomerase activity is associated with complex changes in lifestyle., CELL BIOLOGY INTERNATIONAL (ISSN: 1065-6995) 35: (11) pp. 1079-1083., 2011
Martos T; Kopp M: A társadalmi összjóllét jelentősége és vizsgálatának lehetőségei a mai magyar társadalomban II.: A GDP alakulása és az életminőség néhány trendje Magyarországon, 1990-2010., MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA (ISSN: 1419-8126) 12: (4) pp. 375-394., 2011
Vereckei E; Susánszky É; Kopp M; Ratkó I; Czimbalmos Á; Nagy Zs; Palkonyai É; Temesvári I P; Kiss E; Törő K; Poór Gy: Környezeti faktorok és a pszicho-szociális állapot hatásának elemzése a krónikus derékfájással kezelt betegek körében., MAGYAR REUMATOLÓGIA (ISSN: 0139-4495) 52: pp. 79-84., 2011
Susánszky É; Hajnal Á; Kopp M: Alvászavarok és rémálmok mint az öngyilkossági magatartás rizikófaktorai férfiak és nők körében., PSYCHIATRIA HUNGARICA (ISSN: 0237-7896) 26: (4) pp. 250-257., 2011
Susánszky É; Hajnal Á; Kopp M: Az álmok szerepe az öngyilkossági magatartás alakulásában., MPT VIII. Nemzeti Kongresszusa, Sopron, 2011
Martos T; Konkoly Thege B: Aki keres, és aki talál; az élet értelmessége keresésének és megélésének mérése az Élet Értelme Kérdőív magyar változatával., MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE (ISSN: 0025-0279) 67: (1) pp. 125-149., 2012
Purebl György: A mentális zavarok etiológiája szélesebb perspektívából: a kronobiológia jelentősége., ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ SZEMLE (ISSN: 1218-2583) 18: (Klnsz) pp. 55-59., 2011
Polner K; Szeifert L; Vamos EP; Ambrus C; Molnar MZ; Ladanyi E; Kiss I; Kiss E; Torok M; Kopp MS; Novak M; Rosivall L; Mucsi I; Turi S: Psychosocial characteristics and self-reported functional status in patients on maintenance dialysis in Hungary., CLINICAL NEPHROLOGY (ISSN: 0301-0430) 76: (6) pp., 2011
Rohánszky Magda; Konkoly Thege Barna; Bodoky György: Akik túlélték a betegséget. Daganatos betegek életminősége egy retrospektív vizsgálat tükrében., MAGYAR ONKOLÓGIA (ISSN: 0025-0244) 55: (3) p. 193-198., 2011
Pilling Janos; Konkoly Thege Barna; Demetrovics Zsolt; Kopp Maria: Alcohol use in the first three years of bereavement: a national representative survey: Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy., SUBSTANCE ABUSE TREATMENT PREVENTION AND POLICY (ISSN: 1747-597X) 7: (1) p. 3., 2012
Purebl Gy: Alvászavarok. In: Németh A; Füredi J (szerk.) : A pszichiátria rövidített kézikönyve., Budapest: Medicina Könyvkiadó, pp. 349-362., 2011
Kopp M; Martos T: A társadalmi összjóllét jelentősége és vizsgálatának lehetőségei a mai magyar társadalomban I. Életminőség, gazdasági fejlődés és a Nemzeti Összjóllét Index., MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA (ISSN: 1419-8126) 12: (2) pp. 241-259., 2011
Kovács József: Az öngyilkosság bioetikai kérdései., Előadás a Magyar Fenomenológiai Egyesület tudományos ülésén. ELTE BTK, 2011
Kopp M: Epidemiológia és epigenetika., Magyar Pszichiátria Társaság konferencia (felkért előadó) Debrecen,, 2011
Kopp M: Gender and health: "WHO Commission for a European Review of Social Determinants of Health and the Health Divide in the WHO European Region, Malmö, Svédország, 3-4 March Invited speaker, 2011
Kopp Mária: EMBER-KÖRNYEZETI JÁTÉKELMÉLETI MODELL" A fenntartható fejlődés, valamint a környezet- és természetvédelem összefüggései a Kárpát-medencében, MTA PÉCSI TERÜLETI BIZOTTSÁG, SZENT ISTVÁN TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA, PÉCS., 2011
Kopp Mária S; Székely András; Ádám Szilvia: Psychosocial Background Factors Associated with Self-Reported Suicide Attempts in the Hungarian Population., 3rd EuroSafe Conference on Injury Prevention and Safety Promotion. Gödöllő, 2011
Kopp Mária S; Janszky Imre; László Krisztina: Gender roles and health in a changing society., 25th Annual Conference of the European Health Psychology Society. Crete, Greece, 2011
Kopp Mária (invited guest): World Congress of WHO on Social Determinants of Health, Rio de Janeiro, 2011
Kopp M: Gender and health working group report ; WHO Commission for a European Review of Social Determinants of Health and the Health Divide in the WHO European, London, 2011
Kopp M: A média meghatározó szerepe a szolnoki és miskolci depresszió és öngyilkosság megelőzési programban: A média pozitív szerepe az öngyilkosságok megelőzésében konferencia, Országgyűlési Biztosi Hivatal, Budapest, 2011
Balog P; Mészáros E; Kovács É; Ádám Sz; Kopp M: Risk factors of divorce., Az Európai Egészség-pszichológiai Társaság 25. Éves Kongresszusa, Kréta, Görögország, 25th Annual Congress of the European Health Psychology Society, Crete, Greece, 2011
Cserháti Z; Ádám Sz; Balog Piroska; Stauder A; Konkoly Thege B; Purebl Gy; Székely A; Kopp M: Stress management interventions decreasing anxiety and work-family conflict., Az Európai Egészség-pszichológiai Társaság 25. Éves Kongresszusa, Kréta, Görögország, 25th Annual Congress of the European Health, 2011
Balog P: Család és egészség - összefüggések, kérdések, megoldáskeresés. Együtt a családdal., Nevelési Tanácsadók Konferenciája, Budapest., 2011
Balog P; Kovács É; Mészáros E; Kopp M: A családi állapot és az egészségi állapot összefüggései., Magatartástudományi Napok. Gödöllő, 2011
Balog P: Házasság, család, egészség. A családi életre nevelés kérdései., A XI. kerületi Önkormányzat és a Lehetőség a rászorulóknak alapítvány szervezésében. Budapest, 2011
Rafael B; Balog P; Szász K; Simon A; Pálinkás A; Drótos G: Akut szívinfarktuson átesett betegek pszichés jellemzőinek vizsgálata., Orvosi Rehabilitációs és Fizikális Medicina Mo.-i Társasága Vándorgyűlése, Nyíregyháza, 2011
Kovács É, Balog P, Preisz L: A Poszttraumás Növekedésérzés Kérdőív pszichometriai mutatói hazai mintán. Psychometric characteristics of the Posttraumatic Growth Inventory in a Hungarian sample., Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 13 (1): 57-84, 2012
Balog P: A női szív betegségeinek speciális jellemzői. Pszichológiai szempontok., Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Kongresszusa. Balatonfüred, 2012
Mária Kopp, András Székely, Szilvia Ádám: Severity of depressive symptomatology and suicidal behaviour in the Hungarian population., 20th European Congress of Psychiatry, Prague, 2012
Székely András, Cserháti Zoltán, Kopp Mária: Közösségi alapú öngyilkosság megelőző programok: EAAD, OSPI és PREDI-NU., A Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyűlése, Debrecen, 2012
Cserháti Zoltán, Székely András, Papp Katalin, Hajnal Ágnes, Ádám Szilvia, Kopp Mária: Közösségi segítők szerepe az öngyilkosságok megelőzésében., A Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyűlése, Debrecen, 2012
Ádám Szilvia, Pilling János, Székely András, Tóth Mónika, Kopp Mária: Önbeszámolón alapuló öngyilkossági magatartással összefüggő pszicho-szociális faktorok a magyar népesség körében., Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyűlése, Debrecen, 2012
Hajnal Ágnes, Susánszky Éva, Kopp Mária: Öngyilkossággal kapcsolatos ismeretek a magyar lakosság és főiskolások körében., Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyűlése, Debrecen, 2012
Tóth Mónika, Székely András, Ádám Szilvia, Cserháti Zoltán, Zonda Tamás, Kopp Mária: Az öngyilkossági magatartás pszichés és szociokulturális háttértényezőinek vizsgálata az etnikai hovatartozás tükrében., Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyűlése, Debrecen, 2012
Kopp Mária: Magatartásorvoslás, epidemiológia és epigenetika: környezet, lélek és egészség., Családorvos Kutatók Országos Szervezete XI. Kongresszusa, Budapest, 2012
Kovács Mónika: Pártalálás, Budapest, Semmelweis Kiadó, 2008
Martos Tamás: Házaspárok és a stressz - a megküzdés és megelőzés esélyei a párkapcsolatokban, Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Szerk Kopp M. Semmelweis, Bp. 233-239., 2008
Martos Tamás: Életcélok és esélyteremtés, Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Szerk Kopp M. Semmelweis, Bp., 2008. 47-58., 2008
Susánszky É, Székely A, Szabó G, Szántó Zs, Klinger A, Konkoly Thege B, Kopp M: A Hungarostudy Egészség Panel követéses vizsgálat módszertana, Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Szerk Kopp M. Semmelweis, Bp., 2008. 23-33., 2008
Hegerl U, Wittmann M, Arensman E, Van Audenhove Ch, Bouleau JH, Feltz-Cornelis Ch, Gusmao R, Kopp M: The “European Alliance Against Depression (EAAD)”: A multifaceted, community based action programme against depression and suicidality, WORLD JOURNAL OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY 9(1): 51-59, 2008
Kopp M, Skrabski Á: Miért alapvető politikai fogalom a társadalom boldogság érzete?, VALOSAG (2): 30-38, 2008
Dunai, A, Keszei, AP, Kopp MS, Shapiro CM, Mucsi, I, Novak, M: Cardiovascular disease and health care utilization in snorers: a population survey, SLEEP 31(3): 411-416, 2008
Vamos EP, Kopp MS, Keszei A, Novak M, Mucsi I: Prevalence of diabetes in a large, nationally representative population sample in Hungary, DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE 81(3): e5-e8, 2008
Hegedűs K, Szabó N, Szabó G, Kopp M: Egészségesebbek-e az egészségügyben dolgozók? Összehasonlító vizsgálat (2002-2006), NOVER 21(1): 3-9, 2008
Szabó N, Szabó G, Kopp M: Egészsgügyi dolgozók munkahelyi stressz-állapota és társas támogatottsága,, NOVER 21(1): 10-17, 2008
Laszlo DK, Gyorffy Zs, Adam Sz, Kopp MS: Work-related stress factors and menstrual pain: a nation-wide representative survey,, JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 29(2): 133-138, 2008
Bodizs R, Simor P, Csoka Sz, Berdi M, Kopp MS: Dreaming and health promotion: a theoretical proposal and some epidemiological estabilishments,, EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH 3(1): 35-62, 2008
Kopp M, Purebl Gy, Székely A, Bagi M:: A társadalmi tőke népegészségügyi jelentősége, az Európai Szövetség a Depresszió Ellen program hazai tanuságai,, MAGYAR EPIDEMIOLOGIA 5(2): 109-120, 2008
Konkoly Thege B, Stauder A, Kopp M:: Relationship between meaning in life and intensity of smoking. Do gender difference exist?, PSYCHOLOGY AND HEALTH, 1-11, DOI: 10.1080/08870440802460442, 2008
Konkoly Thege B, Martos T, Skrabski Á, Kopp M:: A rövidített stressz és megküzdés kérdőív élet értelmességét mérő alskálájának (BSCI-LM) pszichometriai jellemzői, MENTALHIGIENE ES PSZICHOSZOMATIKA 9(3): 243-261, 2008
Kopp M szerk.: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban,, Semmelweis, Budapest, 621 p., 2008
Kopp M: Az esélyerősítés magatartástudományi modellje, pp. 3-9. In: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (Ed. Kopp M), Semmelweis, 2008
Kopp M, Skrabski Á, Rózsa S:: A Hungarostudy 2002 és a Hungarostudy 2006 követéses vizsgálat kérdőívei, pp. 34-46. In: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (Szerk. Kopp M), Semmelweis Bp., 2008
Kopp M, Skrabski Á:: Kik boldogok a mai magyar társadalomban?, pp. 73-79. In: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (Szerk. Kopp M), Semmelweis Bp., 2008
Kopp M, Székely A, Skrabski Á:: Mi magyarázhatja a magyar férfiak idő előtti egészségromlását és halálozási arányait?, pp. 212-220. In: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (Szerk. Kopp M), Semmelweis Bp., 2008
Kopp M, Skrabski Á:: A meghosszabbodott életévek forradalma., pp. 221-225. In: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (Szerk. Kopp M), Semmelweis Bp., 2008
Kopp M, Győrffy Zs, Ádám Sz:: Az iskolázott nők hátrányos megkülönböztetése, az esélyerősítés lehetőségei., pp. 250-253. In: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (Szerk. Kopp M), Semmelweis Bp., 2008
Győrffy Zs, Ádám Sz, Harmatta J, Túry F, Kopp M, Szényei G:: A pszichiátria területén dolgozó diplomás nők életminősége és egészségi állapota., pp. 356-364. In: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (Szerk. Kopp M), Semmelweis Bp., 2008
Neumann-Bódi E, Hofmeister-Tóth Á, Kopp M:: Kulturális értékek vizsgálata a magyar társadalomban Hofstede kulturális dimenziói alapján., pp. 365-372. In: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban (Szerk. Kopp M), Semmelweis Bp., 2008
Susánszky É, Hajnal Á, Kopp M:: Öngyilkossággal kapcsolatos ismeretek, attitüdök a magyar lakosság és a segítő foglalkozású szakemberek körében,, PSYCHIATRIA HUNGARICA 23(5): 376-384., 2008
Balog P: A házastársi/élettársi kapcsolat szerepe az esélyteremtésben, pp. 240-249. In: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Szerk Kopp M. Semmelweis, Bp., 2008
Balog P, Purebl Gy: Pszichoszociális tényezők a szív-és érrendszeri betegek esélyteremtésében (Hungarostudy Egészségpanel 2006)., pp. 544-550. In: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Szerk Kopp M. Semmelweis, Bp., 2008
Székely A, Balog P:: Nyitott szívműtéten átesett betegek életesélyeit növelő tényezők., pp. 551-556. In: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Szerk Kopp M. Semmelweis, Bp., 2008
Purebl Gy, Balog P:: A depressziós tünetegyüttes jelentősége az esélyteremtés szempontjából, pp. 584-591. In: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Szerk Kopp M. Semmelweis, Bp., 2008
Cserép Zs, Losoncz E, Malik A, Székely A, Balog P, Kopp M: Nyitott szívműtéten átesett betegek életkilátásait meghatározó pszichoszociális tényezők.,, ORVOSI HETILAP 149(33): 1549-1554, 2008
Lázár A, Bódizs R: Az alvás szerkezete és mintázatai autizmus spektrumzavarban., PSYCHIATRIA HUNGARICA 23(2): 109-128., 2008
Bódizs R: Differenciálpszichológia alvásélettani megközelítésben: az egyéni EEG mintázatok jelentősége,, MAGYAR PSZICHOLOGIAI SZEMLE 63(1): 29-50, 2008
Purebl Gy, Bódizs R:: Az inszomnia komorbiditása egyéb betegségekkel, GYOGYSZERESZET 52: 323-328, 2008
Bódizs R, Lázár A, Rigó P: Correlation of visuospatial memory ability with right parietal EEG spindling during sleep,, ACTA PHYSIOLOGICA HUNGARICA 95: 297-306, 2008
Harmat L, Takács J, Bódizs R:: Music improves sleep quality in students, JOURNAL OF ADVANCED NURSING 62(3): 327-335, 2008
Bódizs R, Körmendi J, Rigó P, Lázár A: The individual adjustment method of sleep spindle analysis: Methodological Improvements and roots in the fingerprint paradigm, JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS, doi 10.1016/j.jneumeth.2008.11.006-, 2008
Csóka Sz:: Életminőség és esélyegyenlőség a korai kötődés tükrében, pp.179-192. In: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Szerk Kopp M. Semmelweis, Bp., 2008
Konkolÿ Thege B, Martos T: Reliability and validity of the Shortened Hungarian Version of the Existence Scale., Existenzanalyse 25(1): 70-74, 2008
Konkolÿ Thege B:: A szalutogenikus megközelítés lehetőségei az esélyteremtésben., pp. 59-65. In: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Szerk Kopp M. Semmelweis, Bp., 2008
Bódizs R:: Álmok és egészségesélyek: az álmodás egészségpszichológiai vonatkozásai., pp. 80-87. In: Magyar lelkiállapot 2008: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Szerk Kopp M. Semmelweis, Bp., 2008
Bódizs R, Sverteczki M, Mészáros E: Wakefulness-sleep transition: emerging electroencephalographic similarities with the rapid eye movement phase, BRAIN RESEARCH BULLETIN 76: 85-89, 2008
Laszlo K, Kopp M: Effort-reward imbalance and overcommitment at work are associated with painful menstruation: results from the Hungarostudy Epidemiological Panel 2006., JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE, 157-163, 2009, 2009
Värnik A, Kolves K, Schmidtke A, Realo A, Maxwell M, Arensman E, Allik J, Wittenburg L, Kopp M, et al: Gender issues in suicide rates, trends and methods among youths aged 15-24 in 15 European countries, JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 113, 216-226,, 2009
Vamos EP, Mucsi I, Keszei A, Kopp M, Novak M: Comorbid depression is associated with increased healthcare utilization and lost productivity in persons with diabetes: a large nationally representative Hungarian popula, PSYCHOSOMATIC MEDICINE, 71, 501-507, 2009, 2009
Kopp M, Balog P, Konkoly Thege B, Salavecz Gy, Stauder A, Csóka Sz, Bódizs R: A lelki egészség epidemiológiai, pszichofiziológiai vizsgálata és a lelki egészségmegőrzés lehetőségei, Népegészségügy, 87, (2), 52-58,, 2009
Hajnal Á, Susánszky É, Szántó Zs, Kopp M: Öngyilkossági magatartás, az öngyilkossággal kapcsolatos lakossági ismeretek és attitüdök a Hungarostudy felmérések tükrében, NÉPEGÉSZSÉGÜGY, 87, (2), 59-66,, 2009
Kopp M, Skrabski Á: Miért halnak meg idő előtt a magyar férfiak, Neuropsychopharmacologia Hungarica, 11, (3), 141-149,, 2009
Hegerl U, Wittenburg L, Arensman E, Van Audenhove C, Coyne JC, McDaid D, van der Feltz-Cornelis CM, Gusmao R, Kopp M, et al: Optimizing Suicide Prevention Programs and Their Implementation in Europe (OSPI Europe): an evidence-based multi-level approach, BMC PUBLIC HEALTH, , (9), 1-,, 2009
Bódizs R, Körmendi J, Rigó P, Lázár AS: The individual adjustment method of sleep spindle analysis: Methodological improvements and roots in the fingerprint paradigm., JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS, 178, (1), 205-213,, 2009
Weiss B, Clemens Z, Bódizs R, Vágó Z, Halász P: Spatio-temporal analysis of monofractal and multifractal properties of the human sleep EEG., JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS, 185, (1), 116-124, 2009
Bódizs R: A melatonin, az alvás és a cirkadián ritmusok: elméleti megfontolások és kronofarmakológiai alkalmazásaik., LEGE ARTIS MEDICINAE, 19, (6-7), 369-374,, 2009
Bódizs R: Hullámok nyelvén: a szerotonin és az alvási oszcillációk., Neuropsychopharmacologia Hungarica, 11, (3), 191-199,, 2009
Simor P, Köteles F, Bódizs R, Bárdos Gy: A szubjektív alvásminőség kérdőíves vizsgálata: a Groningen alvásminőség skála hazai validálása., MENTALHIGIENE ES PSZICHOSZOMATIKA, 10, (3), 249-261,, 2009
Ádám Sz, Győrffy Zs, László K: High prevalence of job dissatisfaction among female physicians: work-family conflict as a potential stressor., Clinical and Experimental Medical Journal, 3, (3), 453-461,, 2009
Ádám Sz: Magas a munkahelyi és a családi szerepek közötti konfliktus prevalenciája az orvosnők körében: a társas támogatás hiánya, mint lehetséges rizikótényező., ORVOSI HETILAP, 150, (50), 2274-2281, 2009
Ádám Sz, Győrffy Zs, László K: Magas a munkahelyi elégedetlenség prevalenciája orvosnők körében: a munkahelyi és családi szerepek közötti konfliktus mint lehetséges rizikótényező., ORVOSI HETILAP, 150, (31), 1451-1456,, 2009
Ádám Sz, Torzsa P, Győrffy Zs, Vörös K, Kalabay L: Kiégés a háziorvosok és a háziorvosi rezidensek körében: magas a súlyos fokú kiégés prevalenciája., ORVOSI HETILAP, 150, (7), 317-323,, 2009
Győrffy Zs, Ádám Sz, Kopp M: Morbiditás és háttértényezőik a magyarországi orvosnők körében., LEGE ARTIS MEDICINAE, 19, (6-7), 423-430,, 2009
Dégi LCs, Balog P: A daganatos diagnózisközlés orvosi, pszichológiai és szociális háttértényezői., MENTALHIGIENE ES PSZICHOSZOMATIKA, 10, (1), 1-19,, 2009
Konkoly Thege B, Bachner YG, Kushnir T, Kopp M: Relationship between meaning in life and smoking status: Results of a national representative survey., ADDICTIVE BEHAVIORS, 34, 117-120, 2009, 2009
Kopp M, Konkoly Thege B, Balog P, Stauder A, Salavecz Gy, Rózsa S, Purebl P, Ádám Sz: Measures of stress in epidemiological research, JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH, doi:10.1016/j.jpsychores.2009.09.006-, 2009
Stauder A, Konkoly Thege B, Kovács ME, Balog P, Williams VP, Williams RB: Worldwide Stress: Different Problems, Similar Solutions? Cultural Adaptation and Evaluation of a Standardized Stress Management Program in Hungary, INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE, DOI 10.1007/s12529-009-9054-4-, 2009
Konkoly Thege B, Bachner YG, Martos T, Kushnir T: Meaning in life: Does it play a role in smoking?, SUBSTANCE USE AND MISUSE, 44, DOI: 10.1080/10826080802495096, 1566-1577, 2009
Konkoly Thege B, Stauder A, Kopp M: Relationship between meaning in life and intensity of smoking. Do gender differences exist?, PSYCHOLOGY AND HEALTH, DOI: 10.1080/08870440802460442-, 2009, 2009
Kopp M, Skrabski Á: Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon, pp. 117-136, In: Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, Nagy I, Pongrácz T, TÁRKI,, 2009
Skrabski Á, Kopp M: A boldogságkeresés útjai és útvesztői a párkapcsolatokban, Apor Vilmos Főiskola, Vác,, 2009
Skrabski Á, Kopp M: A nevelésszociológia alapjai, Apor Vilmos Főiskola, Vác, 2009
Győrffy Zs, László K, Ádám Sz, Kopp M: Equity in Reproductive Health in Central and Eastern Europe: The Hungarian Experience, pp. 139-156, In: Equity in Access to Health Promotion, Treatment and Care for all European Women, Lasch, V, Sonntag U, Maschewsky-Schneider U, Kassel Univ Press, 2009

 

Projekt eseményei

 
2012-05-30 14:16:01
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Kopp Mária
Új vezető kutató: Balog Piroska

A vezető kutató váltás indoka: Vezető kutató elhunyt.
vissza »