Talajainkban végbemenő mállási folyamatok, ásványi átalakulások és a nyomelemeloszlás vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73775
típus K
Vezető kutató Hartyáni Zsuzsanna
magyar cím Talajainkban végbemenő mállási folyamatok, ásványi átalakulások és a nyomelemeloszlás vizsgálata
Angol cím Weathering processes, soil minerals and trace elements in hungarian soils
magyar kulcsszavak talaj, mállás, talajásványok, nyomelemek, XRD, XRF
angol kulcsszavak soil, weathering, soil minerals, trace elements, XRD, XRF
megadott besorolás
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)50 %
Ortelius tudományág: Környezeti geológia
Ásványtan, kőzettan (Komplex Környezettudományi Kollégium)50 %
Ortelius tudományág: Ásványtan
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely MÜKKI MTA-PE Levegőkémiai Kutatócsoport (Pannon Egyetem)
résztvevők Nemecz Erno
Pósfai Mihály
Raucsik Béla
Szakácsné dr. Földényi Rita
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.946
FTE (kutatóév egyenérték) 2.27
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Talajok mállási, illetve környezet-geokémiai folyamataival kapcsolatban a Pannon (Veszprémi) Egyetemen hosszabb idő óta az OTKA támogatásával folynak kutatások. Nemecz Ernő akadémikus vezetésével kezdeményeztük a talajok szemcseméret és mélység szerinti tanulmányozását. A talajok ásványainak formálódásával, átalakulásával foglalkoztunk, új megvilágításba helyezve a talaj-kutatás korábbi eredményeit. Az elért eredményeket számos hazai és nemzetközi konferencián ismertettük. A nemzetközi trendnek megfelelően nem csupán talajtani genetikus szintek, hanem mélység szerint lineárisan megmintázott talajszelvények mintáit különböző szemcsefrakciókra bontva vizsgáltuk azok ásványos és kémiai összetételét. E módszer teszi lehetővé, hogy a talajjal összefüggő jelenségeket kapcsolatba hozzuk a talaj méret szerinti frakcióinak ásványos összetételével, az ásványok kémiai, felületi és méretbeli adottságaival. E tekintetben különösen fontos az adszorpciós (környezeti szennyezési anyagok megkötése) és extrakciós jelenségek (a talajból kivonható, esetleg toxikus komponensek) vizsgálata. Központba kerül annak alapkutatás szintű kutatása, hogy a talaj, amely a humán szférával legközvetlenebb kapcsolatban áll, milyen mechanizmusok révén képes természeti egyensúlyát fenntartani és mik ennek a határai.
Kidolgoztunk egy ún. dinamikus talajvizsgálati módszert, amelynek alkalmazásával a talajt érintő környezeti károsodásokra, a talaj degradálódását befolyásoló tényezőkre kerestük a választ. Általános következtetések levonása, valamennyi talajtípusra érvényes törvényszerűségek megállapítása azonban csak akkor lehetséges, ha a csernozjom valamint barna erdei talajokra vonatkozó kutatásokat számos egyéb hazai talajtípusra is kiterjesztjük. Munkánk során röntgendiffrakciós (XRD), röntgenspektrometriai (XRD) összes szerves szén (TOC), valamint derivatográfiás módszerek alkalmazását illetve módszerfejlesztését tervezzük. Az eddigi kutatás a talaj ásványainak viselkedését illetően több fontos megállapításhoz vezetett és körvonalazta a már meghatározott alapokon való további munka irányát. Ezek szorosan kapcsolódnak az ásványtan és geokémia fő kérdéseihez, ezenkívül jelentós kihatással lehetnek földtudományi, környezettudományi és környezet-geokémiai problémák értelmezéséhez is.
angol összefoglaló
In the Department of Environmental Sciences of Pannon (Veszprém) University in different OTKA projects we initiated the investigation of soils regarding the weathering processes, mineralogical and chemical composition. Particle size distribution of different soil samples taken from different depth are inwestigated continuosly. Independing on the type of soil correlation was found in the particle size distribution and the depth of the samples. We want to continue the research studying different types of soils developed on different parent material. Specical attention is going to be paid to the so called ''forbidden particle size range''

We are also going to focus on the trace- and microelemental composition of the particle size ranges of the soils. These researches are going to be carried out mainly by X-ray analytical methods, such as x-ray diffractometry (XRD), x-ray fluorescence spectrometry (XRF)and special methods such as TOC, Electronmicroscopy and, thermal analysis. Developing the trace analytical XRF method is also our goal. These researches has been going on for some time and we are going to continue these with the purpose of establishing general rules of geochemical and weathering processes in soils.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Újabb jellegzetes hazai talajokat vizsgáltunk ún. dinamikus talajvizsgáló módszerrel. A talajszelvényeket 10 cm-es mélységenként mintáztuk meg. Egy mintát 8 szemcseméret frakcióra bontva, szelvényenként átlagosan 90 szemcsefrakció ásványos és kémiai összetételét határoztuk meg az általunk kidolgozott és akkreditált XRD valamint XRFS módszerekkel. Vizsgált főkomponensek: Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Fe; a nyomelemek: S,Mn,Cr, Mn,Co,Ni, Cu,Zn,Rb,Sr,Y,Ba,Zr,Mo,V,Cs,Ba, Pb,Y,La,Ce,Pr,Nd ,Th. Megállapítottuk, hogy talajtípustól függetlenül létezik az ún "tiltott" 5-10 um közötti szemcse frakció, amely a mintáknak csak néhány %-át tartalmazza, ezért a kis mennyiségű minták nyomelemeinek analízisére új XRFS módszert fejlesztettünk ki. Információs mélység számítása alapján határoztuk meg a vizsgálatokhoz minimálisan szükséges mintamennyiséget. A dinamikus talajvizsgáló módszerrel azonosíthatók a mállás során keletkező és lebomló ásványok. A vizsgált talajszelvényben pl. a goethit a lebomló és helyben képződő ásvány is. E módszerrel a speciációs analízisnek egy egyedi lehetőségét igazoltuk. Bizonyítottuk, hogy ez az eljárás alkalmas arra, hogy összefüggést állapítsunk meg az egyes frakciókban dúsuló ásványi komponensek és a nyomelemek viselkedése között. Ismerve az ásványok szerkezetét és a nyomelemek (kationok) tulajdonságait a nyomelemek mobilizálhatóságára következtethetünk. Ennek az eredménynek környezetvédelmi szempontból is jelentősége van.
kutatási eredmények (angolul)
Typical hungarian soils formed on various types of rocks were investigated applying a dynamic method based on the analysis of distinct particle size fractions. Sampling were done at 10 cm depth intervals. Mineralogical and chemical compositions (Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Fe and trace elements S,Mn,Cr,Mn,Co,Ni,Cu,Zn,Rb,Sr,Y,Ba,Zr,Mo,V,Cs,Ba, Pb,Y,La,Ce,Pr,Nd,Th) were determined in 8 size fraction applying accreditated XRD and XRFS methods. Because of the so called “forbidden” 5-10 um particle size fraction, XRFS method for small amount of sample were elaborated. Applying our method during weathering process degradation and formation of the minerals were identified. In the studied soil profile. goethite is decomposing and locally forming mineral as well. Investigating each particle size fractions, information were obtained not only on the mineral and chemical compositions but also on binding of trace elements to different mineral groups and mineral phases. A unique opportunity for speciation analysis of dynamic soil testing method was demonstrated. It was proved that our method is suitable for determining the relationship between the abundant minerals enriched in the individual fractions and trace elements behavior. Knowing the structure of the minerals and the trace elements (cations) the mobilization of trace elements can be concluded. This result is also important in environmental point of view.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nemecz Ernő: Nyomelemek szerepe a geológiában, Kiadó: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Budapest, 2012
Varga, B. Raucsik, Gy. Szakmány: On possible origin of background contents of heavy metals and metalloids in the subsurface Pennsylvanian Téseny Metasandstones, SW Hungary, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 2012 7/3, pp. 211-218, 2012
Zs. Hartyáni, E. Nemecz, V. Szilágyi, V. Császár, G. Tóth, J. Szauer, L. Merényi: Examination of Geochemical Processes in Soils by XRFS and XRD Method, Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXVII, Brazilia, Abstract book, 2011
Zs. Hartyáni, V. Szilágyi, T. Horváth, L. Zámbori, V. Juhász: Development of a combined XRFS and XRD methods for analysis of geochemical and weathering processes in soils, XIV Hungarian-Italian Symposium on Spectrochemistry, Abstract book, 2011
Gelencsér, A., Kováts, N., Turóczi, B., Rostási, Á., Hoffer, A., Imre, K., Nyirő-Kósa, I., Csákberényi-Malasics, D., Tóth, Á., Czitrovszky, A., Nagy, A., Nagy, Sz., Ács, A., Kovács, A., Ferincz, Á., Hartyáni, Zs., Pósfai, M: The red mud accident in Ajka (Hungary): characterization and potential health effects of fugitive dust, Environmental Science & Technology, 45, 1616–1622., 2011
Zs. Hartyáni; V. Császár; E. Nemecz: XRFS and XRD method developed for investigation of weathering processes in soils, CSI XXXLI, Colloquium Spectroscopicum Internationale, 2009
Nemecz Ernő: A Föld eredete, Fizikai Szemle, 2009
H. Lukács, A. Gelencsér, A. Hoffer, G. Kiss, K. Horváth, and Z. Hartyáni: Quantitative assessment of organosulfates in size-segregated rural, Atmos. Chem. Phys., 9, 231-238, 2009
Hartyáni Zs., Fischer V., Szauer J., Merényi L.: Talajok mállási folyamatainak vizsgálata röntgenanalitikai módszerekkel szemcseméretük eloszlása alapján, 51. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés Kiadványa A03, 2008
Nemecz Ernő: Nyomelemek 1. rész. Elemek Keletkezése, Magyar Kémiai Folyóirat 114, 1, 27-33, 2008
Nemecz Ernő: Nyomelemek 2. rész. Nyomelemek jelentősége és felhasználása, Magyar Kémiai Folyóirat 114, 1, 34-36, 2008
Nemecz Ernő: Ásványok felszíni átalakulásának időigénye, Magyar Tudomány, 2008/11 1333. o., 2008
B. Raucsik, A. Varga: Climato-environmental controls on clay mineralogy of the Hettangian–Bajocian successions of the Mecsek Mountains, Hungary: an evidence for extreme continental weathering, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 265/1-2, 1-13, 2008

 

Projekt eseményei

 
2012-04-03 15:02:54
Résztvevők változása
2010-10-15 10:29:41
Résztvevők változása
2010-10-14 13:55:03
Résztvevők változása
vissza »