Habok dinamikus viselkedésének törvényszerűségei, szimmetria tulajdonságok  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73776
típus K
Vezető kutató Zsoldos Ibolya
magyar cím Habok dinamikus viselkedésének törvényszerűségei, szimmetria tulajdonságok
Angol cím Rules of dynamical behaviour of foams, simmetry properties
magyar kulcsszavak habok, növekedési törvény, szimmetria
angol kulcsszavak foams, growth law, simmetry
megadott besorolás
Anyagtudomány és Technológia (gépészet-kohászat) (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Anyagtechnológiák
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Gépipari Technológiai Intézet (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Kakuk Gyula
László István
Szakál Zoltán
projekt kezdete 2008-04-01
projekt vége 2011-04-30
aktuális összeg (MFt) 6.202
FTE (kutatóév egyenérték) 3.58
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatási projektnek két célja van:
1. Habok háromdimenziós szerkezetének teljes rekonstrukcióját kívánjuk megoldani részleges kísérleti adatokból, MRI tomográfiai módszerek felhasználásával. A kapott eredményeket összehasonlítjuk szimulációs módszerek eredményeivel (Potts-model és más módszerek). Az új, szemiempirikus adatokat felhasználva megpróbálunk jó közelítést adni a növekedési törvényre, amelyre a mai napig nem létezik kielégítő megoldás.
2. Tetszőleges két- és háromdimenziós alakzatok szimmetriatengelyeinek, szimmetriasíkjainak, legjobban közelítő szimmetriatengelyeinek, szimmetriasíkjainak meghatározását tűztük ki célul. Saját eszközünk segítségével emberi csontok szimmetria tulajdonságát kívánjuk meghatározni, amely segítséget nyújthat egyedi protézisek tervezési és gyártási módszereihez.
angol összefoglaló
The project has two goals:
1. We wish to solve the reconstruction of three-dimensional structure of foams based on empirical, CT and MRI data. Applying the new reconstruction algorithm we try to give a good approching for the growth law for which there is no a good solve till now.
2. We wish to determine the symmetry-axes and symmetry-planes or the best approaching symmetry-axes and symmetry-planes of optional two- and three-dimensional formations. Applying our new algorithm we wish to determine the symmetry properties of human bones which could help for design and manufacturing methods of individual prosthesis.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Új 3D algoritmus készült habok szerkezetének CT-vel digitalizált, de hiányos adataihoz. Szimmetria felismerésnek új algoritmusa készült el 2D esetre. Az új algoritmus a szimmetria diagram definícióján alapszik, amely alkalmas mérettől független alak szerinti válogatásra is. Közelítő szimmetriák és közelítő hasonlóság kezelése is megoldható az új eszközzel. Nanoporok őrlési folyamatának energetikai optimalizálásához új kinetikai modell készült. Szén nanoszerkezetek modellezése, elektromos viselkedésének becslése, mechanikai terhelésszimulációi területén születtek új eredmények.
kutatási eredmények (angolul)
New reconstruction algorithm is developed for 3D foam structures gained by CT. New algorithm for symmetry recognition in 2D case is developed. The algorithm is based on the definition of the symmetry-diagram which is applicable for sorting by shape independently from geometrical measures. Tha approximate symmetry and similarity can be worked with the new tool. New kinetic model is developed for energetic optimization of milling process of nanopowders. New results are found in the fields of carbon nanostructure models, approaching of their electric behaviour and mechanical loading simulation.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73776
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
I.Zsoldos, I.László: Computation of the loading diagram and the tensile strength of carbon nanotube networks, CARBON 4 7. 1327–1334, 2009
Z. Szakal, I. Zsoldos: The Symmetry-Diagram as a Tool of the Pattern Recognition, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, Issue 4, Volume 2, 523-532, 2008, ISSN: 1998-0140, 2008
I. Zsoldos: Reconstruction method of foam structures from MRI imaging, Proceeding of the 7th WSEAS Conference on System Science and Simulation in Engineering (ICOSSSE ’08) Venice, Italy, 168-172, ISSN: 1790-2769, ISBN: 978-960-474-027-7, 2008
Z. Szakal, I. Zsoldos: A new possibility for pattern recognition independently from geometrical measures, Proceeding of the 7th WSEAS Conference on System Science and Simulation in Engineering (ICOSSSE ’08) Venice, Italy, 168-172, ISSN: 1790-2769, ISBN: 978-960-474-027-7, 2008
I. Lászlo, I. Zsoldos: Calculation of curvature effects and hybridization in zigzag, Status Solidi B, 1–4 (2009), Internet link: DOI 10.1002/pssb.200982315, 2009
Gy.Kakuk, I.Zsoldos, Á.Csanády, I.Oldal: Contributions to the modelling of the milling process in a planetary ball mill, Rev.Adv.Mater.Sci. 22(2009) 21-38, 2009
Z. Szakal, I. Zsoldos: Sorting algorithm by shape independently from geometrical measures, Computers and Simulation in Modern Science: Volume 3., 2010. pp. 404-412., ISBN:978-960-474-256-1, 2010
Z. Szakal, I. Zsoldos: New algorithm for symmetry recognition in twodimensional, Mechanical Engineering Letters, Vol:2, p. 289-295, 2009
I. Zsoldos: Special algorithm of the Potts-model for the reconstruction of liquid foam structure, Mechanical Engineering Letters, Vol:2, p. 69-75, 2009
Z. Szakál, I. Zsoldos: Shape features of 2D figures, Materials Science Forum, 659: pp. 459-466., 2010
I. Zsoldos: Planar trivalent polygonal networks constructed by carbon nanotube Y-junctions, JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS 61: pp. 37-45., DOI: 10.1016/j.geomphys.2010.09.008, 2010
I. Zsoldos: Topology and curvatures in the graphene structure, NANOTECHNOLOGY, SCIENCE AND APPLICATIONS 3: pp. 101-106, DOI: 10.2147/NSA.S13905, 2010
Kakuk Gy, Zsoldos I, Csanády Andrásné, Oldal I: Bolygó golyósmalom őrlési folyamatának vizsgálata I.: kinematikai és kinetikai modellezés, GÉPGYÁRTÁS 2: pp. 22-27., 2009
Szakál Zoltán: Alak szerinti válogatás mérettől függetlenül, Gép, 67. kötet, 1-2.szám, 79-81. oldal, 2011, 2011
Pataki Tamás: Nanoszerkezetek szakítóvizsgálatának szimulációja, Gép, 67. kötet, 1-2.szám, 64-66. oldal, 2011
Szakál Zoltán: SÍKBELI ALAKZATOK SZIMMETRIA ÉS. HASONLÓSÁGI TULAJDONSÁGAI, Műszaki Tudományi Doktori Iskola, Szent István Egyetem, Gödöllő, 2010
Kakuk Gyula: NANOSZERKEZETŐ FERRIT ALAPANYAGOK ELİÁLLÍTÁSA MECHANIKAI ŐRLÉSSEL, Műszaki Tudományi Doktori Iskola, Szent István Egyetem, Gödöllő, 2009
vissza »