Price Setting and Market Structure in the Hungarian Gasoline Market  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
73777
Type K
Principal investigator Csorba, Gergely
Title in Hungarian A magyar üzemanyagpiac árképzési és versenymodelljének vizsgálata
Title in English Price Setting and Market Structure in the Hungarian Gasoline Market
Keywords in Hungarian üzemanyag, árképzés, földrajzi piacok, piacszerkezet, mikroökonometria
Keywords in English gasoline, price setting, geographic markets, industrial organization, microeconometrics
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Microeconomics
Panel Economics
Department or equivalent Institute of Economics, (Centre for Economic and Regional Studies)
Participants Békés, Gábor
Koltay, Gábor
Starting date 2008-05-01
Closing date 2011-05-31
Funding (in million HUF) 7.694
FTE (full time equivalent) 1.71
state closed project
Summary in Hungarian
Empirikus kutatásunk, ami a magyar üzemanyagpiacon vizsgálja a versenyszerkezet és az árképzés kérdéskörét. Kutatásunk első része az üzemanyag-árazás földrajzi sajátosságaival foglalkozik, olyan kérdésekre keresve választ, mint a gazdasági szereplők közötti verseny hatóköre vagy a koncentráció és a verseny kapcsolata. A második részben pedig az előre bejelentett nagykereskedelmi árjelzések hatását vizsgáljuk a kiskereskedelmi szereplők árazási döntéseire. Mindkét témakör a piacszerkezet-kutatás központi problémafelvetései közé tartozik, azonban a megfelelő adatok hiánya miatt a tudományos erőfeszítések nagy része eddig az elméleti megközelítésre szorítkozott. Kutatásunk tudományos értékét az adja, hogy magyar kiskereskedelmi üzemanyag-piaci adatokra építve, azokat földrajzi és fejlettségi információval kiegészítve olyan adatbázist tudunk létrehozni, ami lehetővé teszi a fenti kérdések empirikus vizsgálatát is.
Summary
Our empirical research investigates pricing behavior and competition structure in the Hungarian gasoline market. The first part of the research addresses the geographical aspect of gasoline pricing, seeking answers for questions like, the size of the relevant market or the connection between concentration and competition. The second part of the project investigates how the pre-announced wholesale price signals influence the retail pricing behavior. Both types of questions are central to the field of industrial organization, nevertheless the lack of adequate data directed scientific efforts mainly towards theoretical approaches. The scientific value of our research stems from our empirical analysis, which is facilitated by the database to be created as part of the research, containing information on retail prices, geographic and economic variables.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Empirikus kutatásunk a magyar kiskereskedelmi üzemanyagpiacon vizsgálta a versenyszerkezet, a földrajzi tagolódás és az árképzés kapcsolatát 2006 és 2008 között. Az első tanulmány az árak és a kínálat oldali koncentráció közötti összefüggések vizsgálatát elemezi a magyar kiskereskedelmi üzemanyagpiacon. Azt látjuk, hogy a koncentrációs szintek lokális különbségei csak kis részben adnak magyarázatot arra, hogy egy adott időpontban miért érvényesülnek jelentősen különböző árak az egyes földrajzi területeken. A második tanulmány azt vizsgálja, hogy a piaci szerkezet mellett a földrajzi jellemzők és a kereslet milyen hatással van az árakra. Az eredmények szerint az árakat a kereslet elsősorban a kutak számának meghatározásán keresztül határozza meg. A harmadik tanulmány a megfigyelt időszakban végbement két jelentősebb fúzió hatásait vizsgálja az egyes kúthálózatok áraira. Empirikus eredményeink alapján mindkét fúziónak kimutatható statisztikailag szignifikáns pozitív hatása egyes kutak áraira, ugyanakkor ez közgazdasági értelemben nem szignifikáns. A két fúzió hatásmechanizmusa ugyanakkor eltérő. A negyedik tanulmány a nagy- és kiskereskedelmi árak közötti transzmissziót vizsgálja. Az eredmények azt mutatják, hogy a benzin kiskereskedelmi piacán az árak átlagosan szimmetrikusan reagálnak a nagykereskedelmi árváltozásokra, ugyanakkor a benzinkutak egy része aszimmetrikusan áraz, amelyek négy céghez köthetőek.
Results in English
Our empirical research program analyzed the relationship between price setting, competitive structure and geographical segmentation on the Hungarian retail gasoline market between 2006 and 2008. The first paper studies the relationship and supply-side concentration on the Hungarian retail gasoline market. We can conclude that the differences in local concentration only partially explain the big price differences observed between different local markets. The second paper analyses how market structure, geographical attributes and in particular, demand will influence prices. The paper finds that demand influences prices mainly through the number of stations. The third paper examines the effect of two important retail mergers on the prices of the different brands. Our results indicate that both mergers had a statistically significant, but economically insignificant effect on prices. We can however observe different effect mechanisms for the two mergers. The fourth paper examines the transmission between wholesale and retail prices. The results show that on average retail prices react symmetrically to the changes in wholesale prices, but asymmetries can be tracked at certain stations linked to four brands.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=73777
Decision
Yes

 

List of publications

 
Csorba Gergely, Farkas Dávid és Koltay Gábor: Árak és koncentráció a magyar kiskereskedelmi üzemanyagpiacon, Közgazdasági Szemle LVI. 2009 november, 1088-1109., 2009
Csorba Gergely, Farkas Dávid és Koltay Gábor: Separating the ex-post effects of mergers: an analysis of structural changes on the Hungarian retail gasoline market, nyomtatott közlés nincs, Internetről letölthető konferenciáknál, 2010
Csorba Gergely, Farkas Dávid és Koltay Gábor: Separating the ex-post effects of mergers: an analysis of structural changes on the Hungarian retail gasoline market, MTA-KTI Műhelytanulmányok, MT-DP 2011/18, 2011
Békés Gábor, Koren Miklós és Zsohár Péter: Benzinárak földrajzi meghatározása, MTA-KTI Műhelytanulmányok, MT-DP 2011/30, 2011

 

Events of the project

 
2011-12-21 08:48:49
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
Back »