Charge for color illustrations of a publication  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
73843
Type PUB-C
Principal investigator Tósaki, Árpád
Title in Hungarian Közlemény színes illusztrációinak költsége
Title in English Charge for color illustrations of a publication
Keywords in Hungarian színes illusztráció, ACTH(4-10)
Keywords in English color illustration, ACTH(4-10)
Discipline
Experimental pharmacology, drug discovery and design (Council of Medical and Biological Sciences)100 %
Panel Publications Panel
Department or equivalent Department of Pharmacology (University of Debrecen)
Starting date 2008-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 0.576
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A jelen pályázatot megjelenés előtt álló közleményünk két színes ábráját érintő költségeinek utólagos finanszírozására adjuk be. Kéziratunkat 2006 decemberében küldtük be a Antioxidants & Redox Signaling folyóirathoz (2006. évi impakt faktor: 4.491). Két átdolgozást követően a kéziratot 2007. június 15-én a szerkesztőség elfogadta közlésre mint eredeti közleményt.

A közlemény címe: Adrenocorticotrope hormone fragment (4-10) attenuates the ischemia/reperfusion induced cardiac injury in isolated rat hearts.
Szerzők: Bela Juhasz, Peter Der, Peter Szodoray, Rudolf Gesztelyi, Istvan Lekli, Istvan Bak, Miklos Antal, Nilanjana Maulik, Arpad Tosaki, Miklos Vecsernyes.
Tématámogatás: OTKA T-46145.

A közlemény a humán adrenokortikotrop hormon (ACTH) 4-10. aminosavait tartalmazó fragmentumának /ACTH(4-10)/ a szív ischaemiás és reperfúziót követő károsodását megelőző hatását demonstrálja. Maga az ACTH(4-10) már ismert mint neuroprotektív szer, kardioprotektív hatásáról viszont teljes közleményben elsőként jelen cikkünk számol be. Az ACTH(4-10) legnagyobb előnye anyamolekuláival szemben (az ACTH illetve az alfa-MSH, mely utóbbi tulajdonképpen ACTH(1-13) fragmentum), hogy nincs ACTH és MSH hormonhatása, így nem emeli a vér szteroidszintjét, ami az ACTH és az alfa-MSH legfontosabb mellékhatásaiért felelős.

A közlemény két színes illusztrációja összesen 2950 USA dollárba kerül, ami igen nagy terhet jelentenek költségvetésünk számára. Másrészről viszont, színvonalas, jól illusztrált anyag megjelentetésére törekedtünk elismert, jelentős impakt faktorral rendelkező tudományos folyóiratban.
Summary
We compete for follow-up financing of two color illustrations of our up-comming publication. Our manuscript was submitted in december 2006 to the Antioxidants & Redox Signaling journal (impact factor in 2006: 4.491). Following the revision, the manuscript has been accepted in June 15.2007 as an Original Research.

Title of the article: Adrenocorticotrope hormone fragment (4-10) attenuates the ischemia/reperfusion induced cardiac injury in isolated rat hearts.
Authors: Bela Juhasz, Peter Der, Peter Szodoray, Rudolf Gesztelyi, Istvan Lekli, Istvan Bak, Miklos Antal, Nilanjana Maulik, Arpad Tosaki, Miklos Vecsernyes.
Support: OTKA T-46145.

The manuscript demonstrates the cardioprotective effects of ACTH(4-10), a fragment of adrenocorticotrope hormone (ACTH), against ischemia/reperfusion induced cardiac injury. Although ACTH(4-10) was published as a neuroprotective agent, the cardioprotective effect of ACTH(4-10) has been firstly reported in a full-paper by our team. The major advantage of ACTH(4-10), in contrast to ACTH and alpha-MSH (the 1-13 fragment of ACTH), is that it does not increase steroid levels of the blood that accounts for the most common side effects of ACTH and alpha-MSH.

The cost of the two color illustrations is 2950 USD, which is quite high for our budget. On the other hand, we have attempted to publish a well-designed and illustrated material in a recognized journal with high impact factor.
Back »