''A magyarországi retorikai gondolkodás a 16-17. sz. fordulóján'' c. monográfia megjelentetése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
73855
típus PUB-K
Vezető kutató Kecskeméti Gábor
magyar cím ''A magyarországi retorikai gondolkodás a 16-17. sz. fordulóján'' c. monográfia megjelentetése
Angol cím Publication of the monograph ''Rhetoric theory and practice in Hungary, late 16th-early 17th century''
magyar kulcsszavak retorikatörténet, kritikatörténet, reneszánsz, barokk
angol kulcsszavak history of rhetoric, history of criticism, Renaissance, Baroque
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely MTA Irodalomtudományi Intézet
projekt kezdete 2008-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 0.854
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A 16–17. század fordulójának az ún. kritikatörténeti kutatások körébe tartozó, történeti kommunikációelméleti szempontokkal is számoló retorikatörténeti korszak-monográfiája – rövid elméleti bevezető fejezet után – a kezdetektől egészen az 1711. évig a teljesség igényével tárgyalja a nyomtatott magyarországi retorika- és homiletikaelméleti kézikönyveket, majd más forráscsoportokat vizsgál: bemutatja a retorikatanításnak a praeceptumok előadásától különböző, a hazai iskolákban szokásos gyakorlati módszereit, retorikaelméleti tárgyú iskolai disputációkat ismertet, az egyetemi peregrináció retorikatörténeti szempontból jelentős kérdéseivel foglalkozik. Tárgya még a középiskolai és egyetemi stúdiumok keretében elsajátított retorikai felfogásnak a tömeges számszerűségű irodalmi gyakorlat egyes, tipizálható, osztályozható sajátosságaival való szembesítése, valamint az általánosnak tekinthető felhasználási módoktól való deviációkban a retorikai fogalomkészlet feltűnően egyedi alkalmazásainak megragadása. Az irodalomszemlélet történetébe nemcsak az irodalomelméleti, hanem az irodalomtörténeti reflexiók is beletartoznak; a retorika rendszere a historia litteraria korai formálódását, szemléleti alapvetését is lényeges jegyekkel befolyásolta.
A megjelentetendő munka alapvető fontosságú monográfia a régi magyarországi irodalmi gondolkodás történetének feltárása tekintetében, egyben olyan általánosabb szemléleti és módszertani tanulságokkal szolgáló mű, amely a nemzetközi mezőnyben is újnak számító megközelítésmódot alkalmaz az irodalomtörténet bármely szakaszában meghatározó jelentőségű kortársi elméletek tanulmányozása során.
angol összefoglaló
History of rhetorical theory is known to us from rhetoric handbooks printed for students, from notes of rhetorical courses taken by teachers or students, from prints or manuscripts of rhetorical school exercises and disputations, and from hand-written notes of explanations given in teaching classical authors at schools. The monograph ''Rhetoric theory and practice in Hungary, late 16th-early 17th century'' deals with all the rhetoric and homiletic handbooks compiled by authors from Hungary and Transylvania, as well as handbooks printed either in Hungary or in Transylvania, till the symbolic year of Hungarian bibliography, 1711; as well as with all the other kinds of sources mentioned above, of the period between 1580 and 1630.
vissza »