Publishing the book: Changing Surface of the Carpathian Basin  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
75038
Type PUB-K
Principal investigator Andrásfalvy, Bertalan
Title in Hungarian A Kárpát-medence felszínékek változása c. könyv kiadása
Title in English Publishing the book: Changing Surface of the Carpathian Basin
Keywords in Hungarian Kárpát-medence, tájváltozás, határhasználat, gazdálkodás, ökológia, táj
Keywords in English Carpathian Basin, landscape changing, agriculture, ecology, landscape
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)85 %
Ortelius classification: Ethnography
Physical geography (Council of Complex Environmental Sciences)15 %
Ortelius classification: Historical geography
Panel Publications Panel
Department or equivalent Department of Ethnography and Cultural Anthropology (University of Pécs)
Starting date 2008-08-01
Closing date 2009-06-30
Funding (in million HUF) 0.972
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
Összefoglalás

Abból a megfontolásból kiindulva, hogy a természeti környezet, a biodiverzitás pusztulása a 20-21. századnak az egész világot érintő tudományos-gazdasági-politikai és erkölcsi problémája, a könyv célja az ember okozta környezet-átalakító tevékenység ökológiai szempontok szerinti történeti-néprajzi vizsgálata a Kárpát medencében. Kutatásaink során az ökológiai változások vizsgálatát összekapcsoltuk a társadalom, a földtulajdon és használati jog, valamint a gazdálkodás, az életforma és a magatartás változásának a vizsgálatával. Kimutattuk, hogy ember és természet viszonya elválaszthatatlanul összefügg az ember és ember, a társadalmi osztályok és csoportok közötti viszony változásaival. A kutatásba új anyagot és új szempontokat hozva különösen az alábbi kérdésekben sikerült a Kárpát medence történelmének megértéséhez új eredményekkel hozzájárulnunk: a vízrendezések megindításának okai és következményei, összefüggése az 1767-es úrbéri rendezéssel és a nagybirtok majorsági gazdálkodásának kialakulásával, valamint a születéskorlátozással. A könyvben rámutatunk a volt, torz birtokstruktúra és a mai nagyüzemi gazdálkodás társadalom- és természeti környezetet romboló veszélyeire, illetve a helyi természeti és társadalmi viszonyokra épülő, fenntartható fejlődés és optimális termelés történeti előzményeire.
Summary
Summary

Taken as granted the fact that the destruction of natural environment and biodiversity is an economic, political and moral problem of global importance in the 20-21st centuries, the aim of our project was to study human made environmental changes in the Carpathian basin in the past 1000 years. In the course of our studies we related the ecological changes to the ones that occurred in the society (social stratification, lifestyle, land tenure, values and behavior) proving that the relation of humankind to nature is a function of the changes in the relation of men to men, social class to social class. Based on our historic-ethnographic researches we succeeded to shed new light especially on the following questions: reasons and consequences of the regulation of waterways, their connection with the regulation of socage relations decreed by Marie Therese in 1767, the development of allodial economy, and birth control. We pointed out the social and natural dangers of great scale industrial farming, just as the antecedents of sustainable development based on local natural and human conditions, and of optimal production.
Back »