Időbontott és nemlineáris femtoszekundumos optika  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75149
típus K
Vezető kutató Osvay Károly
magyar cím Időbontott és nemlineáris femtoszekundumos optika
Angol cím Time resolved and nonlinear femtosecond optics
magyar kulcsszavak femtoszekundumos lézerimpulzusok, vivő-burkoló-fázis, diszperzió, nemlineáris törésmutató, bakteriorodopszin, többfotonos abszorpció, plazmonok
angol kulcsszavak femtosecond laser pulses, carrier envelope offset phase, dispersion, nonlinear dispersion, bacteriorodopsoin, multiphoton absorption, plasmons
megadott besorolás
Fizika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Optika
zsűri Fizika 1
Kutatóhely Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Börzsönyi Ádám
Csete Mária
Geretovszkyné Varjú Katalin
Görbe Mihály
H. Nagy László
Heiner Zsuzsanna
Kovács Attila Pál
Kurdi Gábor
Mero Mark
Sipos Áron
Verseghy Veronika
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2013-06-30
aktuális összeg (MFt) 23.613
FTE (kutatóév egyenérték) 20.22
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Napjaink ultrarövid lézerimpulzusok technológiája már lehetővé teszi, hogy femtoszekundumos időskálán lezajló ultragyors folyamatokat és nemlineáris optikai effektusokat vizsgáljunk. A néhány optikai ciklusú impulzusok hordozó-burkoló fázisának mérése pedig egyenesen utat nyitott az attotudományokhoz, valamint új frekvencia-standard létrehozásához.
Ebben a pályázatban célul tűztük ki a bakteriorodopszin (bR) időbontott lineáris diszperziójának mérését. A bR számos területen egy igen ígéretes szerves anyag, számunkra különös tekintettel fotociklusának első, nagyon gyors átmenetére. Érdekes módon mindezidáig szinte semmilyen adat nem áll rendelkezésre a bR diszperziójára vonatkozóan a közeli infravörös tartományban, ahol a legtöbb ultragyors lézer működik.
Második lépésként a bR nemlineáris törésmutatóját és többfotonos abszorpcióját mérjük meg egyéb fény-indukált nemlineáris optikai jelenségek mellett. Ezáltal elsőként a világon teljessé tesszük a bR fenomenológiai optikai leírását.
Harmadrészt, a periodikus struktúrák különböző felületeken történő létrehozásának területén végzett jelenlegi kutatásainkat kiterjesztjük a komplex plazmon-struktúrák femtoszekundumos lézerekkel történő újszerű keltésére. Az ilyen fém vékonyrétegeken létrehozott komplex minták egyedi spektrális tulajdonságokkal és közeltérrel rendelkeznek, ami több alkalmazás szempontjából is előnyös lehet.
Végül a fenti célok elérése érdekében önmagukban is komoly kutatást tervezünk mind a látható és ultraibolya-tartománybeli femtoszekundumos impulzusok előállítása, mind pedig az időbontott diszperziós mérések diagnosztikai módszereinek kifejlesztése területén.
A projektet a TeWaTi lézerrendszerrel hajtjuk végre, amelyet a pályázó valamint kutatócsoportja tervezett és épített, s amely mindmáig az egyetlen terawatt átlagteljesítményű femtoszekundumos lézerrendszer Magyarországon (http://titan.physx.u-szeged.hu/~tewati).
angol összefoglaló
Nowadays ultrafast laser technology has made possible to investigate ultrafast time resolved physical processes as well as nonlinear optical phenomena. Measurement and control of the carrier-envelope phase of few optical cycle laser pulses have opened a route to attoscience and led to new definition of frequency standards.
In this proposal first we intend to measure the time resolved linear dispersion of bacteriorhodopsin (bR), a promising organic material in many areas, with special attention to the first, very fast transition of its photocycle. Curiously enough, almost no dispersion data of bR are available in the near infrared, where most of the ultrafast lasers operate.
Second, among other light induced nonlinear optical phenomena, the nonlinear refractive index and multiphoton absorption of bR are to be measured. Hence, first in the world, the phenomenological optical description of bR is to be completed.
Third, we are extending our recent studies on generation of periodic structures on various surfaces to novel production of complex plasmonic structures with femtosecond lasers. The presence of such complex patterns on metal films results in unique spectral properties and considerable near-field enhancement, which may be beneficial in many application areas.
Fourth, considerable amount of research are also dedicated to generate femtosecond laser pulses in the visible and ultraviolet as well as to develop diagnostical methods for the time resolved dispersion measurements.
The project is to be carried out with the use of the TeWaTi laser system designed and developed by the PI of the current proposal and his team, which is the only TW-class femtosecond laser available in Hungary (http://titan.physx.u-szeged.hu/~tewati).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az ultrarövid impulzusú, nagy intenzitású lézerek használatára alapuló kutatási projekt a – a kutatási tervnek megfelelően – öt fő tudományos részterület mentén hozott nemzetközi szintű eredményeket. • Kísérletileg igazoltuk a bR fotociklusának a BR->K és BR->I átmenetén alapuló ultragyors optikai kapcsolást. A jövőben ez lehet az alapja egy fehérje alapú integrált optikai eszköz megvalósításának. • Egy szisztematikus, az irodalomban hiánypótló méréssorozattal először mértük meg semleges gázok nyomásfüggő nemlineáris törésmutatóját. • Új, kolloid-gömbökön és femtoszekundumos lézereken alapuló litográfiai eljárást fejlesztettünk ki és szabadalmaztattunk. • Optikai parametrikus erősítésen és összegfrekvencia keltésen alapuló eljárást fejlesztettünk ki energikus (GW csúcsteljesítményű) femtoszekundumos impulzusok előállítására. • Új, lineáris optikai elemeken alapuló gyors eljárást fejlesztettünk ki rövid impulzusok vivő-burkoló fázisának sávszélességtől független mérésére. Az eljárással először sikerült megmérni pikoszekundumos impulzusok vivő-burkoló fázisát is. Megjegyzendő, hogy kutatásainkat kétszeri teljes laborköltöztetés mellett egyik alaplézerünk féléves meghibásodása is hátráltatta. Ugyanakkor eredményeinkből 15 nemzetközi referált folyóiratban megjelent cikk mellett 2 magyar, és egy nemzetközi szabadalmi bejelentés született.
kutatási eredmények (angolul)
The project based the use of ultrashort and high intensity lasers has delivered scientific results in the frontiers of international researches in five sub-areas. • We have experimentally demonstrated an ultrafast optical switch based on the photocycle transitions BR->K and BR->I of bacteriorhodopsin. This could be one of the bases of the future implementation of a protein-based integrated optical device. • We have carried out a systematic measurement series for the determination of the pressure dependent nonlinear refractive indices of inert gases, which has not been done before. • We have developed a novel lithography method based on colloid sphere monolayers and femtosecond lasers. • A new procedure based on OPCPA and chirp-assisted SFG has been developed generation of energetic ultrashort pulses in the green spectral range. • A new measurement method based on only linear optical elements and processes has been developed for determination of carrier envelope offset phase (CEP drift) of short laser pulses. We have measured first in the world the CEP-drift of picosecond pulses. It is worth noting that the project was delayed by moving the entire laboratory twice during the project lifetime, as well as the fatal breakdown of one of the pump lasers. However, we have published 15 papers in international journals, submitted 2 Hungarian and one international patent applications.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75149
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
A. P. Kovács, K. Mecseki, Z.L. Horváth: Directly measuring the pulse-front distortion caused by aberration with spectral interferometry, Ultrafast Optics (UFO VII) – High Field Short Wavelength (HFSW XIII), Arcachon, France, 2009, 2009, paper P1.16, 2009
K. Osvay, A. Börzsönyi, A.P. Kovács, M. P. Kalashnikov, M.: Spectral phase shift and residual angular dispersion of an acousto-optic programmable dispersive filter, Ultrafast Optics, Arcachon, France, 2009, session TH, 2009
M. Merő, G. Kurdi, Á. Sípos, K. Osvay: Generation of High-Power Femtosecond Pulses Near 532 nm, CLEO-Europe/ EQEC 2009, Munich, Germany, paper CG1.4, 2009
M.Görbe, C. Grebing, G.Steinmeyer, K. Osvay: A linear optical method for measuring the carrier-envelope phase drift, Applied Physics B 95 (2009) 273-280, 2009
A.P.Kovács, L.Canova, C.Durfee, Á.Börzsönyi, O.Albert, R. Lopez Martens, K.Osvay: Carrier Envelope Phase Preservation Upon Cross Polarized Wave Generation, Light at Extreme Intensities LEI’ 09, Brasov, Romania, paper P2, 2009
M. Merő, G. Kurdi, Á. Sípos, K. Osvay: Generation of Energetic Femtosecond Green Pulses Based on an OPCPA - SFG Scheme, Light at Extreme Intensities LEI’ 09, Brasov, Romania, paper P40, 2009
K.Osvay, L.Canova, C.Durfee, A.P.Kovács, Á.Börzsönyi, O.Albert, R. Lopez Martens: Preservation of the carrier envelope phase during cross-polarized wave generation, OpticsExpress 17, 22358-22365, 2009
K. Osvay, L. Canova, C. Durfee, A. P. Kovács, Á. Börzsönyi, O. Albert, R. Lopez Martens: Preservation of CEP upon generation of XPW pulses, CLEO-Europe/ EQEC 2009, Munich, Germany, paper CG1.5, 2009
K. Osvay, L. Canova, C. Durfee, A. P. Kovács, Á. Börzsönyi, O. Albert, R. Lopez Martens: Preservation of the Carrier Envelope Phase in Generation of Cross Polarized Wave, CLEO/IQEC 2009, Baltimore, USA, 2009, paper JTuD39, 2009
K. Osvay, Á. Börzsönyi, Z. Heiner, A.P. Kovács, M.P. Kalashnikov: Measurement of Pressure Dependent Nonlinear Refractive Index of Inert Gases, CLEO/IQEC 2009, Baltimore, USA, 2009, paper CMU7, 2009
C. Grebing, M.Görbe, K. Osvay, G.Steinmeyer: Isochronic and isodispersive carrier-envelope phase-shift compensators, AppliedPhyics. B 97, 575-581, 2009
M.Görbe, C. Grebing, K. Osvay, G. Steinmeyer: Isochronic carrier-envelope phase-shift compensator, CLEO/IQEC 2009, Baltimore, USA, 2009, paper CTuK7, 2009
Z. Heiner, K. Osvay: Refractive index of dark-adapted bacteriorhodopsin and tris(hydroxymethyl)aminomethane buffer between 390 and 880 nm, Applied Optics 48, 4610-4615, 2009
Z. Heiner, K. Osvay: A bakteriorodopszin koncentrációfüggő diszperziójának mérése a közeli infravörös tartományon, MBFT XXIII. Kongresszusa, Pécs, paper P42, 2009
C. Grebing, M. Görbe, G. Steinmeyer, K. Osvay: Isochronic control of the carrier-envelope phase shift, CLEO-Europe/ EQEC 2009, Munich, Germany, paper EG4.4, 2009
Z.Heiner, K. Osvay: Measurement of the Concentration Dependent Refractive Index of Dark-Adapted Wild-type Bacteriorhodopsin in 390-880 nm, CLEO-Europe/ EQEC Munich, Germany, paper CL1.2, 2009
A. Sipos, H. Tóháti, A. Mathesz, A. Szalai, Sz. Veszelka, M. A. Deli, L. Fülöp, A. Köházi-Kis, M. Csete, Zs. Bor: Effect of nanogold particles on coupled plasmon resonance on biomolecule covered prepatterned multilayers, EMRS Spring Meeting 2009, Strasbourg, France, poster L14-52, 2009
A.Borzsonyi, R. Chiche, E. Cormier, R. Flaminio, P. Jojart, C. Michel, K. Osvay, L. Pinard, V. Soskov, A. Variola, F. Zomer: External cavity enhancement of ps pulses with 28 000 cavity finesse, Applied Optics, accepted, 2013
Csete Mária, Sipos Áron, Szalai Anikó: Novel lithographic method with the capability of spectrum engineering to create complex microstructures, Nemzetközi szabadalmi bejelentés, WO 2013027075, 2013. február, 2013
László Fábián, Mark Mero, Zsuzsanna Heiner, Miklós Kiss, Károly Osvay, András Dér: Ultrafast Integrated Optical Switching Based on the Protein Bacteriorhodopsin, CLEO/QELS 2010, San Jose, California; paper: CTuR7 (oral), 2010
Z. Heiner, L. Fábián, M. Mero, M. Kiss, K. Osvay, A. Dér: Ultrafast, Protein-Based All-Optical Switching, Ultrafast Phenomena 2010, Snowmass, Colorado United States, ThE18, 2010
Z. Heiner, L. Fábián, M. Mero, M. Kiss, A. Dér, K. Osvay: Bacteriorhodopsin based ultrafast all-optical switching, 10th European Conference on Atoms Molecules and Photons 2010, 2010
L. Fábián, Z. Heiner, M. Mero, M. Kiss, E.K. Wolff, P. Ormos, K. Osvay A. Dér: Protein-based ultrafast photonic switching, Straub Napok, 2010, Szeged (szóbeli elõadás), 2010
Z. Heiner, L. Fábián, M. Merõ, M. Kiss, A. Dér, K. Osvay: Ultragyors optikai fénykapcsolás fehérjével, Fizikus Vándorgyûlés, Pécs, szóbeli elõadás (2010), 2010
Á. Börzsönyi, Z. Heiner, A.P. Kovács, M.P. Kalashnikov, K. Osvay: Measurement of Nonlinear Refractive Index of Inert Gases at Various Pressures, Nonlinear Photonics 2010, Karlsruhe, Germany, paper NTuC23, 2010
Á. Börzsönyi, Z. Heiner, A.P.Kovács, M.P. Kalashnikov, K.Osvay: Measurement of pressure dependent nonlinear refractive index of inert gases, Opt. Exp. 18 (2010) 25847-25854, 2010
Á. Sipos, H. Tóháti, A. Mathesz, A. Szalai, Sz. Veszelka, M. A. Deli, L. Fülöp, A. Kőházi-Kis, M. Csete, Zs. Bor: Effect of nanogold particles on coupled plasmon resonance on biomolecule covered prepatterned multilayers, Sensor Letters 8 (2010) 512-520, 2010
M. Merő, G. Kurdi, Á. Sípos, K. Osvay: Generation of high-power femtosecond green pulses based on an OPCPA - SFG scheme, SPIE Photonics Europe, 2010 Brussels, Belgium, paper 7721B-66, 2010
M. Mero, G. Kurdi, A. Sipos, K. Osvay: Generation of Energetic Femtosecond Green Pulses Based on an OPCPA - SFG Scheme, CLEO/QELS 2010, San Jose, California; paper: JThE89, 2010
Á. Börzsönyi, M. Görbe, P. Jójárt, M. Kovács, K. Osvay: Independent control of arbitrary high order dispersion of high intensity laser pulses, ICUIL 2010, Watkins Glen, USA MP12, 2010
M. Görbe, Á. Börzsönyi, P. Jójárt, M. Kovács, K. Osvay: Independent control of arbitrary orders of dispersion at the high power end of CPA lasers, ECLIM 2010, Budapest, Hungary, paper P13., 2010
K. Mecseki, A. P. Kovács: Monitoring of residual higher-order dispersion of pulse compression by spectral interferometry, AIP Conference Proceedings 1228 (2010) 251, 2010
K. Mecseki, A. P. Kovács, Z. L. Horváth: Measurement of pulse front distortion caused by aberrations using spectral interferometry, AIP Conference Proceedings 1228 (2010) 190, 2010
Á. Börzsönyi, M. Merõ, A. P. Kovács, M.P. Kalashnikov, K. Osvay: Spectral phase shift and residual angular dispersion of an acousto-optic programmable dispersive filter, ECLIM 2010, Budapest, Hungary, paper: P21., 2010
K. Osvay, Á. Börzsönyi, M.P. Kalashnikov, A. P. Kovács, M. Merõ: Spectral Phase Shift and Residual Angular Dispersion of an Acousto-Optic Programmable, ICUIL 2010, Watkins Glen, USA, TP3, 2010
Á. Börzsönyi, A. P. Kovács, M. P. Kalashnikov, M. Mero, K. Osvay: Measurement of the spectral phase shift and the residual angular dispersion of an AOPDF, AIP Conference Proceedings 1228 (2010) 138, 2010
A. Dér, L. Fábián, Z. Heiner, M. Kiss, M. Mero, K. Osvay: Ultrafast All-optical switching and dispersion of the protein Bacteriorhodopsin, ICOOPMA10 2010, Budapest, Hungary, invited oral, 2010
László Fábián, Márk Merõ, Zsuzsanna Heiner, Károly Osvay, András Dér: Ultrafast All-optical Switching Based on the Chromoprotein Bacteriorhodopsin, SPIE Photonics Europe 2010, Brussels, Belgium; paper: 7722-35 (oral), 2010
M. Merő, Á. Sípos, G. Kurdi, K. Osvay: Generation of Energetic Femtosecond Green Pulses Based on an OPCPA - SFG scheme, Opt.Express 19 (2011) 9646-9655, 2011
Csete Maria, Sipos Aron, Szalai Aniko: Komplex mikrostruktúrák készítésére szolgáló új litográfiai eljárás a spektrummódosítás lehetőségével, Magyar Szabadalmi Bejelentés, P1100461, 2011.08.23., 2011
M.P.Kalashnikov, K. Osvay, H.Schönnagel, R.Volkov, W. Sandner: High Temporal Contrast Front End with a multipass Ti:Sa amplifier and a CaF2-based XPW temporal filter, CLEO ‘11, Baltimore, MA, USA, 2-6 May 2011, paper CWG3 (pub. conf), 2011
M.P. Kalashnikov, K. Osvay, G. Priebe, L. Ehrentraut, S. Steinke, W. Sandner: Temporal contrast of high intensity laser systems above 1011 with Double CPA technique, Light at Extreme Intesities (LEI) 2011 Conference, Szeged, Hungary 14-18 Nov. 2011 27. K. Osvay, 2011
L. Mangin-Thro, A. Börzsönyi, K. Osvay: Real time two-dimensional measurement of angular dispersion of broadband laser beams, Light at Extreme Intesities (LEI) 2011 Conference, Szeged, Hungary 14-18 Nov. 2011, paper L2.12, 2011
M.P. Kalashnikov, K.Osvay: On the way to temporal contrast above 1011 with double CPA systems, Ultrafast Optics 2011, Monterey, CA, USA, 26-30 Sep. 2011 paper Tu16 (invited), 2011
K. Osvay: Coherent contrast issues due to the linear optics of a CPA laser system, Satellite Meeting on High Intenisty Lasers, IFSA 2011, Bordeaux, France, 12-16 Sep. 2011 (invited), 2011
Á. Börzsönyi, M. Görbe, P. Jójárt, M. Kovács, K. Osvay: Independent control of arbitrary dispersion order of high intensity laser pulses, HiLAS, Istanbul, Turkey, 2011, paper HWC9 (pub. conf), 2011
M. Kovács, Á. Börzsönyi, P. Jójárt, K. Osvay: Independent control of arbitrary dispersion order of high power ultrashort pulses, Light at Extreme Intesities (LEI) 2011 Conference, Szeged, Hungary 14-18 Nov. 2011, paper L2.11, 2011
P. Jójárt, Á. Börzsönyi, S. Köke, M. Görbe, K. Osvay: A simple linear optical measurement of carrier envelope phase shift, HiLAS, Istanbul, Turkey, 2011, paper HThD5 (pub. conf), 2011
P. Jójárt, Á. Börzsönyi, S. Koke, M. Görbe, K. Osvay: A simple linear technique for measuring the carrier-envelope offset phase of ultrashort pulses, CLEO ‘11, Baltimore, MA, USA, 2-6 May 2011, paper CWI6 (pub. conf), 2011
P. Jójárt, A.Börzsönyi. B.Borchers, G. Steinmeyer, K. Osvay: General Linear Method for Carrier-Envelope Offset Phase Measurements, Ultrafast Optics 2011, Monterey, CA, USA, 26-30 Sep. 2011 paper Mo12, 2011
P. Jojart, A. Börzsönyi, M. Merő, K. Osvay: An all-linear-optical technique for intracavity stabilization of CEP drift, Light at Extreme Intesities (LEI) 2011 Conference, Szeged, Hungary 14-18 Nov. 2011, paper L2.9, 2011
L. Fábián, Z. Heiner, M. Mero, M. Kiss, E.K. Wolff, P. Ormos, K. Osvay, A. Dér: Subpicosecond all-optical switching by the protein bacteriorhodopsin, EBSA European Biophysics Congress, Budapest, Hungary, 23-27 Aug. 2011 paper P-760, 2011
L. Fábián, Z. Heiner, M. Mero, M. Kiss, E.K. Wolff, P. Ormos, K. Osvay, A. Dér: Protein-based ultrafast photonic switching, Opt.Express 19 (2011) 18861-18870, 2011
K. Osvay, M.Mero, Á. Börzsönyi, A. P. Kovács, M. P. Kalashnikov: Spectral phase shift and residual angular dispersion of an acousto-optic programmable dispersive filter, Appl.Phys. B 107 (2012) 125-130, 2012
Áron Sipos, Anikó Szalai, Mária Csete: Integrated lithography to prepare periodic arrays of nano-objects, EMRS Spring Meeting 2012, Strasbourg, France, poster V/P3/15, 2012
Mária Csete, Áron Sipos, Anikó Szalai, Gábor Szabó: Theoretical study on interferometric illumination of gold colloid sphere monolayers to produce complex structures for spectral engineering, IEEE Photonics Journal 4/5 (2012), 1909-1921, 2012
P. Jójárt, A. Börzsönyi, M. Merő, K. Osvay: All-linear-optical technique for intracavity stabilization of CEP drift, CLEO 2012 San Jose, USA 6-8 May 2012 CW1D.5, 2012
P. Jojart, A. Börzsönyi, B. Borchers, G. Steinmeyer, K. Osvay:: Agile linear interferometric method for carrier-envelope phase drift measurement, Opt.Lett. 37 (2012) 836-838, 2012
A. Borzsonyi, L. Mangin-Thro, G. Cheriaux, K. Osvay: Real-time Two-dimensional Detection of Angular Dispersion of CPA Laser Beams, CLEO 2012 San Jose, USA 6-8 May 2012 CM1D.6, 2012
Áron Sipos, Anikó Szalai, Mária Csete: Integrated lithography to prepare arrays of rounded nano-objects, In: William M Tong, Douglas J. Resnick (ed.) Advanced Lithography, Alternative Lithographic Technologies IV., Proceedings of SPIE 8323, SPIE - , pp. 83232E-1-83232E-10., 2012
A. Börzsönyi, A. Andrásik, A.P. Kovács, M. Gstalter, K. Osvay: On the Accuracy of the Single-shot Two-dimensional Angular Dispersion Measurement, CLEO/Europe – IQUEC 2013, Munich, Germany 12-16 May 2013, paper CG-P.22, 2013
A.Borzsonyi, L. Mangin-Thro, G. Cheriaux, K. Osvay: Two-dimensional single shot measurement of angular dispersion for compressor alignment, Optics Lett. 38 (2013) 410-12, 2013
A. Borzsonyi, A.P. Kovacs, K. Osvay: What We Can Learn about Ultrashort Pulses by Linear Optical Methods, Appl. Sci. 3 (2013) 515-544 (review), 2013
A. Börzsönyi, R.S. Nagymihály, P. Jójárt, K. Osvay: Carrier-Envelop Phase Noise of Ultrashort Pulsesin a Ti:Sapphire Amplifier, CLEO: 2013, San Jose, USA 9-14 Jun. 2013, paper JTh2A.15, 2013
P. Jójárt, A. Börzsönyi, R. Chiche, V. Soskov, A. Variola, F. Zomer, E. Cormier, K. Osvay: Carrier Envelope Phase Drift of Picosecond Frequency Combs from an Ultrahigh Finesse Fabry-Perot Cavity, CLEO: 2013, San Jose, USA 9-14 Jun. 2013, paper CF1G.7, 2013
R. Chiche, V. Soskov, A. Variola, F. Zomer, E. Cormier, A. Borzsonyi, K. Osvay, P. Jojart: Cavity enhancement of ps pulses with 30000 finesse, CLEO: 2013, San Jose, USA 9-14 Jun. 2013, paper QTh1D.5, 2013
Áron Sipos, Anikó Szalai, Mária Csete: Integrated lithography to prepare periodic arrays of nano-objects, Applied Surface Science 278/1 (2013), 330-335 DOI: 10.1016/j.apsusc.2012.11.078, 2013

 

Projekt eseményei

 
2011-03-10 09:52:44
Résztvevők változása
2010-12-06 15:24:21
Résztvevők változása
2010-07-21 16:31:54
Résztvevők változása
vissza »