The platelet as an inflammatory cell  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
75199
Type K
Principal investigator Kappelmayer, János
Title in Hungarian A thrombocyta mint gyulladásos sejt
Title in English The platelet as an inflammatory cell
Keywords in Hungarian thrombocyta aktiváció, gyulladás, atópiás kórképek
Keywords in English platelet activation, inlfammation, atopic disorders
Discipline
Biological basis of diseases related to the above (Council of Medical and Biological Sciences)50 %
Medical engineering and technology (Council of Medical and Biological Sciences)30 %
Haematology, immunology, thrombosis, infectious diseases (Council of Medical and Biological Sciences)20 %
Panel Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology
Department or equivalent Department of Laboratory Medicine (University of Debrecen)
Participants Antal-Szalmás, Péter
Balogh, István
Csánky, Eszter
Csáthy, László
Nagy, Béla
Simon, Zsuzsa
Sümegi, Andrea
Szegedi, Andrea
Vida, András
Starting date 2008-11-01
Closing date 2012-11-30
Funding (in million HUF) 19.630
FTE (full time equivalent) 10.54
state closed project
Summary in Hungarian
A kísérletek során a thrombocyta gyulladásos folyamatokban résztvevő receptorai közül a CD40 ligand, PSGL-1, P-szelektin és a toll-like receptorok expressziójának meghatározását és receptor polimorfizmusok analízisét kapcsoljuk össze a thrombocyta funkció direkt és indirekt vizsgálatával. A thrombocyta aktiváció szolubilis markerei közül vizsgáljuk a citoplazmatikus (FXIII-A, solCD40L, IL-1β) az alfa-granulum (P-szelektin, IgE) és a lizoszóma (CD63) fehérjék szolubilis formáinak megjelenését. A thrombocyta aktiváció thrombotikus (pl. TRAP) és inflammatórikus (pl. PAF) aktivátorainak hatására különböző mértékű mediátor felszabadulás észlelhető annak ellenére, hogy sokszor ugyanazon anatómiai lokalizációban helyezkednek el. Megvizsgáljuk, hogy ezen folyamatokat milyen mértékig befolyásolják a normál populációban meglévő thrombocyta receptor génekben levő, egy nukleotidot érintő polimorfizmusok. Megvizsgáljuk, hogy a thrombocyták farmakológiai befolyásolása klinikumban használt és kísérletes (foszfatáz inhibitorok) gátlószerekkel mennyire hat az immunológiai reakciókban kulcsfontosságú folyamatokra. Olyan ex-vivo betegmintákon ahol bizonyított az atópiás eredet (asthma, atopias dermatitis) megvizsgáljuk a thrombocyták aktivációs állapota, az inflammatórikus markerek és az SNP-k összefüggését. Fentiek alapján a vérlemezkéknek egy a – véralvadási mechanizmusokon jelentősen túlmutató – funkciójának a részletei tisztázhatóak.
Summary
In the proposed experiments a connection will be sought between the analysis of receptor expression and polymorphisms of the CD40 ligand, PSGL-1, P-selectin and toll-like receptors - all of which are related to inflammatory processes - and the direct and indirect testing of platelet activation. The soluble form of different platelet activation markers derived from the cytoplasm (FXIII-A, solCD40L, IL-1β), from the alpha-granules (P-selectin, IgE) and proteins from lysosomes (CD63) will be analyzed. Despite the fact that several mediators are in the same anatomical location within the platelets, different amount is released by stimulating the platelets with thrombotic (TRAP) or inflammatory (PAF) activators. We are going to determine the influence of single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the process, which can also be observed in the normal population, affecting the soluble form or expression of platelet receptors. We will analyze the effect of routinely administered and experimental (phosphatase inhibitors) platelet inhibitory agents on the processes of platelet inflammatory reactions. Ex-vivo samples from patients with autoimmune diseases (asthma, atopic dermatitis) will be selected to examine the relationship of platelet activation status, inflammatory markers and SNPs.
We trust that based on the current knowledge and new results gained by the proposed experiments a more complex function of the platelets leading beyond that in haemostasis will be established.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatást az alábbi négy fókuszterületen végeztük: 1. A P-selectin glycoprotein ligand-1 (PSGL-1) knock out, modellben leírtuk, hogy a PSGL-1 hiánya protektív szereppel bír a thrombosis kialakulása során és megállapítottuk, hogy a PSGL-1 hiányában a myeloid sejtek és azok prekurzorai szignifikánsan magasabb számban szabadulnak fel, G-CSF hatására (közlés alatt). 2. A thrombocyta aktiváció moduláció terén megállapítottuk, hogy a calyculin-A (CLA) hatására jelentősen csökken a thromin receptor anragonista peptid (TRAP) aktiváció által létrehozott válasz. Valamint leírtuk, hogy a hagyományos anti-platelet kezelés mellett a P-selectin, a PF4, valamint a CD40L receptorokon keresztül milyen módon befolyásolható a thrombocyta működés. 3. Az inlammatorikus stimulusok közül megállapítottuk, hogy a lipopoliszacharid (LPS) formák közül kizárólag az Re-LPS formának van hatása a thrombocyta aktiváció bizonyos paramétereire. 4. A klinikai kollaborációs vizsgálatok terén a thrombocyta rendellenességek közül kollaborációs vizsgálataink során meghatároztuk, hogy Glanzmann thrombasthenia esetén a thrombocyta felszíni receptorok expresszióját és leírtuk ezek TRAP aktiváció után megjelenő szintjét. További klinikai kollaborációs vizsgálataink eredményeként két beteg populációban (obesitas és PAD) mutattunk ki jelentős vérlemezke aktivációt illetve ezek összefüggését a betegség alatti egyéb változókkal.
Results in English
The research activity was carried out in 4 focus areas: 1. In P-selectin glycoprotein ligand-1 (PSGL-1) knock out mice we verified, that PSGL-1 is protective against thrombosis in a murine model (Miszti-Blasius et al, 2011), and we found that in the absence of PSGL-1 mature and precursor myeloid cells are released earlier upon G-CSF treatment (submitted). 2. Studying the modulation of platelet activation we proved that calyculin-A (CLA) inhibits TRAP elicited platelet activation parallel with its phosphatase inhibitor activity. (Simon Z et al, 2010) In case of conventional anti-platelet treatment we described the modulation of platelet fuction via P-selectin, PF4 and CD40L receptors (Nagy B Jr et al, 2012) 3. We investigated the effect of lipopolysaccharide and (LPS). We found that out of the LPS isoforms only the Re-LPS but not the S-LPS is capable of mediating platelet activation (Kappelmayer et al, 2012, under revision) 4. In case of clinical collaborations on platelets, we determined platelet surface glycoprotein expressions in Glanzmann thrombastenia and described their expression levels after TRAP activation. Further collaborative studies proved considerable platelet activation in obese and peripheral arterial disease patients (Csongrádi et al 2011, Shemirani et al, 2011)
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75199
Decision
Yes

 

List of publications

 
Miszti-Blasius K, Debreczeni I, Felszeghy S, Dezso B, Kappelmayer J.: Lack of P-selectin glycoprotein ligand-1 protects mice from thrombosis after collagen/epinephrine challenge, Thrombosis Research, 2011
Csongrád É, Nagy B Jr, Fulop T, Varga Z, Karányi Z, Magyar MT, Oláh L, Papp M, Facskó A, Kappelmayer J, Paragh G, Káplár M.: Increased levels of platelet activation markers are positively associated with carotid wall thickness and other atherosclerotic risk factros in obese, Thrombosis and Haemostasis, 2011
Shemirani AH, Nagy B, Takáts AT, Zsóri KS, András C, Kappelmayer J, Csiki Z.: Increased mean platelet volume in primary Raynaud's phenomenon, Platelets, 2011
Nagy B Jr, Miszti-Blasius K, Kerényi A, Clemetson KJ, Kappelmayer J.: Potential therapeutic targeting of platelet-mediated cellular interactions in atherosclerosis and inflammation, Current Medicinal Chemistry, 2012
Csáthy L, Kappelmayer J, Szegedi I, Kajtár B, Kiss C, Hevessy Z.: Classical and atypical neuroblastoma-case reports, Clinical Cytometry, 2011
Bodnár N, Kerekes G, Seres I, Paragh G, Kappelmayer J, Némethné ZG, Szegedi G, Shoenfeld Y, Sipka S, Soltész P, Szekanecz Z, Szántó S.: Assessment of Subclinical Vascular Disease Associated with Ankylosing Spondylitis, Journal of Rheumatology, 2011
Imre L, Balogh I, Kappelmayer J, Szabó M, Melegh B, Wanker E, Szabó G.: Detection of mutations by flow cytometric melting point analysis of PCR products, Cytometry A, 2011
Remenyi G, Szasz R, Debreceni IB, Szarvas M, Batar P, Nagy B Jr, Kappelmayer J, Udvardy M.: Comparison of coated-platelet levels in patients with essential thrombocythemia with and without hydroxyurea treatment, Platelets, 2012
Nagy B Jr, Krasznai ZT, Balla H, Csoban M, Antal-Szalmas P, Hernadi Z, Kappelmayer J.: Elevated human epididymis protein 4 contrantations in chronic kidney disease, An Clin Biochem, 2012
Hevessy Z, Hudak R, Kiss-Sziraki V, Antal-Szalmas P, Udvardy M, Rejto L, Szerafin L, Kappelmayer J.: Laboratory evaluation of a flow cytometric BCR-ABL immunobead assay, Clin Chem Lab Med, 2011
Simon A, Bagoly Z, Hevessy Z, Csathy L, Katona E, Vereb G, Ujfalusi A, Szerafin L, Muszbek L, Kappelmayer J.: Expression of coagulation factor XIII subunit A in acute promyelocytic lekumia, Cytometry B Clin Cytom, 2012
Olah Z, Kerenyi A, Kappelmayer J, Schlammadinger A, Razso K, Boda Z.: Rapid-onset heparin-induced thrombocytopenia without previous heparin exposure, Platelets, 2012
Nagy B Jr, Simon Z, Bagoly Z, Muszbek L, Kappelmayer J.: Binding of plasma factor XIII to thrombin-receptor activated human platelets., Thrombosis and Haemostasis, 2009
Nagy B Jr, Szűk T, Beke Debreceni I, Kappelmayer J.: Platelet-derived microparticle levels are significantly elevated in patients treated by elective stenting compared to subjects with diagnostic catheterization alone., Platelets, 2010
Zold E, Szodoray P, Gaal J, Kappelmayer J, Csathy L, Gyimesi E, Zeher M, Szegedi Gy, Bodolay E.: Vitamin D deficiency in Undifferentiated Connective Tissue Disease: a marker of progression into defined systemic autoimmune diseases., Arthritis Research and Therapy, 2008
Szodoray P, Horvath FI, Papp G, Barath S, Gyimesi E, Csathy L, Kappelmayer J, Sipka S, Duttoray AK, Nakken B, Zeher M.: The immune-regulatory role of vitamin A, D and E in patients with primary Sjögren's syndrome., Rheumatology, 2009
Bagoly Z, Fazakas F, Marosi A, Török O, Bereczky Z, Haramura G, Kappelmayer J, Muszbek L.: Variant type Glanzmann thrombobasthenia caused by homozygous p.724R/X mutation in beta3 integrin., Thrombosis Research, 2010
Simon Z, Kiss A, Erdodi F, Setiadi H, Beke Debreceni I, Nagy B jr, Kappelmayer J.: Protein phosphatase inhibitor calyculin-A modulates activation markers in TRAP-stimulated human platelets., Platelets, 2010
Toth J, Kappelmayer J, Udvardy ML, Szanto T, Szarvas M, Rejto L, Soltesz P, Udvardy M, Hársfalvi J.: Increased platelet glycoprotein Ib receptor number, enhanced platelet adhesion and severe cerebral ischaemia in a patient with polycythaemia vera., Platelets, 2009
Miner J, Xia L, Yago T, Kappelmayer J, Liu X, Klopocki AG, Shao B, McDaniel M, Setiadi H, Schmidtke D, McEver RP.: Separable requirements for cytoplasmic domain of PSGL-1 in leukocyte rolling and signaling under flow., Blood, 2008
Back »