A hiperventilláció segítségével létrehozott módosult tudati állapot kísérleti vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75258
típus K
Vezető kutató Szabó Csaba
magyar cím A hiperventilláció segítségével létrehozott módosult tudati állapot kísérleti vizsgálata
Angol cím An experimental study of the altered state of consciousness, induced by hyperventillation
magyar kulcsszavak hiperventilláció, holotróp légzés, megváltozott tudati állapot,
angol kulcsszavak hyperventillation, holotropic breathing, altered state of consciousness
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Kísérleti pszichológia
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely BTK Pszichológiai Intézet (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2008-10-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.537
FTE (kutatóév egyenérték) 1.46
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja a holotróp légzés eredményeként létrejövő módosult tudati állapot vizsgálata.
Kísérleteket végzünk, melyek során mérjük a személyek élményváltozásainak minőségi és mennyiségi jellemzőit. Vizsgálni kívánjuk, hogy a hiperventilláció következtében létrejövő élményváltozásokban mekkora szerepe van a légzésre való figyelésnek, a ritmikus, hangos zenének, és a forszírozott légzés következtében bekövetkező hypocapniának. A kísérletek során mérjük a vér pCO2 értékét. Az élményeket a kísérletekről készített videofelvétel visszajátszásán alapuló élményfeltáró technika (EAT, ld. Sheeehan, McConkey 1982), kvalitatív és kvantitatív tartalomelemzés, valamint egy élményfeltáró kérdőív (Phenomenology of Consciousness Inventory, Pekala 1983) segítségével mérjük. Az élményeket egy éber alapszinthez viszonyítjuk, és összehasonlítjuk a különböző kísérleti feltételek melletti élményváltozásokat.
A holotróp légzés hatását összehasonlítjuk a hipnózis és a monoton dobolás (sámánutazás) hatására létrejövő élményváltozásokkal, melyeket korábbi kísérleteinkben, hasonló módszerekkel vizsgáltunk.
angol összefoglaló
The aim of the planned research is to analyze the altered state of consciousness, induced by holothropic breathing. During the experiments the qualitative and quantitative characteristics of the changes of subjective experiences are planned to measure. We analyze role of narrowed attention, rhythmic loud music, and the hypocapnia, induced by hyperventilation, on the changes of subjective experiences. During the experiments the CO2 level of blood will be measured. The subjective experiences will be analyzed with the Experimental Analyzes Technique (EAT, Sheehan, McConkey 1982), with qualitative and quantitative content analysis, and the Phenomenology of Consciousness Inventory (Pekala, 1983). The subjective experiences will be be compared to the base level experiences and the experiences int he different experimental situations also will be compared.
The effect of holothropic breathing will be compared to the experiences in hypnosis, during monotonous drumming (shaman journey). These experiences were studied in our earlier experiments, with similar methodology.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatásban a hosszúidejű akaratlagos hiperventiláció hatását vizsgáltuk, egy kísérleti helyzetben. A kísérletben összesen 112 önként jelentkező személy vett részt. A vizsgálati helyzet a transzperszonális pszichológiában alkalmazott, holotróp légzésnek nevezett módszer laboratóriumi változata volt. Azt vizsgáltuk, hogy a hiperventiláció következtében létrejövő légzési alkalózis milyen fiziológiai változásokat okoz és ezek a változások hogyan eredményeznek élménybeli változásokat. Az eredmények azt jelzik, hogy a hiperventiláció hatására a hipnózishoz hasonló módosult tudati állapot jön létre. A légzési és pulzusváltozások jellegzetes érzelmeket váltanak ki, növekvő aktiváció és diszfória, majd nyugalom, boldogság és transzcendens érzések. Azt vizsgáltuk továbbá, hogy a holotróp légzés során az élményeket milyen mértékben befolyásolja a légzésre összpontosított figyelem, a jellegzetes zene és maga a respirációs alkalózis. Az eredmények szerint a szapora légzés nagyobb élményváltozásokat okoz, mint a koncentratív meditációkba gyakran használt lassú légzés. A zene a disszociáció mértékét nem befolyásolta, de az átélt érzelmekben meghatározó szerepe volt.
kutatási eredmények (angolul)
The effects of the voluntary long-continued hyperventilation was examined in an experimental situation. 112 subjects voluntered to participate in the experiments. The experimental situation was the laboratory version of the technique called holotropic breathing by transpersonal psychologists. We examined the physiological changes evoked by the respiratory akalosis and the subjective experiences induced. Results show that alterations of the subjective experiences are similar to the altered state of consciousness evoked by a hypnosis induction procedure. The changes of pulse and respiration induce characteristic changes of emotions. They are activation and disphoria which was followed by tanquility, joy and transcendence. Further we examined, how experiences during holotropic breathing are effected by the focused attention, the characteristic music and the respiratory alkalosis. Results show that hyperventilation results bigger changes of subjective experiences than slow breathing, which is frequently used in concentrative meditation. The music did not affect the dissociation but it played an important role in the emotions experienced.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75258
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szabó Cs.: Pszichofiziológiai változások a hosszantartó akaratlagos hiperventiláció során - a holotróp légzés kísérleti vizsgálata, Magyar Pszichológiai Társaság XX. Jubileumi tudományos Nagygyűlése., 2011
Szabó G.: A zene hatása a szubjektív élményekre, Magyar Pszichológiai Társaság XX. Jubileumi tudományos Nagygyűlése., 2011, 2011
Szabó Cs.: Changes of subjective experiences during voluntary hyperventilation: An experimental study of the holotropic breathing., Toward a Science of Conscioousness. Stockholm, Sweeden., 2011
Sszabó Cs.: A holotróp légzés során létrejövő élményváltozások vizsgálata: a hiperventiláció, a zene és a figyelem szerepe, A MagyOrszágos Tudományos Nagyűlésear Pszichológiai Társaság XIX., 2010
Szabó Cs.: Ritmus és transz: kísérleti utazások belső világunkba, A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület V. Kongresszusa, Budapest 2010, 2010
vissza »