An experimental study of the altered state of consciousness, induced by hyperventillation  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
75258
Type K
Principal investigator Szabó, Csaba
Title in Hungarian A hiperventilláció segítségével létrehozott módosult tudati állapot kísérleti vizsgálata
Title in English An experimental study of the altered state of consciousness, induced by hyperventillation
Keywords in Hungarian hiperventilláció, holotróp légzés, megváltozott tudati állapot,
Keywords in English hyperventillation, holotropic breathing, altered state of consciousness
Discipline
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Experimental psychology
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Psychology (University of Debrecen)
Starting date 2008-10-01
Closing date 2011-12-31
Funding (in million HUF) 3.537
FTE (full time equivalent) 1.46
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja a holotróp légzés eredményeként létrejövő módosult tudati állapot vizsgálata.
Kísérleteket végzünk, melyek során mérjük a személyek élményváltozásainak minőségi és mennyiségi jellemzőit. Vizsgálni kívánjuk, hogy a hiperventilláció következtében létrejövő élményváltozásokban mekkora szerepe van a légzésre való figyelésnek, a ritmikus, hangos zenének, és a forszírozott légzés következtében bekövetkező hypocapniának. A kísérletek során mérjük a vér pCO2 értékét. Az élményeket a kísérletekről készített videofelvétel visszajátszásán alapuló élményfeltáró technika (EAT, ld. Sheeehan, McConkey 1982), kvalitatív és kvantitatív tartalomelemzés, valamint egy élményfeltáró kérdőív (Phenomenology of Consciousness Inventory, Pekala 1983) segítségével mérjük. Az élményeket egy éber alapszinthez viszonyítjuk, és összehasonlítjuk a különböző kísérleti feltételek melletti élményváltozásokat.
A holotróp légzés hatását összehasonlítjuk a hipnózis és a monoton dobolás (sámánutazás) hatására létrejövő élményváltozásokkal, melyeket korábbi kísérleteinkben, hasonló módszerekkel vizsgáltunk.
Summary
The aim of the planned research is to analyze the altered state of consciousness, induced by holothropic breathing. During the experiments the qualitative and quantitative characteristics of the changes of subjective experiences are planned to measure. We analyze role of narrowed attention, rhythmic loud music, and the hypocapnia, induced by hyperventilation, on the changes of subjective experiences. During the experiments the CO2 level of blood will be measured. The subjective experiences will be analyzed with the Experimental Analyzes Technique (EAT, Sheehan, McConkey 1982), with qualitative and quantitative content analysis, and the Phenomenology of Consciousness Inventory (Pekala, 1983). The subjective experiences will be be compared to the base level experiences and the experiences int he different experimental situations also will be compared.
The effect of holothropic breathing will be compared to the experiences in hypnosis, during monotonous drumming (shaman journey). These experiences were studied in our earlier experiments, with similar methodology.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatásban a hosszúidejű akaratlagos hiperventiláció hatását vizsgáltuk, egy kísérleti helyzetben. A kísérletben összesen 112 önként jelentkező személy vett részt. A vizsgálati helyzet a transzperszonális pszichológiában alkalmazott, holotróp légzésnek nevezett módszer laboratóriumi változata volt. Azt vizsgáltuk, hogy a hiperventiláció következtében létrejövő légzési alkalózis milyen fiziológiai változásokat okoz és ezek a változások hogyan eredményeznek élménybeli változásokat. Az eredmények azt jelzik, hogy a hiperventiláció hatására a hipnózishoz hasonló módosult tudati állapot jön létre. A légzési és pulzusváltozások jellegzetes érzelmeket váltanak ki, növekvő aktiváció és diszfória, majd nyugalom, boldogság és transzcendens érzések. Azt vizsgáltuk továbbá, hogy a holotróp légzés során az élményeket milyen mértékben befolyásolja a légzésre összpontosított figyelem, a jellegzetes zene és maga a respirációs alkalózis. Az eredmények szerint a szapora légzés nagyobb élményváltozásokat okoz, mint a koncentratív meditációkba gyakran használt lassú légzés. A zene a disszociáció mértékét nem befolyásolta, de az átélt érzelmekben meghatározó szerepe volt.
Results in English
The effects of the voluntary long-continued hyperventilation was examined in an experimental situation. 112 subjects voluntered to participate in the experiments. The experimental situation was the laboratory version of the technique called holotropic breathing by transpersonal psychologists. We examined the physiological changes evoked by the respiratory akalosis and the subjective experiences induced. Results show that alterations of the subjective experiences are similar to the altered state of consciousness evoked by a hypnosis induction procedure. The changes of pulse and respiration induce characteristic changes of emotions. They are activation and disphoria which was followed by tanquility, joy and transcendence. Further we examined, how experiences during holotropic breathing are effected by the focused attention, the characteristic music and the respiratory alkalosis. Results show that hyperventilation results bigger changes of subjective experiences than slow breathing, which is frequently used in concentrative meditation. The music did not affect the dissociation but it played an important role in the emotions experienced.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75258
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szabó Cs.: Pszichofiziológiai változások a hosszantartó akaratlagos hiperventiláció során - a holotróp légzés kísérleti vizsgálata, Magyar Pszichológiai Társaság XX. Jubileumi tudományos Nagygyűlése., 2011
Szabó G.: A zene hatása a szubjektív élményekre, Magyar Pszichológiai Társaság XX. Jubileumi tudományos Nagygyűlése., 2011, 2011
Szabó Cs.: Changes of subjective experiences during voluntary hyperventilation: An experimental study of the holotropic breathing., Toward a Science of Conscioousness. Stockholm, Sweeden., 2011
Sszabó Cs.: A holotróp légzés során létrejövő élményváltozások vizsgálata: a hiperventiláció, a zene és a figyelem szerepe, A MagyOrszágos Tudományos Nagyűlésear Pszichológiai Társaság XIX., 2010
Szabó Cs.: Ritmus és transz: kísérleti utazások belső világunkba, A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület V. Kongresszusa, Budapest 2010, 2010
Back »