Új típusú mikrofluidikai eszközök előállítása és vizsgálata elektroforetikus, elektrokromatográfiás, illetve folyadékkromatográfiás elválasztásokhoz  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75286
típus K
Vezető kutató Gáspár Attila
magyar cím Új típusú mikrofluidikai eszközök előállítása és vizsgálata elektroforetikus, elektrokromatográfiás, illetve folyadékkromatográfiás elválasztásokhoz
Angol cím Fabrication of new types of microfluidic devices and the study of their capabilities for liquid chromatographic, electrophoretic and electrochromatographic separation
magyar kulcsszavak lab-on-a-chip, mikrofluidika, elektroforézis, kromatográfia
angol kulcsszavak microfluidics, lab-on-a-chip, electrophoresis, electrochromatography, chromatography
megadott besorolás
Analitikai kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Műszeres analitika
zsűri Kémia 1
Kutatóhely TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Braun Mihály
Lázár István
Vasas Gábor
projekt kezdete 2008-10-01
projekt vége 2013-10-31
aktuális összeg (MFt) 17.202
FTE (kutatóév egyenérték) 3.10
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Bár jelenleg nagy igény mutatkozik miniatürizált kromatográfiás technikák kifejlesztésére, a szakirodalomban alig találhatunk példát chip-alapú kromatográfiás rendszerekre, különösen az elektroforetikus chipekhez képest. Nemrégiben egy olyan műanyagból (PDMS) készült mikrofluidikai chip kifejlesztéséről számoltunk be, melybe fordított fázisú kromatográfiás (C18) töltetet integráltunk frit alkalmazása nélkül. A töltet egyszerű integrálására a műanyag nagyfokú rugalmassága és hidrofób jellege adott lehetőséget. A chip csatornájában és a töltetben több új hatást és jelenséget figyeltünk meg. Az előkísérletek alapján a kromatográfiás töltet és/vagy feszültség alkalmazása az elválasztás során sokféle típusú vegyület meghatározására lehet alkalmas. Az előállított chipek további tanulmányozását és alkalmazását tervezzük, illetve más, különböző típusú tölteteket tartalmazó és újfajta csatornamintázatú chipek kifejlesztésére és tesztelésére készülünk.
A tervezett kutatás korábbi elektroforetikus és kromatográfiás, illetve az elmúlt időszakban külföldön megszerzett mikrofluidikai, mikrofabrikációs tapasztalatainkon alapszik:
1, új típusú mikrofluidikai eszközök tervezése és előállítása,
2, elválasztások (CE, LC, CEC) tanulmányozása üres és töltött csatornákban, új állófázisok integrálása
3, a kifejlesztett mikrofluidikai eszközök orvosdiagnosztikai, gyógyszer- és környezetanalitikai alkalmazásai.
Munkánk során szeretnénk kihasználni a mikrochipekkel történő munka olyan előnyeit, mint a rendkívül kis mennyiségű minta- (10-500 pL) és oldószer (1-10 μL) fogyasztást, gyors meghatározási sebességet (0.5-2 perc), egyszerű elemzési sokszorosítást (egy chipen több mérőrendszer, kromatográfiás töltet is található).
A tervezett kutatást szoros nemzetközi együttműködésben végezzük.
A támogatás felhasználásának célja nemzetközileg elismert eredményeket produkáló hazai mikrofluidikai analitikai kutatás megalapozása.
angol összefoglaló
Although there is a high demand for miniaturized chromatographic techniques, numerous recent surveys of the literature showed only a few examples of chip-based chromatographic systems compared to chip-based CE devices. In our recent works we described the fabrication of a PDMS-based microfluidic chip containing reversed-phase silica beads without the use of frits or other barriers. The packing of the silica beads into the microchips is made possible by the hydrophobic nature and elasticity of PDMS. Different retaining and stabilizing effects appearing in the packed channel have been observed. The chromatographic packing of this new type of chips can be utilized to separate a large variety of compounds. Further investigation and characterization of the packing and use of other types of particles are being investigated.

The planned research is based on our experiences and knowledge on electrophoretic and microfluidic research:
1, designing and microfabrication of microfluidic devices,
2, separation (CE, LC, CEC) in open tubular and packed channels, integration of new stationary phases into the chip,
3. application of microfluidic devices in clinics, pharmacology and environment.
Using the developed disposable chips, we would like to utilize the advantages of our microfluidic devices: minute volume of consumed samples (10-500 pL) and reagents (1-10 μL), fast analysis (within 1-2 min), cheap parallelization (2 or more separation units on a single chip).
This research is strongly connected to international cooperations.
The main benefit of the obtained support that a modern microfluidic research internationally recognized can be established in our country.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A mikrofluidikai kutatásaink egyik területe a kromatográfiás elválasztási technikák miniatürizálása, a különféle kromatográfiás töltetek mikrocsipben való kialakítása és alkalmazása volt. A kialakított tölteten kromatográfiás és elektrokromatográfiás elválasztást írtunk le. A mikrofluidika lehetőséget nyújtott arra is, hogy több analitikai rendszer - például 12 kromatográfiás elválasztóegységet - helyezzünk el egyetlen mikrocsipen, így egyidejűleg több kromatográfiás elválasztást is végrehajthattunk. Mikrocsipen történő elektroforetikus elválasztásokhoz hatékony injektálási módszert dolgoztunk ki néhányszor száz pikoliternyi térfogatú folyadékminták mikrocsipbe való injektálásához. Az új, nyomással történő injektálási eljárás kidolgozásával kiküszöböltük az elektrokinetikus injektálásokra jellemző, mennyiségi meghatározások pontosságát csökkentő hibákat. Munkánk során egy olyan mikrocsip alapú kapilláris elektroforézis rendszert fejlesztettünk ki, melynél a mintainjektálás a mikrocsipben, az elektroforetikus elválasztás pedig - hasonlóan, mint a hagyományos CE készülékekben - egy kvarckapillárisban történik. Az általunk kifejlesztett miniatürizált kapilláris elektroforetikus rendszert mikrofluidikai platformok segítségével felületi plazmon rezonancia spektrometriával is kapcsoltuk. A kutatásainkat nemzetközi együttműködésben végeztük. A támogatás felhasználásával nemzetközileg elismert eredményeket produkáló hazai mikrofluidikai analitikai kutatást tudtunk megalapozni.
kutatási eredmények (angolul)
One of the main field of our microfluidic research was the miniaturization of the chromatographic separation techniques, the preparation of different chromatographic packings and their applications. Several chromatographic and electrochromatographic separations were carried out using the different packings. The microfluidics provides possibility to integrate several analytical systems - for instance 12 chromatographic separation units - into a single microchip, thus several chromatographic separations can be simultaneously performed. For the microchip-based electrophoretic separations an effective injection method was developed for the liquid samples of few-hundred-picoliter volumes to be injected into the microchip. Using this new, pressure-driven injection method, the sampling and matrix biases typical for electrokinetic injection are avoided. In this project we developed a microchip based capillary electrophoretic system, in which the sample introduction was performed in a polydimethylsiloxane microchip, and the electrophoretic separation - similarly as in conventional capillary elctrophoresis instruments - occurs in a fused silica capillary. This developed miniaturized capillary electrophoretic system with microfluidic platforms was hyphenated with surface plasmon resonance spectrometric detection. Our research was carried out in international cooperation. This support obtained from OTKA established a domestic analytical microfluidic research laboratory, which demonstrated internationally recognized results on this field.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75286
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
A. Gaspar, A. Kecskemeti, F.A. Gomez: The use of surface plasmon resonance to study adsorption of different types of components on poly(dimethylsiloxane), Electrophoresis, 2013, 34, 1249-1252, 2013
A.Nagy, A.Gaspar: Packed multi-channels for parallel chromatographic separations in microchips, J.Chromatogr.A, 2013, 1304, 251-256, 2013
A. Gaspar, F.A. Gomez: The use of surface plasmon resonance to study adsorption of different types of components on poly(dimethylsiloxane), Anal.Chim.Acta, 2013, 777, 72-77, 2013
A.Gáspár, F.A.Gomez: Development of an ultra-low volume flow cell for surface plasmon resonance detection in a miniaturized capillary electrophoresis system, Electrophoresis, 2012, 33, 1723-1728, 2012
M.Andrási, A.Gáspár*, O.Kovács, Z.Baranyai, E.Brücher: Determination of magnetic resonance imaging contrast agents by micellar electrokinetic capillary chromatography, Electrophoresis, 2011, 32, 2223-2228, 2011
M.Andrási, B.Törzsök, Á.Klekner, A.Gáspár: Determination of temozolomide in serum and brain tumor with micellar electrokinetic capillary chromatography, J.Chromatogr.B, 2011, 879, 2229-2233, 2011
A.Gaspar, P.Koczka, H.Carmona, F.A.Gomez: Hydrodinamic split-injection for microchip electrophoresis, Microchem. J., 2011, 99, 180-185, 2011
A.Gaspar, A.Nagy, I.Lazar: Integration of ground aerogel particles as chromatographic stationary phase into microchip, J. Chromatogr. A., 2011, 1218, 1011-1015, 2011
A.Gáspár, I.Bácsi: Forced flow paper chromatography: A simple tool for separations in short time, Microchem J., 2009, 92, 83-86., 2009
A.Gáspár, I.Bácsi, E.G.Garcia, M.Braun, F.A.Gomez: Application of external micro-spectrophotometric detection to improve sensitivity on microchips, Anal.Bioanal.Chem. 395, 473-478, 2009
A.Gaspar, M. Salgado, S.Stevens, F.A.Gomez: Microfluidic “Thin Chips” for Chemical Separations, Electrophoresis, 2010, 31, 2520-2525, 2010
M.Andrasi, R.Bustos, A.Gaspar*, F.A.Gomez, A.Klekner: Analysis and stability study of temozolomide using capillary electrophoresis, J.Chromatogr. B, 2010, 878, 1801-1808., 2010
Bagyi K, Marton I, Szabo J, Gaspar A, Haczku A, Klekner A.: The significance of periodontal diseases in the development of postoperative pneumonia, Acta Physiologica Hungarica, 2010, 97, 90, 2010
A.Gaspar: Chromatographic packings in PDMS chips, 6th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, CECE-2009, 6-7 November, 2009, Pécs, 2009
I. Tanret, Attila Gáspár, D. Mangelings, Y. Vander Heyden: Combining methacrylate-based monolithic separation potential with microfluidic lab-on-a-chip technology: A novel approach, 5th Conference by the Nordic Separation Science Society (NoSSS), August 26-29th 2009, Tallinn, Estonia, 2009
I. Tanret, D. Mangelings, A. Gaspar, Y. Vander Heyden: Discovering the miniature world of microfluidics, 14th Forum of Pharmaceutical Sciences, 14-15 May 2009, Blankenberge, Belgium, 2009
Attila Gáspár, Andrea Nagy, István Lázár: Integration of ground aerogel particles as chromatographic stationary phase into microchip, 6th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, CECE-2010, 14-17 October, 2010, Pécs, 2009, 2010
Gáspár A., Andrási M.: Elektroforetikus elválasztások kapillárisban és mikrocsipben, Magy.Kém.Foly., 2011, 117, 47-50., 2011
S. Baros, M. Karsayová, K. Jomová, A. Gáspár, M. Valko: Free radical scavenging capacity of Papaver Somniferum L. and determination of pharmacologically active alkaloids using capillary electrophoresis, J. Microbiol. Biotech. Food Sci., 2012, 1, 725-732, 2012
A. Nagy, A. Gáspár, I. Lázár: Integration of ground aerogel particles into PDMS microchip for chromatographic separation, 11th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Graz, 2011. szeptember 18-28., 2011
P.I. Koczka, A. Nagy, A. Gáspár: Developing microfluidic chips for electrophoretic and chromatographic separations, 46. Komplexkémiai Kollokvium, Mátrafüred, 2012. május 21-23, 2012
A.Gaspar, F.A.Gomez: Application of surface plasmon resonance spectroscopy for capillary electrophoresis and microfluidics, 12th International Conference and Summer School, CEEPUS, Cluj-Napoca, Románia, July 4-14. 2012, 2012
P.I. Koczka, A. Gáspár: Developing a miniaturized capillary electrophoretic system for analysis of cephalosporins, 12th International Conference and Summer School, CEEPUS, Cluj-Napoca, Románia, July 4-14. 2012., 2012
Andrea Nagy, Attila Gáspár: Designing and fabrication of microchips with multicapillary systems, 12th International Conference and Summer School, CEEPUS, Cluj-Napoca, Románia, July 4-14. 2012., 2012
Á. Kecskeméti, J. Bakó, I. Csarnovics, I. Szabó, A. Gáspár: Study of adsorption effects on poly(dimethylsiloxane) surfaces, 12th International Conference and Summer School, CEEPUS, Cluj-Napoca, Románia, July 4-14. 2012., 2012
Otilia Kovács, Melinda Andrási, Zsolt Baranyai, Álmos Klekner, Ernő Brücher, Attila Gáspár: Determination of gadolinium-based magnetic resonance imaging contrast agents by micellar electrokinetic capillary chromatography, 2th International Conference and Summer School, CEEPUS, Cluj-Napoca, Románia, July 4-14. 2012., 2012
Koczka, I.P., Gaspar, A.: Application of a capillary-assembled microfluidic system for separation of cephalosporins, Electrophoresis, közlésre beküldve (elps.201300598.), 2013
Gomez, F.A., Gaspar A., Alvarado, J., Ortega, M., Wu, A., Rampasan, K.: Development of microfluidic-based platforms for diversified analysis of chemical species, 243rd ACS National Meeting & Exposition, San Diego, USA, 2012.03.25-2012.03.29. American Chemical Society, Paper ANYL-2, 2012
A. Nagy, E.Baranyai, A. Gaspar: Interfacing microfluidic chip based chromatography with flame atomic spectrometry for determination of chromium (VI), J.Anal.At.Spectrom. közlésre beküldve (manuscript ID: JA-ART-11-2013-050373), 2013
Kecskeméti A.: Tripszin immobilizálása polidimetilsziloxánból készült mikrofluidikai csipekben peptidtérkép vizsgálatokhoz, az adszorpciós hatások vizsgálata, XIII. Eötvös Konferencia, Budapest, 2012. május 4-6, 9.o., 2012
M.Andrasi, B.Torzsok, A.Klekner, A.Gaspar: Determination of temozolomide in serum and brain tumor with micellar electrokinetic capillary chromatography, 10th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, Pecs, 2013, Abstract book, p. 68, 2013
A. Nagy, A.Gaspar: Fabrication of microchips with multichannel systems, 10th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, Pécs, 2013, Abstract book, p. 67, 2013
A.Nagy, A. Gaspar: Designing and preparation of multiple chromatographic packings in microchip, 10th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, Pecs, 2013, Abstract book, p. 59, 2013
Nagy A., Gáspár A.: Többcsatornás mikrofluidikai rendszerek fejlesztése kromatográfiás alkalmazásokhoz, XXXVI. Kémiai előadói Napok, Szeged, 2013. október 28-30., 39-40.o., 2013
Metzinger A., Nagy A., Gáspár A., Márton Zs., Galbács G: PDMS elasztomer lézer ablációs viselkedésének vizsgálata, XXXVI. Kémiai előadói Napok, Szeged, 2013. október 28-30., 79.o., 2013
Metzinger A., Palicskó K., Nagy A., Gáspár A., Galbács G.: Poli(dimetil-sziloxán) anyagú mikrofluidikai eszközök optikai és lézer ablációs jellemzőinek vizsgálata, 56. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Veszprém, 2013 július 1-3., P-15., 2013
A. Nagy, A. Gáspár: Designing and fabrication of microchips with multicapillary systems, Lab-on-a-Chip European Congress, Barcelona, 2013. március 5-6. P-111., 2013
A. Nagy, A. Gáspár: Fabrication of microchips with multichannel systems, 13th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Debrecen, 2013. június, 2013
A.Kecskemeti, A.Gaspar: Immobilization of trypsin for online protein digestion, peptide mapping, 13th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Debrecen, 2013. június 27. -július 7., p. 53, 2013
A. Nagy, A. Gaspar: Designing and fabrication of microchips with multicapillary systems, 13th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Debrecen, 2013. június 27. -július 7., p.75, 2013
M.Andrasi, B.Torzsok, A.Klekner, A.Gaspar: Determination of Temozolomide in Serum and Brain Tumor with Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography, 13th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Debrecen, 2013. június 27. -július 7., p. 68, 2013
A. Gaspar, S. Baghdachi, M. Goldberg, S. Stevens, J. Torres, F.A.Gomez: Fritless Chromatographic Microfluidic-Based Columns for Chemical Separations, American Laboratory, 2008, 40, 13-16, 2008
K.Bágyi, A.Haczku, I.Márton, J.Szabó, A.Gáspár, M.Andrási, I.Varga, J.Tóth, A.Klekner: Role of pathogenic oral flora in postoperative pneumonia following brain surgery: effects of preoperative cefazolin treatment, BMC Infectious Diseases, 2009, 9, 104, 2009
A.Gáspár, I.Bácsi, F.Gomez: Analitikai elválasztások mikrocsipen, Elválasztástudományi Vándorgyűlés, Sárvár, 2008 november 5-7, Előadáskivonatok. 46.o, 2009
Koczka, P.I., Gaspar, A.: Application of Split-flow Injection in PDMS Microfluidic Chips, 9th Balaton Symposium, 2013, September 4-6, Siófok, P-36, 2013
vissza »