Halláscsökkenést okozó közép- és belsőfül betegségek etiopathogenezisének vizsgálata - otopathológiai regiszter létrehozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75371
típus PD
Vezető kutató Karosi Tamás
magyar cím Halláscsökkenést okozó közép- és belsőfül betegségek etiopathogenezisének vizsgálata - otopathológiai regiszter létrehozása
Angol cím Etiopathogenetic evaluation of middle- and inner ear diseases causing hearing loss - foundation of an otopathology register
magyar kulcsszavak Otosclerosis, Otitis media, Congenitális süketség, Vezetéses halláscsökkenés, Szenzorineurális halláscsökkenés, Diagnózis, Szűrés, Temporális csontbank, On-line regiszter
angol kulcsszavak Otosclerosis, Otitis media, Congenital deafness, Conductive hearing loss, Sensorineural hearing loss, Diagnosis, Screening, Temporal bone bank, On-line register
megadott besorolás
Hematológia, immunológia, trombózis, fertőző betegségek (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)60 %
Ortelius tudományág: Mikrosebészet
Az előbbiekhez köthető betegségek biológiai alapjai (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
Fül-orr-gégészet, szemészet (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely ÁOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Tanszék (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2008-10-01
projekt vége 2011-10-31
aktuális összeg (MFt) 14.814
FTE (kutatóév egyenérték) 0.63
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A vezetéses típusú halláscsökkenés a teljes populáció mintegy 6.5-9.8%-át érinti. A 18 év alatti populációban prevalenciája kb. 19%, felnőtt korban kb. 7.1%. A vezetéses halláscsökkenések heterogén betegségcsoportot alkotnak: döntő többségük az Eustach-kürt működészavarával áll kapcsolatban, a másik csoportban ez az összefüggés nem mutatható ki. Imeretlen a tuba funkciózavarral jellemzett, ún. krónikus középfülgyulladások patológiai heterogenitásának alapvető oka. Az otosclerosis ebben a csoportban különleges helyet foglal el, hiszen ép fülkürt funkció mellett, a belsőfül csontos tokját érintő, összetett eredetű, primer hallászavarról van szó, amely vezetéses- és idegi eredetű halláscsökkenést okoz. Az otosclerosis a hazai felnőtt populáció 0,3-0,4%-át érinti és leggyakrabban fiatal nők esetén jelentkezik. A betegség pontos diagnózisa kizárólag a kengyeltalp szövettani vizsgálatával lehetséges, ugyanis a jelenleg ismert és műtét előtt alkalmazott diagnosztikus módszerek bizonytalan eredményt adnak. A stapes fixációval járó vezetéses halláscsökkenések kb. egyharmada nem otosclerosis miatt következik be. A nem otosclerosisos stapes fixációk kezelése és hosszú távú prognózisa jelentősen különbözik az otosclerosistól. Legfontosabb feladatunknak a két stapes fixációt okozó betegségcsoport differenciáldiagnosztikájának kidolgozását tekintjük, amely egyben alkalmas az adott betegség stádiumának meghatározására, valamint a prognózis kialakítására is. Alapvető célunk az otosclerosios és a degeneratív okokból kialakuló stapes fixációk etiológiájának, valamint pathomechanizmusának feltérképezése és ennek ismeretében a leginkább alkalmazható klinikai kezelés kidolgozása. Fontosnak tartjuk a gyulladásos fülészeti megbetegedéseket kísérő szenzorineurális halláscsökkenések etiológiájának tisztázását, valamint az időkori halláscsökkenések és az érzékszervi apoptózis patológiai tanulmányozását is. Laboratóriumunk alkalmas lehet a perinataális időszakban toxicus, infektológiai, anyagcsere- és hypoxiás ártalmak által kiváltott belsőfülkárosodás vizsgálatára is. Hangsúlyt helyezünk a középfül patológia experimentális vizsgáló módszereinek modernizálására, valamint a hazai egyetlen temporális csontbank tovább fejlesztésére, hazai és külföldi kutatókkal történő együttműködésre. Projektünk szerves részét képezi egy nemzetközi fülészeti adatbázis és on-line lexikon létrehozása.
angol összefoglaló
Conductive hearing loss (CHL) affect the 6.5-9.8% of the general population. CHL shows 12% prevalence in the population under 18 years, whereas 7.1% among adults. CHL is a heterogeneous disease: most of them are associated to Eustachian tube disorders, however, other cases are not. At this time, we do not know the etiopathogenetic basis of the pathologic heterogeneity of chronic otitis. Otosclerosis is a unique deafness in the CHL group, because it is a primary hearing disorder (without ventilation problems) affecting the human otic capsule and causing progressive conductive- and sensorineural hearing loss. The prevalence of clinical otosclerosis is 0.3-0.4% of the general population. Postoperative histologic examination of removed stapes footplates is the only appropriate method to distinguish otosclerotic and non-otosclerotic stapes fixations. Preoperative diagnosis of otosclerotic stapes fixation, however, up to now was impossible. One third of conductive hearing loss due to stapes ankylosis is non-otosclerotic stapes fixation. Therapy and long time prognosis of non-otosclerotic stapes fixations are quite different from those in otosclerosis. The most important aim is to differentiate otosclerosis and non-otosclerotic stapes fixations preoperatively, that gives us the base of the prognosis and the current stage of disease. It is important to distinguish the etiology of sensorineural hearing loss associated with inflammatory ear disorders and also the deafness in the elderly and the pathology of the receptor cell apoptosis in sensory organs. Our laboratory is suitable for the investigation of perinatal toxic-, infectious- and metabolic inner ear disorders. We emphasize the modernization of the experimental pathological methods in the evaluation of middle ear diseases and also the development of the Hungarian Temporal Bone Bank in association with national and European researchers. We would like to found an international otopathology register and database.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásaink során meghatároztuk az otosclerosisban tapasztalt csontspecifikus gyulladásos ecytokinek expressziós szintjét és mintázatát. Eredményeink segítették az otosclerosist kísérő szenzorineurális halláscsökkenés pathomechanizmusának megértését és modelljének kialakítását. Eddigi tapasztalataink alapján megterveztük a korai stádiumú otosclerosis nem-sebészi kezelését, mely célzott biológiai terápián alapul. Kutatásaink alapján az már korábban ismert volt, hogy az otosclerosis kialakulásában a kanyaróvírus mint lassóvírus fertőzést kiváltó ágens szerepet játszik. A kanyaróvírussal szembeni egyéni fogékonyság háttere azonban ismeretlen maradt. Az otosclerosis genetikai hátterének vizsgálata során 4 új, betegség-specifikus CD46 variánst (kanyaróvírus receptor) azonosítottunk, melyek magyarázhatják a kanyaróvírussal szembeni szervspecifikus fogékonyságot és az ezzel szemben csökkent kanyaróvírus-ellenes szérum IgG szinteket. Az újonnan leírt variánsokat mind mRNS, mind fehérje szinten azonosítottuk, szerkezetüket meghatároztuk. Elvégeztük a nem-otosclerosisos stapes fixációk szövettani és klinikai osztályozását. A betegadatok és a szövettani leletek figyelembevételével maghatároztuk audiológiai és prognosztikai jellemzőiket. Megállapítottuk, hogy a nem-otosclerosisos stapes fixációk, szemben az otosclerosissal, klinikailag "jóindulatúak", azaz tisztán vezetéses halláscsökkenést okoznak és a sebészi kezelést követően további progressziót nem eredményeznek. A stapes fixációban szenvedő betegek preoperatív HRCT leleteit, audiológiai eredményeit és szövettani leleteit korrelációs vizsgálatal elemeztük.
kutatási eredmények (angolul)
In the course of our project, we have assessed the expression levels and patterns of bone-specific inflammatory cytokines in otosclerosis. Our results served as the basis for the understanding of the pathomechanism of sensorineural hearing loss (SNHL) in otosclerosis. According to these observations, we have composed a potential model for SNHL in otosclerosis. We have planned the non-surgical treatment of early stage otosclerosis, which is based on a targeted biological medication. According to previous results, otosclerosis was established as a slow-virus infection bone disease with the potential etiological role of measles virus. However, the background of the susceptibility for measles virus remainded unclear. We have detected 4 novel and disease-associated CD46 (measles virus receptor) variants, which might explain the organ-specific and measles associated characteristics of otosclerosis. Novel variants were detected at both mRNA and protein levels, their structures were described precisely. We have performed the histopathological and clinical classification of non-otosclerotic stapes fixations. According to patients‘ data and histological findings, we have assessed the prognostic and audiometric characteristics of these disorders. It has been established that non-otosclerotic stapes fixations are clinically benign types of deafness according to the pure conductive hearing loss and no progression after stapes surgery. We have assessed the correlations between HRCT findings, hearing thresholds and histopathological results in stapes ankylosis.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75371
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bakk J., Karosi T., Sziklai I., Batta T.J.: DPOAE intensity increase after short-term sound exposure, Ear and Hearing - bírálatra beküldve (az IF még nem számítható), 2012
Karosi T.: Genetics of otosclerosis: current research and opinions., Otorinolaringologia (Italica), 2011; 61(2):23-39., 2011
Szalmás A., Kónya j., Sziklai I., Karosi T.: Detection and identification of CD46 splicing variants by nested RT-PCR., Methods in Molecular Biology, Humana Press-Springer edition, 2nd edition of RT-PCR Protocols, Editor: Nicola King, Darussalam, Brunei 2010. (Indexed for Pubmed), 630:83-9, 2010
Karosi T., Csomor P., Sziklai I.: TNF-alpha receptor expression correlates with biofilm presence and mucosal changes in chronic rhinosinusitis with nasal polyposis., The Laryngoscope, accepted in press, 2011, 2011
Csomor P., Liktor B., Liktor B., Sziklai I., Karosi T.: No evidence for disturbed COL1A1 and A2 expression in otosclerosis., European Archives of Otorhinolaryngology – accepted in press, 2011
Csomor P., Liktor B., Liktor B., Szekanecz Z., Sziklai I., Karosi T.: Expression of bone morphogenetic protein 2, 4, 5 and 7 correlates with histological activity of otosclerotic foci., Acta Otolaryngologica – accepted in press, 2011
Karosi T., Csomor P., Szekanecz Z., Sziklai I.: Otosclerosis-specific measles virus receptor (CD46) isoforms., The Israel Medical Association Journal – accepted in press, 2011, 2011
Tóth L., Csomor P., Sziklai I., Karosi T.: Biofilm detection in chronic rhinosinusitis by combined application of hematoxylin-eosin and Gram staining., European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2011; 268(10):1455-1462., 2011
Csomor P., Sziklai I., Karosi T.: Controversies in RELN/reelin expression in otosclerosis., European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2011; accepted in press, 2011
Karosi T., Csomor P., Szalmás A., Petkó M., Kónya J., Sziklai I.: Osteoprotegerin expression and sensitivity in otosclerosis with different histological activity., European Archives of ORL, 268(3):357-365., 2011
Karosi T., Sziklai I.: Etiopathogenesis of otosclerosis, European Archives of ORL, 267(9):1337-1349., 2010
Karosi T., Csomor P., Sziklai I.: Correlations between HRCT, hearing thresholds and histological findings in stapes fixation., The LAryngoscope, accepted in press, 2011, 2011
Karosi T., Csomor P., Szalmás A., Szekanecz Z., Sziklai I.: Otosclerosis-specific measles virus receptor isoforms, Israel Medical Association Journal (IMAJ) - accepted, in press, 2012
Csomor P., Sziklai I., Liktor B., Z. Szabó L., Pytel J., Jóri J., Karosi T.: Otosclerosis: disturbed balance between cell survival and apoptosis., Otol Neurotol, 31(6):867-874., 2010
Karosi T., Rácz T., Szekanecz É., Tóth Á., Sziklai I.: Recurrent laryngeal nerve paralysis due to subclinical Lyme borreliosis., JLO, 124:336-338., 2010
Csomor P., Szalmás A., Kónya J., Sziklai I., Karosi T.: Restriction analysis of otosclerosis-associated CD46 splicing variants., European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 267(2):219-226., 2010
Csomor P., Sziklai I., Karosi T.: TNF-alpha receptor expression correlates with histological activity of otosclerosis., Otol Neurotol, 30(8):1131-1137., 2009
Karosi T., Szekanecz Z., Sziklai I.: Otosclerosis: an autoimmune disease?, Autoimm Rev, 9(2):95-101., 2009
Karosi T., Csomor P., Petkó M., Liktor B., Z. Szabó L., Pytel J., Jóri J., Sziklai I.: Histopathology of non-otosclerotic stapes fixations., Otol Neurotol, 30(8):1058-1066., 2009
Karosi T., Szalmás A., Csomor P., Kónya J., Petkó M., Sziklai I.: Disease associated novel CD46 splicing variants and pathologic bone remodeling in otosclerosis, Laryngoscope 2008; 118(9):1669-76., 2008
Karosi T., Z. Szabó L., Petkó M., Sziklai I.: Otosclerotic stapes with three crura and persisting stapedial artery., Otol Neurotol 2008; 29(7):1043-4., 2008
Sziklai I., Batta J.T., Karosi T.: Otosclerosis: an organ specific inflammatory disease with sensorineural hearing loss., European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 266(11):1711-1718., 2009
Karosi T., Tóth Á., Csomor P., Sziklai I.: Differenciáldiagnosztikai nehézséget okozó, retrochoanális orrpolyp., Fül-Orr-Gégegyógyászat, 55(4):211-215., 2009
Karosi T., Csomor P. Szalmás A., Pytel J., Jóri J., Liktor B., Z. Szabó L., Kónya J., Petkó M., Sziklai I.: Új, betegségspecifikus CD46 variánsok: az otosclerosisos csontátépülés genetikai alapja., Fül-Orr-Gégegyógyászat, 55(1):12-19., 2009
Karosi T., Csomor P., Petkó M., Liktor B., Z. Szabó L., Pytel J., Jóri J., Sziklai I.: A nem otosclerosisos stapes fixációk kórszövettana., Fül-Orr-Gégegyógyászat, 55(3):125-133., 2009
Csomor P., Szalmás A., Kónya J., Sziklai I., Karosi T.: Az otosclerosisra jellemző CD46 variánsok molekuláris biológiai jellemzése., Fül-Orr-Gégegyógyászat, 56(1):19-27., 2010
Csomor P., Sziklai I., Pytel J., Jóri J., Z. Szabó L., Liktor B., Karosi T.: A TNF-alfa receptor expresszió összefügg az otosclerosis szövettani aktivitásával., Fül-Orr-Gégegyógyászat, 55(4):176-184., 2009
Csomor P., Karosi T., Liktor B., Z. Szabó L., Pytel J., Jóri J., Sziklai I.: Otosclerosis: a sejt-túlélés és az apoptózis szabályozásának zavara., Fül-Orr-Gégegyógyászat, 56(2):72-80., 2010
Karosi T., Csomor P., Szekanecz Z., Sziklai I.: Az otosclerosis etiopathogenezise, Fül-Orr-Gégegyógyászat, 56(4):218-234., 2010
Karosi T., Bidiga L., Német T., Sziklai I.: A parapharyngealis tér és a fossa pterygopalatina pleomorph adenomája (esetismertetés)., Fül-Orr-Gégegyógyászat 2011; 57(2):19-23., 2011
Karosi T., Soós Gy., Opauszki A., Sziklai I.: A gége malignus fibrosus histiocytomája (esetismertetés)., Fül-Orr-Gégegyógyászat 2011; 57(3):35-39., 2011
Bajor B., Karosi T., Batta T.J., Sziklai I.: Hallójárati atresia Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser szindrómával., Fül-Orr-Gégegyógyászat 2011; megjelenés alatt., 2012
Karosi T., Z. Szabó L., Petkó M., Sziklai I.: Háromszárú, otosclerosisos stapes és arteria stapedialis persistens együttes előfordulása., Fül-Orr-Gégegyógyászat 2008; 54(4): 231-235., 2008
Karosi T.: Achievement for excellence in stapes surgery., 1st Congress of CE-ORL-HNS (EUFOS), Barcelona, Spanyolország, 2011., 2011
Karosi T.: Otosclerosis, 4 hetes szakorvosjelöltképző tanfolyam. Debrecen, 2011., 2011
Csomor P., Sziklai I., Liktor B., Z. Szabó L., Pytel J., Jóri J., Karosi T.: Otosclerosis: disturbed balance between cell survival and apoptosis., 28th Politzer Society Meeting. Athén, Görögország, 2011., 2011
Karosi T., Csomor P., Szalmás A., Kónya J., Petkó M., Sziklai I.: Osteoprotegerin expression and sensitivity in otosclerosis with different histological activity., 28th Politzer Society Meeting. Athén, Görögország, 2011., 2011
Karosi T., Csomor P., Sziklai I.: Controversies in reln/reelin expression in otosclerosis., 28th Politzer Society Meeting. Athén, Görögország, 2011., 2011
Karosi T.: Otosclerosis és fertőző ágensek., DROP4. Debrecen, 2011., 2011
Tóth L., Csomor P., Sziklai I., Karosi T.: Biofilm kimutatás orrpolyppal járó chronicus rhinosinusitisben., Észak-kelet Magyarországi Szakcsoport Ülés. Miskolc, 2011., 2011
Karosi T., Sziklai I.: A nem-otosclerosisos stapes fixációk klinikai és pathológiai jellemzése, preoperatív diagnózisa., Észak-kelet Magyarországi Szakcsoport Ülés. Miskolc, 2011., 2011
Karosi T.: Halláscsökkenések genetikája – otosclerosis., Kötelező szintentartó szakorvosképző tanfolyam. Debrecen, 2011., 2011
Karosi T. Sziklai I.: Az otosclerosisos halláscsökkenés szerológiai diagnózisa – fülészeti adatbázis létrehozása, Fül-Orr-Gége Orvosok Egyesületének Debreceni Tudományos Ülése. Debrecen, 2008, 2008
Karosi T., Sziklai I.: Preoperative audiologic evaluation of otosclerotic and non-otosclerotic stapes fixations., II. International Politzer Society Meeting on Stapes Surgery and Otosclerosis. Biarritz, Franciaország, 2008., 2008
Karosi T., Sziklai I.: Otosclerosis. An organ specific inflammatory disease with sensorineural hearing loss., II. International Politzer Society Meeting on Stapes Surgery and Otosclerosis. Biarritz, Franciaország, 2008., 2008
Karosi T., Sziklai I.: A különböző típusú stapes fixációk audiológiai differenciáldiagnózisa., Magyar Fül-Orr-Gége Orvosok Egyesületének, Audiológiai Vándorgyűlése. Miskolc, 2008., 2008
Karosi T., Csomor P., Petkó M., Z. Szabó L., Liktor B., Pytel J., Jóri J., Sziklai I.: A nem-otosclerosisos stapes fixációk kórszövettana., A Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete, 40. Nemzeti Nagygyűlése. Siófok, 2008., 2008
Csomor P., Szalmás A., Kónya J., Petkó M., Sziklai I., Karosi T.: Betegség asszociált cd46 izoformák, és az otosclerosisos kóros csontremodelláció kapcsolata., A Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete, 40. Nemzeti Nagygyűlése. Siófok, 2008., 2008
Sziklai I., Karosi T.: Otosclerotic foci with embryonic origin., International Congress of Collegium Europicum Otorhinolaryngologicum, Berlin, 2008., 2008
Sziklai I., Karosi T.: Otosclerosis and inflammation – a possible cause of sensorineural hearing loss., World congress of ENT societies. Sao Paulo, Brazília, 2009., 2009
Csomor P., Sziklai I. Karosi T.: TNF-alpha receptor expression correlates with histological activity of otosclerosis., 27th Politzer Society Meeting. London, Egyesült Királyság, 2009., 2009
Csomor P., Szalmás A., Kónya J., Sziklai I., Karosi T.: Restriction analysis of otosclerosis associated CD46 splicing variants., 27th Politzer Society Meeting. London, Egyesült Királyság, 2009., 2009
Bányai Á., Sziklai I., Karosi T.: Az emberi belsőfül TNF-alfa receptor mintázatának vizsgálata., Tudományos Diákköri Konferencia, Debrecen, 2009., 2009
Karosi T.: Az anti-TNF-alfa szerek fülészeti alkalmazásának lehetőségei., Otosclerosis, Mini-szimpózium, Kapcsolat napja, Debrecen, 2010., 2010
Karosi T.: Temporális csontbank és otopathologiai regiszter jelentősége – webes adatbázisok., Otosclerosis, Mini-szimpózium, Kapcsolat napja, Debrecen, 2010., 2010
Csomor P., Karosi T.: TNF-alfa receptorok mintázatának vizsgálata otosclerosisban., Otosclerosis, Mini-szimpózium, Kapcsolat napja, Debrecen, 2010., 2010
Sziklai I., Karosi T.: A TNF-alfa szerepe az otosclerosist és más belsőfülbetegségeket kísérő szenzorineurális haláscsökkenések kialakulásában., Otosclerosis, Mini-szimpózium, Kapcsolat napja, Debrecen, 2010., 2010
Csomor P., Karosi T., Sziklai I.: Az otosclerosisra jellemző kanyaróvírus receptor splicing variánsok molekuláris biológiai jellemzése., A Magyar Fül-Orr-Gége Orvosok Egyesületének Budapesti Tudományos Ülése. Budapest, 2010., 2010
Karosi T., Csomor P., Szalmás A., Kónya J., Sziklai I.: Alternative Splicing of CD46 is Associated with Otosclerosis., International Meeting of Shucknecht Society. Boston, Egyesült Államok, 2010., 2010
Sziklai I., Karosi T.: Pathogenesis of sensorineural hearing loss (SNHL) in otosclerosis., International Meeting of Shucknecht Society. Boston, Egyesült Államok, 2010., 2010
Karosi T., Csomor P., Liktor B., Z. Szabó L., Pytel J., Jóri J., Sziklai I.: Otosclerosis: a sejt-túlélés és az apoptózis szabályozásának zavara., A Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete, 41. Nemzeti Nagygyűlése. Budapest, 2010., 2010
Karosi T., Csomor P., Szalmás A., Kónya J., Petkó M., Jókay I., Szekanecz Z., Sziklai I.: Az otosclerosis genetika alapja – a CD46 egyedi és szervspecifikus kifejeződése., A Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete, 41. Nemzeti Nagygyűlése. Budapest, 2010., 2010

 

Projekt eseményei

 
2010-08-19 09:57:22
Kiegészítő támogatás beolvasztása
vissza »