Oakeshott and the antirationalism in the 20th century  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
75372
Type K
Principal investigator Molnár, Attila Károly
Title in Hungarian Oakeshott és a XX. századi antiraciomalizmus
Title in English Oakeshott and the antirationalism in the 20th century
Keywords in Hungarian politikai filozófia, modernitás, antiracionalizmus
Keywords in English political philosophy, modernity, antirationalism
Discipline
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)90 %
Ortelius classification: Governance
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)10 %
Ortelius classification: Juridical sciences
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Institute of Sociology (Eötvös Loránd University)
Starting date 2008-10-01
Closing date 2011-10-31
Funding (in million HUF) 1.645
FTE (full time equivalent) 2.99
state closed project
Summary in Hungarian
Kutatási összefoglaló

Michael Oakeshott a brit politikai gondolkodás egyik legjelentősebb szerzője. Művei azonban kevéssé ismertek a magyar közönség számára. 2001-ben jelent meg gondozásomban Oakeshott talán legismertebb műve magyarul, és ahhoz írtam egy viszonylag hosszabb előszót. Mintahogyan a XX. századi politikai gondolkodás is meglehetősen véletlenszerűen került be a hazai közgondolkodásba. A kutatás célja Oakeshott nézeteinek elemző bemutatása a kortárs politikai gondolkodással összefüggésben. Ugyanis a XX. századi politikai gondolkodást a Felvilágosodás kritikája, de legalábbis korrekciója jellemzi.
A kutatás során azt kívánom bemutatni, hogy gondolatai miképpen és mely elemeiben bírálták a Felvilágosodást, illetve az azokra támaszkodó politikai irányzatokat (racionalizmus, jóléti állam, tömegdemokrácia).
A kutatás során eredményeimet nemzetközi fórumokon kívánom ismertetni.
A kutatás befejező évében a záró tanulmány megírása a célom, amely monográfia terjedelmű lesz szándékom szerint, és nyomtatásban is meg szeretném jelentetni.
Summary
Research proposal

Oakeshott is one of the most important authors in the 20rh century British political thinking. Although, his bestseller, the Rationalism in Politics was published by me with a rather detailed foreword, his works are only slightly known in Hungary. In general, the 20th century political thinking has taken into the Hungarian public’s mind.
The aim of the present research is to place Oakeshott into the context of his contemporary political thinking. The political thinking of the 20th century aimed characteristically against the Enlightenment, or at least, it aimed to correct it.
In this research I’m going to show what elements of the Enlightenment (and the political trend based on it, like rationalism, mass-democracy and welfare statism) and how were criticized by Oakeshott and his contemporaries.
During the research period I’d like to take part in academic meetings to discuss my findings.
In the last year of the research I’m going to write a final report, a kind of monograph on M. Oakeshott, which hopefully will be published later.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Oakeshott életműve a szabadság és a hagyomány, a szkepticizmus és a nyugati hagyományba vetett bizalom, a konzervatív gondolkodás és a jelen élvezete összekapcsolásával írható le. Nem akart rendet minden áron. El tudta viselni a zűrzavart, és úgy gondolta a politikai gondolkodás egyik feladata az, hogy képessé tegye az embereket a kaotikus világ elfogadására és élvezetére. A kérdés Oakeshott kapcsolata a modernitáshoz és a posztmodernhez. Noha láthatóak közös elemek a posztmodern és a premodern gondolkodásban, nyilvánvaló eltérések is vannak. Az egyik bizonyosan, legalábbis Oakeshott esetében, a törvény uralma. És az autoritás szerepe. A politikai modernizmus igyekszik átalakítani a politikát manager tudománnyá, amely folytonosan harcolna a létezővel, mert tökéletlen, és egy utópikus, harmonikus végállapotra törekszik a nép átnevelése vagy manipulálása révén. Felismerte a modernitás ellentmondásait, de el akarta a kerülni a modernitás utópikus kísértését is (történelem vége). A modernitás ellentétekből áll, és ezek egyensúlyozzák ki. A modernista hiba, ha valaki az egyik szélsőséget választja. A feladat az ellentétek megőrzése és nem a megoldása. A conditio humana lényege az ellentétek egysége. A modern gondolkodás megpróbálta az ellentétek e bonyolult világát leegyszerűsíteni egy egyszerű alapelvre, egyetlen magyarázatra. E paradox felismerése határozza meg a konzervatív gondolkodót. A politika dilemmái végső soron a conditio humana dilemmái. Mindkettő örök.
Results in English
Oakeshott’s work is a negotiation of freedom and tradition; “skepticism” and confidence in the resources of the Western tradition; conservatism and the celebration of the present. He were never engaged in an irritable search for order. He could accept confusion and he thought that one task of political and moral thinking is to make the people able and enjoy the chaotic world as it is. One aspect of this issue is his relation to modernism and postmodernism. Whilst one may see common points in the pre-modern and post-modern thinking, there are obvious differences, as well. One of them, at least in case of Oakeshott is rule of law and the role of authority. Modernism in politics means the continuous effort to transform politics into a managerial science that struggles against present as imperfect, and aiming an utopical, harmonious end state by means of re-education or managerial manipulation of people, based on hedonistic calculus. He realized the ambivalences within modernity, but he also was keen to avoid the modernist seduction of utopical hope. Modernity is divided yet balanced. Modernist political thought has tried to reduce this incongruous complex in modern order to a single principle, a single explanation. The core of human condition is a fusion of opposites. To realize this paradox of order defines the conservative thinker. The dilemmas of politics are ultimately dilemmas of the human condition.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75372
Decision
Yes

 

List of publications

 
Molnár Attila Károly: The problem of political knowledge and action in the criticism of Modernity, MOA Conference, 2009
Molnár Attila Károly: A jó rendről, Budapest, Gondolat, 2010
Molnár Attila Károly: Conservative’s paradox in post-Socialism, Corey Abel ed. The Meanings of Michael Oakeshott’s Conservatism, Imprint Academic, 2010
Molnár Attila Károly: Political reality and the failure of democracy, Workshops in Political Theory – Sixth Annual Conference, Manchester,, 2010
Molnár Attila Károly: Mania: Plato’s dilemma, Totalitarianisms and Intellect Conference, EACEA Conference, Szeged, 2010
Molnár Attila Károly: The Limits of Knowledge, Violence and Good Order, Articulations of Justice Pt. 1: Justice and Liberty, IPSA RC31 (Research Committee on Political Philosophy), Jena,, 2010
Molnár Attila Károly: Artes liberales and political agency, 6th MOA Conference, Tulsa, 2011
Back »