In extenso közlemény költségei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75379
típus PUB-C
Vezető kutató Tósaki Árpád
magyar cím In extenso közlemény költségei
Angol cím Fees of an in extenso publication
magyar kulcsszavak Am J Physiol, immunhisztokémiai fénykép
angol kulcsszavak Am J Physiol, immunohistochemic photo
megadott besorolás
Kísérletes gyógyszertan, gyógyszerkutatás (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2008-08-01
projekt vége 2009-02-28
aktuális összeg (MFt) 0.208
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A jelen pályázatot nyomdai megjelenés előtt álló közleményünk teljes költségeinek utólagos finanszírozására adjuk be. Kéziratunkat 2007. szeptemberében küldtük be az AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY folyóirathoz (2006. évi impakt faktor: 3.724). A kéziratot a szerkesztőség 2007. december 4-én fogadta el közlésre mint eredeti, teljes terjedelmű közleményt.

A közlemény címe: Protective mechanisms of resveratrol against ischemia/reperfusion-induced damage in hearts obtained from Zucker obese rats: the role of GLUT-4 and endothelin.
Szerzők: Lekli István, Szabó Gergő, Juhász Béla, Das Samarjit, Das Manika, Varga Edit, Szendrei Levente, Gesztelyi Rudolf, Váradi Judit, Bak István, Das Dipak K, Tósaki Árpád
Tématámogatás: OTKA T-46145.

A közleményben a 2. típusú diabetes mellitus egyik állatmodelljének számító Zucker obese patkány izolált szívén vizsgáltuk az in vivo per os resveratrol kezelés hatását a GLUT-4 (fiziológiásan inzulin által indukált) glükóztranszporter és az endithelin mennyiségére. A resveratrol az izolált szíven fokozta a GLUT-4 exresszióját és csökkentette az endothelin expressziót.

A közlemény teljes megjelenési költsége 1110 USA dollár. Ez elég nagy terhet jelent OTKA T-46145 költségvetésünk számára, ugyanakkor a megfelelő színvonalú folyóiratban való közlésről nem mondhatunk le.
angol összefoglaló
We compete for follow-up financing of our up-comming publication. Our manuscript was submitted in September 2007 to the AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY (impact factor in 2006: 3.724). The manuscript has been accepted in December 4 2007 as a full-length original research.

Title of the article: Protective mechanisms of resveratrol against ischemia/reperfusion-induced damage in hearts obtained from Zucker obese rats: the role of GLUT-4 and endothelin.
Authors: Lekli István, Szabó Gergő, Juhász Béla, Das Samarjit, Das Manika, Varga Edit, Szendrei Levente, Gesztelyi Rudolf, Váradi Judit, Bak István, Das Dipak K, Tósaki Árpád.
Support: OTKA T-46145.

In this manuscript, we investigated the effect of in vivo per os resveratrol treatment on the expressions of GLUT-4, the physiologically insulin induced glucose transporter, and of endothelin in hearts isolated from Zucker obese rats, an animal model for 2 type diabetes mellitus. The resveratrol increased the expression of GLUT-4 and suppressed the expression of endothelin.

The publication fee is 1110 USD. This cost is quite high for our OTKA T-46145 budget, on the other hand, we do not abandon to publish in recognized journals with high impact factor.
vissza »