Fees of an in extenso publication  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
75379
Type PUB-C
Principal investigator Tósaki, Árpád
Title in Hungarian In extenso közlemény költségei
Title in English Fees of an in extenso publication
Keywords in Hungarian Am J Physiol, immunhisztokémiai fénykép
Keywords in English Am J Physiol, immunohistochemic photo
Discipline
Experimental pharmacology, drug discovery and design (Council of Medical and Biological Sciences)100 %
Panel Publications Panel
Department or equivalent Department of Pharmacology (University of Debrecen)
Starting date 2008-08-01
Closing date 2009-02-28
Funding (in million HUF) 0.208
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A jelen pályázatot nyomdai megjelenés előtt álló közleményünk teljes költségeinek utólagos finanszírozására adjuk be. Kéziratunkat 2007. szeptemberében küldtük be az AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY folyóirathoz (2006. évi impakt faktor: 3.724). A kéziratot a szerkesztőség 2007. december 4-én fogadta el közlésre mint eredeti, teljes terjedelmű közleményt.

A közlemény címe: Protective mechanisms of resveratrol against ischemia/reperfusion-induced damage in hearts obtained from Zucker obese rats: the role of GLUT-4 and endothelin.
Szerzők: Lekli István, Szabó Gergő, Juhász Béla, Das Samarjit, Das Manika, Varga Edit, Szendrei Levente, Gesztelyi Rudolf, Váradi Judit, Bak István, Das Dipak K, Tósaki Árpád
Tématámogatás: OTKA T-46145.

A közleményben a 2. típusú diabetes mellitus egyik állatmodelljének számító Zucker obese patkány izolált szívén vizsgáltuk az in vivo per os resveratrol kezelés hatását a GLUT-4 (fiziológiásan inzulin által indukált) glükóztranszporter és az endithelin mennyiségére. A resveratrol az izolált szíven fokozta a GLUT-4 exresszióját és csökkentette az endothelin expressziót.

A közlemény teljes megjelenési költsége 1110 USA dollár. Ez elég nagy terhet jelent OTKA T-46145 költségvetésünk számára, ugyanakkor a megfelelő színvonalú folyóiratban való közlésről nem mondhatunk le.
Summary
We compete for follow-up financing of our up-comming publication. Our manuscript was submitted in September 2007 to the AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY (impact factor in 2006: 3.724). The manuscript has been accepted in December 4 2007 as a full-length original research.

Title of the article: Protective mechanisms of resveratrol against ischemia/reperfusion-induced damage in hearts obtained from Zucker obese rats: the role of GLUT-4 and endothelin.
Authors: Lekli István, Szabó Gergő, Juhász Béla, Das Samarjit, Das Manika, Varga Edit, Szendrei Levente, Gesztelyi Rudolf, Váradi Judit, Bak István, Das Dipak K, Tósaki Árpád.
Support: OTKA T-46145.

In this manuscript, we investigated the effect of in vivo per os resveratrol treatment on the expressions of GLUT-4, the physiologically insulin induced glucose transporter, and of endothelin in hearts isolated from Zucker obese rats, an animal model for 2 type diabetes mellitus. The resveratrol increased the expression of GLUT-4 and suppressed the expression of endothelin.

The publication fee is 1110 USD. This cost is quite high for our OTKA T-46145 budget, on the other hand, we do not abandon to publish in recognized journals with high impact factor.
Back »