Konzorcium, társ p.: búza genomba beépült árpa kromoszóma-régiók hatásának vizsgálata a koraiságra, a minőségre és a szárazságtűrésre  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75466
típus K
Vezető kutató Dulai Sándor
magyar cím Konzorcium, társ p.: búza genomba beépült árpa kromoszóma-régiók hatásának vizsgálata a koraiságra, a minőségre és a szárazságtűrésre
Angol cím Consortional assoc.: Study of the effect of barley chromosome regions incorporated into the wheat genome on earliness, quality and drought tolerance
magyar kulcsszavak búza. árpa, citogenetika, minőség, koraiság, szárazságtűrés
angol kulcsszavak wheat, barley, cytogenetics, quality, earliness, drought tolerance
megadott besorolás
Növénynemesítés (Komplex Környezettudományi Kollégium)50 %
Termesztett növények élettana (Komplex Környezettudományi Kollégium)50 %
Ortelius tudományág: Termesztett növények élettana
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Növénytani és Növényélettani Tanszék (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
résztvevők Mustárdy László
projekt kezdete 2008-10-01
projekt vége 2012-10-31
aktuális összeg (MFt) 6.000
FTE (kutatóév egyenérték) 0.81
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A vízhiányra toleráns árpa, mint potenciális génforrás kiválóan alkalmazható a búza szárazságtűrésének növelésében. Ebből a szempontból legfontosabbak a 7H (centromer), a 6H (hosszú kar) kromoszóma szakaszok, valamint a 4H kromoszómán feltételezhetőek azok a faktorok, amelyek vízhasznosítási együtthatót befolyásolják. A benyújtott pályázat keretében olyan, a Martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet Sejtbiológiai Osztályán előállított búza/árpa addíciós, szubsztitúciós, transzlokációs vonalak szárazságtűrésének vizsgálatát tervezzük, amelyek tartalmazzák ezeket a kromoszómákat (szegmenteket). Kapcsolódva a konzorciális főpályázathoz, a vízhiányra adott fiziológiai/fotoszintetikus válaszokat búza x árpa hibridek 13 féle származékán (addíciók, szubsztitúció, transzlokáció) valamint 6 szülői vonalon kívánjuk vizsgálni, annak érdekében, hogy megállapítsuk az adott vonal szárazságtűrését. Ehhez olyan több fiziológiai paraméter (relatív víztartalom, ozmotikus alkalmazkodás, vízhasznosítási együttható, valamint különböző fotoszintetikus paraméterek, stb.) alapján minősítő, költséghatékony szelekciós rendszert alkalmazunk, amely jól reprezentálja a növény stressztoleranciáját. Vizsgálataink alapján várhatóan meghatározhatók lesznek azok a kromoszóma szakaszok, amelyek a szárazságtűrés növelésében fontosak, valamint a kiszelektált vonalak hatékony eszközt jelenthetnek a nemesítők számára a szárazságtűrés növelésére, hiszen a búza termésbiztonságának fenntartása - a várhatóan egyre gyakoribb aszályos időszakok mellett is - nemzetgazdasági érdek.
angol összefoglaló
Barley with good drought tolerance is a potential gene source for wheat improvement. As it has been reported the most important genomic regions for drought tolerance are on chromosome 7H (centromere) and 6H (long arm) and genetic factors controlling barley water use efficiency have been determined on chromosome 4H. In this project we are planning to use the different wheat/barley addition, substitution and translocation lines containing these chromosomes (segments) developed in the Agricultural Research Institute in Martonvasár. Connecting to the main application for the grant, we compare several physiological and photosynthetic responses to water deficit in thirteen wheat/barley hybrids with six parental genotypes presumably characterized by a different drought tolerance to indicate that some of them have better drought tolerance than wheat. A relatively fast and economical selection system using several parameters involving relative water content, osmotic adjustment, water use efficiency, net photosynthesis stomatal and mesophyll limitation, etc. will be employed for the estimation of drought tolerance in these plants and for the selection of tolerant genotypes. It is hoped that some of them have better drought tolerance than wheat, making them suitable to survive the dry periods in the field. On the basis of our data it could be determined which barley incorporated chromosomes (segments) have an increasing effect on drought tolerance.
vissza »