Consortional assoc.: Study of the effect of barley chromosome regions incorporated into the wheat genome on earliness, quality and drought tolerance  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
75466
Type K
Principal investigator Dulai, Sándor
Title in Hungarian Konzorcium, társ p.: búza genomba beépült árpa kromoszóma-régiók hatásának vizsgálata a koraiságra, a minőségre és a szárazságtűrésre
Title in English Consortional assoc.: Study of the effect of barley chromosome regions incorporated into the wheat genome on earliness, quality and drought tolerance
Keywords in Hungarian búza. árpa, citogenetika, minőség, koraiság, szárazságtűrés
Keywords in English wheat, barley, cytogenetics, quality, earliness, drought tolerance
Discipline
Plant breeding (Council of Complex Environmental Sciences)50 %
Crop physiology (Council of Complex Environmental Sciences)50 %
Ortelius classification: Crop physiology
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Department of Botany and Ecology (Eszterházy Károly University)
Participants Mustárdy, László
Starting date 2008-10-01
Closing date 2012-10-31
Funding (in million HUF) 6.000
FTE (full time equivalent) 0.81
state closed project
Summary in Hungarian
A vízhiányra toleráns árpa, mint potenciális génforrás kiválóan alkalmazható a búza szárazságtűrésének növelésében. Ebből a szempontból legfontosabbak a 7H (centromer), a 6H (hosszú kar) kromoszóma szakaszok, valamint a 4H kromoszómán feltételezhetőek azok a faktorok, amelyek vízhasznosítási együtthatót befolyásolják. A benyújtott pályázat keretében olyan, a Martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet Sejtbiológiai Osztályán előállított búza/árpa addíciós, szubsztitúciós, transzlokációs vonalak szárazságtűrésének vizsgálatát tervezzük, amelyek tartalmazzák ezeket a kromoszómákat (szegmenteket). Kapcsolódva a konzorciális főpályázathoz, a vízhiányra adott fiziológiai/fotoszintetikus válaszokat búza x árpa hibridek 13 féle származékán (addíciók, szubsztitúció, transzlokáció) valamint 6 szülői vonalon kívánjuk vizsgálni, annak érdekében, hogy megállapítsuk az adott vonal szárazságtűrését. Ehhez olyan több fiziológiai paraméter (relatív víztartalom, ozmotikus alkalmazkodás, vízhasznosítási együttható, valamint különböző fotoszintetikus paraméterek, stb.) alapján minősítő, költséghatékony szelekciós rendszert alkalmazunk, amely jól reprezentálja a növény stressztoleranciáját. Vizsgálataink alapján várhatóan meghatározhatók lesznek azok a kromoszóma szakaszok, amelyek a szárazságtűrés növelésében fontosak, valamint a kiszelektált vonalak hatékony eszközt jelenthetnek a nemesítők számára a szárazságtűrés növelésére, hiszen a búza termésbiztonságának fenntartása - a várhatóan egyre gyakoribb aszályos időszakok mellett is - nemzetgazdasági érdek.
Summary
Barley with good drought tolerance is a potential gene source for wheat improvement. As it has been reported the most important genomic regions for drought tolerance are on chromosome 7H (centromere) and 6H (long arm) and genetic factors controlling barley water use efficiency have been determined on chromosome 4H. In this project we are planning to use the different wheat/barley addition, substitution and translocation lines containing these chromosomes (segments) developed in the Agricultural Research Institute in Martonvasár. Connecting to the main application for the grant, we compare several physiological and photosynthetic responses to water deficit in thirteen wheat/barley hybrids with six parental genotypes presumably characterized by a different drought tolerance to indicate that some of them have better drought tolerance than wheat. A relatively fast and economical selection system using several parameters involving relative water content, osmotic adjustment, water use efficiency, net photosynthesis stomatal and mesophyll limitation, etc. will be employed for the estimation of drought tolerance in these plants and for the selection of tolerant genotypes. It is hoped that some of them have better drought tolerance than wheat, making them suitable to survive the dry periods in the field. On the basis of our data it could be determined which barley incorporated chromosomes (segments) have an increasing effect on drought tolerance.
Back »