A májbetegségek krónikussá válását és súlyosságát befolyásoló faktorok összefüggése; HCV receptorok, fibrosis, steatosis  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75468
típus K
Vezető kutató Schaff Zsuzsa
magyar cím A májbetegségek krónikussá válását és súlyosságát befolyásoló faktorok összefüggése; HCV receptorok, fibrosis, steatosis
Angol cím Correlation of factors associated with chronicity and severity of liver diseases; HCV receptors, fibrosis, steatosis
magyar kulcsszavak hepatitis, hepatitis C vírus (HCV), cirrhosis, sejt adhézió, extracellularis matrix
angol kulcsszavak hepatitis, hepatitis C virus (HCV), cirrhosis, cell adhesion, extracellular matrix
megadott besorolás
Gasztroenterológia, hepatológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Gasztroenterológia
Szerv- és kórélettan (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Általános patológia
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Patológiai, Igazságügyi és Biztosításorvostani Intézet (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Borka Katalin
Halász Judit
Kiss András
Kovalszky Ilona
Lakatos Péter László
Lotz Gábor
Nemes Balázs
Patonai Attila
Schönfeld Tibor
Somorácz Áron
Szalay Ferenc
Tátrai Péter
Werling Klára
projekt kezdete 2008-10-01
projekt vége 2013-03-31
aktuális összeg (MFt) 38.680
FTE (kutatóév egyenérték) 6.19
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A krónikus májbetegségek előfordulása világszerte növekszik, elsősorban környezeti hatások következtében. Ezek közül kiemelten a toxikus tényzők (alkohol, vegyszer stb) és a hepatotrop vírusok, az utóbbiak közül a fejlettebb országokban, hazánkat is beleértve a hepatitis C vírus (HCV) a legjelentősebb. A májbetegségek krónikussá válása, a fibrosis kialakulása és reverzibilitásának kérdése a kutatások középpontjában áll, különösen a hatákonyabb terápiás célpontok kialakításának céljából. A pályázat az etiológiai tényezők közül elsősorban a HCV, az alkohol (és egyéb toxikus tényezők) kölcsönhatását és ennek mechanizmusát vizsgálja. A HCV fertőzés kialakulásában szerepet játszó receptorok, így a CD81, a scavenger receptor class B1 és a claudin 1 szerepét tanulmányozza a fertőzés krónikussá válásában és a májtranszplantációt követően a graft újrafertőződésében. A krónikus hepatitis C-t és nem alkoholos zsírmájat az egyes HCV típusok citopatogén hatásának tisztázása és az együtthatás májbetegséget súlyosbító következménye összefüggésében értékeli. A fibrosis/cirrhosis reverzibilitásának lehetőségét az egyes extracellularis matrix összetevők mennyiségi és minőségi változásával, új terápiás célpontok keresésének céljából vizsgálja. Az emberi máj duktuláris reakcióiban az őssejtek szerepe és e sejtek jellemezése a munkacsoport által a közelmúltban leírt, ill újonnan detektált sejtfelszíni markerek és az általuk termelt matrix komponensek alapján történik.
angol összefoglaló
The occurrence of chronic liver diseases is on the increase, mostly as the consequence of environmental effects. Most important of these are the toxic effects (alcohol, chemicals, etc) and hepatotropic viruses, with the hepatitis C virus (HCV) being the most significant in the developed countries, including Hungary. Studies in this regard are focused on the chronicity of liver diseases, the development of fibrosis and the issue of reversibility, with the aim to establish more effective antifibrotic therapeutic targets. The objective of the current project is to investigate the correlation between HCV, alcohol and other factors playing role in chronic liver diseases, with studies on mechanism as well. Further, the role of hepatocyte surface receptors influencing the development of HCV infection, as CD81, scavenger receptor class B1 and Claudin 1, will be studied during the chronic stages of infection as well as in graft reinfections following liver transplantation. Studies on chronic hepatitis C and non-alcoholic liver diseases of varying etiology will also be conducted in order to clarify the cytopathogenic effect of certain HCV types and the aggravating effect of interaction on liver diseases. The possible reversibility of fibrosis/cirrhosis, together with the quantitative and qualitative changes in certain extracellular matrix components will be investigated with the aim to seek new therapeutic targets. The role of stem cells and their characterization will be studied in human liver ductal reactions using new and known (recently described by our work team) cell surface markers and matrix components.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A hepatitis C vírus (HCV) okozta krónikus hepatitis (CH), cirrhosis és májrák kialakulásában számos tényező játszik szerepet, melyek azok súlyosságát befolyásolják. Munkánk során összefüggést kerestünk a HCV receptorai, az extracellularis matrix komponensek, a ductularis reakció, a steatosis, a cirrhosis és a daganatok kialakulása között. Megállapítottuk, hogy a HCV receptor claudin1 és occludin fokozottan expresszált CH-ben, cirrhosisban. A claudin1 expresszió nem különbözik a CH-C-ben, cirrhosisban és egyéb okból (pld.alkohol) kialakult krónikus májbetegségekben. Az elsősorban sejtkapcsoló szerepet betöltő claudinok expressziós mintázata eltérő a májdaganatokban a környező és az ép májhoz viszonyítva, és ennek alapján az egyes májdaganatok egymástól és egyéb szervek primer és áttéti daganataitól is elkülöníthetők. Igazoltuk, hogy májtranszplantáción átesett betegekben a HCV receptor claudin1 mRNS expresszió szignifikánsan alacsonyabb az antivirális terápiára jól reagáló betegekben és a claudin1 protein expresszió és a májfibrózis pozitívan korrelál. Az extracellularis matrix komponensek közül az agrin lokalizációjának sajátosságait mutattuk ki cirrhosisban és fokozott expresszióját malignus májdaganatokban. Különbséget mutattunk ki egyes heparan szulfátokban a máj fibrogenezise során. Megállapítottuk, hogy a decorin gén kiütése összefügg a máj fibrogenezisével kísérletes körülmények között, mely összefügg a transzformáló növekedési faktor β bioaktivitásával.
kutatási eredmények (angolul)
Several factors play role in development of hepatitis C virus (HCV)-related chronic hepatitis (CH), cirrhosis and liver cancer, all of which have influence on the severity of these diseases. We studied the correlations between HCV receptors, extracellular matrix components, ductular reactions, steatosis, cirrhosis and tumor development. We revealed that HCV receptor claudin1 and occludin are highly expressed in CH and cirrhosis. Claudin1 expression is similar in CH-C, cirrhosis and chronic liver diseases of other causes (e.g. alcohol). Claudins which have primarily junctional function show expression patterns in liver tumors quite distinct from patterns detected in surrounding and normal liver, based on which various liver tumors can be distinguished from both each other and primary/metastatic tumors of other organs. We verified in liver transplant patients that mRNA expression of HCV receptor claudin1 is significantly lower in patients responding well to antiviral therapy and that claudin1 protein expression and liver fibrosis show positive correlation. From the extracellular matrix components, we demonstrated the localization characteristics of agrin in cirrhosis and its enhanced expression in malignant liver tumors. We noted differences in certain heparan sulphates during liver fibrogenesis. Under experimental conditions we established connection between decorin gene knockout and liver fibrogenesis, which is linked to transforming growth factor β bioactivity.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75468
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Erdélyi-Belle B, Apáti Á, Sarkadi B, Schaff Zs, Kiss A, Homolya L: Expression profiling of hepatocyte-like cells initiated from human embryonic stem cells, előkészületben, 2013
Gelley F, Nemes B, Fassan M, Lendvai G, Sárváry E, Doros A, Gerlei Zs, Nagy P, Schaff Zs, Kiss A: MicroRNA profile before and after antiviral therapy in liver transplant recipients necessitated by Hepatitis C virus induced cirrhosis, J. Gastroenterol Hepatol., közlésre beküldve, 2013
Patonai A, Erdélyi-Belle B, Korompay A, Somorácz Á, Törzsök P, Kovalszky I, Barbai T, Rásó E, Lotz G, Schaff Zs, Kiss A: Molecular characteristics of fibrolamellar hepatocellular carcinoma, Pathol Oncol Res 19: 63-70, 2013
Korompay A, Borka K, Lotz G, Somorász Á, Törzsök P, Erdélyi-Belle B, Kenessey I, Baranyai Zs, Zsoldos F, Kupcsulik P, Bodky Gy, Schaff Zs, Kiss A: Tricellulin expression in normal and neoplastic human pancreas, Histopathology 60: E76-E86, 2012
Lendvai G, Kiss A, Kovalszky I, Schaff Zs: MikroRNS-ek a hepatocarcinogenesisben, Orvosi Hetilap 153: 978-989, 2012
Baghy K, Dezső K, László V, Fullár A, Péterfia B, Paku S, Nagy P, Schaff Zs, Iozzo RV, Kovalszky I: Ablation of the decorin gene enhances experimental hepatic fibrosis and impairs hepatic healing in mice, Laboratory Investigation 91: 439-451, 2011
Patonai A, Erdélyi-Belle B, Korompay A, Somorácz Á, Straub BK, Schirmacher P, Kovalszky I, Lotz G, Kiss A, Schaff Z: Claudins and tricellulin in fibrolamellar hepatocellular carcinoma, Virchows Archiv 458: 679-688, 2011
Székely E, Törzsök P, Riesz P, Korompay A, Fintha A, Székely T, Lotz G, Nyirády P, Romics I, Tímár J, Schaff Zs, Kiss A: Expression of claudins and their prognostic significance in noninvasive urothelial neoplasms of the human urinary bladder, J Histochem Cytochem 59: 932-941, 2011
Törzsök P, Riesz P, Kenessey I, Székely E, Somorácz Á, Nyirády P, Romics I, Schaff Zs, Lotz G, Kiss A: Claudins and Ki-67: Potential markers to differentiate low- and high-grade transitional cell carcinomas of the urinary bladder, J Histochem Cytochem 59: 1022-1030, 2011
Zádori G, Gelley F, Törzsök P, Sárváry E, Doros A, Deak AP, Nagy P, Schaff Z, Kiss A, Nemes B: Examination of claudin-1 expression in patients undergoing liver transplantation owing to hepatitis C virus cirrhosis, Transplantation Proceedings 43: 1267-1271, 2011
Jármay K, Karácsony G, Kiss A, Schaff Zs: Claudin-1 expression in chronic hepatitis C, Magyar Gasztroenterológiai Társaság 52. Nagygyűlése, Tihany, június 12-15, 2010
Korompay A, Borka K, Erdélyi-Belle B, Somorácz Á, Törzsök P, Lotz G, Kovalszky I, Patonai A, Kiss A, Schaff Zs: A tricellulin jelenlétének, lokalizációjának és mennyiségi változásainak vizsgálata egér hasnyálmirigyben, illetve humán pancreasban és egyes daganataiban, 69. Patológus Kongresszus, Siófok, szeptember 30-október 2, 2010
Németh J, Németh Zs, Tátrai P, Péter I, Somorácz Á, Szász AM, Kiss A, Schaff Zs: High expression of claudin-1 protein in papillary thyroid tumor and its regional lymph node metastasis, Pathol Oncol Res 16:19-27, 2010
Patonai A, Törzsök P, Korompay A, Eredélyi-Belle B, Somorácz Á, Kovalszky I, Lotz G, Kiss A, Schaff Z: Characteristics of fibrolamellar hepatocellular carcinoma; expression of tight junction proteins, EASL Special Conference Hepatocellular Carcinoma: from Genomics to Treatment, Dubrovnik, Croatia, June 25-26, 2010
Schaff Zs, Kovalszky I, Kiss A: A hepatocelluláris carcinoma patológiája, Hepatologica 14: Suppl. 1: 13-14, 2010 (Hepatológia 2010, Bükfürdő, február 17-20, 2010), 2010
Schaff Zs: Pathology of focal liver lesions, XXXVIII. Liver hepatology meeting, Karlovy Vary, Czech Republic, May 12-14,, 2010
Schaff Zs, Kovalszky I, Lotz G, Kiss A: A hepatocellularis carcinoma - a makroszkópiától a molekuláris patológiáig, Orvosi Hetilap 151: 982-989, 2010
Somoracz A, Tátrai P, Lendvai G, Kiss A, Kovalszky I, Schaff Zs: Claudin-1 acts as a tumor suppressor in hepatoma cell lines, EASL Special Conference Hepatocellular Carcinoma: from Genomics to Treatment, Dubrovnik, Croatia, June 25-26, 2010
Somorácz Á, Tátrai P, Horváth G, Kiss A, Kupcsulik P, Kovalszky I, Schaff Zs: Agrin immunohistochemistry facilitates the determination of primary versus metastatic origin of liver carcinomas, Human Pathology 41: 1310-1319, 2010
Tátrai P, Egedi K, Somorácz Á, van Kuppevelt TH, ten Dam G, Lyon M, Deakin JA, Kiss A, Schaff Zs, Kovalszky I: Quantitative and qualitative alterations of heparan sulfate in fibrogenic liver diseases and hepatocellular cancer, J Histochem Cytochem 58: 429-441, 2010
Németh Zs, Szász AM, Somorácz Á, Tátrai P, Németh J, Győrffy H, Szijártó A, Kupcsulik P, Kiss A, Schaff Zs: Zonula Occludens-1, Occludin, and E-cadherin Protein Expression in Biliary Tract Cancers, Pathol Oncol Res 15: 533-539, 2009
Németh Zs, Szász AM, Tátrai P, Németh J, Győrffy H, Somorácz Á, Szíjártó A, Kupcsulik P, Kiss A, Schaff Zs: Claudin-1, -2, -3, -4, -7, -8, and -10 protein expression in biliary tract cancers, Journal of Histochemistry and Cytochemistry 57(2):113-121, 2009
Somorácz Á, Holzbauer Á, Lotz G, Törzsök P, Szijártó A, Kupcsulik P, Schaff Zs, Kiss A: A magas claudin-1, -3, -4, és -7 expresszió elkülöníti a colorectalis rákok májáttéteit a primer hepatocellularis carcinomától, Magyar Onkológia 53:5-143, 2009 (A Magyar Onkológusok Társaságának XXVIII. Kongresszusa, 2009. november 12-14, 2009
Tátrai P, Somorácz Á, Batmunkh E, Schirmacher P, Kiss A, Schaff Zs, Nagy P, Kovalszky I: Agrin and CD34 immunohistochemistry for the discrimination of benign versus malignant hepatocellular lesions, Am J Surg Pathol 33:874-885, 2009

 

Projekt eseményei

 
2013-03-14 13:33:39
Résztvevők változása
vissza »