Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei Heves megyében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75525
típus PUB-K
Vezető kutató Révész László
magyar cím Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei Heves megyében
Angol cím The Hungaian Conquest and the Early Arpadian Age in the Heves Comitat
magyar kulcsszavak honfoglalás kor régészete, forrás kiadvány, Árpád-kor
angol kulcsszavak Archaeology of the Hungarian Conquest Period, Arpadian Age,
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Régészet
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Régészet
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Régészeti Tár (Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ)
projekt kezdete 2008-08-01
projekt vége 2009-03-31
aktuális összeg (MFt) 1.578
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatási témám Heves megye 10-11. századi temetőinek a kidolgozása. Ennek során befejeztem az érintett térség 50 temetőjének ill. sírleletének felgyűjtését, kritikai vizsgálatát, rajzoltatását és leírását. Ezzel a munkám adattári része (a tulajdonképpeni leletkorpusz elkészítése) befejeződött. A szöveg 450 oldal, amelyhez 85 rajzos tábla és 108 szöveg közti illusztráció (térkép, fotó, részletrajz) csatlakozik. Ugyancsak elkészítettem a térség 10-11. századi történetét eddig feldolgozó tudományos művek áttekintését (kutatástörténet). Heves megye déli területeinek ( a kemeji részeknek) korai lakói között, részben ugyancsak Anonymus alapján, de más egykorú (11. századi) írott forrás által megerősített módon is, jelen voltak a besenyők. E két etnikum régészeti elkülönítése a 10-11. századi leletanyagon belül azonban mindeddig nem járt sikerrel. A jelenleg rendelkezésre álló adatok és módszerek alapján ugyanis úgy tűnik, hogy e népcsoportok hagyatéka alig, vagy semmiben sem különbözik a Kárpát-medence más 10-11. századi sírjaitól és temetőitől. Éppen ezért a Heves megyei leleteket az etnikai prekoncepcióktól függetlenül, kizárólag a régészeti módszerek segítségével dolgoztam fel.
Az elemzések további része során megállapítottam, hogy az elemzett temetők két nagy időrendi csoportra oszthatók: Az egyik csoport első sírjait a 10. sz. első harmadában ásták, s a temetők használata befejeződött a század utolsó harmadában, nagyjából három generációt magukba fogadva. A másik csoport az ezredforduló táján nyitott és a 11. sz. utolsó harmadáig használt temetőket foglalja magában. Hiányoznak azonban mind az u. „klasszikus” gazdag temetők, mind pedig a 10. sz. elejétől a 11. sz. közepéig-végéig folyamatosan használt lelőhelyek, tehát az ország más részein gyakori, nagy sírszámú temetők. Az ezredforduló körüli években tehát az itt élt népesség életében törés keletkezett. A lelőhelyek túlnyomó többsége nem illeszthető be a korszak kutatói által ma is használt, Szőke Béla által 1962-ben publikált temetőtípusok, kategóriák közé. Véleményem szerint e kategóriák, csoportok ma már meghaladottnak tekinthetők, a korábbi felosztásnak (törzsi-nemzetségi arisztokrácia – középréteg/katonai kíséret – köznép) ma már nincs létjogosultsága, éppen ezért e fogalmak használatát kerülöm. Az elkészült kötet szándékaim szerint ezen új típusú, mikroregionális vizsgálatokon alapuló feldolgozás produktuma lesz.
angol összefoglaló
My research topic is the study of the 10th-11th century cemeteries of Heves County. 50 cemeteries and burial finds of the region have been collected, critically examined, drawn and described. This means that my work in the archives (practically the preparation of the corpus of the finds) is now finished. A text is 450 pages with 85 plates with drawings and 108 figures (maps, photos, detail drawings) within the text. According to Anonymus and other contemporary (11th century) written sources, the Pechenegs were present among the early inhabitants of the southern part of Heves County. The archaeological differentiation between the two ethnic groups on the basis of 10th-11th century archaeological material, however, has not yet been successful. Based on the available data and methods it seems that the material remains of these groups differ very little or not at all from other 10th-11th century cemeteries and burials in the Carpathian Basin.
During the next part of the analysis I established that the cemeteries under study could be assigned to two chronological groups. The earliest graves of the first group were dug in the first third of the 10th century, and the second group starts around the turn of the millennium and includes cemeteries used until the last third of the 11th century. Both “classic” rich cemeteries and cemeteries used continuously from the beginning of the tenth century until the middle or end of the 11th – that is, the large cemeteries common in other parts of the country – are missing. The majority of the sites cannot be assigned to any of the cemetery categories worked out by Béla Szőke in 1962. In my opinion, these categories and groups are out-of-date, and the previous categorization (tribal or clan aristocracy – middle class/military retinue – commons) cannot be upheld any more. Consequently, I avoided the use of these concepts. The prepared volume will be, accordingly, the product of a new type of analysis based on a microregional approach
vissza »