Morálpszichológia és etika az antikvitásban és a középkorban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75550
típus K
Vezető kutató Steiger Kornél
magyar cím Morálpszichológia és etika az antikvitásban és a középkorban
Angol cím Moral psychology and ethics in Antiquity and in the Middle Ages
magyar kulcsszavak etika, pszichológia, filozófia, antikvitás, középkor
angol kulcsszavak ethics, psychology, philosophy, ancient, medieval
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Filozófia
zsűri Kultúra
Kutatóhely Filozófiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bárány István
Bene László
Borbély Gábor
Lautner Péter
Ruzsa Ferenc
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 10.960
FTE (kutatóév egyenérték) 3.79
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Morálpszichológia és etika az antikvitásban és a középkorban

A tervezett kutatás középpontjában az emberre mint autonóm, racionális agensre vonatkozó fogalmaink antik és középkori története áll. Öt résztémát vizsgálunk meg részletesebben: (i) az ember mint autonóm, racionális agens elgondolásának kialakulása a Kr. e. 6-4. században; (ii) az akaratgyengeség problémája Platónnál; (iii) az elhatározás (proaireszisz) fogalmának története; (iv) a morális felelősség problémája a kései antikvitásban; (v) szándék és cselekedet szerepe a morális értékelésben: 12-14. századi viták. Az egyes résztémák kapcsán a nemzetközi tudományosság mércéivel mérve is jelentős eredményekre törekszünk; emellett a premodern etikai tradíció fontos forrásait fordítjuk magyarra. A projektum céljai között szerepel eredményeink nemzetközi konferenciákon és műhelyszemináriumokon való bemutatása, külföldi szakértők meghívása, továbbá az ELTE Ókori és Középkori Tanszéke szakkönyvtárának fejlesztése.
angol összefoglaló
Moral psychology and ethics in Antiquity and in the Middle Ages

The proposed research project focusses on the history of our notion of man as an autonomous, rational agent in Antiquity and in the Middle Ages. We are going to examine five sub-topics in more detail: (i) the emergence of the notion of man as an autonomous, rational agent in the 6-4th Century BCE; (ii) the problem of akrasia in Plato; (iii) the history of the concept of „deliberate decision” (proairesis); (iv) the problem of moral responsibility in Late Antiquity; (v) the respective roles of intention and of act in moral evaluation: debates in the 12-14th Century. In working out the sub-topics, we aim at significant results even by international standards. In addition, we intend to translate into Hungarian important sources of the pre-modern ethical tradition. In the framework of this project, we intend to present our results in international conferences and workshops, to invite experts from abroad, and to develop the Library of the Department of Ancient and Medieval Philosophy at Eötvös University, Budapest.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A tervezett kutatás középpontjában az emberre mint autonóm, racionális agensre vonatkozó fogalmaink antik és középkori története állt. Öt résztémát vizsgáltunk meg részletesebben: (i) az ember mint autonóm, racionális agens elgondolásának kialakulása a Kr. e. 6-4. században; (ii) az akaratgyengeség problémája Platónnál; (iii) az elhatározás (proaireszisz) fogalmának története; (iv) a morális felelősség problémája a kései antikvitásban; (v) szándék és cselekedet szerepe a morális értékelésben: 12-14. századi viták. Az egyes résztémák kapcsán a nemzetközi tudományosság mércéivel mérve is jelentős eredményekre törekedtünk; emellett a premodern etikai tradíció fontos forrásait fordítottuk magyarra. A projektum céljai között szerepelt eredményeink nemzetközi konferenciákon és műhelyszemináriumokon való bemutatása, külföldi szakértők meghívása, továbbá az ELTE Ókori és Középkori Tanszéke szakkönyvtárának fejlesztése.
kutatási eredmények (angolul)
The proposed research project focused on the history of our notion of man as an autonomous, rational agent in Antiquity and in the Middle Ages. We examined five sub-topics in more detail: (i) the emergence of the notion of man as an autonomous, rational agent in the 6-4th Century BCE; (ii) the problem of akrasia in Plato; (iii) the history of the concept of „deliberate decision” (proairesis); (iv) the problem of moral responsibility in Late Antiquity; (v) the respective roles of intention and of act in moral evaluation: debates in the 12-14th Century. In working out the sub-topics, we aimed at significant results even by international standards. In addition, we translated into Hungarian important sources of the pre-modern ethical tradition. In the framework of this project, we presented our results in international conferences and workshops, we invited experts from abroad, and we developed the Library of the Department of Ancient and Medieval Philosophy at Eötvös University, Budapest.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75550
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Borbély, Gábor: Losing My Religionem Academicam, P. Losonczi - A. Szigeti - M. Vassányi (eds)Religio Academici. Essay in Scepticism, Religion and the Pursuit of Knowledge. Akadémiai Kiadó, 2009
Lautner, Péter: Different Types of Logoi and Their Place in Empirical Knowledge and Noetic Understanding in Syrianus., Ancient Philosophy 373-390, 2009
Ruzsa Ferenc: Ismerte-e a Mester a Védákat?, Keréknyomok 5., 2009
Ruzsa Ferenc: A só-hasonlat az Upanishadokban, Bangha Imre - Mészáros Tamás (szerk.) A Danubio ad usque Gangen. Klasszika-filológiai, indológiai és magyar kultúrtörténeti tanulmányok a 80 éves Vekerdi József köszöntés, 2009
Bene László (ford. bevezető, jegyzetek): Plótinos: Az örökkévalóság és az idő (Enn. III.7 [45]), Ókor 9/2, 52-68, 2010
Bene László:: „Okság és morális felelősség Plótinosznál”, , Magyar Filozófiai Szemle 54, 2010/3, 25-44., 2010
László Bene: ’Aubry, G. and Ildefonse, F. (eds.). 2008. Le moi et l’intériorité. Paris: Vrin, pp. 384, PB, 26 Euro, ISBN 978-2-7116-2166-8’,, :The International Journal of the Platonic Tradition 4 (2010), 1-8., 2010
Lautner Péter: Harag és gyűlölet a Rétorikában., In: Radvánszky Anikó (szerk.), Retorika - Irodalom - Poétika. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK: 2011, 30-40., 2011
Lautner Péter: Plato’s account of the diseases of the soul in Timaeus 86B1-87B9, Apeiron 44(2011), 22-39., 2011
Lautner Péter: Klaus Corcilius, Streben und Bewegen. Aristoteles’ Theorie der animalischen Ortsbewegung. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2008., In: Bryn Mawr Classical Review XX(2010), http://bmcr.brynmawr.edu/2010/2010-12-56.html, 2010
Lautner Péter: Pauliina Remes, Neoplatonism. Ancient Philosophies 4. Berkeley-Los Angeles: University of California Press, 2008., Classical World 103(2010), 557-558., 2010
Ruzsa, Ferenc: Two MSS of Candrānanda’s Vṛtti on the Vaiśeṣikasūtra and the errors of the copyists., In: Johannes Bronkhorst – Karin Preisendanz (eds.): From Vasubandhu to Caitanya. Studies in Indian Philosophy and Its Textual History. Motilal Banarsidass, Delhi 2010, 17, 2010
Ruzsa, Ferenc: The authorlessness of the philosophical sūtras., Acta Orientalia 63 (2010/4), 427–442., 2010
Steiger Kornél:: Tanulmányok az antik görög filozófiáról, Gondolat, 2010
Lautner Péter (ford. jegyzetek, utószó): Arisztotelész: Az égbolt, Akadémiai Kiadó, 2009
Lautner Péter: Chr. Gill, The structured Self in Hellenistic and Roman Thought, Classical World 102, 2009
Bene László: Aubry, G. and Ildefonse, F. (eds.). 2008. Le moi et l’intériorité. Paris: Vrin, International Journal of the Platonic Tradition, 2010
Lautner Péter: Christopher Bobonich, Pierre Destrée, Akrasia in Greek Philosophy. From Socrates to Plotinus, Bryn Mawr Classical Review, 2010
Lautner Péter: Klaus Corcilius, Streben und Bewegen. Aristoteles’ Theorie der animalischen Ortsbewegung. Berlin – New York, Bryn Mawr Classical Review XX, 2010
Lautner Péter: Pauliina Remes, Neoplatonism. Ancient Philosophies 4. Berkeley-Los Angeles: University of California Press, Classical World, 2010
Lautner Péter: Matthias Perkams, Selbstbewusstsein in der Spätantike: Die neuplatonischen Kommentare zu Aristoteles’ De Anima. Berlin – New York:, Rhizai. A Journal for Ancient Philosophy and Science VII, 2010
Bárány István: Halhatatlan halandók -- halandó halhatatlanok, Pannonhalmi Szemle, 2011
Steiger Kornél: Az "Állam" mint lélekterápia, HOLMI, 2011
Lautner Péter: Thought Experiments in the De Anima Commentaries, K. Ierodiakonou & S. Roux (eds.), Thought Experiments in Methodological and Historical Context. Leiden-N.Y., 2011
Lautner Péter: Arisztotelész és az érzelmek intencionális természete, Boros Gábor & Szalai Judit (szerk.), Az érzelmek filozófiája. Szisztematikus-történeti tanulmányok. Budapest, 2011
Lautner Péter: John D. Turner, Kevin Corrigan, Plato's Parmenides and Its Heritage, Vol. 1: History and Interpretation from the Old Academy to later Platonism and Gnosticism. Writings from the Greco-Roman World Supplements 2. Atlanta: 2010. Volume 2: Reception in Patristic, Gnostic and Christian Neoplatonic Text, : Bryn Mawr Classical Review XXI, 2011
Bárány István: „Mikor ökrök vére nem áztatta az oltárt: Mítosz, áldozat, vegetarianizmus Empedoklész tankölteményében, Pannonhalmi Szemle, 2012
Bene László: Porphyrios az autonómiáról, Ókor, 2012
Bene László (ford. jegyz.): Porphyrios, Önállóságunkról, Ókor, 2012
Bene László: „Paolo Crivelli, Plato’s Account of Falsehood: a Study of the Sophist. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2012., Bryn Mawr Classical Review, 2013
Lautner Péter: Aristotle on the Intentional Nature of Emotions, Croatian Journal of Philosophy, 2012
Lautner Péter: Daniela Patrizia Taormina, Rosa Maria Piccione, Giamblico. I frammenti delle epistole. Introduzione, testo, traduzione e commento. Elenchos, 56. Napoli, Classical Review, 2012
Lautner Péter: R. A. H. King, Aristotle and Plotinus on Memory. Berlin, Classical World, 2012
Bárány István (ford.): Platón: Menón, Atlantisz Kiadó, 2013

 

Projekt eseményei

 
2009-06-19 10:33:13
Résztvevők változása
vissza »