A magyar barokk freskófestészet digitális adatbázisa és ikonográfiai korpusza  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75646
típus K
Vezető kutató Jernyei-Kiss János
magyar cím A magyar barokk freskófestészet digitális adatbázisa és ikonográfiai korpusza
Angol cím A Digital Database and an Iconographical Corpus of the Baroque Ceiling Painting in Hungary
magyar kulcsszavak barokk, freskófestészet, ikonográfia
angol kulcsszavak Baroque, Ceiling Painting, Iconography
megadott besorolás
Művészettörténet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Művészettörténet
zsűri Kultúra
Kutatóhely Művészettörténeti Tanszék (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
résztvevők Galavics Géza
Herczeg Renáta
Kovács Gábor László
Ópra Zsuzsanna
Serfőző Szabolcs
Smohay András
Somorjay Sélysette
projekt kezdete 2008-10-01
projekt vége 2012-05-31
aktuális összeg (MFt) 16.704
FTE (kutatóév egyenérték) 6.57
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja a magyarországi barokk freskófestészet ránk maradt emlékeinek digitális adatbázisban és ikonográfiai korpuszban való feldolgozása. Programunk egy újonnan alakult nemzetközi kutatócsoport (Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe) munkájának részét alkotja, amelynek keretében a régió minden országa feldolgozza a területén található barokk freskókat, majd egy közös, az interneten elérhető adatbázisban közzéteszik azok fotóit és tudományos dokumentációját. (ld.: http://baroque_ceiling.udu.cas.cz)
Magyarország területén mintegy 160 olyan egyházi és világi épületről van tudomásunk, amelyben részben vagy egészben fennmaradt 17-18. századi freskó található. A kutatási program első két évében bejárjuk az emlékeket és azokról részletes digitális fotódokumentációt készítünk. Az 5–8 ezer felvételből álló képanyagot fotóadatbázisban dolgozzuk fel, megfelelő tezaurusz alapján leíróadatokat (hely- és művésznév, datálás, ikonográfiai kulcsszavak) társítva az egyes képekhez, amely biztosítja a keresés lehetőségét. Az ikonográfiai korpuszban minden egyes emlékről részletes leírás készül, összegezve az eddigi ismereteket és kiegészítve azokat a művek részletes tematikus vizsgálatával, az ikonográfiai programok feltárásával. Az emlékanyag ikonográfiai korpusz-jellegű feldolgozását könyv formájában szeretnénk publikálni.
Bár a téma hazai kutatása jelentős eredményeket ért el az utóbbi évtizedekben, számos további feladat áll még a szakma előtt (monografikus feldolgozások, attribúciós kérdések, ábrázolások tematikai vizsgálata), amelyhez nélkülözhetetlen az emlékek korpusz-jellegű feldolgozása és a megfelelő fotódokumentáció. Az elmúlt években az Európai Unió keretében kialakuló közép-európai regionális együttműködések, valamint a digitális technológia térhódítása lehetőséget adnak arra, hogy új kertek közé helyezve, új feltételek mellett folytatódjon a műfaj tudományos feldolgozása. A kutatás tehát több szempontból is újszerű és hiánypótló, eredményei a további vizsgálatok alapjául szolgálhatnak, s ebben az értelemben a téma szempontjából megkerülhetetlen alapkutatásnak tekintjük.
angol összefoglaló
The purpose of the research programme is to build a digital photo database and iconographical corpus of baroque fresco painting in Hungary. The research is a contribution to the work of the newly established international Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe. Within the frame of the international research program, all countries of the region process the baroque frescoes in their territory, then publish the digital photos and scientific documentation of the frescos in a common database, accessible via the Internet. (see: )
We have knowledge of around 160 ecclesiastical and secular buildings in Hungary that are decorated with 17-18 century frescos. During the first two years of the project systematic photo documentation will be made of all the survived baroque frescos in filed trips. The 5–8 thousand photos will be processed in a searchable database by adding thesaurus-based descriptive data to the photos (place name, artist name, date, iconographical keywords). In the corpus detailed description will be made of all the frescos, summarising the available information and adding detailed thematic analysis, i.e. reconstrucion of the iconographical program of the works. We wish to publish the material processed in a corpus also in book format.
Although the research of the subject has achieved significant result in the past decades, we are facing a number of further tasks to be fulfilled (monographic research, questions of attribution, thematic analysis) that requires a corpus of the material accompanied by appropriate photo documentation. Regional co-operations in Central-Europe, evolving in the frame of the EU, and the spread of digital technology allows us to continue the research of the subject on new bases. The proposed research is innovative in several aspects, responds to elementary needs of art history, its results can serve as a base for further investigations, and in this way we consider it an inevadeable basic research.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A freskóemlékek részletes dokumentációjához korszerű digitális fényképészeti apparátust szereztünk be, adatbázis-programot vásároltunk és azt testre szabtuk. A három és fél év alatt elkészült az emlékanyag teljes fotódokumentációja: 280 helyszínen több mint 50 ezer felvétel készült (ehhez adódik még kb. 60 olyan helyszín, ahová előzetes szakirodalmi információk alapján eredménytelenül szálltunk ki, mert az emlékről kiderült, hogy elpusztult vagy nem barokk). Párhuzamosan megkezdődött az emlékek kutatása, a korpusz tételeinek megírása, amelyen 30 szerző dolgozik. Eddig 100 tétel készült el teljesen, szerkesztve, a korpusz kéziratának egészét jövő évre tudjuk elkészíteni. A digitális adatbázis teljes kiépítése a kutatások lezárulásával valósítható meg. Addig is ez év őszétől az érdeklődők számára már biztosítani tudjuk a fényképek internetes adatbázisunkban való elérését. Ez évi maradványunk lehetővé tette egységes grafikai szisztéma szerinti alaprajzok készítését is.
kutatási eredmények (angolul)
The research project targeted both the systematic photo documentation of baroque ceiling paintings in Hungary and the art historical research of the material. The final goal of the project is the publication of a comprehensive catalogue (corpus) of baroque frescos in the territory of post-Trianon Hungary. A professional digital camera and a database-software have been purchased in order to create an appropriate photographic documentation of the ceiling paintings. During the three-and-a-half year timeframe of the research project the complete photo documentation of baroque ceiling paintings in Hungary has been carried out: over 50.000 photos have been taken in ca. 280 locations. (We have visited further 60 locations, but the ceiling paintings at these places proved to be destroyed or not baroque works.) Simultaneously a team of 30 authors has been set up in order to realise the entries of the comprehensive catalogue. Currently over 100 entries of the catalogue are completed and edited. The complete manuscript of the catalogue is expected to be ready by 2013. Standardised ground-plans of the concerned buildings have also been created. The photo-documentation will be accessible to the public in an on-line database from the autumn of 2012.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75646
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Serfőző Szabolcs: Franz Xaver Bucher — egy késő barokk festő a Dunántúlon., „Ez világ, mint egy kert ...” Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Szerk.: Bubryák Orsolya. Budapest, 2010, 473-488., 2010
Serfőző Szabolcs: A veszprémi székesegyház egykori barokk mennyezetképeiről – a neoromán újjáépítés centenáriumának alkalmából, "Aedes jubilat". Tanulmányok a veszprémi székesegyház 1910. évi újraszentelésének tiszteletére. Szerk. Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. Veszprém, 2011, 63–84., 2011
Jernyei Kiss János: Egy deliciőz allegória. Maulbertsch freskóciklusa a szombathelyi püspöki palotában, Művészettörténeti Értesítő 60. (2011) 1. 23-52., 2011
Jernyei Kiss János: Maulbertsch öröksége és a szombathelyi székesegyház mennyezetképei 1. Winterhalder mint Maulbertsch legjobb tanítványa – a szentély Angyali üdvözlet kompozíciója, Művészettörténeti Értesítő, 60. (2011) 397-404., 2011
Jernyei Kiss János: Maulbertsch öröksége és a szombathelyi székesegyház mennyezetképei 2. Az új kihívás: a négyezeti tér boltozatának freskója, „És az oszlopok tetején liliomok formáltattak vala.” Tanulmányok Bibó István 70. születésnapjára. Szerk. Tóth Áron. Budapest, CentrArt Egyesület, 2011, 137-146., 2011
Jernyei Kiss János: A győri székesegyház Maulbertsch-freskóinak restaurálástörténete, Arrabona XLVIII/2. (2011), 2011
Martin Mádl – Szabolcs Serfőző: Ceiling Paintings of the Pauline Church and Monastery Library in Obořiště, Umění 59. (2012), 2012
Jernyei Kiss János: Recentior Philosophia. A bölcsészeti fakultás ábrázolása Franz Sigrist egri mennyezetképén, „Ez világ, mint egy kert ...” Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Szerk.: Bubryák Orsolya. Budapest, 2010, 671-684., 2010
Smohay András: Franz Anton Maulbertsch művei Székesfehérvárott, Késő barokk impressziók. Franz Anton Maulbertsch (1724-1796) és Josef Winterhalder (1743-1807). Szerk.: Jávor Anna és Lubomír Slavíček. Budapest, 2009, 31-45., 2009
Jernyei Kiss János: Az újjáélesztett barokk. Maulbertsch illuzionizmusa és képi retorikája az 1770-es évek monumentális műveiben., Késő barokk impressziók. Franz Anton Maulbertsch (1724-1796) és Josef Winterhalder (1743-1807). Szerk.: Jávor Anna és Lubomír Slavíček. Budapest, 2009, 49-59., 2009
Jernyei Kiss János: Netre kerül Maulbertsch freskója: Barokk falképeink kutatási programja., MúzeumCafé (23.) 31-36., 2011
Gaylhoffer-Kovács Gábor: Dunaharaszti impressziók, Örökség,  XV., 7-8., 48-51., 2011
Herczeg Renáta - Fehér Tamás: “Plebanust behozni magamban eltökéltettem…” A szőnyi római katolikus egyházközség története, Komárom, 2011, 2011
Jernyei Kiss János: Die performative Kraft der Deckenmalerei. Religiöse Erfahrung und Bildrhetorik im Spätwerk von Maulbertsch, Ceiling Painting around 1700. Public and Private Devotion in the Towns of Central Europe and North Italy. Acta historiae artis Slovenica 16. (2011) 237-245., 2011

 

Projekt eseményei

 
2010-03-10 08:14:04
Résztvevők változása
vissza »