Aszód–Papi földek késő neolitikus lelőhely: kapcsolat kelet és nyugat között  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75677
típus K
Vezető kutató Kalicz Nándor
magyar cím Aszód–Papi földek késő neolitikus lelőhely: kapcsolat kelet és nyugat között
Angol cím Aszód–Papi földek Late Neolithic site: Connection between East and West
magyar kulcsszavak késő neolitikum, Lengyel-kultúra, Tisza-kultúra, Spondylus, csonteszköz, kerámia nyersanyag, cserekapcsolatok, kronológia, település, temetkezés, társadalom
angol kulcsszavak Late Neolithic, Lengyel culture, Tisza culture, Spondylus, exchange, settlement structure, burial ritual, society, chronology, bone tools
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Régészet
zsűri Régészet
Kutatóhely Régészeti Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Kovács Katalin
Siklósi Zsuzsanna
Tóth Zsuzsanna
projekt kezdete 2008-10-01
projekt vége 2012-06-30
aktuális összeg (MFt) 1.441
FTE (kutatóév egyenérték) 8.26
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Aszód–Papi földek a Kárpát-medencei késő neolitikum európai jelentőségű lelőhelye, ahol egy nagy kiterjedésű település és a hozzá tartozó „temető” 224 sírja került elő. A leletanyag a Tisza- és a Lengyel-kultúra anyagi kultúrájának, szokásainak keveredését, szimbiózisát tükrözi. A pályázat során e kapcsolatrendszer és a lelőhely egykori központi, regionális szerepét szeretnénk interdiszciplináris módszerekkel vizsgálni.
A lelőhely földrajzi helyzetének köszönhetően fontos összekötő kapcsot jelent a Kárpát-medence keleti és nyugati régiója között. A két világ találkozása nemcsak az anyagi kultúra elemeiben, hanem a településszerkezet és a temetkezési rítus elemeiben is tetten érhető. A kapcsolatrendszer régészeti vizsgálatát elsősorban a kerámianyersanyag és a tengeri kagylóékszerek eredetének természettudományos meghatározásával szeretnénk alátámasztani. A település használatának hossza erőteljesen befolyásolja a feltárt temetkezések és a településstruktúra értelmezését, a becsült lélekszámot, és ebből kifolyólag a társadalomrégészeti következtetéseket, ezért a lelőhely központi, regionális szerepének értékeléséhez radiokarbon adatok szükségesek. Emellett az egykori környezet rekonstruálása és a csonteszközök használatának kutatásával a lakókörnyezetre és életmódra utaló fontos információkat szeretnénk kapni.
Az új (elsősorban természettudományos) vizsgálati módszerek bevonásával szeretnénk Aszód modern, színvonalas publikációját elkészíteni.
angol összefoglaló
Aszód-Papi földek, where an extensive Late Neolithic settlement and 224 graves of its „graveyard” were found, is one of the most important archaeological sites in Europe. The finds represent the mixture of the Tisza and Lengyel Culture. The aim of this research is to analyse the connections and the regional role of the site that it played in those times with interdisciplinary methods.
The site was an important link between the eastern and western region of the Carpathian basin due to its geographical position. The meeting of the two Cultures can be detected not only in the material culture, but in elements of the settlement structure and burial rites as well. We want to support archaeological investigation of the connection-system by scientific analysis of the origin of pottery and seashell ornaments. The length of use of the settlement strongly influences the interpretation of settlement structure and burials, so the estimated number of inhabitants and the social archaeological conclusions, therefore the consideration of regional role of the site radiocarbon dates will be necessary. Moreover, we want to gain information about the lifestyle and living area with environmental reconstruction and analysis of the use-wear on the worked bone-tools.
We would like to prepare the manuscript of a modern publication of this site, Aszód-Papi földek, with the help of these new scientific analyse-methods.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Aszód–Papi földek a késő neolitikum európai jelentőségű lelőhelye, ahol egy nagy kiterjedésű település és hozzá tartozó 224 sír került elő. A projekt eredményeként 16 kutató részvételével elkészült a lelőhely monografikus feldolgozásának kézirata. A monográfia tartalmazza a teljes leletanyag, települési jelenségek és az összes temetkezés nemcsak régészeti, hanem interdiszciplináris módszerekkel végzett vizsgálatát. A leletanyag a Tisza- és a Lengyel-kultúra anyagi kultúrájának, szokásainak szimbiózisát tükrözi. A sok közös vonás áthatja a település és a temetkezések közös helyét és rendjét, a mindennapi élet legkülönfélébb tárgyait, behatol a temetkezési rítusba, a szellemi szféra és az anyagi kultúra csaknem minden részletébe. A pályázati támogatásból elsősorban természettudományos vizsgálatokat végeztünk: 1. a kerámia petrográfiai vizsgálata bebizonyította, hogy a tiszai stílusú edények helyben készültek, 2. a Spondylus ékszerek stabilizotóp-geokémiai vizsgálatai alapján az Adriai- és az Égei-tengerből származhattak, 3. a lelőhely környezetének rekonstruálása feltárta az egykori környezet mozaikosságát és az emberi megtelepedés környezetre gyakorolt hatását, 4. az új AMS radiokarbon mérések alapján a lelőhely sokkal pontosabban, Kr.e. 4760-4670 közé keltezhető, 5. az archaeozoológiai elemzés a vadászat jelentőségére mutatott rá. Ezek mellett elkészült a csonteszközök feldolgozása és a temetkezések társadalomrégészeti elemzése. A kutatás eredményeit rendszeresen publikáltuk.
kutatási eredmények (angolul)
Aszód-Papi földek, where an extensive Late Neolithic settlement and 224 graves were found, is one of the most important archaeological sites in Europe. As a result of this research project the manuscript of the site’s monographic publication has been prepared by 16 authors. This manuscript contains not only the archaeological but interdisciplinary analysis of the whole find material, settlement features and all burials. The finds represent the mixture of the Tisza and Lengyel cultures. Several common traits could be found in the common place and features of settlement and burials, in the everyday life, in almost every part of the material culture and the cognitive sphere. The financial support were primary used for interdisciplinary analyses: 1. the petrographic analysis of the pottery revealed that Tisza style vessels were local products, 2. stabile isotope geochemical analyses of Spondylus finds proved that the origin of their raw material could be both the Adriatic and the Aegean, 3. the paleoenvironmental analyses could reconstruct a mosaic natural environment around the site and found the traces of human impact on the environment, 4. new series of AMS radiocarbon data could much more precisely date the site between 4760 (68.2%) 4670 cal BC, 5. archaeozzological analysis showed the importance of hunting. Complete study of bone tools and social archaeological analysis of burials were also prepared. The results of the research project were regularly published.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75677
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kalicz N. - Siklósi Zs. - Kovács K. (szerk.): Aszód-Papi földek késő neolitikus lelőhely: kapcsolat kelet és nyugat között, (monográfia kézirat), 2012
A.M. Choyke – Zsuzsanna Tóth: Practice makes Perfect: quartered metapodial awls in the Late Neolithic of Hungary., in: Anders A. et al.: Prehistoric Studies (közlésre elfogadva), 2010
Kalicz Nándor: Aszód: ein gemischter Fundort der Lengyel- und Theiss-Kultur, CommArchHung, 2008
Kalicz Nándor - Kovács Katalin: Épülettípusok az aszódi késő neolitikus lelőhelyen, Ősrégészeti Levelek 12 (2010) 24-39, 2012
Kalicz N., Siklósi Zs., Schöll-Barna G., Bajnóczi B., Hourmouziadis, G. H., Ifantidis, F., Kyparissi-Apostolika, A., Pappa, M., Veropoulidou, R. & Ziota, M.: Aszód-Papi-földek késő neolitikus lelőhelyen feltárt kagylóékszerek származási helyének meghatározása stabilizotóp-geokémiai módszerrel, in: Kreiter, A. - Pető, Á. - Tugya, B. (szerk.): Környezet - Ember - Kultúra: Az alkalmazott természettudományok és a régészet párbeszéde. 317-326., 2012
Siklósi Zsuzsanna: A társadalmi egyenlőtlenség nyomai a késő neolitikumban a Kárpát-medence keleti felén, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2010
Siklósi Zsuzsanna – Csengeri Piroska: Reconsideration of Spondylus usage in the Middle and Late Neolithic of the Carpathian Basin, 47-62 in: Ifantidis, F. – Nikolaidou, M. (eds.): Spondylus in prehistory: new data and approaches. BAR International Series 2216, 2011
Tóth Zsuzsanna: The question of quartering. An experimental approach on technological reconstruction, Baron, J. (ed.): 7th Meeting of the Worked Bone Research Group in Wrocław. (közlésre elfogadva), 2010
Tóth Zsuzsanna: Régészeti kísérletek és a kopásnyomok elemzése két csontáron, Kővári A. - Gömöri J. (szerk.): Csont és bőr. Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. 49-56, 2011
Zsuzsanna Tóth: Raw material preferences in the worked osseous assemblage on the Final Neolithic site of Aszód, central Hungary, 11th International Council for Archaeozoology, Paris, 23-28 August, 2010. Session 6-1. Raw and worked osseous materials (közlésre elküldve), 2011
Zsuzsanna Tóth: Rules and Misrules:‘Hide-Beamer’ Variability in the Hungarian Late Neolithic., Proceedings of the 8th Meeting of the Worked Bone Research Group in Salzburg, 29th August to 3rd of September 2011 (közlésre elfogadva), 2012
Tóth Zsuzsanna: Bone and Antler Industry in the Neolithic Period of Hungary, TECHNOS. TECHNologie de la matière OSseuse travaillée en Préhistoire. Approche, traitement, étude des industries osseuses., 2010
Zsuzsanna Tóth: “Hide beamers” on the Lengyel-culture site of Aszód, Magyar Archaeozoológusok XX. Visegrádi Találkozója, 2011
Mester Zsolt - Tóth Zsuzsanna: Kísérleti régészet és archaeozoológia összekapcsolása: kőeszközkészítés és húsfeldolgozás, Kísérleti Régészeti Oktatónapok, Százhalombatta, Régészeti Park, 2011. október 5-7., 2011
Kreiter, A., Szakmány, Gy., Kalicz, N., Kovács, K., Siklósi, Zs., Viktorik, O., Vanicsek, K., Horváth, F.: Ceramic technological traditions from the Early to the Late Neolithic in Hungary., 39th International Symposium on Archaeometry “50 years of ISA” Leuven, Belgium 28 May – 1 June 2012, 2012
Vanicsek, K., Szakmány, Gy., Horváth, F., Kreiter, A., Kalicz, N., Kovács, K., Siklósi, Zs., Viktorik, O.: Preliminary results of Late Neolithic ceramic analysis from Hódmezővásárhely-Gorzsa and Aszód-Papi földek (Tisza Culture, Hungary)., 39th International Symposium on Archaeometry “50 years of ISA” Leuven, Belgium 28 May – 1 June 2012, 2012
Kovács Katalin: Késő neolitikus csererendszerek a Kárpát-medencében, Momos VI, 2009
Tóth Zsuzsanna: Late Neolithic Bone and Antler Assemblage from Aszód, Central Hungary, Séminaire Sud-Os 2008-2009. Débat et réflexion autour des productions en matiéres osseuses. 1ére Réunion, 2. décembre 2008, Lattes, 2009
Kalicz Nándor – Siklósi Zsuzsanna: Az aszódi késő neolitikus tengeri kagylóékszerek. Eredmények és lehetőségek, Momos VI, 2009
Kalicz Nándor - Siklósi Zsuzsanna: Absolute and relative chronological position of Aszód-Papi földek Late Neolithic site in the light of new radiocarbon dates, Theory and Method in Archaeology of the Neolithic (7th-3rd Millenium BC), 2010
Siklósi Zsuzsanna: Personal ornaments as materialization of social inequality and their roles in ritual life, EAA Annual Meeting Abstracts book, 2009
Siklósi Zsuzsanna: The role of Spondylus and copper ornaments in social change from the Middle Neolithic to the Early Copper Age, 16th Annual meeting The European Association of Archaeologists 1th-5th September 2010 The Hague, 2010
Kreiter, Attila - Kalicz, Nándor – Kovács, Katalin - Siklósi, Zsuzsanna - Viktorik, Orsolya: Technological choices and their relationship to vessel function and technological tradition in a Late Neolithic settlement in North Hungary, 17th Annual Meeting of the European Assosiation of Archaeologists, Oslo 14th-18th September, 2011
vissza »