Hegesztett szerkezetek gazdaságos méretezése, különös tekintettel a tűzvédelemre és a hatékony optimáló algoritmusokra  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75678
típus K
Vezető kutató Jármai Károly
magyar cím Hegesztett szerkezetek gazdaságos méretezése, különös tekintettel a tűzvédelemre és a hatékony optimáló algoritmusokra
Angol cím Design of economic welded structures with special attention on fire resistance and efficient optimization techniques
magyar kulcsszavak hegesztett szerkezetek, optimálás, tűzvédelem, optimáló algoritmusok
angol kulcsszavak welded structures, optimization, fire resistance, optimization techniques
megadott besorolás
Műszaki Mechanika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Műszaki tervezés
Gépszerkezettan (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Gépészet
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Farkas József
Kovács György
Virág Zoltán István
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2013-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.995
FTE (kutatóév egyenérték) 4.50
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az alapkutatás a tervezés-gyártás-gazdaságosság hármas kapcsolatát kívánja feltárni különböző hegesztett szerkezeteknél, elemeknél, fém-és szálerősítéses műanyag kombinációknál. Az optimálás célja olyan szerkezet, vagy szerkezeti elem kialakítása, mely szilárdságilag megfelel és minimális költségű, tömegű, vagy maximális tűzállóságú, stb. Ezt a sajátos megközelítést vizsgáljuk, ami szintézisen alapul.
Az optimálás három fő részből áll, (1) szerkezetanalízis (méretezési feltételek), a (2) költségfüggvény (célfüggvény) és a (3) optimáló módszer. Az egyes területeken a tervezett munka a következő:

(1) A szerkezetanalízis során meghatározzuk a szerkezet, vagy szerkezeti elem szilárdsági, stabilitási, alakváltozási viselkedését. Bizonyos szerkezeteknél fontos a fáradás, a sajátfrekvencia, a csillapítás. Egyes tartószerkezeteknél fontos szerepe van a tűzvédelemnek, ezért ezzel külön foglalkozunk.
A vizsgálni kívánt szerkezettípusok és elemek a következők:
- különféle peremfeltételű és terhelésű bordázott lemezek (egy- vagy kétirányban bordázott, egy- vagy kétirányban nyomott, hajlított, peremén szabadon felfekvő, vagy befogott, négy sarkán felfekvő, stb.),
- derékszögű négyszög szelvényű szekrénytartó méretezése, ahol a lemezek cellalemezből kerülnek kialakításra,
- különféle peremfeltételű és terhelésű bordázott héjak (hossz- és/vagy gyűrűbordával ellátott, koncentrált nyomásnak, hidrosztatikus nyomásnak, hajlításnak kitett, stb.),
- keretszerkezetek (épület tartókerete, tartály alátámasztó keret, préskeret, stb.),
- fém és szálerősített műanyag kombinációk, tartók, lemezek, stb.
- a tűzvédelemre méretezés az Eurocode 3 és 1 alapján, bevonat nélkül és különféle bevonatokkal (különös tekintettel a költségekre),

(2) A költségfüggvény tartalmazza az anyagköltség mellett azon gyártási költségeket, melyeknek közvetlen hatásuk van a méretekre. A gyártási költségeknél a hegesztési, vágási, köszörülési, előhajlítási, felület-előkészítési, festési, tűzvédelmi költségeket vesszük általában figyelembe.

(3) Az alkalmazott optimáló módszerek
- a részecskecsoport módszere (particle swarm optimization),
- a Dynamic Q eljárás,
- a Leap frog módszer,
- az immune rendszer szimuláción alapuló módszer.
Az algoritmusok továbbfejlesztését végezzük el, hogy diszkrét optimumokat adjanak, hogy mérnöki számításokra kedvezőek legyenek, illetve többxélfüggvényes optimálásra alkalmazsak legyenek.
angol összefoglaló
The fundamental research would like to show the connection of design, fabrication and economy at different welded structures, at structural elements, and metal- and fibre reinforced plastic combinations. The aim of structural optimization is to form the structure, which has the necessary strength and has minimum cost, or mass, or maximum fire resistance, etc. This special approach is founded on synthesis.
Optimization has three main parts, (1) structural analysis (constraints), (2) cost function (objective function) and the (3) optimizing method.

(1) At the structural analysis we define the strength, the stability and the deformation of the structure. At certain constructions, fatigue is important, the natural frequency, the damping. We wish to examine the effect of applied production technologies (welding, cutting, surface preparation, painting, post weld treatment) on the optimum sizes of the construction. Fire protection has a great effect on the structure, so we focus on it too.

(2) The cost function contains the material cost and those fabrication costs, which have a direct effect, onto the sizes, like material, welding, cutting, grinding, surface-preparation, intumescent painting, etc.

(3) The optimization method is an important element of a research, because it can give reliable optima.
- The particle swarm optimization,
- the Leap frog,
- the Dynamic Q,
- the immune system
algorithms are planned to use and to compare. We plan to make also multiobjective optimization.
Since these examinations are prepared for simplified models the aim is to expand the horizon of the specialists, and it shows the fundamental character of the research, that these three areas accomplish his synthesis, pointing out the importance of this complex approach and its benefits.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 2013-as év nagyon sikeres volt. Megjelent az Optimum design of steel structures című monográfiánk a Springer Kiadónál, mely összefoglalja az elmúlt 5 év tudományos eredményeit. Nemzetközi konferenciát szerveztünk Design, fabrication and economy of metal structures, DFE 2013 címmel Miskolcon 2013 április 24 – 26 között, melyen 38 országból vettek részt és a 671 oldalas kiadvány a Springer Kiadó gondozásában jelent meg. Cikket jelentettünk meg, melyben a téglalap alakú cellalemez optimálásával foglalkoztunk költségminimumra törekedve és kimutattuk, milyen kedvező a T alakú merevítők alkalmazása. Vizsgáltuk a négyzetes cellalemez optimálását megbízhatósági kritérium esetén. Széndioxidot szállító csővezeték optimálását végeztük. A brassói egyetemi kollégákkal való együttműködés keretében habosodó festék alkalmazását vizsgáltuk acélszerkezetek oszlop-gerenda kapcsolatainál. Az optimáló algoritmusok fejlesztésével két hallgató bevonásával foglalkoztunk. Kidolgoztunk egy eljárást, hogy célfüggvényeket zajossá tegyünk, miközben az optimum hely nem változik. Optimáló algoritmusok továbbfejlesztését végeztük. A két vizsgálat szorosan összekapcsolódik, hogy hatékony optimáló módszereink legyenek. A Nemzetközi Hegesztési Intézet esseni konferenciáján a négyzetes cellalemezt vizsgáltuk két különböző merevítővel. Kimutattuk a költségmegtakarítás lehetőségét a megfelelő geometria és szelvény megválasztásával. Vizsgáltuk a hegesztési utókezelési eljárások költségcsökkentő hatását.
kutatási eredmények (angolul)
The 2013 year was very successful. We have published a monograph entitled Optimum design of steel structures by Springer Verlag, which summarizes the scientific achievements of the past 5 years. We have organized an international conference on Design, Fabrication and Economy of metal structures, DFE 2013 in Miskolc 2013 April 24 - 26 in which participants from 38 countries toke part in the 671-page publication, made by Springer Verlag. We have had an article in which the rectangular cellular plate was optimized for cost minimum, seeking and demonstrated the beneficial use of the T-shaped stiffeners. We studied the case of a square cellular sheet optimization for reliability criteria. Carbon dioxide pipeline optimization was performed. With colleagues in Brasov we have investigated beam - column connections of steel structures using intumescent paint for fire protection. We have developed optimization algorithms involving two students. The aim was to provide noisy objective functions, while the location of the optimum is the same. We performed development of optimization algorithms. The two studies are closely linked to develop effective optimization methods. On the International Institute of Welding conference in Essen we have examined the square cellular plate with two different stiffeners. We have shown the possibility of cost savings by choosing the appropriate geometry and sections and the cost-reducing effects of welded structures using different post-welding techniques.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75678
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Jármai,K.,Kuzsella,L.,Farkas,J.,Bozzay,P.,Csukás,G: Design and experiments of a steel-timber composite structure, XXIII. MicroCAD 2009, 19-20. March 2009, University of Miskolc, Hungary. Section O, pp. 97-104. ISBN 978-963-661- 880-3, 2009
Jármai,K.,Száva,J.: Design of steel structures for fire safety, XXIII. MicroCAD 2009, 19-20. March 2009, University of Miskolc, Hungary. Section O, pp. 89-96. ISBN 978-963-661- 880-3, 2009
Polgár,R.,Jármai,K.:: Surface protection and coating at engineering structures, XXIII. MicroCAD 2009, 19-20. March 2009, University of Miskolc, Hungary. Section O, pp. 177-184. ISBN 978-963-661- 880-3, 2009
Malik,A.,Németh,J.,Jármai,K.:: Optimization methods which can be used at wire rope production (cost and time), XXIII. MicroCAD 2009, 19-20. March 2009, University of Miskolc, Hungary. Section K, pp. 53-58. ISBN 978-963-661- 876-6, 2009
Száva,J.,Kakucs,A.,Dani,P.,Varga,B.,Gálfi,B.P.,Jármai,K.,Kalmár,L: New testing device of intumescent paints at high temperatures, XXIII. MicroCAD 2009, 19-20. March 2009, University of Miskolc, Hungary. Section O, pp. 191-194. ISBN 978-963-661- 880-3, 2009
Jármai,K.,Kuzsella,L.,Farkas,J.,Bozzay,P.,Csukás,G.,Jaczó,Á: Acél-fa kompozit szerkezet optimálása mérésekkel, OGÉT, April 21-25, 2009, Gyergyószentmiklós, Románia. Műszaki Szemle, Különszám, 2009, pp. 179-183. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, ISSN 1454-0746, 2009
Jármai,K.,Száva,J.:: Acélszerkezetek tűzvédelmi vizsgálata: hőhatások, mechanikai viselkedés, OGÉT, April 21-25, 2009, Gyergyószentmiklós, Románia. Műszaki Szemle, Különszám, 2009, pp. 174-179. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, ISSN 1454-0746, 2009
Jármai,K.,Farkas,J: Cost minimization of a circular floor constructed from welded stiffened steel sectorial plates, 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, WCSMO8, Lisbon, June 1-5, 2009, Portugal. CD-ROM Proceedings pdf\27\1021.pdf, 10 p, 2009
Simoes,L.C.,Jármai,K.,Farkas,J.:: Reliability-based optimum design of a welded steel square cellular plate supported at four corners, 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, WCSMO8, Lisbon, June 1-5, 2009, Portugal. CD-ROM Proceedings pdf\22\1144.pdf, 8 p., 2009
Simoes,L.C.,Farkas,J.,Jármai,K.:: Comparison of the reliability-based optimum design of conical shells with equidistant and non equidistant stiffeners, 8th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, WCSMO8, Lisbon, June 1-5, 2009, Portugal. CD-ROM Proceedings pdf\22\1146.pdf 8 p, 2009
Polgár,R.,Jármai,K.: Hengerelt és hegesztett I-szelvényű acéloszlopok optimálása tűzvédelemre, Acélszerkezetek, Vol. 6, No. 2, 2009, 50-57. old. ISSN 1785-4822, 2009
Jármai,K.,Farkas,J.:: Minimum cost design of an orthogonally stiffened welded steel plate with a deflection constraint, IIW International Conference on Advances in Welding and Allied Technologies, Singapore, July 16-17, 2009, Proceedings 131-136. Singapore Welding Society, ISBN 978-08-3259, 2009
Jármai,K.: Design of steel structures for fire safety: Thermal response, 62nd Annual Assembly of International Institute of Welding, Doc. No. XV-1322-09, XV-F-83-09, Singapore, July 2-8, 2009, 15 p., 2009
Jármai,K.: Design of steel structures for fire safety: Mechanical response, 62nd Annual Assembly of International Institute of Welding, Doc. No. XV-1323-09, XV-F-84-09: Singapore, July 2-8, 2009, 34 p., 2009
Farkas,J.,Jármai,K.:: Minimum cost design for fire resistance of welded steel structures, 62nd Annual Assembly of International Institute of Welding, Doc. No. XV-1324-09, XV-F-85-09, Singapore, July 2-8, 2009, 14 p., 2009
Jármai,K.:: Tervezési szoftverek acélszerkezetek tűzvédelmére és kiürítésére 1. rész, Biztonság, XXI. évf. 4. szám, 2009. 24-25. old. ISSN 0864-9189, 2009
Jármai,K.:: Hegesztett szerkezetek tervezése tűzvédelemre, Hegesztési Felelősök XI. Országos Tanácskozása, Hajdószoboszló, 2009, szeptember 10-11. Hegesztés-Technika, XX. évfolyam, 3. szám, 2009, 16-19. old. ISSN 1215-8372, 2009
Jármai,K.:: Szoftverek acélszerkezetek tűzvédelmére I, Védelem, Vol. XVI. No. 5. pp. 19-22. 2009. ISSN 1218-2958, 2009
Jármai,K.,Farkas,J.:: Minimum cost design of an orthogonally stiffened welded steel plate with a deflection constraint, Welding in the World, Vol. 53. Special Issue on CD, 2009, pp. 131-136. International Institute of Welding, ISSN 0043-2288, 2009
Dani,P., Jármai,K., Kakucs,A., Farkas,J., Száva,J., Kalmár,L., Gálfi,B.P.:: New testing devices of intumescent coatings, The 3rd International Conference on Computational Mechanics and Virtual Engineering, COMEC 2009, 29 – 30 October 2009, Brasov, Romania, Proceedings 752-757., 2009
Jármai,K., Farkas,J., Oláh,R.:: Hegesztett szerkezetek optimális méretezésének újabb eredményei, Géptervezők és Termékfejlesztők XXV. Szemináriuma 2009. november 5 – 6, MAB, Miskolc. GÉP, Vol. LX, No. 10-11. pp. 55-60. ISSN 0016-8572, 2009
Kakucs András, Dani Péter, Jármai Károly, Száva János, Gálfi Botond-Pál: : Kísérleti berendezés felhabzó tűzvédelmi bevonatok tanulmányozására, Géptervezők és Termékfejlesztők XXV. Szemináriuma 2009. november 5 – 6, MAB, Miskolc. GÉP, Vol. LX, No. 10-11. pp. 51-54. ISSN 0016-8572, 2009
Jármai,K: Tervezési szoftverek acélszerkezetek tűzvédelmére és kiürítésére 2. rész,, Biztonság, XXI. évf. 5. szám, 2009. 33-37. old. ISSN 0864-9189, 2009
Jármai,K: Tervezési szoftverek acélszerkezetek tűzvédelmére és kiürítésére 3. rész,, Biztonság, XXI. évf. 6. szám, 2009. 38-42. old. ISSN 0864-9189, 2009
Jármai,K.:: Szoftverek acélszerkezetek tűzvédelmére II, Védelem, Vol. XVI. No. 6. pp. 29-31. 2009. ISSN 1218-2958, 2009
Jármai,K.:: Hegesztett szerkezetek méretezése és szoftverei, Hegesztés-Technika, XX. évfolyam, 4. szám, 2009, 7-13. old. ISSN 1215-8372, 2009
Jármai,K., Orbán,F., Farkas,J: Tárolótartály hegesztett, bordázott, fix tetejének optimális méretezése, Acélszerkezetek, Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja, 2009, Vol. 6. No. 4. pp. 7-12. ISSN 1785-4822, 2009
Jármai,K., Farkas,J., Oláh,R.:: Hegesztett szerkezetek optimális méretezésének újabb eredményei, AMTNE Konferencia, 2009. november 20 – 21, Kolozsvár, EME, Románia, összefoglaló pp. 13-15., 2009
Kakucs András, Dani Péter, Jármai Károly, Száva János, Gálfi Botond-Pál: : Kísérleti berendezés felhabzó tűzvédelmi bevonatok tanulmányozására, , AMTNE Konferencia, 2009. november 20 – 21, Kolozsvár, EME, Románia, összefoglaló pp. 15-17., 2009
Farkas,J.,Jármai,K.,Snyman,J.A.: Global minimum cost design of a welded square stiffened plate supported at four corners, Structural and Multidisciplinary Optimization, Vol. 40: Vol. 1-6. pp. 477–489., 2010
Jármai K.: Szoftverek acélszerkezetek tűzvédelmére III, Védelem, Vol. XVII. No. 1. pp. 13-16. 2010. ISSN 1218-2958, 2010
Dani,P.,Kakucs,A.,Jármai,K.,Száva,J.,Farkas,J.,Gálfi,B.: Magas hőmérsékletnek kitett szerkezeti elemek szilárdságának összehasonlító elemzése, védelem nélkül és védetten, felhabzó védőfestékkel, XXVI. MicroCAD 2010, 18-19. March University of Miskolc, Hungary. Section F, pp. 13-18. ISBN 978-963-661- 880-3, 2010
Dúl,R., Jármai,K., Palotás,Á.B.: CFD simulation of a fireplace, XXVI. MicroCAD 2010, 18-19. March 2010, University of Miskolc, Hungary. Section F, pp. 7-12. ISBN 978-963-661- 880-3, 2010
Jármai,K.,Oláh,R.: Kandallók tűzterének feszültség-vizsgálata, Stress calculation of fireplace hearthes, XVIII. Nemzetközi Gépészeti Találkozó – OGÉT, 2010. április 22-25, Nagybánya, Románia. Szekcióelőadások pp. 199-202. ISSN 2068-1267, 2010
Dani,P.,Kakucs,A.,Jármai,K.,Száva,J.,Gálfi,B.: Keretsarkok vizsgálati programja tűzvédelemre. A measurement program for fire safety of frame connections, XVIII. Nemzetközi Gépészeti Találkozó – OGÉT, 2010. április 22-25, Nagybánya, Románia. Szekcióelőadások pp. 92-95. ISSN 2068-1267, 2010
Jármai K.: Az optimális méretezés újabb módszerei és eredményei, XVIII. Nemzetközi Gépészeti Találkozó – OGÉT, 2010. április 22-25, Nagybánya, Románia. Szekcióelőadások pp. 203-206. ISSN 2068-1267, 2010
Jármai,K.,Farkas,J.: Nemzetközi Hegesztett Szerkezet Tervező - az IIW keretében folyó mérnöktovábbképzés International Welded Structures Designer – a postgraduate IIW training for engineers, 25. Jubileumi Hegesztési Konferencia, Budapest, 2010. május 19-21. Óbudai Egyetem, Konferencia Kiadvány, 41-51. old. ISBN 978-615-5018-00-8, 2010
Farkas,J.,Jármai,K.: Minimum cost design for fire resistance of welded steel structures, Journal of Structural Fire Engineering, Vol. 1. No. 2. June 2010, pp. 101-113. ISSN 2040-2317, 2010
Jármai, K., Farkas, J., Száva, J.: Optimum design and measurements of steel structures for fire safety, Third Int. Conference on Multidisciplinary Design Optimization and Applications, 21-23 June 2010, Paris, France, Proceedings on CD, full-paper_pdf, id_28.pdf, 12 p., 2010
Virág, Z., Jármai, K., Farkas, J.: Optimum design of bended stiffened plates and shells, Third Int. Conference on Multidisciplinary Design Optimization and Applications, 21-23 June 2010, Paris, France, Proceedings on CD, full-paper_pdf, id_36.pdf, 12 p., 2010
Farkas, J., Jármai, K.: Comparison of minimum cost and weight design of welded structures, Third Int. Conference on Multidisciplinary Design Optimization and Applications, 21-23 June 2010, Paris, France, Proceedings on CD, full-paper_pdf, id_27.pdf, 10 p., 2010
Jármai, K., Farkas, J.: Minimum cost design of a square box column with walls constructed from cellular plates with RHS stiffeners, 63rd Annual Assembly & Int. Conf. of the IIW, 11-17 July 2010, Istanbul, Turkey. Proceedings Proceedings AWST-10/7 pp. 141-148. ISBN 978-605-61419-1-1, 2010
Jármai K.: Design softwares of steel structures for fire safety, 63rd Annual Assembly & International Conference of the International Institute of Welding, Doc. No. XV-1348-10, XV-F-87-10, 36 p. 11-17 July 2010, Istanbul, Turkey., 2010
Jármai K.: Optimization of steel structures: design, fabrication and economy, SEMC 2010: 4th Int. Conf. on Structural Engineering, 6-8 Sept. 2010, Cape Town, Taylor & Francis Group, London, p. 273, Proceedings on CD pp. 1065-1070, ISBN 978-0-415-58, 2010
Jármai,K., Farkas,J.: Optimum design of tubular trusses for a displacement constraint and application to a wind turbine tower, SEMC 2010: 4th Int. Conf. on Structural Engineering, 6-8 Sept. 2010, Cape Town, Taylor & Francis Group, London, p. 277, Proceedings on CD pp. 1085-1088, ISBN 978-0-415-58, 2010
Jármai K.: Optimum design of metal structures, Engineering Research, Anniversary volume honoring Amalia and Miklos Ivanyi, Pollack Mihaly Engineering Faculty, University of Pecs, October 25-26, 2010. pp.B.103-116. ISB, 2010
Jármai,K., Farkas,J., Kovács,Gy.: Optimization Possibilities of CFRP Reinforcement at Transmission Pipelines, 3rd International Conference Advanced Composite Materials Engineering, COMAT 2010, 27-29. October 2010, Brasov, Romania, Proceedings Vol. 1. pp. 79-84. ISSN 1844-9336, 2010
P. Dani, A. Kakucs, K. Jármai, B.P. Gálfi, J. Farkas, S.C. Dinu, I. Száva: Comparative Behaviour Analysis of the Intumescent Paints Influence on Structural Elements’ Load-Bearing Capacity, 3rd International Conference Advanced Composite Materials Engineering, COMAT 2010, 27- 29 October 2010, Brasov, Romania. Proceedings Vol. 2. pp. 126-131. ISSN 1844-9336, 2010
Jármai K.: Optimization of Systems and Objects, I. Central European Conferece on Logistics. Nov. 26, 2010. Miskolc. Proceedings on CD, Jarmai_K_CECOL_2010.pdf, 17 p. ISBN 978-963-661-946-6, 2010
Virág,Z., Jármai,K.: Hegesztett bordázott lemezek és héjak méretezése költségminimumra, Hegesztéstechnika, XXI évf. 2010. 4. szám, 15-20. old. ISSN 1215-8372, 2010
P. Dani, A. Kakucs, K. Jármai, B.P. Gálfi, J. Farkas, S.C. Dinu, I. Száva: Experimental validation of the intumescent paint effect on structural elements load-bearing capacity, International Scientific Conference CIBV 2010, 12-13 November, Universităţii Transilvania Braşov, University Press, Proceedings Volume 1, pp.119-126. ISSN 1843 6617, 2010
Jármai,K.: Nyomott acélrudak optimálása tűzvédelemre, Könnyűszerkezetes építés, Vol. VII. No. 2. pp. 22-25., 2011
Daróczy,L.,Jármai,K.: Új eljárás rácsos tartók topológiai optimálására, Géptervezők és Termékfejlesztők XXVII. Szemináriuma 2011. november 10 – 11, MAB, Miskolc. GÉP, Vol. LXII, No. 7-8. pp. 29-34. ISSN 0016-8572, 2011
Virág,Z.,Jármai,K.: Lemezbordás lemez fáradásvizsgálata és optimálása, Géptervezők és Termékfejlesztők XXVII. Szemináriuma 2011. november 10 – 11, MAB, Miskolc. GÉP, Vol. LXII, No. 9-10. pp. 51-54. ISSN 0016-8572, 2011
Kovács,Gy.,Jármai,K.: Kompozit szendvicsszerkezet optimális tervezése rugalmas tolerancia módszerrel, Géptervezők és Termékfejlesztők XXVII. Szemináriuma 2011. november 10 – 11, MAB, Miskolc. GÉP, Vol. LXII, No. 7-8. pp. 83-86. ISSN 0016-8572, 2011
Kota,L.,Jármai,K.: Műszaki felügyeleti és karbantartó rendszerek optimálása, Géptervezők és Termékfejlesztők XXVII. Szemináriuma 2011. november 10 – 11, MAB, Miskolc. GÉP, Vol. LXII, No. 7-8. pp. 75-78. ISSN 0016-8572, 2011
Barcsák,Cs.,Jármai,K.: PSO algoritmus bővítése optimáláshoz, véges differencia alapú gradiens becsléssel, Géptervezők és Termékfejlesztők XXVII. Szemináriuma 2011. november 10 – 11, MAB, Miskolc. GÉP, Vol. LXII, No. 7-8. pp. 13-16. ISSN 0016-8572, 2011
Jármai,K.,Oláh,R.: Hegesztett szerkezetek analízise és optimálása hőfáradási szempont figyelembevételével, Géptervezők és Termékfejlesztők XXVII. Szemináriuma 2011. november 10 – 11, MAB, Miskolc. GÉP, Vol. LXII, No. 7-8. pp. 72-74. ISSN 0016-8572, 2011
Jármai,K.,Farkas,J.: Minimum cost design of a cellular plate loaded by uniaxial compression, Structural and Multidisciplinary Optimization, Springer Verlag, Wien-New York, 2011, Vol. **, pp. **-**. ISSN 1615-147X, DOI: 10.1007/s00158-011-0725-9 (publication onlin, 2011
Orbán,F., Farkas,J., Jármai,K: Optimum design of a transmission line tower, Constructed from welded tubular truss, 6th European Conference on Steel and Composite Structures, August 31- September 2, 2011 Eurosteel 2011, Budapest, Proceedings Vol. C. pp. 2325-2330. ISBN 978-92-9147-103-, 2011
Jármai,K.: Optimum design of steel elements for fire safety, 6th European Conference on Steel and Composite Structures, August 31- September 2, 2011 Eurosteel 2011, Budapest, Proceedings Vol. C. pp. 2337-2342. ISBN 978-92-9147-103-, 2011
Jármai,K., Farkas,J.: Minimum cost design and comparison of tubular trusses with N- and cross-(rhombic)-bracing, WCSMO-9, 9th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization, 13-17 June, 2011. Shizuoka, Japan. Proceesings on CD, No. paper088_1.pdf, pp. 1-10., 2011
Jármai,K., Farkas,J.: Volume and cost minimization of a displacement-constrained tubular truss, 12th ICMS 2011, Progress in Steel and Composite Structures, Eds. B.Gosowski, K.Rykaluk, J.Ziolko, Wroclaw University of Technology, Proceedings pp. 162-163. ISBN 978-83-7, 2011
Farkas,J.: Experiences in the optimum design of steel structures, 6th European Conference on Steel and Composite Structures, August 31- September 2, 2011 Eurosteel 2011, Budapest, Proceedings Vol. C. pp. 2313-2317. ISBN 978-92-9147-103-, 2011
Daróczy László: Új eljárás rácsos tartók topológiai optimálására: Folyadékszerű viselkedésen alapuló evolúciós eljárás, TDK dolgozat, Miskolci Egyetem, 35 old., 2011
Daróczy László: Rácsos szerkezetek topológiai optimálásának automatizálása: Többszintű párhuzamos szűrőalapú szerkezet-detektáló algoritmus, TDK dolgozat, Miskolci Egyetem, 2011, 44 old., 2011
Barcsák Csaba: PSO algoritmus b®vítése véges differencia alapú gradiens becsléssel, TDK dolgozat, Miskolci Egyetem, 31 old., 2011
Oláh Róbert: Hegesztett acélszerkezetek szilárdságtani számítása, diplomaterv, Miskolci Egyetem, 68 old., 2011
Jármai,K.,Farkas,J.: Minimum cost design of a cellular plate loaded by uniaxial compression, Structural and Multidisciplinary Optimization, Springer Verlag, Wien-New York, 2012, Vol. 48, pp. 835-843. ISSN 1615-147X, DOI: 10.1007/s00158-011-0725-9, 2012
Daróczy L., Jármai K.: Acélvázas szerkezetek tervezésének automatizálása topológiai optimálással, GÉP, Vol. LXIII, No. 2. 2012, pp. 13-18. ISSN 0016-8572, 2012
Dúl R., Palotás Á.B., Jármai K., Barkóczy P.: Primer és szekunder égési levegőt előmelegítő hőcserélő fejlesztése kandallóhoz, GÉP, Vol. LXIII, No. 2. 2012, pp. 19-22. ISSN 0016-8572, 2012
Farkas J., Jármai K.: Csőszelvényű rácsos tartó térfogat- és költség minimálása elmozdulás-korlát esetén, GÉP, Vol. LXIII, No. 2. 2012, pp. 23-28. ISSN 0016-8572, 2012
Jármai K., Farkas J.: Egyirányú nyomással terhelt cellalemez tervezése költségminimumra, GÉP, Vol. LXIII, No. 2. 2012, pp. 29-32. ISSN 0016-8572, 2012
Virág Z., Jármai K.: Bordázott lemezek fáradás vizsgálata különböző bordatípusokra, GÉP, Vol. LXIII, No. 2. 2012, pp. 41-44. ISSN 0016-8572, 2012
Kovács GY.: Kompozit szendviscszerkezet optimális tervezése, GÉP, Vol. LXIII, No. 2. 2012, pp. 37-40. ISSN 0016-8572, 2012
Jármai,K., Oláh,R.: Hőfáradás és feszültség-vizsgálat kandallók tűzterénél, K+F eredmények összefoglalása, GOP-1.1.2-08/1-2008-0002, Uni-Flexis Kft. 2012, 67-73. old. ISBN 978-963-89509-0-1, 2012
Dúl,R.Palotás,Á.,Jármai,K.,Barkóczy,P.: Kandallók hatásfokának javítása füstgáz-levegő hőcserélő alkalmazásával, K+F eredmények összefoglalása, GOP-1.1.2-08/1-2008-0002, Uni-Flexis Kft. 2012, 302-309. old. ISBN 978-963-89509-0-1, 2012
Jármai,K., Virág Z., Oláh,R.: Hegesztett kötések fáradása és hőfáradása, Hegesztéstechnika, XXIII. évf. 2012. 1. szám, 25-31. old. ISSN 1215-8372, 2012
Barcsák,Cs.,Jármai,K.: Optimization with an improved PSO algorithm, XXVI. MicroCAD 2012, 29-30. March, 2012, University of Miskolc, Hungary. Section I, Proceedings on CD, I17_Barcsak_Csaba.pdf, 6 p. ISBN 978-963-661-773-8, 2012
Farkas,J., Jármai,K.: Hegesztett négyzetes cellalemez optimálása költségminimumra, 26-dik Hegesztési Konferencia, Óbudai Egyetem, 2012. május 10-12. Konferencia kiadvány 71-80. old. ISBN 978-615-5018-28-2, 2012
Jármai,K., Farkas,J., Virág,Z., Dúl, R.: Hegesztett szerkezetek optimális méretezése, 26-dik Hegesztési Konferencia, Óbudai Egyetem, 2012. május 10-12. Konferencia kiadvány 81-90. old. ISBN 978-615-5018-28-2, 2012
Farkas J., Jármai K.: Seismic design of a V-braced 3D multi-story steel frame, 65th Annual Assembly of International Institute of Welding, Denver, July 9-13, 2012, Doc. No. XV-1409-12, XV-F-88-12, 18 p, 2012
Jármai K., Vassart O., Zhao B.: Membrane action of composite structures in case of fire, 65th Annual Assembly of International Institute of Welding, Denver, July 9-13, 2012, Doc. No. XV-1410-12, XV-F-89-12, 26 p., 2012
Jármai,K.: Structural optimization for cost, 4th International Conference on Advanced Composite Materials in Engineering COMAT 2012, Brasov, Oct 18-20, Proc. on CD, Vol. I, pp. 308-313. 2012, ISBN 978-973-131-162-3, 2012
Varga,Z., Kalmár,L., Jármai,K: 3x3 UV LED modul numerikus optimálása, GÉP, Vol. LXIII, No. 9. 2012, pp. 45-48. ISSN 0016-8572, 2012
Farkas,J., Jármai,K.: Volume and cost minimization of a tubular truss with displacement-constraint, Advances in Structural Engineering, Vol. 15. No. 10. pp. 1729-1737., 2012
Jármai,K., Farkas,J.: Comparison of optimized tubular trusses with N- and rhombic bracing, International Scientific Conference CIBv 2012, 1-2 November 2012, Braşov, Proceedings, Transilvania University Publishing House, 2012, pp. 185-194. ISSN 2285-7656, 2012
Jármai,K.,Vassart,O.,Zhao,B.: MACS+ Membrán hatás kompozit szerkezeteknél tűz esetén. Műszaki háttér. Verzió 2012-1,, Z-Press Kiadó, Miskolc, 154 old. ISBN 978-963-358-003-5, 2012
Jármai,K.,Vassart,O.,Zhao,B.: MACS+ Membrán hatás kompozit szerkezeteknél tűz esetén. Tervezési útmutató. Verzió 2012-1, Z-Press Kiadó, Miskolc, 79 old. ISBN 978-963-358-002-8, 2012
Simões, L.M.C. Farkas J. and Jármai K.: Deterministic and Reliability-Based Optimization of a Belt-Conveyor Bridge, Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Structures Technology, Paper 205, 13 p. Civil-Comp Press, Dubrovnik, Croatia, 4-7 September 2012., 2012
Virág Z., Jármai K.:: Szabványos kör keresztmetszetű többtámaszú tartók optimális méretezése,, GÉP, Vol. LXIV, No. 2. 2013, pp. 59-62. ISSN 0016-8572, 2013
Barcsák Cs., Marcsák G., Jármai K.: Optimáló algoritmusok és tesztfüggvények fejlesztése, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XVIII, 2013. március 21–22. Kolozsvár. Műszaki Tudományos Füzetek, 65-69 old. ISSN 2067 680, 2013
Kota L., Jármai K.:: Műszaki felügyeleti és karbantartó rendszerek optimálása adaptív módszerek felhasználásával,, Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka XVIII, 2013. március 21–22. Kolozsvár. Műszaki Tudományos Füzetek, 197-200. old. ISSN 2067 6808, 2013
Farkas,J.,Jármai,K.:: Optimum design of steel structures,, Springer Verlag, Heidelberg, 2013. 288 p. ISBN 978-3-642-36867-7,, 2013
Jármai,K.,Farkas,J.:: Minimum cost design of a rectangular box column composed from cellular clates with welded T-stiffeners,, Design, fabrication and economy of metal structures: International Conference Proceedings, Miskolc, Hungary, 2013, 24 - 26 April, Springer Verlag, Heidelberg, 2013. pp. 2, 2013
Simoes,L.M.C., Jármai,K., Farkas,J.:: Reliability-based optimum design of a square box column constructed from cellular plates,, Design, fabrication and economy of metal structures: International Conference Proceedings, Miskolc, Hungary, 2013, 24 - 26 April, Springer Verlag, Heidelberg, 2013. pp. 6, 2013
Virág Z., Jármai K.: ,: Optimum design of transportation tube elements, Design, fabrication and economy of metal structures: International Conference Proceedings, Miskolc, Hungary, 2013, 24 - 26 April, Springer Verlag, Heidelberg, 2013. pp. 8, 2013
Száva J., Jármai K., Vlase S., Dani P., Kakucs A., Gálfi B-P., Dinu S., Popa S-C.:: Experimental investigation on one most used steel joint with intumescent paint, Design, fabrication and economy of metal structures: International Conference Proceedings, Miskolc, Hungary, 2013, 24 - 26 April, Springer Verlag, Heidelberg, 2013. pp. 4, 2013
Barcsák Cs., Jármai K.:: Benchmark for testing evolutionary algorithms,, WCSMO10, 2013 May, Orlando, USA, Abstract book 5124, E-Proceedings 5124.pdf, 10 p. ISBN-13:978-0-615-85240-9, 2013
Jármai K., Farkas J.:: Minimum cost design of a rectangular box column composed from cellular plates,, WCSMO10, 2013 May, Orlando, USA, Abstract book 5122, E-Proceedings 5122.pdf, 10 p. ISBN-13:978-0-615-85240-9, 2013
József Farkas, Károly Jármai: Cost comparison of optimized welded square cellular plates supported at four corners with two different kinds of stiffeners, 66th Annual Assembly of International Institute of Welding, Essen, Sept. 11-17, 2013, Doc. No. XV-1441-13, XV-F-91-13, 10 p., 2013
Károly Jármai, Hendrik Pahlke, József Farkas:: Cost savings using different post welding treatments on an I-beam subject to fatigue load,, 66th Annual Assembly of International Institute of Welding, Essen, Sept. 11-17, 2013, Doc. No. XIII-2499-13, XV-1442-13, XV-F-92-13, 12 p., 2013
Károly Jármai:: Welding and cutting costs calculation for structural optimization,, 66th Annual Assembly of International Institute of Welding, Essen, Sept. 11-17, 2013, Doc. No. XV-1443-13, XV-F-93-13, 8 p, 2013
Jármai Károly, Vassart Olivier, Zhao Bin: Membrán hatás kompozit szerkezeteknél tűz esetén. 1. rész A Cardington teszt,, Védelem, Katasztrófavédelmi Szemle, 2013. No. 5. pp. 5-9. ISSN 1218-2958, 2013
Virág Z., Jármai K.: Technológiai és tervezői újdonságok, Szemelvények a DFE 2013 konferenciáról,, Hegesztéstechnika, XXIV évf. 2013, 3. szám. 37-44. old. ISSN 1215-8372, 2013
Daróczy L., Jármai K.: Topology optimization by a quasi-static fluid-based evolutionary method, 5th International Conference Computational Mechanics and Virtual Engineering COMEC 2013, 24-25. October 2013, Braşov, Romania, Proceedings on CD pp. 191-196. Eds. Sorin, 2013
Farkas J., Jármai K.: Minimum cost design of a ring-stiffened cylindrical shell loaded by external pressure,, 5th International Conference Computational Mechanics and Virtual Engineering COMEC 2013, 24-25. October 2013, Braşov, Romania, Proceedings on CD pp. 179-185. Eds. Sorin V, 2013
456. Száva Ioan, Jármai Károly, Vlase Sorin, Bondár Tibor, Ungureanu Valentin-Vasile, Gálfi Botond-Pál, Dani Péter and Munteanu Renáta:: The Intumescent Paint Layer’s Thickness Influence on the Load-Bearing Capacity of the Steel Joints,, 2nd International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Slovak Society, 2013
Jármai K., Virág Z.: Tervezői és technológiai újdonságok, Szemelvények a DFE 2013 konferenciáról,, Acélszerkezetek, Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja, Vol. X. No. 4, 2013. 46-56. old. ISSN 1785-48, 2013
Kota L., Jármai K.:: Diszkrét Firefly algoritmus alkalmazási lehetőségének vizsálata a beszállítük kiválasztásánál,, Multidiszciplináris tudományok, 3. kötet, 2013, 1. sz. pp. 153-162. HU ISSN 2062-9737, 2013

 

Projekt eseményei

 
2016-01-28 14:58:05
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Logisztikai Intézet (Miskolci Egyetem), Új kutatóhely: Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet (Miskolci Egyetem).
vissza »