Az andezit mállása természetes és az épített környezetben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75706
típus PD
Vezető kutató Ripszné Judik Katalin
magyar cím Az andezit mállása természetes és az épített környezetben
Angol cím Weathering of ''natural'' andesite and andesite as building stone
magyar kulcsszavak andezit, mállás, regolit, épített környezet
angol kulcsszavak andesite, weathering, building material, regolith
megadott besorolás
Ásványtan, kőzettan (Komplex Környezettudományi Kollégium)90 %
Ortelius tudományág: Ásványtan
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)5 %
Ortelius tudományág: Régészet
Építészettudomány (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)5 %
Ortelius tudományág: Épülettervezés
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Földtani és Geokémiai Intézet (HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 0.751
FTE (kutatóév egyenérték) 0.80
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az OTKA pályázat célja a különböző ásványparagenezissel és kőzetszövettel rendelkező, az alp-kárpát-dinári-térség neogén magmatizmusához köthető andezitek (és agglomerátumaik) mállása során végbemenő ásványtani (ásványátalakulások, mikromorfológiai és kémiai összetételbeli változások) és geokémiai folyamatok nyomon követése a regolitban és az alapkőzetben. A pályázat keretében a mikroszkópos és szubmikroszkópos léptékű folyamatok feltérképezésének és összehasonlításának a célja a primer magmás ásványok átalakulási és a másodlagos ásványok képződési folyamatainak tanulmányozása. Az eredmények alapvetően hozzájárulnak a regolitban végbemenő fő- és nyomelemek, valamint a ritkaföldfémek eloszlására és mozgására irányuló környezet-geokémiai és környezeti ásványtani kutatásokhoz. A pályázat keretében nemcsak a „természetes” andezitelőfordulások mállási folyamatait vizsgáljuk, hanem az andezit építő- és nyersanyagkövek átalakulásait is, figyelmet fordítva a környezetszennyezés okozta elváltozások hatásaira. A kulturális örökségünk részét képező történelmi építmények anyaga átalakulásainak felmérése kulcsfontosságú azok megőrzése és konzerválása szempontjából. Az interdiszciplináris kutatási téma keretében a sikeresen együttműködő hazai és nemzetközi laboratóriumok tapasztalt kutatóival kialakított közös munka mellett az elérhető műszerezettség növelése céljából további kémiai analitikai és kőzetfizikai vizsgálati módszerek meghonosítását tervezzük.
angol összefoglaló
This project focuses on the investigation of mineralogical changes (e.g. mineral transformations, neoformations, chemical variations) and geochemical processes occurred in the regolith and the bedrock during weathering of andesite (and its agglomerates) of various mineral composition and rock fabric from Neogene magmatic sequences in the Carpathian arc and intra-Carpathian region. The project attempts to quantify and compare the changes at optical microscopic and submicroscopisc scale providing insight in the mechanism of weathering of primary magmatic minerals and the formation of secondary minerals. This study aims to characterize the weathering products of andesite used as building and raw materials, paying special attention to the accelerator effect of the environmental pollution. The results contribute to environmental geochemical and mineralogical research projects focusing on the migration and distribution of major, trace and rare earth elements on mineral alterations in the regolith. The better understanding of weathering of building stone andesite could provide insight into the possible conservation processes of raw materials. In the framework of this interdisciplinary project, well established co-operations with experienced researchers in national and international laboratories will continue, and in order to enlarge the instrumental access for analytical chemical and petrophysical tests new collaborations are planned.
vissza »