Számítási intelligencia algoritmusok, rendszerek és modellek  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75711
típus K
Vezető kutató Kóczy T. László
magyar cím Számítási intelligencia algoritmusok, rendszerek és modellek
Angol cím Algorithms, systems and models in computational intelligence
magyar kulcsszavak fuzzy szabálybázis, fuzzy elemi tárolók, neurális hálózat, evolúciós algoritmus, nagybonyolultságú rendszerek
angol kulcsszavak fuzzy rule base, fuzzy flip-flops, neural nets, evolutionary algorithm, high complexity systems
megadott besorolás
Automatizálás és Számítástechnika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Automatizálás
Informatika (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Alkalmazott informatika
zsűri Informatikai–Villamosmérnöki
Kutatóhely Távközlési és Médiainformatikai Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Ballagi Áron
Botzheim János
Lovassy Rita Éva
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2013-05-31
aktuális összeg (MFt) 22.200
FTE (kutatóév egyenérték) 7.36
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A modellezés, irányítás és kommunikáció gyakran szembesül nagybonyolultságú, nem determinisztikus és bizonytalan elemeket tartalmazó rendszerekkel. A számítási intelligencia a fuzzy rendszerek, mesterséges neurális hálózatok, evolúciós algoritmusok és hagyományos optimalizáció területéről kínál megoldásokat, e módszereket külön-külön vagy kombináltan alkalmazva, hatékony megoldásokat adva. A számítási intelligencia technikák elfogadhatóan szuboptimális közelítő megoldásokat adnak, a számítási bonyolultságot kezelhető szinten tartva.
E kutatási projekt fuzzy szabálybázisos modellekre irányul és különböző intelligens módszerek segítségével történő tanuló optimalizálással foglalkozik. Tervünk az általunk a közelmúltban kifejlesztett, meglehetősen jó hatásfokú bakteriális memetikus algoritmus kiterjesztése ritka interpolatív fuzzy rendszerekre, hierarchikus fuzzy szabálybázisokra, hierarchikus interpolatív fuzzy szabálybázisokra, fuzzy szignatúrás szabályrendszerekre és interpolatív szignatúrás szabályrendszerekre is, ily módon az optimalizációs eljárást a bonyolultságcsökkentett modellek teljes skálájára kifejlesztve. Alternatívaként megvizsgáljuk a fuzzy elemi tároló alapú neurális hálózatokat különböző fuzzy műveletek és belső állapot kezelési technikák esetén vizsgálva a konvergencia viselkedést, e rendszerek alkalmazását tekintve célul az automatikus modellidentifikálásban. Továbbfejlesztjük hierarcikus fuzzy demo szoftverünket közlekedési csomópont irányítási alkalmazásra. Megvizsgáljuk a kontextusfüggő rekonstruktív kommunikációt fuzzy szabálybázisos alapon robotok fuzzy kommunikációját megvalósítva. Ezt az új megoldást intelligens térben kooperáló autonóm robotok és később ipari gyártórobotok kommunikációjára kívánjuk alkalmazni.
angol összefoglaló
Modeling, control and communication often faces systems of high complexity, nondeterministic behavior and vagueness. Computational Intelligence offers approaches coming from Fuzzy Systems, Artificial Neural Networks, Evolutionary Algorithms and traditional optimization, applying these methods alone or combined to deal with such problems efficiently. CI approaches aim at acceptably suboptimal, approximate solutions, keeping the computational complexity at tractable level.
This research focuses on fuzzy rule base models and involve learning optimization by various CI techniques. We plan to extend our recently proposed, rather efficient, Bacterial Memetic Algorithm to sparse interpolative fuzzy systems, hierarchical fuzzy rule systems, hierarchical interpolative fuzzy rule systems, fuzzy signature rule systems and interpolative fuzzy signature rule systems, as well, thus developing a full scale of complexity reduced fuzzy model optimization. We intend to investigate fuzzy flip-flop neural networks as an alternative, studying convergence behavior for various fuzzy operations and internal state treatments, targeting their application for automatic model identification. We will further develop our hierarchical fuzzy demo software for modeling traffic intersections control. We will investigate Context Dependent Reconstructive Communication using fuzzy rule bases for realizing fuzzy communication of robots. We want to apply this new approach to the communication of cooperating autonomous robots in an intelligent space environment, and later for industrial manufacturing robots as well.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Korábbi eredményeinkre építve javasoltuk egy evolúciós (pl. bakteriális, részecskeraj) memetikus algoritmuscsaládot, az LM, maxi gradiens, és kombinációs eljárásokat alkalmaztunk lokális keresésre. Az új módszerek jobb konvergenciasebességgel és –pontossággal rendelkeznek, különösen a fuzzy modellek konstrukciójában. Javaslatot tettünk multipopulációs, többszálas és hibrid evolúciós, iteratív mohó és ütemezett vegyes evolúciós és memetikus eljárásokra. Szabványos adathalmazokon e módszerekkel az eddig publikált eredményeknél jobbat értünk el. Vizsgáltuk a fuzzy neurális hálózatokat, új struktúrákat, műveleteket bevezetve megkezdtük a hardver implementációt; fuzzy kognitív térképeket vizsgáltunk. Javaslatot tettünk a fuzzy szignatúrák geometriailag struktúrált általánosítására, változó finomságú szituációs térképek leírására. Javasoltuk a fuzzy 2 dimenziós raszterek alkalmazását a képreprezentációban. Az új komplex fuzzy - evolúciós/mohó/gradiens alapú optimalizációs - neurális hálózat eszközkészletet a műszaki és alkalmazott problémák széles körében használtuk fel, így a távközlési, a szállítási és logisztikai hálózatok optimalizációjára, hibadetektálásra; intelligens mobil robotok irányítására, kommunikációjára és autonóm együttműködésére; ellátási láncok és gyártási folyamatok optimalizálására; erőforrásallokációra és –ütemezésre; karakterfelismerésre és az építő- és környezetmérnöki döntéstámogatásra.
kutatási eredmények (angolul)
Based on our earlier research results we proposed a family of enhanced bacterial and evolutionary other memetic algorithms (e.g. Partical Swarm Optimization), with Levenberg-Marquard and Steepest Descent, viz. combinatorial methods for local search. The new methods have better convergence speed and accuracy, especially in fuzzy rule based model construction. We proposed multipopulation, multithread and hybrid evolutionary, iterative greedy and alternatingly scheduled mixed evolutionary and memetic approaches. We have achieved better results for standard benchmark data sets than any other authors. We studied neural networks based on fuzzy operations, proposing new structures, new operation families and starting hardware implementation; and we simulated fuzzy cognitive maps. We proposed extended classes of fuzzy signatures with geometric structure, modeling situational maps with flexible depth and fineness. We proposed fuzzy 2D grids for image representation. The new complex fuzzy - evolutionary/greedy/gradient optimization - neural network tool kit thus developed was deployed for a wide variety of engineering and applied problems, telecommunication, transport and logistic network optimization and failure detection, intelligent and mobile robot control, communication and co-ordination of autonomous collaboration; optimization of supply chains and production, resource allocation and scheduling, character recognition, and decision support in civil and environmental engineering.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75711
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lovassy R; Kóczy LT; Gál L: Function Approximation Capability of a Novel Fuzzy Flip-Flop Based Neural Network, pp. 1900-1907 in Proc. Int. Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2009), Atlanta, June 14-19, 2009
Lovassy R; Kóczy LT; Gál L: Parameter Optimization in Fuzzy Flip-Flop Based Neural Networks, Proc. Int. Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2009), June 29-July 1, Trabzon, Turkey, 2009
Lovassy R; Kóczy LT; Gál L: Optimizing Fuzzy Flip-Flop Based Neural Networks by Bacterial Memetic Algorithm, pp. 1508-1513 Proc. Int. Fuzzy Systems Association World Congress (IFSA/EUSFLAT 2009) Lisbon, Portugal, 20-24 July, 2009
Lovassy R; Kóczy LT; Gál L: Multilayer Perceptrons Constructed of Fuzzy Flip-Flops, pp. 9-14 in Proc. Int. Symposium on Computational Intelligence and Intelligent Informatics (ISCIII 2009) Egypt, 21-25 October, 2009
Lovassy R; Kóczy LT; Gál L: Quasi Optimization of Fuzzy Neural Networks, pp. 303-314 in Proc. Int. Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence and Informatics, Budapest, 12-14 November, 2009
Botzheim J; Gál L; Kóczy LT: Fuzzy Rule Base Model Identification by Bacterial Memetic Algorithms, pp. 21-43 in E. Rakus-Andersson et al. (Eds.): Recent Advances in Decision Making, Studies in Computational Intelligence 222, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009
Farkas M; Földesi P; Botzheim J; Kóczy LT: Salesman Problem Using Bacterial Memetic Algorithms, pp. 607-625 in I J Rudas, J Fodor, J Kacprzyk (Eds.) Towards Intelligent Engineering and Information Technology (Studies in Computational Intelligence, Vol. 243) Springer, 2009
Farkas M; Héray T; Rózsa G; Kóczy LT: Delay Propagation in a Real Life Railway Network Controlled by a Fuzzy Logic Rule Base, pp. 423-433 in Proc. Intern. Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence and Informatics, Budapest, 12-14 November, 2009
Balázs K; Botzheim J; Kóczy LT: Comparative Analysis of Various Evolutionary and Memetic Algorithms, pp. 193-205 in Proc. Intern. Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence and Informatics, Budapest, 12-14 November, 2009
Héray T; Kóczy LT; Rózsa G; Tömpe I: The application of fuzzy logic for the solving of conflicts in the dispositional tasks of a railway traffic control center, in CD proc. IEEE Africon, Nairobi, Kenya, 23-25 September, 2009
Ballagi Á; Kóczy LT; Gedeon TD: Robot Cooperation without Explicit Communication by Fuzzy Signatures and Decision Trees, pp. 1468-1473 in Intern. Fuzzy Systems Association World Congress (IFSA/EUSFLAT 2009) Lisbon, Portugal, 20-24 July, 2009
Botzheim J; Földesi P; Kóczy LT: Solution for Fuzzy Road Transport Traveling Salesman Problem Using Eugenic Bacterial Memetic Algorithm, pp. 1667-1672 in Intern. Fuzzy Systems Association World Congress (IFSA/EUSFLAT 2009) Lisbon, Portugal, 20-24 July, 2009
Gál L; Botzheim J; Kóczy LT; Ruano AE: Applying Bacterial Memetic Algorithm for Training Feedforward and Fuzzy Flip-Flop based Neural Networks, pp. 1833-1838 in Intern. Fuzzy Systems Association World Congress (IFSA/EUSFLAT 2009) Lisbon, Portugal, 20-24 July, 2009
Mendis BSU; Kóczy LT: Fuzzy Rough Signatures, pp. 1095-1100 in Intern. Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2009) August 20-24, Jeju, Korea, 2009
Ballagi Á; Kóczy LT; Gedeon TD: Motion control and communication of cooperating intelligent robots by fuzzy signatures, pp. 1073-1078 in Intern. Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2009) August 20-24, Jeju, Korea, 2009
Földesi P; Kóczy LT; Botzheim J; Farkas M: Eugenic Bacterial Memetic Algorithm for Fuzzy Road Transport Traveling Salesman Problem, in CD proc. Intern. Symposium on Management Engineering (ISME 2009), August 5-7, Dalian, China, 2009
Farkas M; Héray T; Kóczy LT: The improvement of an existing fuzzy logic rule base for the treatment and simulation of conflicts in the dispositional tasks of a railway traffic control center, pp. 201-205 in 3rd International Workshop on Soft Computing Applications (SOFA 2009), Szeged-Arad, 29 July – 1 August, 2009
Kóczy LT; Ballagi Á: Fuzzy Communication and Cooperation of Mobile Robots (abstract), p. 25 in 3rd International Workshop on Soft Computing Applications (SOFA 2009), Szeged-Arad, 29 July – 1 August, 2009
Botzheim J; Cabrita C; Kóczy LT; Ruano AE: Fuzzy Rule Extraction by Bacterial Memetic Algorithms, INT J INTELL SYST 24 (3): 312-339, 2009
Balázs K; Botzheim J; Kóczy LT: Comparative Investigation of Various Evolutionary and Memetic Algorithms, pp. 129-140, In: I J Rudas, J Fodor, J Kacprzyk (Eds.) Computational Intelligence in Engineering (Studies in Computational Intelligence, Vol. 313), Springer, 2010
Lovassy R; Kóczy LT; Gál L: Optimization in Fuzzy Flip-Flop Neural Neworks, pp. 337-348n In: I J Rudas, J Fodor, J Kacprzyk (Eds.) Computational Intelligence in Engineering (Studies in Computational Intelligence, Vol. 313), Springer, 2010
Lovassy R; Kóczy LT; Gál L: Robustness of Fuzzy Flip-Flop Based Neural Networks, pp. 207-211, 11th IEEE Intern. Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI 2010), Budapest, 18-20 November, 2010
Zs Dányádi; Balázs K; Kóczy LT: Using Multiple Populations of Memetic Algorithms for Fuzzy Rule-base Optimization, pp. 113-118, 11th IEEE Intern. Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI 2010), Budapest, 18-20 November, 2010
Ballagi Á; Kóczy LT; Pozna C: Fuzzy Signature Based Fuzzy Communication of Mobile Robots, pp. 134-137 2010 IEEE-RIVF, Intern. Conference on Computing and Communication Technologies November 1-4, 2010 Hanoi, Vietnam, 2010
Pozna C; Kóczy LT; Precup RE; Ballagi Á: A Kantian Pattern of Knowledge, the Observation Representation, 8th International Symphosium on Intelligent Systems and Informatics (SISY) September 10-11, Subotica, Serbia, 2010
Ballagi Á; Kóczy LT; Pozna C: Context Recognition in Mobile Robots Cooperation Using Fuzzy Signature, pp. 110-114 Intern. Conference on Theoretial and Mathematical Foundations of Computer Science (TMFCS), 12-14 July, 2010 Orlando, USA, 2010
Cabrita C; Ruano AE; Kóczy LT: A new domain decomposition for B-spline Neural Networks, pp. 308-315 WCCI 2010 IEEE World Congress on Computational Intelligence, Barcelona, Spain, July 18-23, 2010
Ballagi Á; Kóczy LT: Decision Making in Multi-Robot Cooperation by Fuzzy Signature Sets, pp. 1049-1056 WCCI 2010 IEEE World Congress on Computational Intelligence, Barcelona, Spain, July 18-23, 2010
Balázs K; Botzheim J; Kóczy LT: Comparative Analysis of Interpolative and Non-interpolative Fuzzy Rule Based Machine Learning Systems Applying Various Numerical Optimization Methods, pp. 975-982 WCCI 2010 IEEE World Congress on Computational Intelligence, Barcelona, Spain, July 18-23, 2010
Balázs K; Botzheim J; Kóczy LT: Hierarchical Fuzzy System Modeling by Genetic and Bacterial Programming Approaches, pp. 1866-1871 WCCI 2010 IEEE World Congress on Computational Intelligence, Barcelona, Spain, July 18-23, 2010
Gál L; Lovassy R; Kóczy LT: Function Approximation Performance of Fuzzy Neural Networks Based on Frequently Used Fuzzy Operations and a Pair of New Trigonometric Norms, pp. 1514-1521 WCCI 2010 IEEE World Congress on Computational Intelligence, Barcelona, Spain, July 18-23, 2010
Zs Dányádi; Balázs K; Kóczy LT: A Comparative Study of Various Evolutionary Algorithms Used for Fuzzy Rule-based Inference and Learning Systems, pp. 49-54 In: IEEE Intern. Joint Conferences on Computational Cybernetics and Technical Informatics (ICCC-CONTI 2010) Timisoara, Romania May 27-29, 2010
Ballagi Á; Kóczy LT: Loose cooperation of mobile robots, pp. 469-472 In: 11th Intern. Carpathian Control Conference (ICCC’2010) Eger, Hungary, May 26-29, 2010
Ballagi Á; Kóczy LT: Fuzzy Communication in Collaboration of Intelligent Agent, pp. 208-214 In: Proc. of the 9th WSEAS International Conference on Applied Computer and Applied Computational Sciences (ACACOS’10) Hangzhou, China April 11-13, 2010
Farkas M; Földesi P; Botzheim J; Kóczy LT: Determining an optimal subdivision of gene transfer partitions, pp. 202-207 In: Proc. of the 9th WSEAS International Conference on Applied Computer and Applied Computational Sciences (ACACOS’10) Hangzhou, China April 11-13, 2010
Lovassy R; Zavala AH; Gál L; Nieto OC; Kóczy LT; Batyrshin I: Hardware Implementation of Fuzzy Flip-Flops Based on Lukasiewicz Norms, pp. 196-201 In: Proc. of the 9th WSEAS International Conference on Applied Computer and Applied Computational Sciences (ACACOS’10) Hangzhou, China April 11-13, 2010
Farkas M; Földesi P; Botzheim J; Kóczy LT: A Comparative Analysis of Different Infection Strategies of Bacterial Memetic Algorithms, pp. 109-115 In: IEEE 14th Intern. Intelligent Engineering Systems (INES 2010) Las Palmas of Gran Canaria, May 5-7, 2010
Gál L; Kóczy LT; Lovassy R: Three Step Bacterial Memetic Algorithm, pp. 31-36 In:IEEE 14th Intern. Intelligent Engineering Systems (INES 2010) Las Palmas of Gran Canaria, May 5-7, 2010
Ballagi Á; Kóczy LT: Multi-Robot Cooperation by Fuzzy Signature Sets, pp. 154-159 In: The International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics (IMCIC’10) Orlando, Florida, USA, April 6-9, 2010
Balázs K; Botzheim J; Kóczy LT: Comparison of Various Evolutionary and Memetic Algorithms, pp. 431-442 In: V.-N. Huynh et al. (Eds.): Integrated Uncertainty Management and Applications, AISC 68, (IUM 2010, Ishikawa, Japan, April 9-11. 2010), 2010
Ballagi Á; Kóczy LT: Fuzzy Communication and Cooperation of Intelligent Mobile Robots, Workshop on Cognitive and Eto-Robotics in iSpace (CERiS’10) Budapest, Hungary, March 9-10, 2010
Lovassy R; Kóczy LT; Gál L: Fuzzy flip-flops as basic components in fuzzy neural networks, pp. 92-93 In: Tenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2010) February 1-5, Slovakia, 2010
Ballagi Á; Kóczy LT: Robot Cooperation by Fuzzy Signature Sets Rule Base, pp. 37-42 In: 8th IEEE International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI 2010), January 28-30, Herl’any, Slovakia, 2010
Ballagi Á; Kóczy LT: Robot Systems with Fuzzy Signature Rule Bases, pp. 7-10 In: Third Győr Symposium on Computational Intelligence, 28-29 September, 2010
Farkas M; Nemcsics Á; Kóczy LT: A hybrid approach on dimension reduction and fuzzy clustering of droplet epitaxial grown quantum structure experiments, pp. 28-30 In: Third Győr Symposium on Computational Intelligence, 28-29 September, 2010
Lovassy R; Kóczy LT; Gál L: Stability of Multilayer Perceptrons Based on Fuzzy Flip-Flops, pp. 31-33 In: Third Győr Symposium on Computational Intelligence, 28-29 September, 2010
Ballagi Á; Kóczy LT; Pozna C: Fuzzy Action Selection in Multi-Robot Task, pp. 35-37 In: Third Győr Symposium on Computational Intelligence, 28-29 September, 2010
Gál L; Kóczy L: Fuzzy Rule Base Extration by Bacterial Type Algorithms using various T-norms, pp. 38-40 In: Third Győr Symposium on Computational Intelligence, 28-29 September, 2010
Balázs K; Kóczy LT: Fuzzy Rule Based Learning by Adaptive Switching between Evolutionary and Memetic Numerical Optimization Algorithms, pp. 59-61 In: Third Győr Symposium on Computational Intelligence, 28-29 September, 2010
Ballagi Á; Kóczy LT; Pozna C: Man-machine cooperation without explicit communication, World Automation Congress (WAC 2010), Kobe, Japan September 19-22 (CD proc.), 2010
Lovassy R; Kóczy L T; Gál L; Rudas I J: Fuzzy Neural Networks Stability in Terms of the Number of Hidden Layers, pp. 323-328, in 12th IEEE Intern. Symposium on Computational Intelligence and Informatics CINTI, Budapest, 2011
Ballagi Á; Kóczy LT; Pozna C: Fuzzy Situational Maps as Decision Support in Mobile Robotics, pp. 10-13, in The Fourth Győr Symposium on Computational Intelligence, Győr 22-23 September, 2011
Lovassy R; Kóczy L T; Gál L: Hardware Implementable Fuzzy Neural Networks, pp. 19-22, in The Fourth Győr Symposium on Computational Intelligence, Győr 22-23 September, 2011
Gál L; Lovassy R; Kóczy LT: IBMA and MBMA Performance Analysis, pp. 43-45, in The Fourth Győr Symposium on Computational Intelligence, Győr 22-23 September, 2011
Balázs K; Kóczy LT: Genetic and Bacterial Programming Algorithms in Hierarchical-interpolative Fuzzy System Construction, pp. 49-53, in The Fourth Győr Symposium on Computational Intelligence, Győr 22-23 September, 2011
Pozna C; Kóczy LT; Precup RE; Minculete N: A Cooperation Scenario for Multiagent Systems, Africon 2011 (Livingstone, Zambia) 13-15 September /NF-00205/, 2011
Lovassy R; Kóczy L T; Gál L: Generalization Capability of Neural Networks Based on Fuzzy Operators, APPL. COMPUT. MATH. V. 10. No. 2. pp. 340-355, 2011
Pozna C; Kóczy LT; Ballagi Á; Takács M: Nonlinear systems controller design as a result of Uninorm tuning, 2nd Intern. Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom) 7-9 July Budapest, 2011
Balázs K; Kóczy LT: Hierarchical-interpolative Fuzzy System Construction by Genetic and Bacterial Programming Algorithms, pp. 2116-2122, in IEEE Intern. Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) 27-30 June (Taipei), 2011
Balázs K; Farkas M; Kóczy LT: Proposal on formalizing uncertain business criteria as fuzzy constraints in multi-objective CSP optimization, World Congr. of Intern. Fuzzy Systems Association (IFSA) 21-25 June (Surabaya) FO-104, 2011
Lovassy R; Kóczy LT; Rudas IJ; Gál L: Hardware Implementable Neural Networks Based on Fuzzy Operators, pp.175-182, in World Conference on Soft Computing (San Francisco) May 23-26, 2011
Földesi P; Botzheim J; Kóczy LT: Eugenic Bacterial Memetic Algorithm for Fuzzy Road Transport Traveling Salesman Problem, INT J INNOV COMPUT I, Vol 7 No 5 (B), pp. 2775-2798, 2011
Balázs K, Kóczy T L: Fuzzy szabályalapú modellek és rendszerek felépítése evolúciós technikák segítségével, pp. 44-50 HÍRADÁSTECHNIKA 2011/4, 2011
Gál L; Kóczy L T: Fuzzy Rule Base Extraction by Bacterial Type Algorithms using selected T-norms, Acta Technica Jaurinensis 4 (1): 157-175, 2011
Ballagi Á; Kóczy L T; Pozna C: Robot Systems with Fuzzy Signature Rule Bases, Acta Technica Jaurinensis 4 (1): 71-88, 2011
Lovassy R; Kóczy L T; Gál L: Comparison of a Neural Network Based on Fuzzy Flip-Flops and an MLP Robustness in Function Approximation: Robustness of Fuzzy Flip-Flop Based Neural Networks, Acta Technica Jaurinensis 4 (1): 23-35, 2011
Bukovics Á; Kóczy L T: The Application of Fuzzy Signature Model for Evaluating and Ranking of Load-bearing Structures of Residential Buildings, pp. 5-6 In: The Fourth Győr Symposium on Computational Intelligence, Győr 22-23 September, 2011
Molnárka G I; Kóczy L T: Fuzzy Signature-Based Decision Support System for Evaluating Existing Apartment Buildings, pp. 7-9 In: The Fourth Győr Symposium on Computational Intelligence, Győr 22-23 September, 2011
Balázs K; Kóczy L T: Chromosome Based and Hybrid Evolutionary Approaches for the Permutation Flow Shop Problem, pp. 46-48 In: The Fourth Győr Symposium on Computational Intelligence, Győr 22-23 September, 2011
John S; Pedro J O; Kóczy L T: Adaptive Improvement of a Passive Antilock Brake Control, NF-002623 In: Africon 2011 (Livingstone, Zambia) 13-15 September, 2011
Molnárka G I; Kóczy L T:: Decision Support System for Evaluating Existing Apartment Buildings Based on Fuzzy Signatures, pp. 442-457 In: INT J COMPUT COMMUN CONTROL vol. VI (2011) No. 3. September, 2011
Dányádi Zs; Földesi P; Kóczy L T: A Bacterial Evolutionary Solution for Three Dimensional Bin Packing Problems using Fuzzy Fitness Evaluation, pp. 1-7 In: Australian Journal of Intelligent Information Processing Systems, Vol. 13, No. 1. (Special Issue), 2011
Pozna C; Kóczy L T; Precup R E; Minculete N; Ballagi Á: Cooperation of Agents in Fuzzy Environments, pp. 191-196 In: World Conference on Soft Computing (San Francisco) May 23-26, 2011
Bukovics Á; Kóczy LT: Fuzzy Signature-based Model for Qualification and Ranking of Residential Buildings, pp. 290-297 in Proc. XXXVIII IAHS World Congress, Istanbul, Turkey, April 16-19, 2012
Balázs K; Kóczy LT: Constructing Dense, Sparse and Hierarchical Fuzzy Systems by Applying Evolutionary Optimization Techniques, pp. 81-101 in Appl. Comput. Math. 11 (1), 2012
Balázs K; Horváth Z; Kóczy LT: Different Chromosome-based Evolutionary Approaches for the Permutation Flow Shop Problem, pp. 115-138 in Acta Polytechnica Hungarica 6 (2), 2012
Pozna C; Minculete N; Precup R-E; Kóczy LT; Ballagi Á: Signatures: Definitions, operators and applications to fuzzy modeling, pp. 86-104 in Fuzzy Sets and Systems (201), 2012
Lovassy R; Gál L; Tóth Á; Kóczy LT; Rudas IJ: Fuzzy Flip-Flop Based Neural Networks as a Novel Implementation Possibility of Multilayer Perceptrons, pp. 280-285 in Proc. IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference, Graz, Austria, May 13-16, 2012
Balázs K; Kóczy LT: Genetic and Bacterial Memetic Programming Approaches in Hierarchical-Interpolative Fuzzy System Construction, pp. 1114-1121 in Proc. WCCI 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence (IEEE International Conference on Fuzzy Systems) June 10-15, 2012, Brisbane, Australia, 2012
Dányádi Zs; Földesi P; Kóczy LT: A Fuzzy Bacterial Evolutionary Solution for Crisp Three-Dimensional Bin Packing Problems, pp. 1435-1439 in Proc. WCCI 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence (IEEE International Conference on Fuzzy Systems) June 10-15, 2012, Brisbane, Australia, 2012
Cabrita CL; Ruano AE; Ferreira PM; Kóczy LT: Extending the Functional Training Approach for B-Splines, pp. 2702-2709 in Proc. WCCI 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence (International Joint Conference on Neural Networks) June 10-15, 2012, Brisbane, Austral, 2012
Balázs K; Horváth Z; Kóczy LT: Hybrid Bacterial Iterated Greedy Heuristics for the Permutation Flow Shop Problem, pp. 456-463 in Proc. WCCI 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence (IEEE Congress on Evolutionary Computation) June 10-15, 2012, Brisbane, Australia, 2012
Tormási A; Kóczy LT: Comparing the Efficiency of a Fuzzy Single-Stroke Character Recognizer with Various Parameter Values, pp. 260-269 In: S. Greco et al. (Eds.): IPMU 2012, Part I. CCIS 297, Springer, 2012
Cabrita CL; Ruano AE; Ferreira PM; Kóczy LT: Exploiting the functional training approach in Takagi-Sugeno neuro-fuzzy systems, pp. 1-19 in Proc. 5th International Workshop on Soft Computing Applications, 2012
Balázs K; Kóczy LT: Hierarchical-interpolative fuzzy system construction by genetic and bacterial memetic programming approaches, pp. 105-131 in International Journal of Uncertainty Fuzziness And Knowledge-Based Systems 20, 2012
Gál L; Lovassy R; Kóczy LT: Hamacher t-norm Proposed in Fuzzy Rule Extraction, pp. 76-80 in Proc. Fifth Győr Symposium and First Hungarian-Polish Joint Conference on Computational Intelligence, Győr, 24-26 September, 2012
Balázs K; Kóczy LT: Flat and Hierarchical Fuzzy System Construction by Evolutionary Optimization Approaches, pp. 82-88 in Proc. Fifth Győr Symposium and First Hungarian-Polish Joint Conference on Computational Intelligence, Győr, 24-26 September, 2012
Bukovics Á; Kóczy LT: Fuzzy Signatures and R-fuzzy Sets Applied for Evaluating Conditions of Buildings, pp. 90-101 Fifth Győr Symposium and First Hungarian-Polish Joint Conference on Computational Intelligence, Győr, 24-26 September, 2012
Ballagi Á; Kóczy LT; Pozna C: Effective Multi-Robot Cooperation without Explicit Communication, pp. 118-124 in Proc. Fifth Győr Symposium and First Hungarian-Polish Joint Conference on Computational Intelligence, Győr, 24-26 September, 2012
Tormási A; Kóczy LT: Adaptive Single-Stroke Character Recognition with Fuzzy Based Methods, pp. 126-137 in Proc. Fifth Győr Symposium and First Hungarian-Polish Joint Conference on Computational Intelligence, Győr, 24-26 September, 2012
Lilik F; Kóczy LT: Mamdani-type Fuzzy Conclusions in Testing Datacommunication Connections, pp. 166-172 in Proc. Fifth Győr Symposium and First Hungarian-Polish Joint Conference on Computational Intelligence, Győr, 24-26 September, 2012
Lilik F; Kóczy LT: The Line Noise as The Optional Antecedent Parameter of Performance Evaluation, pp. 427-431 in Proc. 13th IEEE Intern. Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI) Budapest, November 20-22, 2012
Bukovics Á; Kóczy LT: The Application of Fuzzy Connectives and Inverse Operations on R-fuzzy Descriptors of the Static Conditions of Residential Buildings, pp. 433-437 in Proc. 13th IEEE Intern. Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI) Budapest, November 20-22, 2012
Gál L; Lovassy R; Kóczy LT: Progressive Bacterial Algorithm, pp. 317-322 in Proc. 13th IEEE Intern. Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI) Budapest, November 20-22, 2012
Tormási A; Kóczy LT: Improving the Efficiency of a Fuzzy-Based Single-Stroke Character Recognizer with Hierarchical Rule-Base, pp. 421-426 in Proc. 13th IEEE Intern. Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI) Budapest, November 20-22, 2012
Balázs K; Kóczy LT: New Parameterizable Search Space Narrowing Technique for Adjusting between Accuracy and Interpretability in Fuzzy Systems, pp. 323-328 in Proc. 13th IEEE Intern. Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI) Budapest, November 20-22, 2012
Balázs K; Horváth Z; Kóczy LT: Multi-Threaded Bacterial Iterated Greedy Heuristics for the Permutation Flow Shop Problem, pp. 63-66 in Proc. 13th IEEE Intern. Symposium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI) Budapest, November 20-22, 2012
Tormási A; Kóczy LT: Improving the Accuracy of a Fuzzy-Based Single-Stroke Character Recognizer by Antecedent Weighting, pp. 172-178 in Proc. The 2nd World Conference on Soft Computing, Baku, Azerbaijan, December 3-5, 2012
Dányádi Zs; Földesi P; Kóczy LT: Fuzzy Search Space for Correction of Cognitive Biases in Constructing Mathematical Models, pp. 585-589 in Proc. 3rd EEE International Conference on Cognitive Infocommunications, Kosice, Slovakia, 2012
Pozna C; Precup RE; Kóczy LT; Ballagi Á: Potential field-based approach for obstacle avoidance trajectories, pp. 40-45 in TRANSACTIONS ON INTERNET RESEARCH- IPSI BGD 8:(2), 2012
Balázs K; Soproni PB; Kóczy LT: Improving System Reliability in Optical Networks by Failure Localizaton Using Evolutionary Optimization, pp. 394-399 in Proc. 7th Annual IEEE Intern. Systems Conference (SysCon), April 15-18, Orlando, USA, 2013
Tormási A; Kóczy LT: Dynamic Fuzzy Rule Weight Optimization for a Fuzzy Based Single-Stroke Character Recognizer, pp. 119-124 in Proc. IEEE 17th Intern. Conf. on Intelligent Engineering Systems, INES 2013, Costa Rica, June 19-21, 2013
Ballagi Á; Pozna C; Földesi P; Kóczy LT: Fuzzy Situational Maps: a New Approach in Mobile Robot Cooperation, pp. 287-292 in Proc. IEEE 17th Intern. Conf. on Intelligent Engineering Systems, INES 2013, Costa Rica, June 19-21, 2013
Tormási A; Kóczy LT: Improved Fuzzy-Based Single-Stroke Character Recognizer, pp. 430-435 in Proc. IFSA 2013 World Congress, Edmonton, June 24-28, 2013
Buruzs A; Hatwágner M; Pozna C; Kóczy LT: Advanced Learning of Fuzzy Cognitive Maps of Waste Management by Bacterial Algorithm, pp. 890-895 in Proc. IFSA 2013 World Congress, Edmonton, June 24-28, 2013
Balázs K; Kóczy LT: Constructing Dense Fuzzy Systems by Adaptive Scheduling of Optimization Algorithms, pp. 280-285 in Proc. IFSA 2013 World Congress, Edmonton, June 24-28, 2013
Dányádi Zs; Földesi P; Kóczy LT: Solution of a Fuzzy Resource Allocation Problem by Various Evolutionary Approaches, pp. 807-812 in Proc. IFSA 2013 World Congress, Edmonton, June 24-28, 2013
Balázs K; Kóczy LT: Adaptive Scheduling of Optimization Algorithms in the Construction of Interpolative Fuzzy Systems, In proc. IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2013) F-1525, 2013
Gál L; Lovassy R; Kóczy LT: Non-Parametric and Parametric t-norms Applied in Fuzzy Rule Extraction, pp. 299-302, in Proc. IEEE 9th International Conference on Computational Cybernetics, 2013
vissza »