Nemhem-vastartalmú modellek előállítása és gyakorlati alkalmazásai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75783
típus K
Vezető kutató Kaizer József
magyar cím Nemhem-vastartalmú modellek előállítása és gyakorlati alkalmazásai
Angol cím Nonheme Iron-containing Enzyme Models and Their Possible Applications
magyar kulcsszavak Bioszervetlen katalízis, oxidáció, nemhem-modellek, vas
angol kulcsszavak Bioinorganic catalysis, oxidation, nonheme models, iron
megadott besorolás
Fizikai kémia és elméleti kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Fizikai kémia
zsűri Kémia 1
Kutatóhely TTK Bioszerves és Biokoordinációs Kémia (Pannon Egyetem)
résztvevők Baloghné dr. Hergovich Éva
Pap József Sándor
Speier Gábor
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 12.400
FTE (kutatóév egyenérték) 4.81
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A nemhem-vasat tartalmazó metalloproteinek egyik legfontosabb csoportját képezik az un. “2-oxosav-függö” oxigenázok, melyek számos oxidációs folyamatért felelősek, az általuk katalizált élettani folyamatoknak pedig fontos orvosi, gyógyszeripari, mezőgazdasági és kereskedelmi relevanciája van. Ezen metalloproteinek közös jellemzője, hogy a fém kofaktor megkötődése 2 hisztidin- és 1 karboxilcsoporton keresztül valósul meg. A fenti enzimek [Rieske dioxigenáz; isopenicillin N. szintetáz (IPNS); Taurin dioxigenáz (TauD); 1-amino-ciklopropán-1-karbonsav oxidáz (ACCO)] az általuk katalizált reakciókat tekintve is igen változatosak, eszerint beszélhetünk pl. oxidatív ciklizációról, mono- és dioxigenézésröl, hidroperoxidációról, cisz-hidroxilezésről és epoxidációról, ahol a létfontosságú dioxigén aktiválása reaktív peroxo és oxo-intermedierek képződésén keresztül vezethető le. A jelen pályázat célja a fenti enzimek szerkezeti és működési modelljeinek az előállítása. A kutatómunka jellegét tekintve többrétű: új háromfogú ligandumok előállítása, komplexképződésük tanulmányozása (Fe, Mn, Cu, Zn), dioxigénnel és más oxidálószerekkel szembeni viselkedésük vizsgálata, majd segítségükkel bioutánzó katalitikus reakciók kidolgozása.
angol összefoglaló
The iron- and 2-oxoacid-dependent dioxygenases are an important class of enzymes that mediate a variety of oxidative reactions, and function in pathways, which have medical, pharmaceutical, agricultural or commercial significance. The 2His-1-carboxylate motif used to ligate the iron cofactor appears to be common to the superfamily of these non-heme iron-dependent dioxygenases. The majority of these metalloproteins [Rieske dioxygenase; isopenicillin N. synthase (IPNS); Taurine dioxygenase (TauD); 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase (ACCO)] exploit the oxidative power of dioxygen to catalyze a broad spectrum of oxidative reactions such as desaturations, oxidative cyclizations, mono- and dioxygenations, hydroperoxidations, cis-hydroxylation and epoxidations, where catalysis is proposed to involve high-valent oxoiron intermediates. The aim of this project is to work out structural- and functional models for the title enzymes. The research project comprises the synthesis and characterization of new tridentate ligands and their iron, copper, manganese and zinc complexes, studies of their oxidation reactions and testing them as suitable catalysts in various biomimetic reactions.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A jelen kutatási pályázat olyan nemhem-vastartalmú metalloenzimek (Oldható metán monooxigenáz, 1-amino-ciklopropán-1-karbonsav oxidáz, flavonol 2,4-dioxigenáz, pirokatechin dioxigenáz, szuperoxid diszmutáz) szintetikus modellezésére irányult, amelyek dioxigént használnak fel. A szerkezeti modellek előállításához - az irodalomban fellelhető ligandumok (pl. Salen) mellett - új háromfogú izoindolin-típusú ligandumokat állítottunk elő, majd komplexképződési reakcióik (Fe, Mn, Cu, Co, Ni) tanulmányozása után bioutánzó sztöchiometrikus és katalitikus oxidációs reakciókat dolgoztunk ki. A reakciókinetikai mérések és a reaktív intermedierek azonosítása alapján javaslatot tettünk a reakciók mechanizmusára.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of this project was to work out structural- and functional models for nonheme iron-containing metalloenzymes which utilize dioxygen (Soluble methane monooxygenase, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid oxidase, catechol dioxygenase, superoxide dismutase etc.) . The research project comprised the synthesis and characterization of new tridentate isoindoline-type ligands and their iron, copper, manganese, cobalt and nickel complexes, studies of their oxidation reactions (selectivity, intermediates, mechanism etc.), and testing them as suitable catalysts in various biomimetic reactions.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75783
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kaizer J; Kripli B; Speier G; Párkányi L: Synthesis, structure and catalase-like activity of a novel complex: dichloro[1,3-bis(2’-benzimidazolylimino)isoindoline]manganese(II), Polyhedron, 28, 933-936, 2009
Baráth G; Kaizer J; Speier G; Párkányi L; Kuzmann E; Vértes A: One-metal two pathways on the carboxylate-enhanced, iron-containing quercetinase mimics, Chem. Commun., 3630-3622, 2009
Csay T; Kaizer J; Speier G: TEMPO-activated manganese-based catalase mimics., React. Kinet. Catal. Lett., 96, 35-41, 2009
Kripli B; Kaizer J; Kupán Á; Speier G; Giorgi M: Crystal structure of 1,3-Bis(N-benzyl-2'-pyridylimino)isoindolin bromide monohydrate solvate, C32H28BrN5O, Z. Krist.-New Cryst. Str., 224, 47-48, 2009
Csay T; Barát G; Kripli B; Kaizer J; Speier G: Synthesis and Catalase-like activity of manganese(II) complexes with isoindoline-based ligands, In Insights into Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry; M. Melnik, P. Segl’a , M. Tatarko, Eds.; Slovak University of Technology Press, Bratislava, V, 2009
Pap, J.S.; Kripli, B.; Bányai, V.; Kaizer, J.; Speier, G.:: Négyes, ötös és hatos koordinációjú réz(II)komplexek izoindolin típusú ligandumokkal: szerkezeti és reaktivitás szuperoxid gyök-anionnal szemben,, MKE 1. Nemzeti Konferencia, Sopron, május 22-25., 2011
Bogáth, D.; Kaizer, J.; Baráth, G.; Papné-Góger, Sz.; Speier, G.:: ACC-oxidáz enzim működési mechanizmusának vizsgálata,, MKE 1. Nemzeti Konferencia, Sopron, május 22-25., 2011
Matuz, A.; Kaizer, J.; Pap, J. S.; Speier, G.: Flavonol- és kinolin-származékok vaskatalizált dioxigénezési reakciója, XLVI. Komplexkémiai Kollokvium, Mátrafüred, 2012
Papné-Góger, Sz.; Kaizer, J.; Bogáth, D.: Aminosavak oxidatív deaminálási és dekarboxilezési reakciói, XLVI. Komplexkémiai Kollokvium, Mátrafüred, 2012
Bors, I.; Speier, G.; Pap, J. S.; Kaizer, J.: A fémes enzimkofaktortól a szerves kofaktorig, XLVI. Komplexkémiai Kollokvium, Mátrafüred, 2012
Kaizer, J.; Pap, J. S.; Kripli, B.; Bors, I.; Bogáth, D.; Speier, G.: Cu-, Mn-, Fe-, Co- és Ni-tartalmú SOD és kataláz enzimmodellek előállítása és vizsgálata., XLVI. Komplexkémiai Kollokvium, Mátrafüred, 2012
Váradi, T.; Pap, J. S.; Kaizer, J.; Speier, G: Vastartalmú dioxigenáz utánzó komplexek előállítása és oxigénezési reakciójának vizsgálata., XLVI. Komplexkémiai Kollokvium, Mátrafüred, 2012
Speier, G.; Bagi, N.; Bors, I.; Kaizer, J.: Catalytic oxidation of thiophenol with dioxygen, 18TH International Conference on Chemistry, Félixfürdő, Romania, 2012
Bors, I.; Speier, G.; Kaizer, J.: Oxidation by novel heterocyclic organocatalysts. Formation and kinetic studies., 18TH International Conference on Chemistry, Félixfürdő, Romania, 2012
Góger, Sz.; Kaizer, J.; Bogáth, D.; Bíró, B.; Speier, G.: Oxidative deamination and decarboxylation of amino acids, 18TH International Conference on Chemistry, Félixfürdő, Romania, 2012
Pap, J. S.; Speier, G.; Kaizer, J.; Lawrence, Que, Jr.: Models of nonheme iron-c,ontaining methane monooxygenase (sMMO) enzyme, 18TH International Conference on Chemistry, Félixfürdő, Romania, 2012
Kaizer, J.; Papné-Góger, Sz.; Bogáth, D.: Oxidative deamination and decarboxylation of amino acids, EUROBIC 11, 11TH Europian Biological Inorganic Chemistry Conference, Granada, Spain, 2012
Csonka Róbert (Témavezető: Dr. Speier Gábor): Réz és mangántartalmú komplexek enzimutánzó tulajdonságainak vizsgálata, Pannon Egyetem, Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola, 2010
Csay Tamás (Témavezetők: Kaizer József, Speier Gábor): Izoindolin vázú ligandumok fémkomplexeinek előállítása és enzimutánzó reakcióinak vizsgálata, Pannon Egyetem, Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola, Veszprém, 2012
Kripli Balázs (Témavezető: Speier Gábor): Néhány szuperoxid dizmutáz és kataláz enzimmodell vizsgálata, Pannon Egyetem, Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola, 2012
Váradi Tünde (Témavezetők: Papp József Sándor, Kaizer József): Vastartalmú dioxigenáz utánzó komplexek előállítása és dioxigénezési reakciójának vizsgálata, Diploma, Pannon Egyetem, MK, 2012
Baráth G; Kaizer J; Speier G: One Metal: two tales on iron-containing flavonol 2,4-dioxygenase mimics., J. Biol. Inorg. Chem. Suppl. 14, 139, 2009
Csonka R; Kaizer J; Speier G: Copper(I) chloride mediated C-H and C-C bond cleavage, J. Biol. Inorg. Chem. Suppl. 14, 140, 2009
MA; Shan X; Kaizer J; Stubna A; Münck E; Que L. Jr.: Effects of protonation on a diiron-peroxo intermediate relevant to oxygen activation by nonheme diiron enzymes, J. Biol. Inorg. Chem. Suppl. 14, 151, 2009
Kaizer J; Pap JS; Speier G: Metalloenzimek modellezése, Magyar Kémikusok Lapja, MKL. LXIV, 258-261, 2009
Baráth G; Kaizer J; Speier G: Kvercetináz enzimmodellek tanulmányozása, Magyar Kémikusok Lapja, MKL. LXIV, 301-302, 2009
Baráth G; Kaizer J; Speier G: Vastartalmú kvercetináz enzimmodellek tanulmányozása, XIV. Komplexkémiai Kollokvium, Siófok, 2009. május 27-29., 2009
Kaizer J; Balogh-Hergovich É; Baráth G; Speier G.; Que L. Jr.: (-Oxo)(-1,2-peroxo)divas(III) komplexek előállítása és spektroszkópiai vizsgálata, XIV. Komplexkémiai Kollokvium, Siófok, 2009. május 27-29., 2009
Kaizer J: Modeling antioxidant properties of polyphenols by radical-initiated oxidation of aromatic phenols., COST ACTION CM0603 „Free Radicals In Chemical Biology“ WG meeting, 23-25. May. 2009, Balatonalmádi, Hungary, 2009
Kaizer J; G. Speier: Unexpected formation of superoxide in carboxylate-supported flavonol 2,4- dioxygenase mimics, COST ACTION CM0603 „Free Radicals In Chemical Biology“ WG meeting, 23-25. May. 2009, Balatonalmádi, Hungary. Előadáskivonatok, 2009
Baráth G.; Kaizer J; Speier G: One Metal: two tales on iron-containing flavonol 2,4-dioxygenase mimics, 14th International Conference on Biological Inorganic Chemistry, 25-30. July, 2008, Nagoya, Japan, 2009
Csonka R; Kaizer J; Speier G: Copper(I) chloride mediated C-H and C-C bond cleavage, 14th International Conference on Biological Inorganic Chemistry, 25-30. July, 2008, Nagoya, Japan, 2009
Cranswick MA; Shan X; Kaizer J; Stubna A; Münck E.; Que L Jr: Effects of protonation on a diiron-peroxo intermediate relevant to oxygen activation by nonheme diiron enzymes, 14th International Conference on Biological Inorganic Chemistry, 25-30. July, 2008, Nagoya, Japan, 2009
Baráth G; Rácz G; Kaizer J; Speier G: Structural models for flavonol 2,4-dioxygenase, ISABC10, 10th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry, 25-28. September, 2009, Debrecen, Hungary,, 2009
Pap JS; Kripli B; Kaizer J; Speier G: Iron, manganese and copper chelating properties of novel 3N-donor ligands, ISABC10, 10th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry, 25-28. September, 2009, Debrecen, Hungary,, 2009
Kripli B; Kaizer J; Speier G; Párkányi L: Synthesis, structure and catalase-like activity of manganese(II) complexes with novel isoindoline-based ligands, ISABC10, 10th International Symposium on Applied Bioinorganic Chemistry, 25-28. September, 2009, Debrecen, Hungary,, 2009
Csay T; Barát G; Kripli B; Kaizer, J; Speier G: Synthesis and Catalase-like activity of manganese(II) complexes with isoindoline-based ligands, XXII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 7-12. June, 2009, Smolenice, Slovakia, 2009
Kaizer J: Szintetikus metalloenzim modellek, Bolyai Nap, MTA, Június 24. 2009. Budapest, Hungary, 2009
Kaizer J; Pap JS; Speier G: 3-Hidroxiflavonok oxidációja, oxigénezése, MTA Flavonoidkémiai Munkabizottság Tudományos Előadóülése, December 7. 2009, MTA, KKI, Budapest, Hungary, 2009
J.S. Pap; J. Kaizer; G. Speier: Model systems for the CO-releasing flavonol 2,4-dioxygenase enzyme, Coord. Chem. Rev. 13, 227-230 (2010), 2010
T. Csay; B. Kripli; M. Giorgi; J. Kaizer; G. Speier: A flexible hydroxy-bridged dicooper complex as catechol oxidase mimic, Inorg. Chem. Commun. 254, 781-793 (2010), 2010
G. Baráth; J. Kaizer; J.S. Pap; G. Speier; N. El Bakkali-Taheri; A.J. Simaan: Bio-inspired amino acid oxidation by a non-heme iron catalyst modeling the action of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid oxidase, Chem. Commun., 46, 7391-7393 (2010), 2010
J. Kaizer; T. Csay; G. Speier; M. Giorgi: Dual activation process in a copper(II)oxoisoindoline-catalyzed catechol oxidation, J. Mol. Catal.-A. Chem., 329, 71-76 (2010), 2010
J.S. Pap; J. Kaizer; M. Giorgi; G. Speier: Molecular and electronic structure of a trinuclear oxo-centred iron(III) complex with trigonal bipyramidal metal sites, Inorg. Chem. Commun. 13, 1069-1073 (2010)., 2010
B. Kripli; G. Baráth; É. Balogh-Hergovich; M. Giorgi; A. Jalila Simaan; M. Réglier; L. Párkányi; J.S. Pap; J. Kaizer: Correlation between the SOD-like activity of hexacoordinate iron(II) complexes and their Fe3+/Fe2+ redox potentials, Inorg. Chem. Commun. doi:10.1016/j.inoche.2010.10.023, 2010
I. Bors; J. Kaizer; J.S. Pap; G. Speier: Néhány szelénorganikus vegyület antioxidatív hatásának vizsgálata standardizált módszerekkel, Magyar Kémiai Folyóirat, közlésre beküldve, 2010
J. Kaizer; J.S. Pap; G. Speier: Copper Dioxygenases,, Wiley Series on Reactive Intermediates in Chemistry and Biology, Eds. K.D. Karlin and S. Itoh, Wiley, New York, 2011, p. 23-52., 2011
Bors, I.; Kaizer, J.; Pap, J. S.; Speier, G.:: Néhány fitokemikália és szelénvegyület antioxidációs hatásának vizsgálata, XLV. Komplexkémiai Kollokvium, Mátraháza, 2010. május 26-28., 2010
Pap, J. S.; Kaizer, J.; Giorgi, M.; Speier, G: Egy 3-oxotrivas(III) komplex jellemzése, XLV. Komplexkémiai Kollokvium, Mátraháza, 2010. május 26-28., 2010
Bányai, V.; Pap, J. S.; Kaizer, J.; Speier, G.: Fenilglioxiláto-réz(II) komplexek előállítása és vizsgálata, XLV. Komplexkémiai Kollokvium, Mátraháza, 2010. május 26-28., 2010
Váradi, T.; Pap, J. S.; Kaizer, J.; Speier, G.:: Mangán-tartalmú szuperoxid dizmutáz utánzó komplexek előállítása és aktivitásának vizsgálata, XLV. Komplexkémiai Kollokvium, Mátraháza, 2010. május 26-28., 2010
Kaizer, J.; Kripli, B.; Pap, J. S.; Speier, G.:: Aromás alkoholok szelektív oxidációja vas(III)komplexekkel, XLV. Komplexkémiai Kollokvium, Mátraháza, 2010. május 26-28., 2010
Kripli, B.; Pap, J. S.; Kaizer, J.; Speier, G.:: Hatos koordinációjú vas(II)-izoindolinát komplexek SOD-aktivitása és redox potenciálja közötti összefüggés, XLV. Komplexkémiai Kollokvium, Mátraháza, 2010. május 26-28., 2010
Bányai, V.; Pap, J. S.; Kaizer, J.; Speier, G.; Giorgi, M.; Párkányi, L.:: Isoindoline Complexes of Copper as Models for a-Ketoglutarate-Dependent Enzymes, 10th European Biological Inorganic Chemistry Conference, 22-26 June 2010, Thessaloniki, Greece, 2010
G. Baráth, Pap, J. S.; Kaizer, J.; Simaan, A. J.; Speier, G.:: Studies on functional 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid oxidase, 10th European Biological Inorganic Chemistry Conference, 22-26 June 2010, Thessaloniki, Greece, 2010
Kripli, B.; Pap, J. S.; Baráth, G.; Kaizer, J.; Speier, G.:: Synthesis, Structure and SOD-Like Activity of Iron(II) Complexes with Novel Isoindoline-Based Ligands, EUCHEM Conference on Organic Free Radicals, June 28 – July 2 2010, Bologna, Italy, 2010
Baráth Gábor (Témavezető: Kaizer József): Oxidoreduktáz enzimek modellreakcióinak vizsgálata, Pannon Egyetem, Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola, Veszprém, 2010
J. Kaizer: Studies on Metal-Isoindoline-based SOD Mimics, Radical Stress and Defenses, COST Chemistry CM0603, Free Radicals in Chemical Biology, Inter Working Group Scientific Meeting, Istanbul, Turkey, 2010
J. Kaizer, J. S. Pap, G. Speier:: Iron and manganese-containing flavonol 2,4-dioxygenase mimics,, In Biomimetics; L. D. Pramatarova, Ed.; Intech, Open access publisher, Bulgaria, p. 29-42 (2011)., 2011
B. Kripli; G. Baráth; É. Balogh-Hergovich; M. Giorgi; A. Jalila Simaan; M. Réglier; L. Párkányi; J.S. Pap; J. Kaizer:: Correlation between the SOD-like activity of hexacoordinate iron(II) complexes and their Fe3+/Fe2+ redox potentials, Inorg. Chem. Commun., 14, 205-209, 2011
J.S. Pap; B. Horváth; G. Speier and J. Kaizer:: Synthesis and Catalase-Like Activity of Dimanganese Complexes with Phthalazine-Based Ligands, Trans. Met. Chem., 36, 603-609, 2011
J.S. Pap; B. Kripli; V. Bányai; M. Giorgi; L. Korecz, T. Gajda; D. Árus; J. Kaizer; G. Speier:: Tetra-, penta- and hexacoordinate Copper(II) complexes with N3 donor isoindoline-based ligands: characterization and SOD-like activity,, Inorg. Chim. Acta, 376, 158-169, 2011
J.S. Pap; B. Kripli; M. Giorgi; J. Kaizer; G. Speier:: Redox properties of cobalt(II) complexes with isoindoline-based ligands,, Trans. Met. Chem., 36, 481-487, 2011
G. Baráth; G. Rácz; G. Speier; J.S. Pap; J. Kaizer; M. Giorgi:: Crystal structure of [3-(N-methyl-2-pyridyl-N-hydroxymethyl-2-pyridyl)-aminopropionic acid](flavonolato)cobalt(III) chloride-water (1:2), [Co(C15H17N3O3)(C15H9O3)]Cl.2H2O, Z. Krist.-New Cryst. Str., 226, 414-416, 2011
J.S. Pap; V. Bányai; D.S. Szilvási; J. Kaizer; G. Speier; M. Giorgi:: Influence of meridional N(3)-ligands on supramolecular assembling and redox behavior of carboxylatocopper(II) complexes, Inorg. Chem. Commun., 14, 1767-1772, 2011
I. Bors; J. Kaizer; J.S. Pap; G. Speier:: Néhány szelénorganikus vegyület antioxidatív hatásának vizsgálata standardizált módszerekkel, Magyar Kémiai Folyóirat, 118, 17-21., 2012
Kaizer, J.; Matuz, A.; Kripli, B.; Pap, J. S.; Speier, G.:: Studies on Transition Metal-Based Flavonol 2,4-Dioxygenase Mimics,, ARTZYMES, Artificial Enzymes, September 25-28, 2011. Marseille, France, 2011
Kaizer, J.; Matuz, A.; Kripli, B.; Pap, J. S.; Speier, G.:: Studies on Transition Metal-Based Flavonol 2,4-Dioxygenase Mimics,, XXIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 5-10. June, 2011, Smolenice, Slovakia, 2011
Kaizer, J.; Bányai, V.; Kripli, B.; Pap, J. S.; Speier, G.:: Iron complexes of isoindoline-based ligands as catalysts for oxidation reactions,, XXIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 5-10. June, 2011, Smolenice, Slovakia, 2011
Kaizer, J.; Bogáth, D.; Papné-Góger, Sz.; Baráth, G.; Pap, J. S.; Speier, G.:: Functional ACC-oxidase models,, XXIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 5-10. June, 2011, Smolenice, Slovakia, 2011
Kaizer, J.:: Studies on Transition Metal-Based (Fe, Co, Ni, Mn, Cu) Flavonol 2,4-Dioxygenase Models, Seminar, 14. September, CNRS, Marseille, France, 2011
Kaizer, J.:: Studies on Manganese and Iron-containing Models Relevance to Ethylene-forming Enzymese, Seminar, 21. September, CNRS, Marseille, France, 2011
Kaizer, J.; Papné-Góger, Sz; Speier, G.:: Functional ACC-oxidase models,, COST Chemistry CM0603, Free Radicals in Chemical Biology, Final Scientific Meeting, Zagreb, Croatia, June 14-17,, 2011
Pap, J.S.; Kripli, B.; Bányai, V.; Kaizer, J.; Speier, G.:: Négyes, ötös és hatos koordinációjú réz(II)komplexek izoindolin típusú ligandumokkal: szerkezeti és reaktivitás szuperoxid gyök-anionnal szemben,, MKE 1. Nemzeti Konferencia, Sopron, május 22-25., 2011
Kaizer, J.; Matuz, A.; Kripli, B.; Rácz, G.; Baráth, G.; Speier, G.:: Fémtartalmú flavonol 2,4-dioxigenáz enzimmodellek előállítása és vizsgálata,, MKE 1. Nemzeti Konferencia, Sopron, május 22-25., 2011
Papné-Góger, Sz.; Kaizer, J.; Bogáth, D.; Speier, G.:: Funkcionális ACC-oxidáz modellek,, MKE 1. Nemzeti Konferencia, Sopron, május 22-25., 2011
Kaizer, J.; Papné-Góger, Sz.; Bogáth, D.; Bíró, B.; Pap-J. S.:: Synthesis and Investigaton of Manganese and Iron Containing Models of the Ethylene Forming Enzymes,, 17TH International Conference on Chemistry, Kolozsvár, Romania, November 3-6,, 2011
Pap, J. S.; Bányi, V.; Szilvási, D. Sz.; Kaizer, J.; Speier, G.; Giorgi, M.:: Influence of Meridional Ligands on Supramolecular Assembling and Redox Behavior of Carboxylatocopper(II) Complexes,, 17TH International Conference on Chemistry, Kolozsvár, Romania, November 3-6,, 2011
Bogáth, D.; Kaizer, J.; Papné-Góger, Sz.; Baráth, G.:: Production and Examination of Functional ACC Oxidase Models,, 17TH International Conference on Chemistry, Kolozsvár, Romania, November 3-6,, 2011
Kupán Á; Kaizer J; Speier G; Giorgi M; Réglier M; Pollreisz F: Molecular structure and catechol oxidase activity of new copper(I) complexes with sterically crowded monodentate N-donor ligands, J. Inorg. Biochem., 103, 389-395, 2009
J. S. Pap; B. Kripli; I. Bors; D. Bogáth; M. Giorgi; J. Kaizer; G. Speier: Transition metal complexes bearing flexible N3 or N3O donor ligands: reactivity toward superoxide radical anion and hydrogen peroxide., J. Inorg. Biochem., 117, 2012, 60-70., 2012
L. Brisson; N. El-Bakkali-Taheri, M. Giorgi; A. Fadel; J. Kaizer; M. Réglier; T. Tron; E.H. Ajandouz; A.J. Simaan: 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid oxidase: Insight into cofactor binding from experimental and theoretical studies., J. Biol. Inorg. Chem., 17, 2012, 939-949., 2012
M. A. Cranswick; K. K. Meier; X. Shan; A. Stubna; J. Kaizer; M. P. Mehn; E. Münck; L. Que, Jr.: Protonation of a Peroxodiiron(III) Complex and Conversion to a Diiron(III/IV) Intermediate: Implications for Proton-Assisted O-O Bond Cleavage in Nonheme Diiron Enzymes., Inorg. Chem., 51, 2012, 10417-10426., 2012
T. Váradi; J. S. Pap; M. Giorgi; L. Párkányi; T. Csay; G. Speier; J. Kaizer:: Iron(III) complexes with meridional ligands as functional models of intradiol-cleaving catechol dioxygenases., Inorg. Chem., ASAP., 2013
J. S. Pap; M. Giorgi; J. Kaizer; G. Speier: Synthesis of a low-spin iron(III) complex from its high-spin iron(II) counterpart: what causes redox potentials that disobey the expected trends?, Inorg. Chem. Commun., 27, 2013, 152-155., 2013
S. Góger; D. Bogáth; G. Baráth; N. El-Bakkali-Taheri; A. J. Simaan; G. Speier; J. Kaizer:: Bio-inspired Amino Acid Oxidation by a Non-heme Iron Catalyst., J. Inorg. Biochem., ASAP., 2013
J. S. Pap; A. Matuz; G. Baráth; B. Kripli; M. Giorgi; G. Speier; J. Kaizer:: Bio-inspired flavonol and quinolone dioxygenation by a non-heme iron catalyst modeling the action of flavonol and 3-hydroxy-4(1H)-quinolone 2,4-dioxygenases, J. Inorg. Biochem., 108, 15-21, 2012
J.S. Pap; B. Kripli; T. Váradi; M. Giorgi; J. Kaizer; G. Speier: Comparison of the SOD-like Activity of Hexacoordinate Mn(II), Fe(II) and Ni(II) Complexes Having Isoindoline-Based Ligands, J. Inorg. Biochem., 105, 911-918, 2011

 

Projekt eseményei

 
2020-12-16 16:56:27
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: TTK Szerves Kémia Szintézis és Katalízis (Pannon Egyetem), Új kutatóhely: TTK Bioszerves és Biokoordinációs Kémia (Pannon Egyetem).
2012-06-27 07:50:02
Résztvevők változása
vissza »