Giambattista Vico életműve a XVIII századi olasz irodalom kontextusában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75797
típus PD
Vezető kutató Nagy József
magyar cím Giambattista Vico életműve a XVIII századi olasz irodalom kontextusában
Angol cím The work of Giambattista Vico in the context of 18th Century's Italian literature
magyar kulcsszavak Vico olasz irodalom XVIII század
angol kulcsszavak Vico Italian literature 18th Century
megadott besorolás
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Ortelius tudományág: Filozófia
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Filológia
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Szemantika
zsűri Kultúra
Kutatóhely Romanisztikai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2012-03-31
aktuális összeg (MFt) 14.250
FTE (kutatóév egyenérték) 3.25
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja Giambattista Vico életművének részletes elemzése a XVIII századi olasz irodalom és filozófia kontextusában, különös tekintettel azon tudomány-, nyelv- és történelemelméleti hatásokra, amelyek Vicót érhették ill. amelyeket Vico gyakorolhatott az itáliai (és tágabb kontextusban az európai) kortársakra. Kutatási célkitűzésem és módszerem szervesen illeszkedik az utóbbi közel négy évtized Vico-kutatására jellemző trendbe, amelynek alapján Vico munkásságát a XVII és XVIII századi itáliai valamint európai irodalom és filozófia kontextusán belül elemzik (meghaladva a Vicóról -- pl. Croce által -- alkotott korábbi, ''magányos zseni''-képet). A Vico iránti érdeklődés, így a Vicóra vonatkozó magyarországi szakirodalom mennyisége az utóbbi években örvendetesen nőtt, de a nemzetközi Vico-kutatás eredményeit összefoglaló, tematikai felépítését és módszerét tekintve valóban kurrens és szintetizáló Vico-monográfia még nem született: szándékom szerint egy ilyen Vico-monográfiában szeretném a tervezett kutatás eredményeit majd összegezni. Vico kontextuális elemzői közül néhány (a Bolognai Egyetemen, a Pisai Főiskolán, továbbá a nápolyi ISPF keretein belül tevékenykedő) nemzetközi jelentőségű kutatóval folyamatosan tartom a kapcsolatot, nekik köszönhetően a kurrens Vico-kutatásokról folyamatosan van lehetőségem tájékozódni. A XVIII századi olasz irodalom és filozófia magyarországi specialistáival is folyamatosan van lehetőségem konzultálni. Megítélésem szerint tehát a tervezett kutatásaim folytatásának feltételei adottak, az ELTE BTK Olasz Tanszéke pedig ideális hely e kutatások folytatásához.
Vico műveinek elemzésében különös hangsúlyt szeretnék fektetni Vico korszakos jelentőségű Dante-értelmezésére; a vicói életmű feldolgozásának e részét össze tudom kapcsolni a Magyar Dantisztikai Társaság keretein belül (2004 óta) folytatott Dante-kutatásaimmal.
angol összefoglaló
The aim of the research is a detailed analysis of the work of Giambattista Vico in the context of 18th Century's Italian and European literature and philosophy, with emphasis on those thesis of contemporary theory of science, of language and of history, which could have influenced Vico, or which could be influenced by Vico. My research-objective and my research-method is in complete harmony with the main tendences of the Vico-researches of the last aprox. four decades, i.e. to analyze Vico's work in its Italian and European context (passing beyond Croce's ''solitary genious''-image on Vico). Nowadays there is an increasing interest toward Vico and therefore an increasing number of papers on Vico, but even this way was still not written a genuinely synthetical and updated monography on Vico: my aim is also to summarize the results of my researches in such a mongoraphical work. I am continually in contact with some of the internationally renowned Vico-researchers (who work at the University of Bologna, at the College of Pisa, and at the ISPF of Napoli), thanks to whom I can continually update my knowledge on Vico. I am also continually in contact with Hungarian specialists of 17th-18th centuries' philosophy and literature. In my view, therefore, all the necessary conditions stand to develop my researches, and the Department of Italian Literature of the University ELTE is an ideal place for my researches.
In the analysis of Vico's work, I intend to give certain emphasis on Vico's ultimate interpretation of Dante. This part of my researches on Vico can be connected with the disquisitions on Dante developed by me (since 2004) in the Hungarian Dante Society.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás 2009-ben megfogalmazott célkitűzése – rövidítve – az alábbi volt: Giambattista Vico életművének elemzése a XVIII századi olasz irodalom és filozófia kontextusában, különös tekintettel az életmű tudomány- nyelv- és történelemfilozófiai vetületeire. Kutatási módszerem alapvetően az utóbbi évtizedek kontextualista Vico-kutatásának trendjét követte. A 2009-es munkatervben kitűzött célokat megítélésem szerint sikerült valósítanom. Kutatásaim időszakában többféle módon került középpontba Vico nagy jelentőségű Dante-értelmezése. A Magyar Dantisztikai Társaság tevékenysége keretei közt megvalósított Dante-kutatásaim folyamán a 2009-2012 közti (tehát jelen kutatási) időszakban több, Vico életművéhez kapcsolódó ill. attól független Dante-tanulmányt írtam ill. közöltem. A tervezett monográfia terve ennek megfelelően annyiban módosult, hogy a mű témája Dante és Vico életművének – részben komparatív – elemzése, valamint a XVIII századi Dante-recepció vizsgálata lesz. E monográfia témája ill. a téma megközelítése a magyarországi Dante- ill. Vico-kutatásban így is hiánypótló funkcióval bír.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the research, formulated in 2009, was – briefly – the following: a detailed analysis of the work of Giambattista Vico in the context of 18th century’s Italian literature and philosophy, with a particular emphasis on the aspects of Vico’s work related to contemporary theory of science, of language and of history. My research-method basically followed the contextualist approach, predominant in Vico-researches in the last approximatively four decades. In my judgement I was able to accomplish the aim of my research-plan formulated in 2009. In the period of my researches Vico’s interpretation on Dante became a crucial subject from different point of views. During the period between 2009 and 2012 (i.e. in the period of my investigations on Vico), I have written and/or published – in collaboration with the Hungarian Dante Society – a number of works on Dante, related to (or independent from) Vico’s work. In base of this fact the subject of my planned monograph has been modified in the sense that the final subject will be the – partly comparative – analysis of Dante’s and Vico’s work, moreover the study of 18th century’s reception of Dante’s thought. Even with such a modification, the subject and the approach to the subject of the planned monograph will be a useful novelty in the researches on Dante and on Vico, developed in Hungary.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75797
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
József Nagy: Vico contra Hobbes, Información Filosófica, vol. IX (2012), nr.18, pp.101-124., 2012
Kelemen János: L'analisi dei canti XVIII-XIX del Paradiso, Quaderni Danteschi, 2009
Nagy József: L'interpretazione vichiana di Dante, Quaderni Danteschi, 2009
Nagy József: G.B. Vico: La discoverta del vero Omero seguita dal Giudizio sopra Dante, Helikon, 2009
Kelemen János: A nyelv racionalista felfogásának Vico-féle kritikája, Világosság, 2009
Nagy József, Takács József: Cronaca delle attivita della Societa Dantesca Ungherese (2008-2009), Quaderni Danteschi, 2009
Nagy József: Vico e l'enciclopedia dei saperi, Nuova Corvina, 2009
Nagy József: Dante - A Critical reappraisal, Helikon, 2009
Nagy József: Vico Dante-értelmezése, Világosság, 2009
Nagy József: Vico: racionalitás és politika, Magyar Filozófiai Szemle, 2009
Nagy József: Dante. Szó, szimbólum, realizmus a középkorban, Orpheus Noster, 2010
Nagy József: Secoli eccellentemente luminosi, Nuova Corvina, 2010
Nagy József, Takács József: Cronaca. Attivitá della Societá Dantesca Ungherese (2009-2010), Quaderni Danteschi, 2010
Nagy József, Szkárosi Endre (szerk.): Dal testo alla rete..., Dal testo alla rete. Letteratura, arte, cultura e storia in nuove prospettive, 2010
Nagy József: Il tempo materiale, Nuova Corvina, 2010
Nagy József: Dante "templare", Quaderni danteschi, 2010
Nagy József, Hoffmann Béla, Antonio Sciacovelli, Mátyus Norbert (szerk.): Quaderni Danteschi 6., Quaderni Danteschi 6., 2010
Szörényi László (ford. Nagy József): La figura del trisavolo in Dante e quella del bisnonno in Zrínyi, Quaderni Danteschi, 2010
Nagy József: Dante oscuro e barbaro, Helikon 3., 2010
Nagy József: Dante nel Medioevo, Orpheus Noster, 2010
Sallay Géza (szerk. Nagy József): Dante és Vergilius az Inferno I-II. énekében, "Ritrar parlando il bel”. Tanulmányok Király Erzsébet tiszteletére, 2011
Bárdos Judit (ford. Nagy József): Dante e il cinema, Leggere Dante oggi, 2011
Nagy József: I criteri metodologici del commento per la nuova edizione ungherese della Monarchia, RMA Akták, 2011
Nagy József: L'etica dantesca secondo l'esegesi di Pascoli, Letteratura Italiana Antica, 2011
Nagy József: Vico contra Hobbes, Información Filosófica, 2011
Nagy József: Dante etikája Pascoli exegézise szerint, Orpheus Noster, 2011
Nagy József: Foscolo és Leopardi: Dante értelmezői, “Ritrar parlando il bel”. Tanulmányok Király Erzsébet tiszteletére, 2011
Nagy József: Alle porte della città di Dite. Analisi dei canti VIII e IX dell’Inferno, Quaderni Danteschi, 2012
Nagy József: Dante kortárs olvasata, Magyar Tudomány, 2012
Nagy József, Takács József: Cronaca. Attività della Società Dantesca Ungherese (2010-2011), Quaderni Danteschi, 2012
Nagy József, Hoffmann Béla, Antonio Sciacovelli, Mátyus Norbert: Quaderni Danteschi 7 (on-line), Quaderni Danteschi 7, 2012
Sallay Géza (szerk. Nagy József): Dante e Virgilio nei canti I e II dell’Inferno, Quaderni Danteschi, 2012
Hoffmann Béla, Kelemen János (ford. Nagy József): Inferno XXVI. L’ottava bolgia: consiglieri fraudolenti: Ulisse e Diomede, Quaderni Danteschi, 2012
Ponori Th. Aurél (ford. Nagy József): Dante e l’astronomia medievale, Quaderni Danteschi, 2012
Nagy József: Foscolo e Leopardi esegeti di Dante, Quaderni Danteschi, 2012
Nagy József: Lukács átértékelése, Magyar Tudomány, 2012
vissza »