Kártevők elleni védekezés új lehetőségei az ökológiai alma termesztésben és ennek biológiai alapjai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75856
típus K
Vezető kutató Markó Viktor
magyar cím Kártevők elleni védekezés új lehetőségei az ökológiai alma termesztésben és ennek biológiai alapjai
Angol cím New opportunities for pest management in organic apple orchards and the ecological background
magyar kulcsszavak alma, ökológiai termsztés, kártevők szabályozása, ökológiai alapok
angol kulcsszavak apple, organic production, pest management, ecological background
megadott besorolás
Növényvédelmi állattan, rovartan (Komplex Környezettudományi Kollégium)90 %
Kertészet (Komplex Környezettudományi Kollégium)10 %
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely _SZIE / Rovartani Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Balázs Klára
Keresztes Balázs
Kondorosy Előd
Kutasi Csaba
Lakatos Tamás
projekt kezdete 2009-02-01
projekt vége 2013-12-31
aktuális összeg (MFt) 15.500
FTE (kutatóév egyenérték) 9.19
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kutatásaink célja, hogy tekintettel az ökológiai alma termesztésben jelentkező jelentős igényre, az alma kártevők szabályozásának új lehetőségeit tárjuk fel. Célunk megvalósítása érdekében: megelőzésen, valamint közvetlen beavatkozáson alapuló növényvédelmi eljárásokat vizsgálunk, miközben új ökológiai ismereteket szerzünk az alma-kártevő és a kártevő-természetes ellenség kapcsolatokról. A kutatási program megvalósítása során (1) feltárjuk, hogy egy új hatásmechanizmuson alapuló növényvédelmi eljárás, a kaolin részecske film technológia és (2) különböző talajtakarási eljárások hogyan hatnak az almát károsító fajokra, valamint a kártevő és hasznos Arthropoda szervezetek interakciójára. (3) Vizsgáljuk különböző varasodás rezisztens almafajták levéltetvekkel, valamint aknázómolyokkal szembeni toleranciáját. (4) Laboratóriumi és szabadföldi vizsgálatokat végzünk almán károsító levéltetű fajok, az azokat látogató hangyák és afidofág predátorok kölcsönhatásainak feltárása céljából és megvizsgáljuk, hogy ebbe a rendszerbe beavatkozva hogyan csökkenthető a levéltetvek egyedsűrűsége. Végül (5), alma ültetvényekben előforduló ízeltlábú együttesek (aknázómolyok, aknázómoly-parazitoidok, valamint futóbogarak), több mint 15 éven keresztül gyűjtött adatait adatbázisokba rendezzük, majd nagy idő és térskálán elemezzük összetételük, diverzitási és abundancia mintázataik alakulását, az azokat befolyásoló tényezőket. Minthogy a különböző években jelentősen eltérhet a kártevők egyedsűrűsége ezért a szabadföldi vizsgálatokat három évig végezzük. Ez biztosítja, hogy legalább egy-egy évben minden jeentős kártevő fajt vizsgálhassunk. Doktori, illetve szakdolgozati munkája részeként két doktorandusz és 6-7 MSc. hallgató csatlakozik a kutatási programhoz.
angol összefoglaló
This project addresses the demand for new pest management strategies in organic apple production systems. It aims to achieve this by developing preventive tactics and direct suppressive control methods and by improving the ecological knowledge of the apple-pest-natural enemy systems. Effects of kaolin particle film technology and soil quality management with different mulching on apple pests and the pest-natural enemy interactions will be evaluated and the tolerance of scab resistant apple cultivars to apple aphids and leafminer moths will be determined. Additional research will be conducted under laboratory and field conditions to describe the aphid-ant-natural enemy interactions and to reveal the possibilities of manipulation for aphid control. The project will also characterise the main, large-scale diversity and abundance patterns of leafminer moths, their parasitoids and carabid beetles in apple orchards. As there are significant fluctuations in pest incidence from year to year, the open field trials will be conducted over 3 years. This should ensure that conditions will be favourable for some pests in all or some of the years. Two PhD students and 6-7 MSc students from two universities will be also involved in the project and their results will be incorporated into their theses. The scientific results will be submitted for publication in refereed journals and the results on organic pest control methods will be transferred to growers.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Vizsgálataink nyomán megállapítottuk, hogy a kaolin részecske film technológia magyarországi körülmények között rossz hatásfokkal korlátozza az almamolyt, az almailoncát, a bimbólikasztó bogarat és nem hat pozitívan a termés mennyiségére és színeződésére almaültetvényekben. Átfogó elemzésben foglaltuk össze ennek a technológiának a hatását az almaültetvényekben kialakuló atka együttesekre, az aknázómolyokra és azok parazitoidjaira, valamint a lombkoronában kialakuló makro-arthropoda együttesekre. Eredményeink a hasonló elven működő hatóanyagok vonatkozásában általánosíthatók. Kimutattuk, hogy a kaolin részecske film technológia hatékonyan korlátozza a cseresznye legyet (Rhagolethis cerasi) meggy ültetvényben, és hazai körülmények között is javasolható a füstösszárnyú körte-levélbolha (Cacopsylla pyri) szabályozására. Részletesen elemeztük különböző talajtakarások, mint megőrző biológiai védekezési eljárások hatását a lombkorona rovar, atka és pók együtteseire. Egy új eljárást dolgoztunk ki levéltetvek indirekt korlátozására kiegészítő cukor források biztosításával.
kutatási eredmények (angolul)
As a result of our study we showed that the kaolin particle film technology (KPFT) controls the codling moth (Cydia pomonella), the summer fruit tortrix moth (Adoxophyes reticulana) and apple blossom weevil (Anthonomus pomorum) with low efficacy and does not improve the quantity and quality of the yield in apple orchards in Hungary. We analysed the effect of KPFT on phytophagous and predacious mite communities, on leafminer moths and their parasitoids and on the macro-arthropod communities (Heteroptera, Coleoptera and Araneae) in the canopy of apple orchards. These results can be extrapolated to other compounds with similar mode of action. The KPFT showed good efficacy in control of Rhagolethis cerasi in sour cherry orchards and on pear psylla (Cacopsylla pyri) under climatic conditions prevailing in Hungary. We also analysed the effect of different ground cover management systems on the canopy arthropod communities (insects, mites, spiders) in apple orchards. A new method (supplementary feeding of ants) disrupting ant-aphid mutualism was also worked out as an opportunity for indirect biological control against apple-aphids.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75856
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Markó V, Bogya S, Kondorosy E and Blommers LHM: Side effects of kaolin particle films on apple orchard bug, beetle and spider communities., International Journal of Pest Management 56:3 189–199., 2010
Markó V, Pozsgai: A harlekinkatica (Harmonis axyridis Pallas, 1773) (Coleoptera, Coccinellidae) elterjedése Magyarországon és megjelenése Romániában és Ukrajnában., Növényvédelem 45: 481–492., 2009
Bleicher K, Orosz A, Cross JV, Markó V: Survey of leafhoppers, planthoppers and froghoppers (Auchenorrhyncha) in apple orchards in South East England., Acta Phytopatologica et Entomologica Hungarica, 45: 93–105., 2010
Kondorosy E, Markó V, Cross JV: Heteropteran fauna of apple orchards in South East England., Acta Phytopatologica et Entomologica Hungarica 45: 173–193., 2010
Sipos P, Nádasy M, Markó V: Effect of kaolin on the mite assemblages of an organic apple orchard in Hungary., Abstracts. 28th International Horticultural Congress. August 22-27. 2010. Lisboa, Portugal., 2010
Markó V, Balázs K and Jenser G: Does vegetation management enhance natural enemy impact on pest populations in apple orchards?, Abstracts, IX. European Congress of Entomology, Budapest, 22-27. August, 2010, 2010
Kutasi Cs and Markó V: The effect of vegetation management on apple orchards carabid (Coleoptera: Carabidae) assemblages., IX. European Congress of Entomology, Budapest, 22-27. August, 2010, 2010
Markó V, Jenser G, Mihályi K, Hegyi T and Balázs K: Flowers for better pest control? Effects of apple orchard groundcover management on mites (Acari), leafminers (Lepidoptera, Scitellidae), and fruit pests, Biocontrol Science and Technology, 22:1, 39-60., 2012
Keresztes B, Kondorosy E, Markó V: Adatok hárs- és juharfák pókfaunájához (Araneae)., Növényvédelem 7:10, 413–420., 2011
Markó V, Jenser G, Kondorosy E, Ábrahám L, Balázs K: Flowers for better pest control? The effects of apple orchard ground cover management on green apple aphids (Aphis spp.) (Hemiptera: Aphididae), their predators and the c, Biocontrol Science and Technology 23: 2, 126–145, 2013
Nagy Cs, Cross JV, Markó V: Sugar feeding of the common black ant, Lasius niger (L.), as a possible indirect method for reducing aphid populations on apple by disturbing ant-aphid mutualism, Biological Control 65: 24–36., 2013
Sipos P, Óbert N, Marczali Zs, Markó V: A kaolin részecske film technológia hatékonysága a füstösszárnyú körte-levélbolha (Cacopsylla pyri) elleni védekezésben Magyarországon., Növényvédelem 49:4 151–160, 2013
Keresztes B, Mikulás J, Markó V: Különböző művelésmódok hatása egy Kecskemét környéki szőlőültetvény talajfelszíni pók (Araneae) együtteseire, Növényvédelem, 48: 5, 203–213, 2013
Markó V, Jenser G, Kondorosy E, Ábrahám L, Balázs K: Flower power? Effects of apple orchard groundcover management on green apple aphids (Aphis spp.) their predators and on the canopy insect community, Symposium: Biodiversity and biological control. Organizer: Stephen Wratten. XXIV International Congress of Entomology. August 19–25. 2012, Daegu, Korea, Abstracts, 2012
Markó V, Keresztes B: Flower power? Effects of apple orchard groundcover management on arboreal spiders (Araneae)., Poster Section, XXIV International Congress of Entomology. August 19–25. 2012, Daegu, Korea, Abstracts, 2012
Markó V, Jenser G, Mihályi K, Hegyi T and Balázs K: Flowers for better pest control? Effects of apple orchard groundcover management on mites (Acari), leafminers (Lepidoptera, Scitellidae), and fruit pests, Biocontrol Science and Technology, 22:1, 39-60., 2012
Sipos P, Szabó Á, Markó V: Kaolin kezelések hatása egy ökológiai almaültetvény atka faunájára, 58. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest 2012. február 21–22. Előadások összefoglalói. 25., 2012
Markó V, Jenser G, Kondorosy E, Ábrahám L, Balázs K: Flowers for better pest control? The effects of apple orchard ground cover management on green apple aphids (Aphis spp.) (Hemiptera: Aphididae), their predators and the c, Biocontrol Science and Technology 23: 2, 126–145, 2013
Markó V, Keresztes B: Flowers for better pest control? Ground cover plants enhance apple orchard spiders (Araneae), but not necessarily their impact on pests, Biocontrol Science and Technology, 24:5, 574-596., 2014
Sipos P, Markó V: A bimbólikasztó bogár (Anthonomus pomorum) helyzete ökológiai almaültetvényekben, valamint a környezetkímélő védekezés lehetőségei, Növényvédelem 50: 3, 105-113., 2014
Szabó Á., Pénzes B., Sipos P., Hegyi T, Hajdú H. and Markó V.: Pest management systems affect composition but not abundance of phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) in apple orchards, Experimental and Applied Acarology, 62: 4, 525-537., 2014
vissza »