Janus Pannonius műveinek kritikai kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75882
típus K
Vezető kutató Mayer Gyula
magyar cím Janus Pannonius műveinek kritikai kiadása
Angol cím The critical edition of the works of Janus Pannonius
magyar kulcsszavak Janus Pannonius, reneszánsz irodalom, latin, szövegkiadás
angol kulcsszavak Janus Pannonius, renaissance litterature, latin, critical edition
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Római civilizáció
zsűri Irodalom
Kutatóhely Ókortudományi Kutatócsoport (HUN-REN Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2013-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.930
FTE (kutatóév egyenérték) 3.10
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Janus Pannonius mûveinek kritikai kiadása szövegkötetekbõl és
kommentárkötetekbõl fog állni. Az elsõ szövegkötet 2006-ban jelent
meg. A jelen pályázat célja a 2. és a 3. szövegkötet elkészítése.
Ezen kötetek az elégákat illetve az epikus költeményeket fogják
tartalmazni.

A személyi feltételt a pályázó munkahelye biztosítja, azonban a
járulékos kiadásokra a munkahely nem rendelkezik fedezettel.

A tervezett kiadások a még hiányzó elsõdleges és másodlagos források
(kéziratok és szakirodalom) elérését szolgálják. Az elérésükhöz
részben a külföldi kézirattárak és szakkönyvtárak fölkeresésére,
részben könyvek és másolatok vásárlása illetve készítése szükséges.
angol összefoglaló
The critical edition of the works of Janus Pannonius will contain a
series of text and commentary volumes. The first fascicle with the
text of his epigrams and the apparatus has appeared in 2006. The goal
of that grant is to support the work on the second and third volume.
These volumes will contain Janus' elegies and epic poems.

Employment of the applicant is secured by his employer (the Hungarian
Academy of Sciences), but the additional costs can not be covered by
Academy founding.

The grant is intended to found access to the primary and secondary
sources, i.e. manuscripts and scholarly litterature. To access these
sources, it is necessary to visit foreign libraries on one hand, or
buy books and different sorts of copies on the other hand.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatásnak két fő iránya volt, az egyik a kritika kiadás második kötetének sajtó alá rendezése és megjelentetése, a másik pedig a további kötetek előkészítése. Az elégiákat tartalmazó kötet 2014. tavaszán jelenik meg 204 lap terjedelemben, kiadásra kerül benne Janus Pannonius eddig ismertté vált 34 elégiája, valamint más szerzőknek öt olyan elégiája, mely Janus Pannoniusszal folytatott verses levélváltásnak az ellendarabja, azaz Janushoz, illetve egy esetben formálisan Mátyás királyhoz szólnak. A szövegmegállapítás lényegében az összes XV-XVI. századi kéziratot figyelembe veszi, így több esetben sikerült csonka sorokat kiegészíteni, illetve a versek szövegét számos ponton helyesbíteni. Tito Vespasiano Strozzi három verset írt Janushoz, a korábbi közlések ezek szövegét az 1513/14-es Aldus Manutius-féle kiadás alapján hozták. A Janus- és Strozzi-kéziratok vizsgálata világossá tette, hogy ezek a versváltozatok lényegesen eltérnek azoktól, melyeket maga Janus olvashatot. Az egykorú Strozzi-szövegek helyreállítása lehetővé teszi, hogy a két költő viszonyát pontosabban lássuk és jobban meg tudjuk ítélni. A további kötetek előkészítése keretében elkészült a Guarino-panegyricus kritikai apparátussal ellátott szövege, pontos azonosításra került az a kéziratos görög versgyűjtemény, melynek darabjaiból válogatva Janus epigrammákat fordított, és elemeztük Janusnak Mátyás nevében írt diplomáciai és egyéb leveleit.
kutatási eredmények (angolul)
There were two main directions of our research, on one side the publication of the second volume of the crical edition of Janus' works, and on the other side the preparation of the further volumes. The volume that contains the Elegies (204 p., with Introduction in English) is being published during spring 2014. It contains Janus Pannonius' so far known 34 elegies, furthermore five elegies of other authors, which form the counterpart of poetical exchanges with Janus Pannonius, resp. in one case formally with King Matthias. The edition takes into account substantially all 15th and 16th century manuscripts and early prints, and in several cases mutilated or corrupted lines could be supplemented or corrected. Tito Strozzi Vespasiano has written three poems to Janus; the former publications were based on the text of Aldus Manutius' 1513/14 edition. The investigation of the manuscripts of Janus and Strozzi made ​​it clear that the published texts are significantly different from those versions of the poems, which Janus itself has read. Restoring the contemporary Strozzi texts makes it possible to judge more precisely the relationship between the two poets. In the framework of the preparation of the further volumes the critical text of the Panegyricus to Guarino Veronese has been established; the collection of Greek poems has been accurately identified which served as a source of more than 20 translations of Janus; the corpus of diplomatic and other letters written by Janus in the name of King Matthias has been analyzed.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75882
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Mayer Gyula: King Matthias Corvinus's Epistolaria, pp. 226-236 in: Infima aetas Pannonica. Studies in Late Medieval Hungarian History. Corvina, Budapest, 2009
Mayer Gyula: Philologisches zu den Briefen von König Matthias Corvinus, pp. 602-608 in: Pietas non sola Romana. Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata. TypoTeX-EC, Budapest, 2010
Mayer Gyula: Zur Textgeschichte der Elegien des Janus Pannonius, Matthias Corvinus und seine Zeit. Hgg. Christian Gastgeber etc. = Veröffentlichungen zur Byzanzforschung 27 = Denkschriften der phil.-hist. Klasse 409, Wien. 109-118, 2011
Mayer Gyula: Zsámboky János Janus Pannonius-kiadása és csonka Brandolini-kézirata, ItK 115/2, 202-216, 2011
Mayer Gyula - Török László: Iani Pannonii Opera omnia. II/1. Elegiae, 204 p. Budapest, 2014
Mayer Gyula: Ianus Pannonius és az Anthologia Graeca szöveghagyománya, pp. 177-186 in: Peritia Linguarum: A vienne-i zsinat és a nyelvek oktatása, 2013
vissza »