Fungal siderophores function as prophylactic and protective agents against vascular disorders and cancer and promising drugs for treatment of atherosclerosis and lead-poisoning  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75883
típus K
Vezető kutató Balla György
magyar cím Fungal siderophores function as prophylactic and protective agents against vascular disorders and cancer and promising drugs for treatment of atherosclerosis and lead-poisoning
Angol cím Fungal siderophores function as prophylactic and protective agents against atherosclerosis and cancer and promising drugs for treatment of lead-poisoning
magyar kulcsszavak atheroszklerózis, májdaganat, vaskelálás, gomba sziderofórok
angol kulcsszavak atherosclerosis, hepatocellular carcinoma, iron chelation, fungal siderophores
megadott besorolás
Kardiovaszkuláris rendszer (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)60 %
Tumorbiológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)30 %
Mikrobiológia: virológia, bakteriológia, parazitológia, mikológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)10 %
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Balla József
Boczonádi Imre
Emri Tamás
Kassakürti Zsanett
Pócsi István
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2013-12-31
aktuális összeg (MFt) 38.496
FTE (kutatóév egyenérték) 3.97
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A vas az élő szervezetek számára nélkülözhetetlen, ezzel egyidejűleg azonban toxikus is. A kelátterápiát akut fémmérgezések kezelésére alkalmazzák elsősorban, azonban napjainkban bebizonyították, hogy a vaskeláló desferrioxamine B megakadályozza atheroszklerotikus léziók kialakulását magas koleszterintartalmú diétán tartott nyulakban, valamint lecsökkenti a léziók vastartalmát. A vaskelálás javítja a koronária artéria betegségben szenvedők endotél funkcióját. Továbbá a vas-elvonás kelátképzők alkalmazásával a daganatok terápiájának új lehetősége. Előzetes eredményeink alapján - miszerint a hidrofób gomba eredetű sziderofórok gátolják az LDL hem mediálta oxidatív modifikációját (mely az érelmeszesedés kulcslépése) valamint orálisan adagolva patkányok emésztőrendszerből felszívódnak – feltételezzük, hogy a vasmentes sziderofórok meggátolják az oxidált LDL által előidézett endotélsejt toxicitást, valamint a simaizomsejtek kalcifikációját, továbbá megakadályozzák ateroszklerotikus léziók kialakulását ApoE deficiens egerekben. Tervezzük a vasmentes sziderofórok anti-proliferatív illetve tumor ellenes hatásának tesztelését hepatocelluláris karcinóma kísérletes modelljeiben. Végül előzetes eredményeink alapján megvizsgálnánk a desferricoprogén alkalmazásának hatékonyságát akut ólommérgezésben.
angol összefoglaló
Although iron is crucial for life, an excess of iron is toxic. Chelation therapy is used as a treatment for acute toxic metal poisoning. More recently it has been demonstrated that the iron chelating agent desferrioxamine B inhibits atherosclerotic lesion formation in rabbits on cholesterol rich diet, and reduces iron content of plaques. Importantly, iron chelation improves endothelial function in patients with coronary artery disease. Also, depriving cancer cells of the essential nutrient iron (Fe) is a novel approach for cancer treatment. Drawing upon our previous observations that hydrophobic fungal siderophores inhibit heme mediated oxidative modification of LDL – a key event in atherogenesis – and that desferrisiderophores are absorbed in the gastrointestinal tract of rat we propose that desferrisiderophores provide protection against oxidized LDL mediated endothelial cytotoxicity and osteobalstic transformation of vascular smooth muscle cells in vitro and might provide protection against atherosclerotic lesion formation in ApoE mice in vivo. Also we plan to test anti-proliferative and antitumor activity of iron free hydrophobic fungal siderophores in experimental models of hepatocellular carcinoma. Finally based on our preliminary results we propose and plan to test that desferricoprogen is a potential drug for the treatment of acute lead poisoning.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az érbetegségeken a hem eredetű vas fontos szerepet játszik. Korábbi munkáink a vasculáris betegségek újabb pathomechanizmusát írták le, ami a hem-hemoxigenáz-ferritin út. Mivel a gomba eredetű siderophorok jónéhány táplálékban megtalálhatók, kérdés, a velük történő vasmegkötés befolyásolja-e az érbetegségek progresszióját. Kiválasztottuk a forrásul szolgáló gomba specieseket, optimalizáltuk a tenyésztési körülményeket. Igazoltuk, hogy az akut hem-vas toxikus hatásai endotheliális sejtkultúra rendszerekben e természetes siderophorokkal megelőzhetők. Kutatásunk fő céljainak egyike annak tanulmányozása, hogy vasculáris betegségek esetében a gomba sideroforokkal az egész szervezet számára tudunk-e védelmet biztosítani. A vas-hipotézisnek megfelelően, a vas káros cardiovasculáris rendszer számára. A sclerotikus plakkon belüli vérzést a szabaddá vált hemoglobin oxidációja követi, methemoglobin, ferrylhemoglobin, szabad-hem képződés követi, következményes pro-oxidáns és pro-inflammációs hatásokkal. ApoE deficiens egerekben a hemoglobin stressz, a hemolysis az érelmeszesedés kialakulását felgyorsítja. Ezen egerek természetes siderophorrokkal, mint pl. desferricoprogénnel történő kezelése, szignifikánsan csökkenti a plakk méretet. A desferricoprogen a Camambert- és a Roquefort sajtokban megtalálható. Az érbetegségekben szerepet játszó vas forrásának és lokalizációjának további kutatását munkánk alapján is szükségesnek véljük.
kutatási eredmények (angolul)
Heme derived iron plays an important role in vascular disorders. Our earlier studies raised this new pathomechanism of vascular diseases, which is the heme-heme oxygenase-ferritin pathway. Since fungal siderophores can be found in several natural foods, chelation if iron by these siderophores may have influence on the development of vascular disorders. Fungal organisms are selected as the sources for our studies. Using the methodologies of biotechnology, we describe the optimal culture conditions. Our studies demonstrate that toxic effects of acute heme iron can be prevented by natural siderophores, especially in vascular endothelial cell culture assays. One of the main goals of this research is whether these fungal siderophores provide protection against vascular disorders in whole organisms. According to the iron hypothesis, iron is believed to be detrimental for the cardiovascular system. Following intraplaque hemorrhage free hemoglobin is prone to oxidation forming methemoglobin, ferrylhemoglobin, free heme, and these metabolites exert pro-oxidant, pro-inflammatory effects. In apoE deficient mice hemoglobin stress or hemolysis accelerates atherosclerosis. Treatment of apoE deficient mice with natural siderophores, i.e. desferricoprogen found in Camabert- and Roquefort-type cheeses, significantly reduces plaque size. There is a need for more investigations in which issues like the source and the compartmentalization of iron in vascular disorders would be addressed.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75883
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kertész A, Bombicz M, Priksz D, Balla J, Balla G, Gesztelyi R, Varga B, Haines DD, Tosaki A, Juhasz B.: Adverse impact of diet-induced hypercholesterolemia on cardiovascular tissue homeostasis in a rabbit model: time-dependent changes in cardiac parameters, Int J Mol Sci 14 (9): 19086-19108,, 2013
Jeney V, Eaton JW, Balla G, Balla J.: Natural history of the bruise: formation elimination, and biological effects of oxidized hemoglobin, Oxid Med Cell Longev. 2013;2013:703571. doi: 1155/2013/703571. Epub 2013 May 16., 2013
Potor L, Bányai E, Becs G, Soares MP, Balla G, Balla J, Jeney V.: Atherogenesis may involve the prooxidant and proinflammatory effects of ferryl hemoglobin., Oxid Med Cell Longev 2013; 2013:676425. doi:10.1155/2013/676425.Epub 2013 May 15, 2013
Tircsó G., Garda Z., Kálmán FK., Baranyai Z., Pócsi I., Balla G., Tóth I.: Lanthanide(III) complexes of some natural siderophores: a thermodynamic, kinetic and relaxometric study., J Inorg Biochem. 127: 53-61., 2013
Emri T, Tóth V, Nagy CT, Nagy G, Pócsi I, Gyémánt G, Antal K, Balla J, Balla G, Román G, Kovács I, Pócsi I.: Towards high-siderophore-content foods: optimisation of coprogen production in submerged cultures of Penicillium nalgiovense, J Sci Food Agr. 93(9):2221-8., 2013
Balla G., Szabo M.: Koraszülöttek krónikus utóbetegségei (Chronic morbidities of premature newborns), Orv. Hetil. 154(38): 1498-1511.,, 2013
Oros M, Zavaczki E, Vadasz C, Jeney V, Tosaki A, Lekli I, Balla G, Nagy L, Balla J.: Ethanol Increases Phosphate-Mediated Mineralization and Osteoblastic Transformation of Vascular Smooth Muscle Cells., J CELL MOL MED. 16(9) 2219-26., 2012
Zavaczki E, Jeney V, Agarwal A, Zarjou A, Oros M, Katkó M, Varga Z, Balla G, Balla J.: Hydrogen sulfide inhibits the calcification and osteoblastic differentiation of vascular smooth muscle cells., KIDNEY INT, 80: pp. 731-739, 2011
Galajda Z, Balla J, Szentmiklosi AJ, Biro T, Czifra G, Dobrosi N, Cseppento A, Patonay L, Roszer T, Balla G, Popescu LM, Lekli I, Tosaki A.: Histamine and H1 -histamine receptors faster venous circulation., J CELL MOL MED, 15: pp. 2614-2623, 2011
Zarjou A, Jeney V, Arosio P, Poli M, Zavaczki E, Balla G, Balla J.: Ferritin-Ferroxidase Activity: A Potent Inhibitor of Osteogenesis., J Bone Miner Res. 25:(1)pp. 164-172., 2010
Nagy E., Eaton JW., Jeney V., Soares MP., Varga Z., Galajda Z., Szentmiklósi J., Mehes G., Csonta T., Smith A., Vercelotti GM., Balla G., Balla J.: Red Cells, Hemoglobin, Heme, Iron and Atherogenesis, Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Bilology 30 (7): 1347-53, 2010
Silva G, Jeney V, Chora A, Larsen R, Balla J, Soares MP.: Oxidized hemoglobin is an endogenous proinflammatory agonist that targets vascular endothelial cells., J Biol Chem. 2009 Oct 23;284(43):29582-95., 2009
Tóth V, Szilágyi M, Anton F, Leiter E, Pócsi I, Emri T.: Interactions between naturally occurring antifungal agents., Acta Biol Hung. 64(4):510-512., 2013
Kovács Z, Szarka M, Kovács S, Boczonádi I, Emri T, Abe K, Pócsi I, Pusztahelyi T.: Effect of cell wall integrity stress and RImA transcription factor on asexual development and autolysis in Aspergillus nidulans., Gungal Genet Biol 54:1-14., 2013
Emri T, Majoros L, Tóth V, Pócsi I.: Echinocandins: production and applications, Appl Microbiol Biotechnol 97(8):3267-3284., 2013
Gonda S, Kiss A, Emri T, Batta G, Vasas G.: Filamentous fungi from Plantago lanceolata L. leaves: contribution to the pattern and stability of bioactive metabolites., Phytochemistry, 86:127-136., 2013
Szilágyi M, Miskei M, Karányi Z, Lenkey B, Pócsi I, Emri T.: Transcriptome shanges initiated by carbon starvation in Aspergillus nidulans, Microbiology 159: 176-190., 2013
Yin WB, Reinke AW, Szilágyi M, Emri T, ChiangYM, Keating AE, Pócsi I, Wang CC, Keller NP.: bZIP transcription fac tors affecting secondary metabolism, sexual development and stress responses in Aspergillus nidulans, Microbiology, 159: 77-78., 2013
Tóth V, Nagy CT, Pócsi I, Emri T.: The echinocandin B producer fungus Aspergillus nidulans var. roseus ATCC 58397 does not possess innate resistance against its lipopeptide antimycotic, Appl Microbiol Biotechnol, 95(1): 113-122., 2012
Gonda S, Tóth L, Gyémánt G, Braun M, Emri T, Vasas G.: Effect of high relative humidity on dried Plantago lanceolata L. leaves during long-term storage: effects on hemical composition, colour and microbiologival quality., Phytochem Anal 23(1): 88-93., 2012
Zarjou A, Jeney V, Arosio P, Poli M, Zavaczki E, Balla G, Balla J.: Ferritin-Ferroxidase Activity: A Potent Inhibitor of Osteogenesis., J Bone Miner Res. 2009 Oct 12. [Epub ahead of print], 2009
Silva G, Jeney V, Chora A, Larsen R, Balla J, Soares MP.: Oxidized hemoglobin is an endogenous proinflammatory agonist that targets vascular endothelial cells., J Biol Chem. 2009 Oct 23;284(43):29582-95., 2009
Belcher JD, Beckman JD, Balla G, Balla J, Vercellotti G: Heme degradation and vascular injury., Antioxid Redox Signal. 2010 Feb;12(2):233-48., 2010
Zarjou A, Jeney V, Arosio P, Poli M, Antal-Szalmás P, Agarwal A, Balla G, Balla J.: Ferritin prevents calcification and osteoblastic differentiation of vascular smooth muscle cells., J Am Soc Nephrol. 2009 Jun;20(6):1254-63. Epub 2009 May 7, 2009
Nagy E., Eaton JW., Jeney V., Soares MP., Varga Z., Galajda Z., Szentmiklósi J., Mehes G., Csonta T., Smith A., Vercelotti GM., Balla G., Balla J.: Red Cells, Hemoglobin, Heme, Iron and Atherogenesis, Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Bilology 30 (7): 1347-53, 2010
Carbonell-Extrany X., Simois EAF., Dagan R., Hall CB., Harris B., Hultquist M., Connor EM., Losonsky GA., Motavizumab Study Group: Motavizumab for Prophylaxis of Respiratory Syncytial Virus in High-Risk Children: A Noninferiority Trial., Pediatrics 125 (1): e35-e51, 2010
Galajda Z., Balla J., Szentmiklosi AJ. Biro T., Czifra G., Dobrosi N. Cseppento A., Patona L., Roszer T., Balla G., Popescu LM., Lekli I., Tosaki A.: Histamine and H(1)-histamine receptors faster venous circulation, J Cell Mol Med. 2010 Dec 28. doi: 10.1111/j.1582-4934.2010.01254.x., 2010
Zavaczki E, Jeney V, Agarwal A, Zarjou A, Oros M, Katkó M, Varga Z, Balla G, Balla J:: Hydrogen sulfide inhibits the calcification and osteoblastic differentiation of vascular smooth muscle cells., KIDNEY INT, 80: pp. 731-739, 2011
Oros M, Zavaczki E, Vadasz C, Jeney V, Tosaki A, Lekli I, Balla G, Nagy L, Balla J:: Ethanol Increases Phosphate-Mediated Mineralization and Osteoblastic Transformation of Vascular Smooth Muscle Cells., J CELL MOL MED. 2012. Sep: 16(9) 2219-26. doi: 10.1111/j.1582-4934.2012.01533.x. [Epub ahead of print, 2012
Galajda Z, Balla J, Szentmiklosi AJ, Biro T, Czifra G, Dobrosi N, Cseppento A, Patonay L, Roszer T, Balla G, Popescu LM, Lekli I, Tosaki A:: Histamine and H1 -histamine receptors faster venous circulation., J CELL MOL MED, 15: pp. 2614-2623, 2011
Cserni T, Polonkai E, Torok O, Nagy A, Pataki I, Long AM, Cserni P, Orosz L, Balla G:: In utero incarceration of congenital diaphragmatic hernia., J PEDIATR SURG, 46: pp. 551-553, 2011
Zarjou, A., Balla G., Agarwal, A.:: Iron Metabolism and Oxidative Stress. In: Studies on renal Disorders. Ed.: Toshio Miyata, Springer Science, New York, 205-228, 2011
Jeney V., Zarjou A., Arosio P., Poli M., Agarwal A., Balla G., Balla J.:: Ferritin/Ferroxidase Activity: A Potent Inhibitor of Vascular Calcification, Osteoblastic Transdifferentiation of Vascular Smooth Muscle cells and Osteoblast Activity., Nova Science Publishers, ebook,, 2011
Katko M, Zavaczki E, Jeney V, Paagh G, Balla J, Varga Z.:: Homocysteine metabolism in peripheral blood mononuclear cells: evidence for cystathionine beta-synthase activity in resting state., Amino Acids. 2012 Júl;43(1): 317-26. doi: 10.1007/s00726-011-1080-2. Epub 2011. Sep 22., 2012
Szabó KJ, Ádány R, Balla J, Balogh Z, Boda Z, Édes I, Fekete I, Káplár M, Mátyus J, Oláh L, Olvasztó S, Paragh G, Páll D, Pfliegler G, Vajda G, Zeher M, Csiba L.:: Újabb ismeretek a különbözö vascularis kórképek megelözésében, diagnosztijájában és terápiájában (Advances in the prevention, diagnosis and therapy of vascular diseases)., Orv. Hetil. 2012 Ápr 1;153(13): 483-98. doi: 10.1556/OH.2012.29340, 2012
Berta E, Erdei A, Cseke B, Gazdag A, Paragh G, Balla J, Polgár P, Nagy EV, Bodor M.:: Avaluation of the metabolic changes during hemodialysis by signal averaged ECG., Pharmazie 2012 Maj;67(5): 380-3., 2012
Emri T, Tóth V, Nagy CT, Nagy G, Pócsi I, Gyémánt G, Antal K, Balla J, Balla G, Román G, Kovács I, Pócsi I.:: Towards high-siderophore-content foods: optimisation of coprogen, J Sci Food Agric. 2012 Dec 6. doi: 10.1002/jsfa.6029l. (Epub), 2012
Szilágyi M, Anton F, Forgács K, Yu JH, Pócsi I, Emri T.:: Antifungal activity of extracellular hydrolases produced by autolysing Aspergillus nidulans cultures., J Mikrobiol 2012 Okt;50(5):849-54., 2012
Leiter É, González A, Erdei É, Casado C, Kovács L, Ádám C, Oláh J, Miskei M, Molnár M, Farkas I, Hamari Z, Arino J, Pócsi I, Dombrádi V.:: Protein phosphatase Z modulates oxidative stress response in fungi., Fungal Genet Biol 2012 Sp;49(9):708-16., 2012
Tóth V, Nagy CT, Pócsi I, Emri T.:: The echinocandin B producer fungus Aspergillus nidulans var roseus ATCC 58397 does not possess innate resistance against its lipopeptide antimycotic., Appl Microbiol Biotechnol 2012 Jul;95(1):113-22., 2012
Horvath E, Nagy G, Turani M, Balogh E, Papp G, Pollak E, Pócsi I, Pesti M, Bánfalvi G.:: Effect of the fungal mycotoxin patulin on the chromatin structure of fission yeast Schizocaccharomyces pombe., J Basic Microbiol 2012 Dec;52(6):642-52., 2012
Ádám C, Erdei E, Casado C, Kovács L, González A, Majoros L, Petrényi K, Bagossi P, Farkas I, Molnár M, Pócsi I, Arino J, Dombrádi V.:: Protein phosphatase CaPpz1 is involved in cation homeostasis, cell wall integrity and virulence of Candida albicans., Microbiology 2012 May;158(Pt 5):1258-67., 2012
Eigentler A, Pócsi I, Marx F.:: The anisin1 gene encodes a defensin-like protein and supports the fitness of Aspergillus nidulans., Arch Mikrobiol 2012 Jun;194(6):427-37., 2012
Szilágyi M, Kwon NJ, Bakti F, M-Hamvas M, Jámbrik K, Park H, Pócsi I, Yu JH, Embri T.:: Extracellular proteinase formation in carbon starving Aspergillus nidulans cultures - physiological function and regulation., J Basic Mikrobiol 2011 Dec;51(6):625-34., 2011
Katko M, Zavaczki E, Jeney V, Paagh G, Balla J, Varga Z.: Homocysteine metabolism in peripheral blood mononuclear cells: evidence for cystathionine beta-synthase activity in resting state., Amino Acids. 2012 Júl;43(1): 317-26. doi: 10.1007/s00726-011-1080-2. Epub 2011. Sep 22., 2012
Szabó KJ, Ádány R, Balla J, Balogh Z, Boda Z, Édes I, Fekete I, Káplár M, Mátyus J, Oláh L, Olvasztó S, Paragh G, Páll D, Pfliegler G, Vajda G, Zeher M, Csiba L.: Újabb ismeretek a különbözö vascularis kórképek megelözésében, diagnosztijájában és terápiájában (Advances in the prevention, diagnosis and therapy of vascular diseases)., Orv. Hetil. 2012 Ápr 1;153(13): 483-98. doi: 10.1556/OH.2012.29340, 2012
Berta E, Erdei A, Cseke B, Gazdag A, Paragh G, Balla J, Polgár P, Nagy EV, Bodor M.: Avaluation of the metabolic changes during hemodialysis by signal averaged ECG., Pharmazie 2012 Maj;67(5): 380-3., 2012
Szilágyi M, Anton F, Forgács K, Yu JH, Pócsi I, Emri T.: Antifungal activity of extracellular hydrolases produced by autolysing Aspergillus nidulans cultures., J Mikrobiol 2012 Okt;50(5):849-54., 2012
Leiter É, González A, Erdei É, Casado C, Kovács L, Ádám C, Oláh J, Miskei M, Molnár M, Farkas I, Hamari Z, Arino J, Pócsi I, Dombrádi V.: Protein phosphatase Z modulates oxidative stress response in fungi., Fungal Genet Biol 2012 Sp;49(9):708-16., 2012
Horvath E, Nagy G, Turani M, Balogh E, Papp G, Pollak E, Pócsi I, Pesti M, Bánfalvi G.: Effect of the fungal mycotoxin patulin on the chromatin structure of fission yeast Schizocaccharomyces pombe., J Basic Microbiol 2012 Dec;52(6):642-52., 2012
Ádám C, Erdei E, Casado C, Kovács L, González A, Majoros L, Petrényi K, Bagossi P, Farkas I, Molnár M, Pócsi I, Arino J, Dombrádi V.: Protein phosphatase CaPpz1 is involved in cation homeostasis, cell wall integrity and virulence of Candida albicans., Microbiology 2012 May;158(Pt 5):1258-67., 2012
Eigentler A, Pócsi I, Marx F.: The anisin1 gene encodes a defensin-like protein and supports the fitness of Aspergillus nidulans., Arch Mikrobiol 2012 Jun;194(6):427-37., 2012
Szilágyi M, Kwon NJ, Bakti F, M-Hamvas M, Jámbrik K, Park H, Pócsi I, Yu JH, Emri T.: Extracellular proteinase formation in carbon starving Aspergillus nidulans cultures - physiological function and regulation., J Basic Mikrobiol 2011 Dec;51(6):625-34., 2011
Tóth V, Nagy CT, Miskei M, Pócsi I, Emri T.: Polyphasic characterization of "Aspergillus nidulans var. roseus" ATCC 58397., Folia Microbiol (Praha) 56(5): 381-388., 2011
Gazdag Z, Fujs S, Koszegi B, Kálmán N, Papp G, Emri T, Belágyi J, Pócsi I, Raspor P, Pesti M.: The abc1-/coq8-respiratory-deficient mutant of Schizosaccharomyces pombe suffers from glutathione underproduction and hyperaccumulates Cd2+., Folia Microbiol (Praha), 56(4): 353-359., 2011
Hegedus N, Leiter E, Kovács B, Tomori V, Kwon NJ, Embri T, Marx F, Batta G, Csernoch L, Haas H, Yu JH, Pócsi I.: The small molecular mass antifungal protein of Penicillium chrysogenum--a mechanism of action oriented review., J Basic Microbiol 51(6): 561-571., 2011
Erdei E, Molnár M, Gyémánt G, Antal K, Emri T, Pócsi I, Nagy J.: Trehalose overproduction affects the stress tolerance of Kluyveromyces marxianus ambiguously., Bioresour Technol, 102(14): 7232-7235., 2011
Pusztahelyi T, Klement E, Szajli E, Klem J, Miskei M, Karányi Z, Emri T, Kovács S, Orosz G, Kovács KL, Medzihradszky KF, Prade RA, Pócsi I.: Comparison of transcriptional and translational changes caused by long-term menadione exposure in Aspergillus nidulans, Fungal Genet Biol., 48(2):92-103., 2011
Zarjou, A., Balla G., Agarwal, A.: Iron Metabolism and Oxidative Stress. In: Studies on renal Disorders. Ed.: Toshio Miyata, Springer Science, New York, 205-228, 2011
Jeney V., Zarjou A., Arosio P., Poli M., Agarwal A., Balla G., Balla J.: Ferritin/Ferroxidase Activity: A Potent Inhibitor of Vascular Calcification, Osteoblastic Transdifferentiation of Vascular Smooth Muscle cells and Osteoblast Activity., Nova Science Publishers, ebook,, 2011
Cserni T, Polonkai E, Torok O, Nagy A, Pataki I, Long AM, Cserni P, Orosz L, Balla G.: In utero incarceration of congenital diaphragmatic hernia., J PEDIATR SURG, 46: pp. 551-553, 2011
Szilágyi M, Pócsi I, Forgács K, Emri T.: MeaB-dependent nutrition sensing regulates autolysis in carbon starved Aspergillus nidulans cultures., Indian J Microbiol 50(1):104-108., 2010
Szilágyi M, Kwon NJ, Dorogi C, Pócsi I, Yu JH, Emri T.: The extracellular ß-1,3-endoglucanase EngA is involved in autolysis of Aspergillus nidulans, J Appl Microbiol 109(5): 1498-1508., 2010
Belcher JD, Beckman JD, Balla G, Balla J, Vercellotti G: Heme degradation and vascular injury., Antioxid Redox Signal. 2010 Feb;12(2):233-48., 2010
Balázs A, Pócsi I, Hamari Z, Leiter E, Emri T, Miskei M, Oláh J, Tóth V, Hegedus N, Prade RA, Molnár M, Pócsi I.: AtfA bZIP-type transcription factor regulates oxidative and osmotic stress responses in Aspergillus nidulans, Mol Genet Genomics 283(3):289-303., 2010
Zarjou A, Jeney V, Arosio P, Poli M, Antal-Szalmás P, Agarwal A, Balla G, Balla J.: Ferritin prevents calcification and osteoblastic differentiation of vascular smooth muscle cells., J Am Soc Nephrol. 2009 Jun;20(6):1254-63. Epub 2009 May 7, 2009
Tóth V, Antal K, Gyémánt G, Miskei M, Pócsi I, Emri T.: Optimization of coprogen production in Neurospora crassa., Acta Biol Hung. 60(3):321-328., 2009

 

Projekt eseményei

 
2013-08-21 12:07:43
Résztvevők változása
vissza »