Késő-antik és kora-bizánci történetírók  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
75884
típus PD
Vezető kutató Tóth Anna Judit
magyar cím Késő-antik és kora-bizánci történetírók
Angol cím Historians of Late Antiquity and Early Byzantium
magyar kulcsszavak késő-antik kora-bizánci, történetírás
angol kulcsszavak historiography, Late Antiquity, Byzantium
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Ókori kultúra
zsűri Történelem
Kutatóhely Szabadbölcsészet Tanszék (Károli Gáspár Református Egyetem)
projekt kezdete 2008-10-01
projekt vége 2011-10-31
aktuális összeg (MFt) 11.357
FTE (kutatóév egyenérték) 2.10
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat tárgya a Iustinianus korabeli történetírók feldolgozása abból a szempontból, hogy milyen politikai szempontokat érvényesítettek a történeti múlt ábrázolásában. Iustinianus uralkodásának ideje talán az utolsó periódusa az Imperium történetének, mikor a legrégibb történelmi múlt kifejezetten aktuálpolitikai vonatkozásban jelenik meg. A VI. századi szerzők Róma- képéhez, a történetírók mellett szükséges a Corpus Iuris egyes köteteinek vizsgálata, melyek sok esetben a direkt propaganda céljára használnak fel történeti adatokat. Kiemelkedően fontos forrás Ioannes Lydos két régiségtani traktátusa a római magisztrátusokról és a római naptárról. Mindkét mű az aktuális projekten túlmutató tudományos jelentőséggel bír, ez indokolja a műfordítás készítését is.
angol összefoglaló
The goal of the project is a systematic elaboration of the historiographers of the Iustinianic era, i.e. according what political aspects they treated the description of the Roman past. The reign of Justinian is the last period of the Imperium’s history, when the ancient Roman past is represented with reference to the actual politics. To a research of the Rome-idea of the early Byzantine age, the most important sources are the followings: besides the historiographers some volumes of the Corpus Iuris, that contain historic data in a political context and the antiquarian treatises of John Lydus on the Roman Magistrates and the Calendar. During the project I translate both of these works.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
The main results of the research: a.) the Hungarian translation of De magistratibus of John Lydus. The length of the translation 222 771n., commentary 55897n, appendices 12 172 n. containing organizational charts, lexica etc.) b.) the Hungarian translation of De mensibus of John Lydus. The length of the translation 258 314n., commentary 52 510n, appendices 11 265n. (charts of the Roman calendar, data of Lydus’ sources) c.) An introduction to the text (115 210n.), discussing the life and literary activity of John Lydus, his social background and education, the problematic of the genre of the De magistratibus, the policy of Lydus, and his unusual religious views.
kutatási eredmények (angolul)
A kutatás főbb eredményei a következők: a.) Elkészült Ióannés Lydos De magistratibusának fordítása. A fordítás terjedelme 222 771n., kommentárok 55897n, függelékek (szervezeti ábrák, lexica stb.) 12 172 n. b.) Elkészült a De mensibus fordítása. A fordítás terjedelme 258 314n., kommentárok 52 510n, függelékek (a római naptár rendszere, Lydos forrásai stb.) 11 265n, c.)A fordításokhoz előszó készült 115 210n terjedelemben, mely körbejárja a Lydos műveire vonatkozó fontosabb kérdéseket: a szerző élete és irodalmi tevékenysége, szociális háttere és műveltsége, a De magistratibus műfaji problémái, Lydos politikai és vallási nézetei.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75884
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tóth Anna Judit: Ióannés Lydos és a történelem megújítása, Orpheus Noster, 2009
Tóth Anna Judit: Mítoszracionalizálás a bizánci krónikákban, Pietas non sola Romana. Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata, 2010
Tóth Anna: Az Artai híd balladája, Vallástudományi szemle. 6/1 (2010) 72-83., 2010
Tóth Anna: Egy késő-antik hivatalnok memoárjai, Crescit eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára. A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület füzetei 4. Szerk. Simon Melinda, Perger Péter, Bp. A, 2011
Tóth Anna: A pogányság mint könyves vallás a kora-bizánci forrásszövegekben, Orpheus Noster 3.3.-4. (2011) 36-44., 2011
vissza »