Historians of Late Antiquity and Early Byzantium  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
75884
Type PD
Principal investigator Tóth, Anna Judit
Title in Hungarian Késő-antik és kora-bizánci történetírók
Title in English Historians of Late Antiquity and Early Byzantium
Keywords in Hungarian késő-antik kora-bizánci, történetírás
Keywords in English historiography, Late Antiquity, Byzantium
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Ancient studies
Panel History
Department or equivalent Department of General Humanities (Károli Gáspár University)
Starting date 2008-10-01
Closing date 2011-10-31
Funding (in million HUF) 11.357
FTE (full time equivalent) 2.10
state closed project
Summary in Hungarian
A pályázat tárgya a Iustinianus korabeli történetírók feldolgozása abból a szempontból, hogy milyen politikai szempontokat érvényesítettek a történeti múlt ábrázolásában. Iustinianus uralkodásának ideje talán az utolsó periódusa az Imperium történetének, mikor a legrégibb történelmi múlt kifejezetten aktuálpolitikai vonatkozásban jelenik meg. A VI. századi szerzők Róma- képéhez, a történetírók mellett szükséges a Corpus Iuris egyes köteteinek vizsgálata, melyek sok esetben a direkt propaganda céljára használnak fel történeti adatokat. Kiemelkedően fontos forrás Ioannes Lydos két régiségtani traktátusa a római magisztrátusokról és a római naptárról. Mindkét mű az aktuális projekten túlmutató tudományos jelentőséggel bír, ez indokolja a műfordítás készítését is.
Summary
The goal of the project is a systematic elaboration of the historiographers of the Iustinianic era, i.e. according what political aspects they treated the description of the Roman past. The reign of Justinian is the last period of the Imperium’s history, when the ancient Roman past is represented with reference to the actual politics. To a research of the Rome-idea of the early Byzantine age, the most important sources are the followings: besides the historiographers some volumes of the Corpus Iuris, that contain historic data in a political context and the antiquarian treatises of John Lydus on the Roman Magistrates and the Calendar. During the project I translate both of these works.

 

Final report

 
Results in Hungarian
The main results of the research: a.) the Hungarian translation of De magistratibus of John Lydus. The length of the translation 222 771n., commentary 55897n, appendices 12 172 n. containing organizational charts, lexica etc.) b.) the Hungarian translation of De mensibus of John Lydus. The length of the translation 258 314n., commentary 52 510n, appendices 11 265n. (charts of the Roman calendar, data of Lydus’ sources) c.) An introduction to the text (115 210n.), discussing the life and literary activity of John Lydus, his social background and education, the problematic of the genre of the De magistratibus, the policy of Lydus, and his unusual religious views.
Results in English
A kutatás főbb eredményei a következők: a.) Elkészült Ióannés Lydos De magistratibusának fordítása. A fordítás terjedelme 222 771n., kommentárok 55897n, függelékek (szervezeti ábrák, lexica stb.) 12 172 n. b.) Elkészült a De mensibus fordítása. A fordítás terjedelme 258 314n., kommentárok 52 510n, függelékek (a római naptár rendszere, Lydos forrásai stb.) 11 265n, c.)A fordításokhoz előszó készült 115 210n terjedelemben, mely körbejárja a Lydos műveire vonatkozó fontosabb kérdéseket: a szerző élete és irodalmi tevékenysége, szociális háttere és műveltsége, a De magistratibus műfaji problémái, Lydos politikai és vallási nézetei.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75884
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tóth Anna Judit: Ióannés Lydos és a történelem megújítása, Orpheus Noster, 2009
Tóth Anna Judit: Mítoszracionalizálás a bizánci krónikákban, Pietas non sola Romana. Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata, 2010
Tóth Anna: Az Artai híd balladája, Vallástudományi szemle. 6/1 (2010) 72-83., 2010
Tóth Anna: Egy késő-antik hivatalnok memoárjai, Crescit eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára. A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület füzetei 4. Szerk. Simon Melinda, Perger Péter, Bp. A, 2011
Tóth Anna: A pogányság mint könyves vallás a kora-bizánci forrásszövegekben, Orpheus Noster 3.3.-4. (2011) 36-44., 2011
Back »