Impact of climate change on Homopterous insect problems in Europe  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
75889
Type K
Principal investigator Tóbiás, István
Title in Hungarian A klímaváltozás hatásai Homoptera csoportok által okozott rovar problémákra Európában
Title in English Impact of climate change on Homopterous insect problems in Europe
Keywords in Hungarian globális felmelegedés, Homoptera, Coccoidea, Aleyrodoidea, Flatidae, új kártevők
Keywords in English global warming, Homoptera, Coccoidea, Aleyrodoidea, Flatidae, new pests
Discipline
Applied zoology, entomology (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Plant Protection Institute (Centre for Agricultural Research)
Participants Fetykó, Kinga Gabriella
Kozár, Ferenc
Tóbiás, István
Starting date 2009-03-01
Closing date 2013-12-31
Funding (in million HUF) 7.252
FTE (full time equivalent) 6.58
state closed project
Summary in Hungarian
Az elmúlt években egy sor rovarfaj jelentősen terjedt északra Európában, átlagosan 20-50 km/év sebeséggel. Egyes esetekben ugrásszerű terjedéssel rövid idő alatt 200-800 km-es változás is megfigyelhető. Az enyhébb telek jelentősen segíthetik a rovarok észak irányú terjedését.
A tervezett kutatások fő irányai: terjedés, fenológia, populációdinamika, biodiverzitás.
Célok: Vizsgálni néhány fontos gyümölcs és dísznövény kártevő faj, mint a D. perniciosus, P. pentagona további terjedését. A tervezet egy sor új Európában terjedő kártevő fajra is kiterjed, mint az I. purchasi, U. euonymi, C. juniperi, C. minima, C. japonicus P. comstocki, a dísznövényeken, L. pusilla fenyőkön, N. immeretina szőlőn, A. purpurea fűveken (Coccoidea); B. cotesii rózsán, B. tabaci a virágokon, A. guyavae őszibarackon (Aleyrodoidea); M. pruniosa (Flatidae) (délről északra terjedők); P. regalis, és E. hydrangeae dísznővényeken (észak-nyugatról délkelet felé terjedők).
Egy új Európai rovarhőmérő program tervkoncepciójának kidolgozása, amely az Athén-Brüsszel és a Róma-Kiev tengelyek mentén 1-4 dimenziós rovarhőmérőként működik. Ennek segíségével mérhető lesz a terjedés iránya, sebessége, az egyedszám változékonysága.
A kisérletek és felvételezések az autósztrádákra koncentrálódnak, amelyek ökológiai folyosóként szolgálnak, megfelelő csapda üzemeltetési körülményeket és standard körülményeket biztosítanak Európa különböző részein egy monitoring hálózathoz. A sztráda mint a hőmérő kapillárisa jelenik meg és higany helyett az egyes rovarfajok mozgását figyeljük.
Az itt tervezett kutatási model és a fejlesztendő módszerek hasznosak lehetnek más rovar csoportok gyomok vizsgálatára hazánkban és alapul szolgálhat egy későbbi Európai Úniós pályázathoz is.
Summary
In the recent years several insect species have shown substantial northward area expansion in Europe, of an average speed of 20-50 km/year. In several cases an unexpected, abrupt movement for 200-800 km northward, over short period of time were found. The warmer winters could promote the northward expansion of insects.
Main subjects of the studies are: distribution, phenology, populationdynamics, biodiversity.
Aims: To study the further distribution of several important pest species as D. perniciosus, P. pentagona, of fruit trees and ornamentals. The project should include important new pests spreading in Europe as: I. purchasi, U. euonymi, C. juniperi, C. minima, C. japonicus P. comstocki, all mostly on ornamentals, L. pusilla on pine trees, N. immeretina on grape, A. purpurea on grasses (Coccoidea); B. cotesii on Rosa sp., B. tabaci on flowers, A. guyavae on peach (Aleyrodoidea); M. pruniosa (Flatidae) (all spreading from South to North); P. regalis, and E. hydrangeae on ornamental plants (spreading from North-West towards South-East).
Development of a new concept an European insect thermometer project working along the Athen-Bruxelles and Rome-Kiev axises, using one, two, three, four dimensional insect thermometer method. It would be possible to establish the direction, speed, and variability of spreading.
The experiments are concentrated on the highways, what are ecological corridors, and are convenient to place insect traps in different parts of Europe as a monitoring network. The highways could serve as standard, permanent capillar of the insect termometer.
The research model proposed in this grant proposal, the developed methods and infrastructura could be useful for other projects on different insect and weed groups in Hungary and further in a wider European Union project.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A klímaváltozás okozta rovartani problémák előrejelzésére az un. „európai rovarhőmérő módszert” dolgoztuk ki, melynek tesztelését több lépcsőben végeztük el. Az úthálózat és azt kísérő növényzeti sáv ökológiai folyosóként szolgál a rovarok migrációjához, így kutatásaink elsősorban az autópályákra irányultak. A módszer két részből áll: 1. Öt gazdaságilag kiemelten fontos melegkedvelő faj feromoncsapdás monitorozása, migrációjuk és populációdinamikai változásaik követése. Az így fogott hím egyedek meghatározására nincs határozókulcs, ezért molekuláris markereket kerestünk és használtunk néhány karantén kártevő gyors és megbízható, fejlődési stádiumtól független azonosítására. 2. Bármely észak felé terjedő vagy véletlenszerűen behurcolt faj észlelése, melyek között gazdaságilag fontos fajok is lehetnek. Viszonyítási alapként ismerni kell az aktuális fajkészletet. A pajzstetű diverzitás feltárása sok új eredménnyel szolgált bel- és külföldön egyaránt. Vizsgálataink során 1 db tudományra új családot, 4 db tudományra új génuszt, 26 db tudományra és 81 db faunára új fajt írtunk le. Eredményeink összhangban vannak a klíma modellek által jósolt tendenciákkal: a hőmérséklet emelkedése elősegíti a mediterrán eredetű fajok megjelenését, populációdinamikájuk adaptálódik a hosszúra nyúló vegetációs periódushoz. Kutatásaink felhívják a figyelmet számos antropogén hatásra (transzport, fertőzött faiskolai anyagok, talajmozgatás), melyek elősegítik a pajzstetvek terjedését.
Results in English
The method „European insect thermometer” was developed to predict insect related problems due to climate change and has been tested in several steps. The road network and their vegetation strips alongside are important factors as ecological corridors for insect migrations, so our surveys were concentrated to the highway network. The method consists of two parts: To monitor five thermophilous scale insect species with high economic importance by pheromone traps, and study their migration and population dynamics. Males captured by pheromone traps are unidentifiable on the basis of morphological characters, thus molecular markers were used for rapid and reliable identification of these quarantine species. To detect any species expanding northward or introduced accidentally, potential pest species as well. The knowledge of current state of biodiversity is very important as zero point. Exploration of the scale insect species diversity provided many new results both in Hungary and in abroad. 1 family, 4 genera and 26 species were described as new to science, 81 species were recorded as new to fauna of European counties. Our results correspond to the trends predicted by climate change models: increase in average temperature promotes the appearance of species with southern origin, adaptation in population dynamics also observed. Several anthropogenic impacts facilitating scale insect distributions were highlighted by our surveys (transport, infected plant nursery materials, soil).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75889
Decision
Yes

 

List of publications

 
Fetykó, K.: Autópályák pajzstetűközösségeinek (Hemiptera: Coccoidea) biocönológiai és ökológiai elemzése., beadott PhD disszertáció, Szent István Egyetem Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar, Gödöllő, 2014
Kozár, F., M. B. Kaydan, Z. Konczné Benedicty and É. Szita: Acanthococcidae and related families of the Palaearctic Region, MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest. pp. 680., 2013
Kozár, F., Konczné Benedicty, Z., Fetykó, K., Kiss, B. and Szita, É.: An annotated update of the scale insect checklist of Hungary (Hemiptera, Coccoidea)., Zookeys 309: 49-66., 2013
Kozár, F., Szita, É., Fetykó, K., Neidert D., Konczné Benedicty, Z. and Kiss, B.: Pajzstetvek, sztrádák, klíma., MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest. pp. 216., 2013
Kondo, T., Peronti, A.L., Kozár, F. and Szita, É.: The citrus orthezia, Praelongorthezia praelonga (Douglas) (Hemiptera: Ortheziidae), a potential invasive species., In: J.E. Peña (ed) Potential Invasive Pests. Wallingford, UK, CAB International. pp. 301-319., 2013
Marton, B., Voigt, E., Kozár, F.: Adatok egyes körtefajták és génbanki alapanyagok kaliforniai pajzstetű (Diaspidiotus perniciosus Comst.) fertőzöttségéhez., Növényvédelem 49: 145-149, 2013
Fetykó, K., Szita, É. and Konczné Benedicty, Z.: Coccus pseudomagnoliarum (Kuwana) (Hemipterea: Coccidae) teknőspajzstetű megjelenése városi környezetbe telepített nyugati ostorfán (Celtis occidentalis)., Növényvédelem 49: 565-569., 2013
Kozár, F., Vétek, G., and Fetykó, K.: A Vryburgia brevicruris mealybug (Homoptera, Coccoidea, Pseudococcidae) felbukkanása Magyarországon., Növényvédelem 49: 211-215., 2013
Hoffmann V. Zs., Sojnóczki A., Fetykó K., Kozár F. és Tóbiás I.: Pajzstetű fajok morfológiai és molekuláris összehasonlító vizsgálata, Növényvédelem, 49 (12), 557-564., 2013
Sojnóczki, A.: A városi dísznövényeken előforduló Pseuadaulacaspis pentagona morfológia és molekuláris összehasonlító vizsgálata., MsC szakdolgozat. Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar, 2013
Hoffmann, V.: Magyarországon előforduló Planococcus pajzstetű fajok morfológiai és molekuláris összehasonlító vizsgálata., MsC szakdolgozat, Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar, 2013
Tóbiás, I., - Almási, A. - Kiss, B. – Jenser, G. - Kozár, F.: Molekuláris módszerek alkalmazása kabóca-, tripsz- és pajzstetű fajok azonosítására., XXII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum 2012. február 14. Keszthely 2012. január 25-27. Mannon Egyetem Georgikon Kar Növényvédelmi Intézet. Előadás és összefoglaló, p. 117., 2012
Fetykó, K. Kozár, F., Szita, É., Konczné Benedicty, Zs. és Tóbiás, I.: Újabb adatok invazív Pseudococcidae (Homoptera, Coccoidea) fajok (Planococcus citri, Pl. ficus és Pseudococcus comstocki) európai elterjedéséhez., Növényvédelmi Tudományos Napok 2012, Szerk.: Kőmíves, T., Haltrich, A. és Molnár, J., Budapest, 2012, február 21-22. Poszter és összefoglaló, 77., 2012
Tóbiás, I., F. Kozár and M. B. Kaydan: Molecular diagnostic of two closely related mealybug species (Hemiptera: Pseudococcidae)., Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 47: 51-55., 2012
432. Kiss, B., Illyés, E., Molnár, Cs., Kozár, F., Nagy B., Szita, É., Fetykó, K.és Podlusány, A.: Magyarországi autópálya szegélyek florisztikai és faunisztikai felmérése., VIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, 2012. április 18-21. Veszprém. Szerkesztette: Fejesi Lászlóné Utasi Anett és Vincze-Csom Veronika, 1- 532.Előadás,, 2012
Kozár, F., Fetykó, K. Szita, É. És Konczné Benedicty: A fehér fenyő-pajzstetvek újabb jelentős felszaporodása a hazai autópályákon (Hemiptera: Coccoidea, Diaspididae, Leucaspis sp.)., Növényvédelem, 2012
Fetykó, K., F. Kozár and É. Szita: Report on Ceroplastes rubens and Ovaticoccus agavium, two scale inset species new to the Hungarian fauna (Homoptera, Coccoidea)., Sixth European Hemiptera Congress, Programme and Abstracts, Poster and Abstract, Blagoevgrad, Bulgaria, 25-29 June 2012, Pensoft, Sofia-Moscow, p. 41., 2012
437. Kiss, B., Kozár, F., Illyés, E. és Szita, É.: Öko-faunisztikai vizsgálatok hazai autópálya-szegélyeken., 9. Magyar Ökológus Kongresszus Keszthely 2012 szeptember 5-7. Programfüzet, Előadások és poszterek összefoglalói. Szerk. Bartha, S. és Mázsa, K. Convention Budapest KFT., 2012
438. Kiss, B., Kozár, F., Illyés, E. és Szita, É.: Biodiversity survey in Hungarian highway margins., 2012 IENE International Conference, October 21-24, 2012, Potsdam, Germany. Programme and Abstracts, 165., 2012
Fetykó, K. and F. Kozár: Records on Ceroplastes Gray 1828 in Europe, with an identification key to species in the Palaearctic Region., Bulletin of Insectology 65: 291-295, 2012
Kiss, B., Kozár, F., Nagy, B., Szita, É., Kádár, F. és Fetykó, K.: Ízeltlábú-diverzitás és inváziós fajok vizsgálata hazai autópályák mentén., In Janda, T. (szerk.) I. ATK Tudományos Nap, Felfedező kutatások az Agrártudományi Központban. Összefoglalók. Poszter és összefofglaló, p. 49., 2012
Kozár, F. Gounari, S. Hodgson, C., Fetyk(ó), K. & Goras, G.: A new species of Physokermes Targioni Tozzetti (Hemiptera: Coccoidea: Coccidae) from Greece., Zootaxa 3566: 23–38, 2012
Kozár, F., M. B. Kaydan, Z. Konczné Benedicty and É. Szita: Acanthococcidae family group (Eriococcidae s.l.) of the Palaearctic Region, MTA Növényvédelmi Kutatóintézete. Kiadásra előkészített kézirat, 500 oldal.,, 2013
Kiss, B., Illyés, E., Molnár, Cs., Kozár, F., Nagy B., Szita, É., Fetykó, K.és Podlusány, A.: Magyarországi autópálya szegélyek florisztikai és faunisztikai felmérése., VIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, 2012. április 18-21. Veszprém. Szerkesztette: Fejesi Lászlóné Utasi Anett és Vincze-Csom Veronika, 1- 532.Előadás,, 2012
Kiss, B., Kozár, F., Illyés, E. és Szita, É.: Öko-faunisztikai vizsgálatok hazai autópálya-szegélyeken., 9. Magyar Ökológus Kongresszus Keszthely 2012 szeptember 5-7. Programfüzet, Előadások és poszterek összefoglalói. Szerk. Bartha, S. és Mázsa, K. Convention Budapest KFT., 2012
Kiss, B., Kozár, F., Illyés, E. és Szita, É.: Biodiversity survey in Hungarian highway margins., 2012 IENE International Conference, October 21-24, 2012, Potsdam, Germany. Programme and Abstracts, 165., 2012
Stathas G.J., P.A. Eliopoulos, J.C. Salmas, F. Kozár and G. Japoshvili: Data on ecology of some Hemiptera species recorded in the forest of Taygetus Mountain, Peloponnesus, Greece., Phytoparasitica. 39: 377-383., 2011
Ülgentürk, S. and F. Kozár: A new scale insect genus, Torosaspis (Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea: Diaspididae), with a new species, Torosaspis turcica, from Turkey., Zootaxa, 1-6., 2011
Kaydan, M. B. and F. Kozár: Asterolecanid (Hemiptera: Coccoidea: Asterolecanidae) species recorded on Oak trees (Quercus spp.) in Turkey (Türkiye’de meşe (Quercus spp.) üzerinde tespit edilen Astero, Turkish Plant Protection Congress. (poszter), 2011
Pellizzari, G. and F. Kozár: ): A new species of Greenisca and two new species of Ovaticoccus from ÍItaly (Hemiptera Coccoidea Eriococcidae), with a key to European genera of Eriococcidae., Zootaxa, 3090: 57-68., 2011
Kaydan, M. B. and F. Kozár: A new species of Stipacoccus Tang, 1992 and redescription of Pararhodania armena Ter-Grigorian, 1964 (Hemiptera: Coccoidea: Pseudococcidae)., Türk. Entomol. Derg., 35: 587-596, 2011
Tóbiás, I., F. Kozár and B. Kaydan: Use of molecular tools for the identification of Pseudococcus comstocki (Kuwana) Planococcus citri (Risso) and Planococcus ficus (Signoret) (Hemiptera: Pseudococcidae)., Sixth International Symposium on Molecular Insect Science 2-5 October 2011, Amsterdam, (poszter - 1.98), 2011
Kaydan, M. B. and F. Kozár: New and rare mealybugs (Hemiptera: Coccoidea: Pseudococcidae and Putoidae) from Eastern Anatolia of Turkey., Zoosystematica Rossica, 20(1): 28-39., 2011
Bayoumy, M. H., K. Fetykó, I. Tóbiás, Z. Konczné Benedicty, É. Szita and F. Kozár: A geographical study on Pseudaulacaspis pentagona and its parasitoids in Hungarian highways using pheromone traps and molecular markers., Entomologica Hellenica. 20: 3-17., 2011
Kiss, B., Kozár, F., Nagy, B., Szita, É. Fetykó, K. és Neidert D.: Ízeltlábúak fajgazdagsága a hazai autópályák szegélyzónájában.Vonalas léesítmények és élővilág: hogyan létezhetnek egymás mellett?, Vonalas létesítmények IENE Műhelytalálkozó. Szerkesztette: Tóth Mihály és Puky Miklós. Budapest, 24-25., 2011
Tóbiás, I., Kozár, F. és B. M. Kaydan: Molekuláris módszerek alkalmazása néhány pajzstetűfaj azonosítására., Növényvédelem 47: 273-278., 2011
Fetykó, K., Kozár, F. and Daróczi, K.: Species list of the scale insects (Hemiptera: Coccoidea) of Romania, with new data., Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 45: 291-302., 2010
Bayoumy, M. H., M. B. Kaydan, F. Kozár: Are synthetic pheromone captures predictive of parasitoid densities as a kairomonal attracted tool?, J. Ent. Acar. Res., Ser. II, 43: 23-31., 2011
Fetykó, K.: Boróka viaszos-pajzstetű, Kertészet és szőlészet, 59. évf. 35 sz. 26, 2010
Ouvrard, D. and F. Kozár: Links between host-plant type and site of feeding as revealed by the evolution of Palaearctic Eriococcidae (Sternorrhyncha, Coccoidea)., Annales de la Société Entomologique de France, 45: 101-118, 2009
Fallahzadeh M.; M. B. Kaydan and F. Kozár: Description of a new species of Chorizococcus (Hemiptera: Coccoidea: Pseudococcidae) infesting Vitis vinifera in Iran, Türk. entomol. derg., 34 (2): 157-163, 2010
Fetykó, K., F. Kozár and K. Daróczi: Species list of scale insects (Hemiptera, Coccoidea) in Romania with new data., XII. International Symposium on Scale Insct Studies, 06th-09th April 2010, Chania, Crete, Hellas, p. 45.(poszter), 2010
Kaydan, M. B. and F. Kozár: Soft scale insect (Hemiptera: Coccoidea) species of Eastern Anatolia of Turkey., Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 45 (1), pp. 195–221., 2010
Kaydan, M. B.; F. Kozár: A review of the genus Neoacanthococcus Borchsenius (Hemiptera: Coccoidea: Eriococcidae) with a description of Neoacanthococcus atlihani sp. nov. in Turkey., Türk. entomol. derg., 2010, 34 (2): 165-177, 2010
Kozár, F. and G. Japosvilli: Phylogenetic analyses of the insect-parasitoid relationship in the Palaearctic Eriococcidae (Hemiptera)., XII. International Symposium on Scale Insct Studies, 06th-09th April 2010, Chania, Crete, Hellas, p 34. (poszter), 2010
Kozár, F., I. Foldi and É. Szita: Zoogeographical analyses and status of the knowledge of the Eriococcidae (Hemiptera) of the World, with special attention to the Palaearctic Region., XII. International Symposium on Scale Insct Studies, 06th-09th April 2010, Chania, Crete, Hellas (poszter), 2010
Nagy, B. és F. Kozár: Rovarélet az autópályák mentén. Egy kis útökológia., Élet és Tudomány, 65: 582-584., 2010
Nagy, B. és F. Kozár: Rovarélet az autópályák mentén. Egy kemény élőhely., Élet és Tudomány, 65: 623-625., 2010
Stathas, G. J., P. A. Eliopoulos, J. C. Salmas and F. Kozár: Data on ecology of Hemiptera recorded in Forest of Taygetus Mountain (Peleponnesus – Greece), : XII. International Symposium on Scale Insct Studies, 06th-09th April 2010, Chania, Crete, Hellas, p 15-16., 2010
Statas, G. J. and F. Kozár: First record of Physokermes inopinatus Danzig et Kozár 1973 (Hemiptera: Coccidae) in Greece., Hellenic Plant Protection Journal, 3: 7-8., 2010
Szita, É., F. Kozár and Z. Konczné Benedicty: Study of some new macromorphological characters in Ortheziidae (Hemiptera, Coccoidea)., International Symposium on Scale Insct Studies, 06th-09th April 2010, Chania, Crete, Hellas. (poszter), 2010
Tóbiás, I., F. Kozár, B. M. Kaydan and K. Fetykó: Use of molecular tools for the identification of some scale insects (Hemiptera: Coccoidea), in pheromone traps used for monitoring and comparison with females., Journal of Entomology and Acarology Research, 42: 171-181., 2011
Kozár, F., Zs. Konczné Benedicty: A study on some insect groups on Hungarian highways in relation to climate changes., 2010 IENE International Conference on Ecology and Transportation: Improving connections in a changing environment. 27th September – 1st October, Velence, Hungary., p.85, 2010
Kiss, B., Kozár, F., Nagy, B., Szita, É. és Fetykó, K.: Egyes ízeltlábú csoportok ökofaunisztikai felmérése magyarországi autópályák szegélyzónájában., Növényvédelmi Tudományos Napok 2011, Budapest, p.19, 2011
Erkilic, L., B. M. Kaydan, and F. Kozár: Description of a new species of Eriococcidae (Hemiptera: Coccoidea) from Turkey with new faunistic data., Türkish Journal of Zoology, 35: 15-22., 2011
Szita, É., Zs. Konczné Benedicty and F. Kozár: Description of a new species Acantococcus (Hemiptera: Coccoidea: Eriococcidae) from Austria., Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 57: 35-41., 2011
Kozár, F.: Zoogeographical analysis and status of knowledge of the Eriococcidae (Hemiptera), with a World list of species., Boll. Zool. Agr. Bachic., Ser II, 41 (2): 87-121., 2009
Fetykó, K., Kozár, F. és Daróczi, K.: Species list of the scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of Romania, with new data., XII International Symposium on Scale Insect studies, 2010 Chania, Görögo. (benyújtott absztrakt, elfogadott poszter), 2010
Kozár, F. és Konczné Benedicty, Zs.: Study on some insect groups in Hungarian highways in relation to climate changes., 2010 IENE International Conference on Ecology and transportation, 2010 Velence., (benyújtott absztrakt, elfogadott poszter), 2010
Kozár, F., Szita, É. és Neidert D.: Útmutató a klímaváltozásokkal kapcsolatos rovartani autósztráda kutatásokhoz pajzstetű eredményekkel., MTA Növényvédelmi Kutatóintézete. Kiadásra előkészített kézirat, 233 oldal., 2009
Kaydan, M. B., Kozár, F., and R. Atlihan: Agri, Bitlis, Hakkari, Igdir ve Van illerinde tespit edilen Aspidiotinae ve Leucaspidinae (Hemiptera: Diaspididae) türleri., Turk. Entomol. Derg., 33 (2): 41-62., 2009
Kozár, F., D. J. Williams and Z. Konczné Benedicty: A new genus and four new species of the scale insect family Eriococcidae (Hemiptera: Coccoidea) from the Austro-Oriental Region., Zootaxa, 1979: 1-15, 2009
Kozár, F., E. Mani and C. Hippe: Daily rhythm of emergence and flight of males of Pseudaulacaspis pentagona (Hemiptera: Coccoidea)., Acta Phytopathologica and EntomEntomologica Hungarica, 44: 185-191., 2009
Tóbiás, I., Kozár, F. és B. Kaydan: A Planococcus citri és Pseudococcus comstocki (Hemiptera, Coccoidea, Pseudococcidae) fajok elkülönítése riboszóma DNS-szakasz alapján., Növényvédelmi Tudományos Napok 2011, Budapest, p.19, 2011
Köhler, G. and Kozár, F.,: Rhizopulvinaria spinifera Borchsenius 1952, und Rh. artemisiae (Signoret, 1873) (Coccina: Coccidae) – zwei zoogeographische Besonderheiten am Kyffhauser/Thüringien., Entomologische Nachrichten und Berichte, 53: 11-18., 2009
Kiss, B., Kozár, F., Nagy, B. és Szita É.: A study on some insect groups in Hungarian highway margins (Orthoptera, Coccoidea, Auchenorrhyncha)., 2010 IENE International Conference on Ecology and transportation, 2010 Velence., p.68, 2010
Kaydan, M. B., Kozár, F., and R. Atlihan: Agri, Bitlis, Hakkari, Igdir ve Van illerinde tespit edilen Diaspidinae ve Odonaspidinae (Hemiptera: Diaspididae) türleri., Turk. Entomol. Derg., 33 (2): 133-152., 2009
Kozár, F., and I. Foldi: Zoogeographical analysis and status of knowledge of the Eriococcidae (Hemiptera: Sternorrhyncha), with a World species list., 5th European Hemiptera Congress, 31 August 2009-4 September, 2009, Velence, Hungary. Poster, Abstract 30 p., 2009
Milonas, P., B. Kaydan, G. Statas, and Kozár, F.: Analyses of Greek, Turkish and Hungarian scale insect faunas (Hemiptera: Coccoidea)., Poulakakis, N. and K. Vardinoyannis (eds): Abstracts, and Poster, 11th ICZEGAR, 2009 Heraklion Greece, 159., 2009
Kozár, F.: Pajzstetű (Hemiptera: Coccoidea) fajok és a klímaváltozás: vizsgálatok Magyarországi autópályákon., Növényvédelem, 45: 577-588., 2009
Kozár, F., F. Samu, É. Szita, Z. Konczné Benedicty, B. Kiss, E. Botos, K. Fetykó, D. Neidert and A. Horváth: New Data to the Scale Insect (Hemiptera: Coccoidea) Fauna of Mezőföld (Hungary)., Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 44: 431-442., 2009

 

Events of the project

 
2013-09-20 09:47:36
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Kozár Ferenc
Új vezető kutató: Tóbiás István

A vezető kutató váltás indoka: a vezető kutató elhunyt
2012-01-16 14:27:31
Résztvevők változása
2011-07-20 14:14:01
Résztvevők változása
Back »