Hispanic Avant-garde Movements  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
75919
Type K
Principal investigator Scholz, László
Title in Hungarian A spanyol nyelvterület avantgárd irányzatai
Title in English Hispanic Avant-garde Movements
Keywords in Hungarian avantgárd, spanyol, spanyol-amerikai, programszövegek, művészeti területek
Keywords in English Vanguards, Spanish, Spanish-American, Manifests, Arts
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Philology
Panel Literature
Department or equivalent Institute of Romance Philology (Eötvös Loránd University)
Participants Kutasy, Mercédesz
Menczel, Gabriella
Starting date 2008-10-01
Closing date 2012-10-31
Funding (in million HUF) 4.510
FTE (full time equivalent) 2.66
state closed project
Summary in Hungarian
A projekt Magyarországon először dolgozza fel átfogó módon a hatalmas spanyol nyelvterület 1916–1928 közötti avantgárd irányzatait, s nemzetközi viszonylatban is úttörő módon szintetizálja a különböző művészeti ágak komparatív és multidiszciplináris elemzését. A korábbi sikeres hispanisztikai projektek folytatásaként a következő konkrét eredmények várhatók: 1) egy terjedelmes, jegyzetekkel-kommentárokkal-bevezetővel ellátott kétnyelvű kötet kiadása, mely közli az összegyűjtött programszövegeket; 2) doktorandusz hallgatóknak és végzős nappali tagozatos diákoknak féléves szakszeminárium megtartása az említett témakörben; 3) a témakörről tartandó nemzetközi szimpózium szervezése; 4) egy átfogó tanulmánykötet megjelentetése, mely minden vizsgált szempontból összegzi a kutatást.
Három területen is jelentős újdonságot tartalmaz a projekt: a) egységes szempontok szerint dolgozza fel az ibériai és a latin-amerikai irányzatok programszövegeit; b) a korábbi monolitikus elemzéseken túllépve szervesen összekapcsolja az irodalom, film, színház, képző- és zeneművészet területét; c) a korabeli magyar és közép-európai művészet szempontjainak érvényesítésével jelentősen módosítja az eddig megrajzolt képet.
A kutatás alapvetően szélesíti az eddigi hispanisztikai kutatásokat, jelentősen épít a fiatal, illetve pályakezdő kollégák munkájára és a meglévő kilenc európai egyetemmel folyó együttműködésre. A vállalt két kötet és a nemzetközi szimpózium kiemelkedő hozzájárulás a tudományterület magyarországi erősítéséhez.
Summary
This project is the first in Hungary to give a comprehensive account of the vast field of the artistic trends of the vanguard period (1916-1928) in the Spanish speaking world, at the same time, it offers a comparative and multidisciplinary analysis of five different branches of art, a unique approach on an international scale. As a follow-up of several former projects, the following results are expected: 1) publishing a comprehensive bilingual volume containing the most important artistic statements (editorials, manifestos, posters, etc.) with an introduction plus adequate notes and comments; 2) running a two-semester seminar on this topic for senior MA and PhD students; 3) organizing an international symposium to discuss the most recent results in the field; 4) publishing a book of essays summarizing the results of the four-year research.
The project is a novelty from three aspects: a) Peninsular and Latin American trends will be analyzed under common criteria; b) going beyond former approaches, an organic connection will be established among literature, film, theatre, arts and music; c) as the project includes also contemporary Hungarian and Central European phenomena, it will rewrite substantially today’s prevailing picture of the period.
The proposed research will widen the scope of present-day research in Hispanic Studies; the project is based on the work of young colleagues starting their career and on our on-going cooperation with nine EU universities. The two-semester seminar, the two volumes to be published and the international symposium is a major contribution to strengthening of the field of Hispanic Studies in Hungary.

 

Final report

 
Results in Hungarian
2012 októberében sikeresen zártuk a négyéves kutatási projektünket: a vállalt feladatokat elvégeztük, egy-egy területen jóval túl is teljesítettük a célokat. Az ütemezésben jól tudtuk követni az eredeti tervet, csak az első kötet megjelenése csúszott főképp szerzői jogi és nyomdai nehézségek miatt, a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat hatékonyan felhasználtuk. Egy pont nem teljesült: a programszövegek kiadása szerzői jogi gondok miatt csak egynyelvű lett, nem kétnyelvű, ahogy terveztük. A fontosabb konkrét eredmények: 1) áttekintettük a spanyol nyelvű világ avantgárd programszövegeit, kiválogattuk, és 48 szöveget egy kötetben, bevezető tanulmánnyal megjelentettünk; 2) a kutatómunkába és a szerkesztésbe, fordításba bevontunk számos spanyol szakos egyetemi hallgatót és doktoranduszt; 3) tíz egyetemi kurzusba (BA, MA, Spanyol Tanszék, Romanisztikai Intézet) folyamatosan beépítettük az eredményeket; 4) nagy nemzetközi konferenciát rendeztünk és spanyolul megjelentettük az összes előadást.
Results in English
The four-year research project ending in October 2012 is a success: we have completed all the proposed tasks, in one field we even surpassed our objectives. We were able to follow the original schedule, with some delay only in publishing our first volume, mainly due to copyright issues and problems with the printing house; the funds of the project were used efficiently. The most relevant results are: 1) we have reviewed most of the avant-garde program texts of the Spanish speaking world, then selected and published 48 of them in Hungarian with an introduction; 2) several students of the Department of Spanish got involved in our research, and also in the translation and edition of the texts; 3) the results were introduced progressively in ten courses (BA, MA, Department of Spanish, Center for Romance Languages); 4) we organized a major international conference, and published all the contributions in Spanish.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=75919
Decision
Yes

 

List of publications

 
Menczel Gabriella: El canto de la lluvia: la palabra poética de César Vallejo, Actas del congreso de la AIH, París, vol. 2, 250, ISBN978-84-8489-539-8, 2010
Kutasy Mercédesz, Menczel Gabriella, Scholz László (vál., szerk., ford.): NON SERVIAM, A spanyol nyelvterület avantgárd programszövegei, ELTE Spanyol Tanszék, Budapest, 288 pp., 2012
Menczel Gabriella: A hispán avantgárd mozgalmak, NON SERVIAM, pp. 5-34, 2012
Menczel Gabriella, Perényi Katalin, Skrapits Melinda (szerk.): Vanguardias sin límites. Ampliando los contextos de los movimientos hispánicos, ELTE, Departamento de Lengua y Literatura Españolas, Budapest, vols. 1-2, 238+234+CD-ROM, 2012
Scholz László: Caminos de la cosificación. Vanguardias vs. neovanguardias, Vanguardias sin límites, Budapest, ELTE, vol. 1, 199-216, 2012
Kutasy Mercédesz: De la resolución al silencio. Discursos autorreflexivos de artistas húngaros en América Latina, Vanguardias sin límites, Budapest, ELTE, vol. 2., 159-172, 2012
Back »