A román politikai berendezkedés és a katolikus autonómia Erdélyben 1921-1932  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76004
típus PD
Vezető kutató Sarnyai Csaba Máté
magyar cím A román politikai berendezkedés és a katolikus autonómia Erdélyben 1921-1932
Angol cím The Rumanian political settelmant and the catholic autonomy in Transylvania 1921-1932
magyar kulcsszavak egyháztörténet, kisebbségek
angol kulcsszavak church history, ethnic minorities
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: A keresztény egyház története
zsűri Történelem
Kutatóhely Modernkori Magyar Történeti Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2009-09-01
projekt vége 2014-08-31
aktuális összeg (MFt) 7.348
FTE (kutatóév egyenérték) 3.50
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A munka be kívánja mutatni, hogy a nagy tradícióval rendelkező erdélyi magyar katolikus autonómia-szervezet az új viszonyok és politikai határok közé kerülve hogyan reagált, milyen célokért kűzdött. A kutatás célja, hogy az adott korszak, egyházi politikatörténeti kontextusában vizsgálja a címben jelzett kérdéskört. Az autonómia-probléma kiemelésére azért volt szükség, mert ez az a találkozási pont, melyben az erdélyi katolikusságnak a politikai átalakulás folyamatához való bonyolult kapcsolatrendszere számunkra a leginkább megragadható.
angol összefoglaló
The Rumanian political settelmant and the catholic autonomy in Transylvania (1921-1932)
The purpose on our research is to demonstrate how the traditional Hungarian roman catholic autonomy reflected to the Rumanian political system. We think one of the most imnportant points is the analisys of the special political and church history context. The pointed autonomy problem is, as we think, a junction in which the very complicated connection bettween Transylvanian roman catholics and political transformation could be interpreted well. The discussed period is an important field of the more and more breezier Hungarian researches of church history, also because the roots of the on new bases built relations between modern state and the catholic church can be traced back to this period. The analysis of the ethnic and church–political problems and alternatives that arose at this time can be useful for the understanding of the last century. The autonomy–efforts compose the meeting point of these problems, hence the interest in the investigation of this field.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás azt kívánta vizsgálni, hogy a legnagyobb tradícióval rendelkező és a gyakorlatban is működő erdélyi magyar katolikus autonómia-szervezet az új viszonyok és politikai határok közé kerülve hogyan reagált, milyen célokért küzdött. Az adott korszak, egyház- és kisebbségpolitikai kontextusában vizsgáltuk a jelzett kérdéskört. Az autonómia-probléma kiemelésére azért volt szükség, mert ez az a találkozási pont, melyben az erdélyi katolikusságnak a politikai átalakulás folyamatához való bonyolult kapcsolatrendszere számunkra a leginkább megragadható volt. A fentiek figyelembe vételével igyekeztünk áttekinteni a korabeli a magyar kisebbséget és azon belül az Erdélyi Római Katolikus Autonómia szervezetet érintő egyház – és kisebbségpolitikai vitáit és a korszakunkat tárgyaló erdélyi egyháztörténeti irodalom vonatkozó részét. A levéltári anyagok mellett a korabeli sajtóból főként a Magyar Kisebbség, Erdélyi Tudósító és a Magyar Szemle című lapok kapcsolódó írásait vizsgáltuk. A pályázat benyújtásakor a fő cél az volt, hogy - folytatva a PhD. értekezésem fő témáját, illetve megelőző, az OTKA által is támogatott, kutatásaimat - előkészítsek egy kötetet. A munka előreláthatólag a Magyar Egyháztörténeti Munkaközösség Kiadói Alapítvány kiadásában lát majd napvilágot 2015-16-ban. E mellett a kutatás témájával kapcsolatban a pályázati periódusban 14 tanulmányt publikáltam, illetve van közlés alatt, hatot külföldön és 9 konferencia előadást tartottam, ebből egyet a határon túl.
kutatási eredmények (angolul)
The subject matter of the research was the oldest Hungarian Catholic autonomy organisation in Transylvania that actually operated in practice, how it reacted and what it strove for within the new situation and political borders. We examined this issue in the context of the minority and religious politics of the era. Highlighting the autonomy issue was necessary as it is a pivotal point where we could grasp the complex relation system of Catholics in Transylvania toward the political transformation processes. Bearing these in mind, we aimed at overviewing the Hungarian minority of the era and especially the debates in religious and minority politics that involved the Transylvanian Roman Catholic Autonomy organisation, and also the part of the literature on ecclesiastic history that is relevant to our period. Apart from the archives, we studied documents from the contemporary press, from periodicals like Magyar Kisebbség, Erdélyi Tudósító and Magyar Szemle. The main goal of the application was, while continuing the main topic of my PhD thesis and the previous research supported by the OTKA as well, to prepare the creation of a volume. This work will foreseeably be published in 2015-16, by the Magyar Egyháztörténeti Munkaközösség Kiadói Alapítvány. I have also published, or am presently publishing, 14 papers in the application period, six of which was published abroad, and I have held 9 conference lectures, one of them abroad.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76004
döntés eredménye
nem

 

Közleményjegyzék

 
Sarnyai Csaba Máté: Két ferences a katolikus autonómiáról 1919. március és 1920., Újragondolt negyedszázad (szerk. Miklós Péter) Belvedere Szeged 181-197.o.,, 2010
Sarnyai Csaba Máté:: Egy határ kiigazítási elképzelés Trianon után, in: Közép-Európai Közlemények 2011/3-4. 57-67.o., 2010
Sarnyai Csaba Máté: Két korszak, két nézet az Erdélyi Katolikus Státussal szemben (Csorba Ferenc és Onisifor Ghibu), in: Közép-Európai Közlemények 2012/1. (megjelenés alatt), 2012
Sarnyai Csaba Máté-Pap Tibor: Personal-based correctional mechanisms in East-Central Europe for easing horizontal social inequalities, Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe South East European University of Tetovo, Macedonia 2011. 170--184.p., 2011
Csaba Máté Sarnyai: The views of Lajos Kossuth, József Eötvös and Ferenc Deák on catholic autonomy, Hungary Through the Centuries East Europian Monographs /Ed. Richard Mulcahy-János Angi – Tibor Glant/ Columbia University Press, New York 2012. p.121-144., 2012
Sarnyai Csaba Máté: Aspects of autonomy and religion in the (post)modern environment, EUROPOLIS 6:(2), 2012
Sarnyai Csaba Máté: Páter Zadravecz István és a „szegedi gondolat” egy lehetséges interpretációja, In: Medgyesy S Norbert, Ötvös István, Őze Sándor (szerk.) Nyolcszáz esztendős a ferences rend: Tanulmányok a Rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művész, 2012
Sarnyai Csaba Máté: The Debate of the Romanian Concordat from the Perspective of Hungarian Catholics in the Twenties of the 20th Century, CENTRAL EUROPEAN PAPERS 1:(1) pp. 17-26., 2013
Sarnyai Csaba Máté: Changes in the economic situation of the Transylvanian Catholic community after the Trianon treaty, with special regard to the estates managed by the “Erdélyi Katolikus Státus", CENTRAL EUROPEAN PAPERS Vol.2. No.1. (közlésre elfogadva), 2014
Sarnyai Csaba Máté: "A konkordátumok a kisebbségi jogok előharcosai mnemk lehetnek" Egyetemes egyházi és/vagy kisebbségi érdek, Egyháztörténeti Vázlatok (közlésre elfogadva), 2014
Sarnyai Csaba Máté: Az erdélyi katolikusság „kiáltó szava” a pápához (1921), Székelyföld Csíkszereda, 2009. szeptember 89 –99.p., 2009
Sarnyai Csaba Máté: Az erdélyi világi katolikusok helyzetértékelése az impériumváltás után, Közép-Európai Közlemények 2009/2-3. szám. 135-140.o., 2010
Sarnyai Csaba Máté: Két korszak, két nézet az Erdélyi Katolikus Státussal szemben (Csorba Ferenc és Onisifor Ghibu), in: ACTA HISTORICA (SZEGED) 136: pp. 61-73., 2014
Sarnyai Csaba Máté: A jogi személyiség kérdése az erdélyi Római Katolikus Státust illetően az 1932-es Emlékirat tükrében, Közép-Európai Közlemények 2010/4. 58-66.o., 2010
Sarnyai Csaba Máté: Az erdélyi magyar felekezeti oktatási intézmények helyzetének fő vonásai az 1920-as években, Közép-Európai Közlemények (közlésre elfogadva), 2015
Sarnyai Csaba Máté: Vagyon vesztés és önfenntartás Az erdélyi katolikusok anyagi v iszonyai a román uralom első 10 évében, Egyháztörténeti Szemle (közlésre elfogadva), 2015
vissza »