Fenntartható fejlődés zöld technológiákkal történő megvalósításának kutatása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76139
típus K
Vezető kutató Mizsey Péter
magyar cím Fenntartható fejlődés zöld technológiákkal történő megvalósításának kutatása
Angol cím Improvement of sustainable development with green technologies
magyar kulcsszavak fenntartható fejlődés, zöld technológiák
angol kulcsszavak sustainable development, green technologies
megadott besorolás
Műszaki kémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Környezeti kémia
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Angyalné dr. Koczka Katalin
Benkő Tamás
Cséfalvay Edit
Csonka Emil
Gergely Felicián
Haragovics Máté
Horváth Marcell
Kencse Hajnalka
Lovász Anett
Nagy Tibor
Tölgyesi Sándor
Tóth András József
Tungler Antal
projekt kezdete 2009-02-01
projekt vége 2013-01-31
aktuális összeg (MFt) 26.405
FTE (kutatóév egyenérték) 16.66
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A jövő generációk iránti felelősségünk egyik fontos eleme a fenntartható fejlődés megvalósítása. Napjainkban a megvalósítás sikerességét bizonyos területeken vitatják, mert pl. számos természeti erőforrásunkat gyorsabban fogyasztjuk, mint ahogy azok újratermelődnek. Ezért kutatni kell, hogy a fejlett zöld technológiák alkalmazásával, hogyan lehet ezeken a területeken is a fenntarthatóságot megvalósítani.
Jelen projekt keretében három fő területen kutatjuk a zöld technológiák olyan alkalmazásait, melyek a fenntartható fejlődés megvalósítása felé visznek:
• megújuló nyersanyag és energiatermelés,
• elhasznált természeti erőforrások, nyersanyagok ill. feldolgozott nyersanyagok valamint energia visszanyerése és újrahasznosítása,
• elkerülhetetlen emissziók káros hatásának csökkentése, esetleges anyagvisszanyeréssel.
A fenti terülteken végzett kutatásaink során számos folyamatot tervezünk és elemzünk. Ezeket az elemzéseket a folyamatok és termékek környezeti hatását leíró életciklus elemzéssel hajtjuk végre. Így az egyes folyamatok környezeti hatásuk szempontjából lesznek összehasonlíthatók, és eredményességüket a fenntartható fejlődés szempontjából tudjuk megállapítani.
angol összefoglaló
One of the important features of our responsibility for the next generation is the realisation of the sustainable development. Nowadays, the success of the realisation is argued on certain areas because we consume several natural resources than they are being reproduced. Therefore, it must be researched how the sustainable development can be realised on those areas with the application of green technologies.
In the current project such applications of the green technologies are going to be researched in three areas that lead to the realisation of the sustainable development:
• production of renewable raw material and energy,
• recovery and recycling of used natural resources, raw material or processed raw material, and energy,
• reduction of the detrimental effect of inevitable emissions with possible material recovery.
During the research, several processes are designed and investigated. Such investigations of the processes and products are completed with the life cycle assessment so that the environmental impacts could be determined. In such a way, the processes can be compared on the basis of their environmental impacts and it is possible to evaluate them from the view of the sustainable development.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Eredményeink: 1. A megújuló nyersanyag és energiatermelés témakörben igazoltuk, hogy a biomassza direkt hasznosítása mintegy tízszer jobb hatékonyságú, mint az indirekt (üzemanyag) hasznosítás. Megállapítottuk, hogy a membránszűrés jó hatékonysággal alkalmazható a biológiai alapú megújuló energiahordozók feldolgozásában, pl. cukorcirok, szója főzőlé feldolgozás, állati táplálék-kiegészítők feldolgozása/gyártása. Megvalósult ipari tervezésünk van a témakörben. A pervaporációra új modellt állapítottunk meg, mely jobban és szélesebb koncentráció intervallumban alkalmazható, mint az eddigiek. 2. A természeti erőforrások hatékony felhasználása témakörben az energia hathatós hasznosítását vizsgáltuk a rektifikálás témakörben. Megállapítottuk az exergiának a fontosságát és alkalmazási területeit. D (desirability)-függvénnyel vizsgáljuk az egyes rektifikálási alternatívák komplex hatását. 3. Az elkerülhetetlen emissziók kezelésének témakörében a technológiai hulladékvizek szerves illékony szennyezőinek (VOC) és szerves halogénvegyületeinek (AOX) eltávolítására egy rektifikáláson alapuló módszert dolgoztunk ki,mellyel az AOX 8ppm alá szorítható. Megvalósult ipari tervezésünk van a témakörben. 4. Az egyes technológiai fejlesztések környezeti hatáselemzésének eszköze az életciklus elemzés. Egyértelmű kapcsolatot állapítottunk meg az egyes elemző módszerek között. Projektünkben 44 publikáció. amiből 4 “summa cum laude” minősétésű PhD disszertáció, született.
kutatási eredmények (angolul)
Our results: 1. We proved in the area of renewable raw material and energy production that the direct biomass utilization is ten times more efficient than that of the indirect (biofuel) one. We determined that the membrane filtration can be used with good efficiency in the case of processing raw materials or energy carriers of biological origin, e.g. sweet shogrun, soya process water, animal food supplement production/processing. We completed industrial design in this area. We established a new mathematical model for pervaporation that describes more efficient this operation than the previous ones. 2. In the area of the efficient use of natural resources, we investigated the effective use of energy in the rectification. We determined the importance of the use of the exergy and its application areas. D(desirability)-function was used to investigate the complex impact of the different rectification alternatives. 3. For the treatment of the inevitable emissions, the removal of the volatile organic compounds (VOC) and the adsorbable organic halides (AOX) impurities from process wastewaters we developed a method based on rectification which is capable to reduce the AOX content below 8ppm. . We completed industrial design in this area. 4. The tool of the estimation of environmental impacts is the life cycle assessment (LCA). We determined clear connection among different LCA methods. We completed 44 publications, among them 4 “summa cum laude” PhD dissertation.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76139
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hajnalka Kencse, Péter Mizsey: Comprative Study of Energy-Integrated Distillation Systems Based on Exergy Analysis and Greenhouse Gas Emissions, Revista de Chimie; 60, no. 10, 2009
Mizsey Péter: Riasztóak a légszennyezettségi adatok! Hosszú távú megoldást sürgetnek a szakemberek, http://www.eduport.hu/cikk.php?id=20313&PHPSESSID=kgcriugomqr, 2009
Marcell Horvath, Peter Mizsey,: Decomposability of the Control Structure Design Problem of Recycle Systems, Ind. Eng. Chem. Res., 2009, 48 (13), pp 6339–6345, 2009
Mizsey, P. L. Delgado, T. Benko,: Comparison of environmental impact and external cost assessment methods,, Int J Life Cycle Assess (2009) 14:665–675, 2009
Edit Cséfalvay, Viktor Pauer, Peter Mizsey,: Recovery of copper from process waters by nanofiltration and reverse osmosis,, Desalination, Volume 240, Issues 1-3, 15 May 2009, Pages 132-142, 2009
Anett Lovasz, Tivadar Farkas, Peter Mizsey: Methodology for modelling of pervaporation: step from binary to ternary mixtures,, Desalination, Volume 241, Issues 1-3, 31 May 2009, Pages 188-196, 2009
Mizsey Peter: Nyilatkozat a Magyar Televizionak a szmogriadoval kapcsolatban, http://www.hirado.hu/Hirek/2009/01/12/14/Mizsey_Peter_.aspx, 2009
Koczka Katalin: Elválasztástechnikai folyamatok környezetközpontú tervezése és ipari alkalmazása, PhD munka, BME, 2009
Cséfalvay Edit: Membrane operations in the green technology: Solvent recovery and process water treatment, PhD munka, BME, 2009
Marcell Horvath, Peter Mizsey: Decomposability Investigations for Control Structure Design of Recycle Systems in the Frequency-domain, Revista de Chimie, 61(7)696-701, 2010
Mizsey P., L. Racz,: Cleaner production alternatives: Biomass utilisation options, Journal of Cleaner Production, Volume 18, Issue 8, May 2010, Pages 767-770,, 2010
Kencse, H., P. Mizsey: Methodology for the design and evaluation of distillation systems: Exergy analysis, economic features and GHG emissions,, AIChE Journal, Volume 56, Issue 7, July 2010, Pages: 1776–1786, 2010
E. Cséfalvay, L.T. Mika, P. Mizsey: Membrane Science and Technology Conference of the Visegrad Countries Separation of water-soluble phosphines from inorganic salts by membrane processes, PERMEA 2010, ISBN: 978-80-227-3339-7, p.102. , Tatranska Matliare, Slovak Republic, 2010
Attila Vörös, Zoltán Baán, István Hermecz, Péter Mizsey, Antal Tungler, Zoltán Finta: Application of continuous flow microreactors in chemical development, Sanofi Scientific Days, 2010
Kencse Hajnalka: Complex evaluation methodology for energy-integrated distillation columns, BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék, 2010
Horváth Marcell: Recirkulációt tartalmazó vegyipari rendszerek szabályozhatóságának vizsgálata, BME, Kémiai és örnyeeti Folyamatmérnöki Tanszék, 2010
Nagy Tibor, Dr. Mizsey Péter: Tüzelés utáni CO2 leválasztás szimulációs vizsgálata, II. Környezet és Energia Konferencia, Debrecen,2011 november 25-26. konferencia kiadvány: 14-17. old, 2011
Nagy Renáta, Cséfalvay Edit, Mizsey Péter,: Cukorcirok préslé cukortartalmának betöményítése bionyersanyag előkészítéshez,, Membrántechnika és ipari biotechnológia, ISSN: 2061-6392, 2 (2011) pp. 39-51 (IF:-), 2011
Cséfalvay E., Pauer V., Mizsey P.,: Separation of Bio-raw Materials,, 17th International Conference on Chemistry, Cluj-Napoca, Romania, 2011, p.53., 2011
E. Cséfalvay, R. Nagy, V. Pauer, P. Mizsey,: Treatment of Biological Raw Materials and Wastes with Membrane Processes,, SSCHE 2011, Tatranska Matliare, Slovakia, 2011, ISBN: 978-80-227-3503-2, p.91., 2011
Viktor Pauer, Edit Cséfalvay, Péter Mizsey,: Szója főzőlé környezetbarát eljárásokkal történő feldolgozhatóságának vizsgálata, ., Műszaki Kémiai Napok’11, Veszprém, Hungary, 2011, ISBN: 978-615-5044-07-6, p. 201, 2011
Renáta Nagy, Edit Cséfalvay, Péter Mizsey: Cukorcirok préslé cukortartalmának betöményítése membránszeparációval, Műszaki Kémiai Napok’11, Veszprém, Hungary, 2011 ISBN: 978-615-5044-07-6, p. 191, 2011
András József Tóth, Felicián Gergely, Péter Mizsey,: Physicochemical treatment of pharmaceutical process wastewater: distillation and membrane processes,, Periodica Polytechnica, 55/2 (2011), 1-8, 2011
Tóth András József, Mizsey Péter:: Technológiai hulladékvizek AOX- és KOI-értékének csökkentése fiziko-kémiai módszerekkel,, XXIX. Országos Hidrológiai Vándorgyűlés, Eger, 2011, http://www.hidrologia.hu/vandorgyules/29/dolgozatok/toth_andras_jozsef.html, 2011
Tóth András József, Gergely Felicián, Mizsey Péter: Gyógyszergyári hulladékvizek fiziko-kémiai kezelése,, Műszaki Kémiai Napok, Veszprém, ISBN 978-615-5044-07-6, p. 112, 2011. április 27-29., 2011
Mizsey Péter, Benkő Tamás, Cséfalvay Edit, Haragovics Máté, Koczka Katalin, Manczinger József, Nagy Tibor, Pauer Viktor, Tóth András, Valentínyi Nóra:: Zöld technológiák alkalmazása a fenntartható fejlodésben,, A mi világunk kémiája szimpózium, Budapest, 2011. november 25., 2011
Haragovics Máté: Applicability of desirability function for control structure design in frequency domain, Interfaces' 2011, Sopron, 2011
Mizsey Péter,: Folyamatirányítási rendszerek, Typotex kiadó, TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0028 projekt (2011), 2011
Mizsey Péter,: Vegyipari műveletek II. egyetemi tananyag, Abszrorpció, rektifikálás, gáz-folyadék egyensúlyok, gőz-folyadék egyensúlyok, energia integráció, kőolajipari rektifikálás f, Typotex kiadó, TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0028 projek (2011), 2011
Mizsey Péter: Műszaki kémiai tervezések a zöld technológia jegyében,, Előadás a Magyar Tudományos Akadémián, Varga József -díj és –érem átvételekor (2011), 2011
Mizsey Péter: Technológiai hulladékvizek kezelése fiziko-kémai módszerekkel, Plenáris előadás, Műszaki Kémiai Napok-2011, Veszprém., 2011
Arezoo Mohammad Hosseini, Vince Bakos, Andrea Jobbágy, Gábor Tardy, Péter Mizsey, Magdolna Makó, Antal Tungler,: Co-treatment and utilisation of liquid pharmaceutical wastes,, Periodica Polytechnica-Chemical Engineering (ISSN: 0324-5853) 55:(1) pp. 3-10. (2011), 2011
Haragovics, M.; Mizsey, P.: Exergy Analysis of Multicomponent Distillation Systems for Efficiency Ranking, Chemical Engineering Transactions, 2012, pp. 29-35, 2012
Haragovics, M.; Mizsey, P.: Ranking of rectification structures separating quaternary mixtures with exergy analysis., Periodica Polytechnica: Chemical Engineering 2012, 56 (1), 31-35., 2012
Haragovics, M; Kencse, H; Mizsey, P,: Applicability of desirability function for control structure design in frequency domain, Industrial & Engineering Chemistry Research 2012 51 (49), 16007-16015, 2012
Edit Csefalvay, Renata Nagy, Zoltan Bellus, Peter Mizsey,: Processing of Sweet Sorghum Squeeze Using Membranes, SSCHE 2012, Tatranské Matliare, Slovakia, 2012, ISBN:978-80-89475-04-9, p. 231, 2012
E. Cséfalvay, R. Nagy, P. Mizsey,: Membrane Technology for the Processing of Sweet Sorghum Squeeze,, CAPE FORUM 2012 (Computer Aided Process Engineering), University of Pannonia, Veszprém, Hungary, 2012, ISBN 978-615-5044-52-6, p. 52, 2012
Attila Vörös, Zoltán Baán, Péter Mizsey, and Zoltán Finta,: Formation of Aromatic Amidoximes with Hydroxylamine using Microreactor Technology, Org. Process Res. Dev. pp 1711–1716 November 16, 2012, 2012
Valentinyi, N., Mizsey. P,: Comparison of pervaporation models in flowsheeting environment,, Procedia Engineering 44 ( 2012 ) 2098 – 2101, 2012
Edit Csefalvay, Viktor Pauer, Peter Mizsey: Separation of Bio-Raw Materials,, accepted by Studia Universitatis Babes-Bolyai, SeriaChemia Journal (2012), 2012
Viktor Pauer, Edit Csefalvay, Peter Mizsey,: Treatment of soy bean process water using hybrid processes,, Central European Journal of Chemistry, ISSN: 1895-1066 (print version), ISSN: 1644-3624 (electronic version), 11/1 (2013) pp. 46-56, 2013
Nóra Valentinyi, Edit Cséfalvay, Peter Mizsey,: Modelling of pervaporation: parameter estimation and model development,, Chemical Engineering Research and Design, 2013, Pages 174–183,, 2013
Csilla Maria Tonko, Andras Kiraly, Peter Mizsey, Gyorgy Patzay, Edit Csefalvay,: Limitation of hardness from thermal water by means of nanofiltration,, Water Science and Technology, 2013, in press, 2013
Cséfalvay Edit, Barabás Nándor, Géczi Nikoletta, Mizsey Péter, Németh Áron, Tömösközi Sándor,: Cukorcirok préslé eltarthatóságának vizsgálata,, Energiagazdálkodás, ISSN: 0021-0757, 54/1-2 (2013) pp. 9-12, 2013

 

Projekt eseményei

 
2012-09-03 15:33:16
Résztvevők változása
2012-03-07 13:11:19
Résztvevők változása
2010-11-10 14:15:37
Résztvevők változása
2010-09-16 08:30:48
Résztvevők változása
2009-04-27 09:40:57
Résztvevők változása
vissza »