Karotinoidok és karotinoid-izomerek növénybiokémiai jelentősége  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76176
típus K
Vezető kutató Molnár Péter
magyar cím Karotinoidok és karotinoid-izomerek növénybiokémiai jelentősége
Angol cím Significance of carotenoids and carotenoid-isomers in plant biochemistry
magyar kulcsszavak karotinoid, fotoszintézis, gyógynövény, HPLC, kromatográfia, spektroszkópia, szerkezetigazolás, multidrog-rezisztencia, szabadgyök-fogó, cisz-transz izoméria
angol kulcsszavak carotenoid, photosynthesis, medicinal plant, HPLC, chromatography, spectroscopy, structure elucidation, multidrug-resistance, scavenger, E/Z-isomers
megadott besorolás
Szerves-, biomolekuláris- és gyógyszerkémia (Műszaki és Természettudományok Kollégiuma)90 %
Ortelius tudományág: Szerves kémia
Kertészet (Komplex Környezettudományi Kollégium)10 %
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Farmakognóziai Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Deli József
Farkas Ágnes
Horváth Györgyi
Papp Nóra
Turcsi Erika
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 14.400
FTE (kutatóév egyenérték) 3.76
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
1. A karotinoidok fotoszintézisben betöltött szerepének vizsgálata:
A karotinoidok UV/VIS-, FT-IR- és Raman-spektroszkópiai adataiból (λ, ν, ν*) számítható elektrongerjesztési- és elektronpálya-energia-értékekből ~ 40 össz-transz- és mono-cisz karotinoidot vizsgálva újabb adatokat kívánunk nyerni ezen vegyületek fotoszintézisben betöltött szerepére, a növényi fehérjékkel történő fénygyűjtő komplexek (LHC) képződésére.
Ugyanezen céllal ENDOR- és HYSCORE-spektroszkópiával kívánjuk vizsgálni különböző szilárd fázisokra adszorbeált karotinoidok, karotinoid-izomerek (~30 minta) besugárzása (λ > 350 nm) során képződő karotinoid-gyökök és gyök-kationok (Car•, Car•+) szerkezetét.
2. A karotinoidok biológiai aktivitásának vizsgálata:
Vizsgálni kívánjuk különböző növényekből, növényi részekből, gombákból nyert fitoxantin-keverékek Helicobacter pylori és HIV(AIDS)-vírus elleni, citotoxikus, multidrog-rezisztencia-gátló és szabadgyök-fogó (scavanger) hatását; két fontos paprika-karotinoid (kapszantin, kapszorubin) és különböző karbonsavakkal képzett észtereik antikarcinogén hatását, továbbá különböző karotinoidok citokin-termelésre gyakorolt hatását.
Megvizsgáljuk a lutein és néhány lutein-izomer folyadékkristályokkal történő kölcsönhatását, majd a képződő rendszerek lutein-szállító és -átadó-képességét biológiai rendszerekben.
Mintegy 15 karotinoid-izomer esetében tanulmányozzuk egy új, (9Z)-karotinoid-5,6-epoxidokat hasító enzim aktivitását.
3. Gyógynövények virágzatainak és terméseinek karotinoid-analízise:
Kromatográfiás módszerekkel (CC, HPLC) kívánjuk meghatározni számos gyógynövény virágzatának és termésének pontos karotinoid-összetételét. Amennyiben új karotinodokat, karotinoid-izomereket találunk, izoláljuk azokat, majd spektroszkópiai módszerekkel igazoljuk szerkezetüket.
angol összefoglaló
1. Additional research into the role of carotenoids in the process of photosynthesis:
From the values of electron excitation and electron orbital energy calculated from the UV/VIS-, FT-IR- and Raman-spectroscopic data we try to get new data about the role of carotenoids in the process of photosynthesis and the formation of light harvesting (LHC) complexes.
With the same purpose, using ENDOR and HYSCORE spectroscopy, we will investigate the structure of carotenoid radicals and carotenoid radical cations (Car•, Car•+) formed during irradiation (λ > 350 nm) of carotenoids adsorbed on different solid phases.
2. Investigation of the biological activity of carotenoids:
We plan to study the effect of phytoxanthin-mixtures, prepared from various plants, plant parts, mushrooms against Helicobacter pylori, against HIV (AIDS)-virus, as well as their cytotoxic, multidrug-resistance inhibiting and scavenger effect. We plan to investigate the anti-carcinogenic effect of two important paprika carotenoids, capsanthin and capsorubin, as well as their esters formed with various carboxylic acids. The effect of various carotenoids on cytokin synthesis will also be investigated.
The interaction of lutein and several lutein isomers with fluid crystals will be determined, and the ability of these systems to carry and deliver lutein will be studied.
We plan to investigate the interactions of some (9Z)-carotenoids, -carotenoid-5,6-epoxides (~ 15 isomers) and a new, recently isolated enzyme, cleaving 9-cis-carotenoid-epoxides.
3. Carotenoid analysis of flowers, inflorescences and fruits of medicinal plants:
Using chromatographic methods (CC, HPLC) we plan to determine the carotenoid composition of flowers, inflorescences and fruits of numerous medicinal plants. The occasionally occurring new carotenoids will be isolated and their structure elucidation will be carried out by spectroscopic methods.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A karotinoidokból és karotinoid-izomerekből különböző kísérleti körülmények között történt besugárzás (λ > 350 nm) hatására képződő karotinoid-gyökök, gyök-kationok (Car•, Car•+) és gyök-anionok (Car•─) tulajdonságait ENDOR- és HYSCORE-spektroszkópiával, valamint különböző tömegspektrometriai módszerekkel vizsgálva értékes adatokat nyertünk a karotinoidok fotoszintézisben betöltött szerepére. Vizsgáltuk különböző növényekből, növényi részekből nyert fitoxantin-keverékek Helicobacter pylori elleni, citotoxikus, multidrog-rezisztencia-gátló és szabadgyök-fogó (scavanger) hatását; két fontos paprika-karotinoid (kapszantin, kapszorubin) és különböző karbonsavakkal képzett észtereik antikarcinogén hatását. Vizsgáltuk a karotinoidoknak a lipid kettősrétegek biofizikai tulajdonságaira gyakorolt hatását. Tanulmányoztuk egy új, (9Z)-karotinoid-5,6-epoxidokat hasító enzim aktivitását. Elvégeztük az enzim 4 génjének klónozását és funkcionális jellemzését. Vizsgáltuk két őszibarack-fajta karotinoid-tartalmának változását a gyümölcsök érése során. Vizsgáltuk a lutein, a likopin és a β-karotin ciklodextrinekkel képzett vízoldható zárvány-komplexeinek gyulladáscsökkentő hatását in vitro állatkísérleti modellekben. Kromatográfiás módszerekkel (CC, HPLC) meghatároztuk számos gyógynövény virágzatának és termésének pontos karotinoid-összetételét; izoláltuk a fő komponenseket, igazoltuk szerkezetüket.
kutatási eredmények (angolul)
Valuable data were gained about the role of carotenoids in photosynthesis by examining the features of carotenoid radicals, radical cations (Car•, Car•+) and radical anions (Car•─), which were formed from carotenoids and carotenoid isomers on the effect of irradiation (λ > 350 nm) under various experimental conditions, with ENDOR- and HYSCORE-spectroscopy, as well as different mass spectrometry techniques. The activity of phytoxanthin mixtures obtained from different plants was tested against Helicobacter pylori, and their cytotoxic, multidrug-resistance-inhibitory and scavenger effect was investigated, as well as the anticarcinogenic effect of two paprika carotenoids (capsanthin, capsorubin) and their esters formed with various carboxylic acids. The effect of carotenoids on the biophysical properties of lipid double layers was evaluated as well. The activity of a new enzyme cleaving (9Z)-carotenoid-5,6-epoxids was investigated. Four genes of the enzyme were cloned and their functional analysis was provided. The carotenoid content of two peach cultivars was monitored throughout the ripening process of the fruits. The anti-inflammatory effect of water-soluble lutein-, lycopene- and β-carotene-cylclodextrine complexes was investigated in in vitro animal models. The exact carotenoid composition of the inflorescence and fruit was determined in several medicinal plants with chromatographic techniques (CC, HPLC); the main components were isolated and their structure was verified.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76176
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
P. Molnár: Research of the (E/Z)-Isomerization of Carotenoids in Pécs Since the 1970s (Review), Arch. Biochem. Biophys. 483, 156-164, 2009
F.-C. Huang, Gy. Horváth, P. Molnár, E. Turcsi, J. Deli, J. Schrader, G. Sandmann, H. Schmidt, W. Schwab: Substrate promiscuity of RdCCD1, a carotenoid cleavage oxygenase from Rosa Damascena, Phytochemistry 70, 457-464, 2009
F.-C. Huang, P. Molnár, W. Schwab: Cloning and functional characterization of Carotenoid cleavage dioxygenase 4 genes, J. Exp. Bot. 60, 3011-3022, 2009
A. L. Focsan, P. Molnár, J. Deli, L. D. Kispert: The Structure and Properties of 9’-cis Neoxanthin Carotenoid Radicals by EPR measurements and DFT Calculations: Present in LHC II?, J. Phys. Chem. B 113, 6087-6096, 2009
J. Molnár, M. D. Kars, U. Gündüz, H. Engi, U. Schuhmacher, E. J. Van Damme, W. J. Peumans, J. Makovitzky, N. Gyémánt, P. Molnár: Interaction of tomato lectin with ABC transporter in cancer cells: Glycolisation confers functional conformation of P-gp, Acta Histochem. 111, 329-333, 2009
P. Molnár, J. Deli, T. Tanaka, Y. Kann, S. Tani, N. Gyémánt, J. Molnár, M. Kawase: Carotenoids with anti-Helicobacter pylori Activity from Golden Delicious Apple, Phytother. Res. (2009) → in press; published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com): DOI: 10.1002/ptr. 2912;, 2009
Gy. Horváth, P. Molnár, Á. Farkas, L. Gy. Szabó, E. Turcsi, J. Deli:: Separation and identification of Carotenoids and inflorescences of some medicinal plants., Chromatographia → Submitted for publication, 2010
J. Molnár, H. Engi, J. Hohmann, P. Molnár, J. Deli, O. Weselowska, K. Michalak, Q. Wang: Reversal of multidrug resistance by natural substances from plants, Curr. Top. Med. Chem. Submitted for publication, 2010
B. Somogyi, T. Felföldi, K. Solymosi, J. Makk, G. Z. Homonnay, Gy. Horváth, E. Turcsi, B. Böddi, K. Márialigeti, L. Vörös: : Chloroparva pannonica gen. et. sp. nov. (Trebouxiophyceae, Chlorophyta) – a new picoplanktonic green alga from a turbid, shallow soda pan, Phycologia Submitted for publication, 2010
Molnár Péter: A karotinoidok transz-cisz (E/Z)-izomerizációjának kutatása Pécsett az 1990-es évek kezdetétől napjainkig, PTE Orvostudományi és Egészségtudományi Szakosztályának Előadói Ülése, 2009
Szabó M., Tanács L., Ocsovszki I., Molnár P., Molnár J: Effect of chlorophyll a and chlorophyll b on multidrug resistance of cancer cells, 10th International Symposium „Interdisciplinary Regional Research” ISIRR 2009 Romania-Hungary-Serbia, 23-24 April, 2009, Vajdahunyad – Hunedoara (Erdély – Románia); Secti, 2009
Horváth Gy., Turcsi E., Szabó I., Molnár P., Szabó L. Gy., Deli J., Somogyi B., Felföldi T., Solymosi K., Vörös L: Separation and Identification of Carotenoids from a Novel Trebouxiophycean Picoalgal Strain, 8th Balaton Symposium on High Performance Separation Methods and 15th International Symposium on Separation Sciences, September 2-4, 2009, Hotel Azúr, Siófok, Hungary., 2009
Lowell D. Kispert, A. Ligia Focsan, Tatiana A. Konovalova, Péter Molnár, Nikolay E. Polyakov: Do carotenoid neutral radicals have a role in LHC II?, 31st DOE Solar Photochemistry Research Conference, Annapolis, MD, USA, June 7-10, 2009., 2009
A. Ligia Focsan, Lowell D. Kispert, József Deli, Péter Molnár: ENDOR and DFT Study of 9’-cis Neoxanthin Carotenoid Radicals, a Carotenoid in LHC II., 51st Rocky Mountain Conference on Analytical Chemistry and 32nd International EPR Symposium, Snowmass, Colorado, July 19-23, 2009., 2009
Molnár Péter, Horváth Györgyi, Turcsi Erika, Szabó Ildikó, Deli József: Néhány gyógynövény virágzatának és termésének karotinoid-analízise, Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XIV., Budapest, 2009. november 13-15. Budapest Kongresszusi Központ; E-32., 2009
Horváth Györgyi, Molnár Péter, Deli József, Szente Lajos, Bozó Tamás, Pál Szilárd, Dévay Attila, Simonyi Miklós, Kemény Ágnes, Sándor Katalin, Szolcsányi János, Helyes Zsuzsanna: Karotinoidok hatásának vizsgálata neurogén gyulladásos folyamatokra in vivo egérmodellekben, Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XIV., Budapest, 2009. november 13-15. Budapest Kongresszusi Központ; P-26, 2009
Györgyi Horváth, Erika Turcsi, Federica Brandi, Alessandro Liverani, Carlo Rosati, József Deli, Péter Molnár: Analysis of carotenoid composition in yellow- and white-fleshed peach varieties during development → bejelentett előadás, 6th International Congress on Pigments in Food; Chemical, Biological and Technological Aspects, June 20-24, 2010, Budapest, Hungary., 2010
Szőke Éva, Kemény Ágnes, Horváth Györgyi, Molnár Péter, Deli József, Szente Lajos, Bozó Tamás, Pál Szilárd, Dévay Attila, Simonyi Miklós, Szolcsányi János, Helyes Zsuzsanna: Lutein inhibits the function of TRPA1 but not TRPV1 in different in vitro and in vivo models, IBRO International Workshop 2010, 21-23 January, Pécs, Hungary, P2-44., 2010
Kemény Ágnes, Horváth Györgyi, Molnár Péter, Deli József, Szente Lajos, Bozó Tamás, Pál Szilárd, Dévay Attila, Simonyi Miklós, Szolcsányi János, Helyes Zsuzsanna: Effects of carotenoids on skin inflammation in vivo mice models, IBRO International Workshop 2010, 21-23 January, Pécs, Hungary, P4-16., 2010
Gy. Horváth, P. Molnár, Á. Farkas, L. Gy. Szabó, E. Turcsi, J. Deli: Separation and identification of carotenoids and inflorescences of some medicinal plants., Chromatographia 71, S103-S108, 2010
P. Molnár, J. Deli, T. Tanaka, Y. Kann, S. Tani, N. Gyémánt, J. Molnár, M. Kawase: Carotenoids with anti-Helicobacter pylori Activity from Golden Delicious Apple., Phytother. Res. 24, 644-648, 2010
J. Molnár, H. Engi, J. Hohmann, P. Molnár, J. Deli, O. Wesolowska, K. Michalak, Q. Wang: Reversal of multidrug resistance by natural substances from plants., Curr. Top. Med. Chem. 10 (17), 1757-1768, 2010
Á. M. Móricz, Gy. Horváth, P. Molnár, B. Kocsis, A. Böszörményi, É. Lemberkovics, P. G. Ott: Investigation of thyme (Thymus vulgaris L.) essential oil in BioArena system., Journal of Planar Chromatography 23 (6), 406-410, 2010
B. Somogyi, T. Felföldi, K. Solymosi, J. Makk, G. Z. Homonnay, Gy. Horváth, E. Turcsi, B. Böddi, K. Márialigeti, L. Vörös: Chloroparva pannonica gen. et sp nov. (Trebouxiophyceae, Chlorophyta) – a new picoplanktonic green alga from a turbid, shallow soda pan, Phycologia → megjelenés alatt, 2011
F. Brandi, E. Bar, F. Mourgues, Gy. Horváth, E. Turcsi, G. Giuliano, A. Liverani, S. Tartarini, E. Lewinsohn, C. Rosati: Regulation of carotenoid metabolism and volatile compound content in ’Redhaven’ peach and its white-fleshed mutant during fruit ripening., BMC Plant Biology → közlésre elfogadva, 2011
A. Ligia Focsan, Lowell D. Kispert, Péter Molnár, József Deli: Studies of Carotenoid Neutral Radicals: Potential Photoprotection in Photosynthesis., Gordon Research Conference on Carotenoids, Ventura, California, USA, January 17-22, 2010
Szőke Éva, Kemény Ágnes, Horváth Györgyi, Molnár Péter, Deli József, Szente Lajos, Bozó Tamás, Pál Szilárd, Dévay Attila, Simonyi Miklós, Szolcsányi János, Helyes Zsuzsanna: Lutein inhibits the function of TRPA1 but not TRPV1 in different in vitro and in vivo models., IMBRO International Workshop, 2010, 21-23 January, Pécs, Hungary, P2-44., 2010
Kemény Ágnes, Horváth Györgyi, Molnár Péter, Deli József, Szente Lajos, Bozó Tamás, Pál Szilárd, Dévay Attila, Simonyi Miklós, Szolcsányi János, Helyes Zsuzsanna: Effects of carotenoids on skin inflammation in vivo mice models., IMBRO International Workshop 2010, 21-23 January, Pécs, Hungary, P4-16., 2010
Györgyi Horváth, Erika Turcsi, Federica Brandi, Alessandro Liverani, Carlo Rosati, József Deli, Péter Molnár: Analysis of carotenoid composition in yellow- and white-fleshed peach varieties during development., 6th International Congress on Pigments in Food; Chemical, Biological and Technological Aspects, June 20-24, 2010, Budapest, Hungary, Proceedings: P-52; pp. 262-264., 2010
Györgyi Horváth, Éva Szőke, Péter Molnár, Lajos Szente, Ágnes Kemény, József Deli, Tamás Bozó, Szilárd Pál, Attila Dévay, Miklós Simonyi, János Szolcsányi, Zsuzsanna Helyes: Inhibition of Mustard Oil-Induced Neural responses by RAMEB-Lutein in Different In Vitro and In Vivo Systems., 15th International Cyclodextrin Symposium, Vienna, 9-12 May, 2010; Final Program and Abstracts: PO42., 2010
Lowell D. Kispert, A. Ligia Focsan, Nikolay E. Polyakov, Péter Molnár: The Carotenoid Astaxanthin and Its Photooxidative Role Under High Light and Salt Stress., Thirty-Second DOE Solar Photochemistry Research Meeting, Annapolis, MD, USA, June 6-9, 2010., 2010
Szőke É., Kemény Á., Horváth Gy., Molnár P., Szolcsányi J., Helyes Zs: Activation of TRPA1 is inhibited by lutein in different in vitro and in vivo models., Neuropeptides 2010 – 7th Joint Meeting of the European Neuropeptide Club (ENC) and the American Summer Neuropeptide Conference; 21-24. June, 2010 Pécs, Hungary, 2010
Zsuzsanna Helyes, Éva Szőke, Ágnes Kemény, Péter Molnár, József Deli, Lajos Szente, Tamás Bozó, Szilárd Pál, Attila Dévay, Miklós Simonyi, János Szolcsányi, Györgyi Horváth: Lutein inhibits the function of transient receptor potential A1 in different in vitro and in vivo models., 16th World Congress on Basic and clinical Pharmacology, 17-23 Julí, 2010, Copenhagen, Denmark. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 107 (Suppl. 1). Abstract No.: 3, 2010
Lowell D. Kispert, Nikolay E. Polyakov, A. Ligia Focsan, Michael K. Bowmann, Péter Molnár: EPR Studies of Astaxanthin Radicals and Metal Complexes., 52nd Rocky Mountain Conference on Analytical Chemistry, Snowmass, Colorado, USA, August 1-5, 2010., 2010
Györgyi Horváth, Anna Végh, Péter Molnár, Andrea Böszörményi, Éva Lemberkovics, Sándor Csete, Krisztina Kovács, Béla Kocsis: Composition and Antimicrobial Effects of Essential Oils Isolated from Different Lavender Species., ISEO, 41st International Symposium on Essential Oils, September 5-8, Wroclaw, Poland, 2010
Papp Nóra, Balogh Lajos, Horváth Györgyi, Farkas Ágnes, Filep Rita, Molnár Péter, Szabó László Gy.: Özöngyógynövények Magyarországon., Lehetőségek és korlátok a hazai flóra gyógynövényeinek kutatásában és hasznosításában; az MGYT Gyógynövény Szakosztályának előadóülése; Lajosmizse, 2010. szeptember 17., 2010
Horváth Györgyi, Farkas Ágnes, Papp Nóra, Bencsik Tímea, Molnár Réka, Molnár Péter, Szabó László Gy: Gyógynövénykutatás a Mecseken és környékén: múlt, jelen, jövő., Lehetőségek és korlátok a hazai flóra gyógynövényeinek kutatásában és hasznosításában; az MGYT Gyógynövény Szakosztályának előadóülése; Lajosmizse, 2010. szeptember 17., 2010
Lehetőségek és korlátok a hazai flóra gyógynövényeinek kutatásában és hasznosításában; az MGYT Gyógynövény Szakosztályának előadóülése; Lajosmizse, 2010. szeptember 17.: Bemutatkozik a Melius Gyógynövénykert., A Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportja 2010. év II. félévi 231. Szakülése, Pécs, 2010. szeptember 30., 2010
Horváth Györgyi, Molnár Péter, Szabó László Gy., Turcsi Erika, Deli József: A vérehulló fecskefű (Chelidonium majus L.) virágzata karotinoid-összetételének vizsgálata oszlopkromatográfia (CLC) és HPLC technikákkal., Magyar Elválasztástudományi Társaság (METT) Elválasztástudományi Vándorgyűlés, Tapolca, 2010. november 10-12. Végleges program Előadás- és poszterkivonatok P-15, 91. old., 2010
Horváth Györgyi, Jámbor Noémi, Molnár Péter, Böszörményi Andrea, Lemberkovics Éva, Kovács Krisztina, Kocsis Béla: Vékonyréteg-kromatográfia alkalmazása illóolajok antibakteriális hatásának vizsgálatára., Magyar Elválasztástudományi Társaság (METT) Elválasztástudományi Vándorgyűlés, Tapolca, 2010. november 10-12. Végleges program Előadás- és poszterkivonatok P-16, 92. old., 2010
B. Somogyi, T. Felföldi, K. Solymosi, J. Makk, G. Z. Homonnay, Gy. Horváth, E. Turcsi, B. Böddi, K. Márialigeti, L. Vörös: Chloroparva pannonica gen. et sp nov. (Trebouxiophyceae, Chlorophyta) – a new picoplanktonic green alga from a turbid, shallow soda pan., Phycologia 50(1): 1–10., 2011
F. Brandi, E. Bar, F. Mourgues, Gy. Horváth, E. Turcsi, G. Giuliano, A. Liverani, S. Tartarini, E. Lewinsohn, C. Rosati: Study of ’Redhaven’ peach and its white-fleshed mutant suggests a key role of CCD4 carotenoid dioxygenase in carotenoid and nonisoprenoid volatile metabolism., BMC Plant Biology 11: 24-38., 2011
Györgyi Horváth, Éva Szőke, Ágnes Kemény, Teréz Bagoly, József Deli, Lajos Szente, Szilárd Pál, Katalin Sándor, János Szolcsányi, Zsuzsanna Helyes: Lutein inhibits the function of the Transient Receptor Potential A1 ion channel in different in vitro and in vivo models., Journal of Molecular Neuroscience. Epub ahead of print., 2011
A. L. Focsan, M. K. Bowman, P. Molnár, J. Deli, L. D. Kispert: Carotenoid Radical Formation: Dependence on Conjugation Length, J. Phys. Chem. B 115, 9495-9506, 2011
J. Molnár, J. Serly, R. Pusztai, I. Vincze, Gy. Horváth, P. Molnár, J. Deli, T. Maoka, A. Zalatnai, H. Tokuda, H. Nishino: Putative Supramolecular Complexes Formed by Carotenoids and Ascorbic Acid to Reverse Multidrug Resistance in Cancer Cells, Anticancer Res. 32, in press, 2012
Gy. Horváth, P. Molnár, E. Turcsi, J. Deli, M. Kawase, K. Satoh, T. Tanaka: Carotenoid Composition and in vitro Pharmacological Activity of Rose Hips, Acta Biochem. Pol, accepted for publication, 2012
Szőke É., Kemény Á., Horváth Gy., Molnár P., Szolcsányi J., Helyes Zs: Inhibition of TRPA1 receptor activation by lutein in different in vitro and in vivo models, IV International Congress of Pharmacology and Therapeutic, Havana City, Cuba, December 13-16, 2010., 2010
Molnár Péter: 40 év a karotinoid-kutatásban, PTE ÁOK GYTSZ „Tudomány és Tea” Kutatói Fórum, Pécs, 2011. április 28., 2011
Ács Kamilla, Molnár Péter, Böszörményi Andrea, Lemberkovics Éva, Vágvölgyi Csaba, Galgóczy László, Krisch Judit, Rentsenkhand Tserennadmid, Horváth Györgyi:: Adatok egy mongol gyógynövény (Artemisia adamsii Besser) fitokémiai jellemzéséhez, MGYT, XII. Magyar Gyógynövény Konferencia és XLVI. Rozsnyai Mátyás Emlékverseny, Szeged, 2011. május 5-7. Gyógyszerészet S., 2011. május, P-1, 23. old., 2011
Papp Nóra, Horváth Györgyi, Bencsik Tímea, Turcsi Erika, Deli József, Molnár Péter: Euphorbia taxonok karotinoid-analízise, MGYT XII. Magyar Gyógynövény Konferencia és XLVI. Rozsnyai Mátyás Emlékverseny, Szeged, 2011. május 5-7. Gyógyszerészet, S., 2011. május, P-25, 31. old., 2011
Péter Molnár: Current Research Projects at the Department of Pharmacognosy in Pécs, Hungarian Presidency of the Council of the European Union 2011. HMPC Informal Presidency Meeting 09-10 June 2011, Hotel Hilton, Budapest. Abstracts of lectures: L-10., 2011
L. D. Kispert, A. L. Focsan, M. K. Bowman, N. E. Polyakov, P. Molnár: Magnetic Resonance and DFT Study of Carotenoid Neutral Radicals: Dependence on Conjugation Length and Substituents, Proceedings of the Thirty-Third DOE Solar Photochemistry Research Conference, Wintergreen VA, USA, June 5-8, 2011, pp. 6-8., 2011
P. Molnár, Gy. Horváth, E. Turcsi, J. Deli, M. Kawase, K. Satoh, T. Tanaka, S. Tani, H. Sakagami, N. Gyémánt, J. Molnár: Carotenoid composition and in vitro pharmacological activity of rose hips, Abstracts of the 16th International Symposium on Carotenoids, 17-22 July, Krakow, Poland Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica, 2011, Vol. 53. Suppl. 1, Poster 1.1, 2011
L. Focsan, M. Bowman, L. D. Kispert, P. Molnár, J. Deli: DFT studies of open chain carotenoid radicals: dependence on conjugation length, Abstracts of the 16th International Symposium on Carotenoids, 17-22 July, Krakow, Poland, 2011
Gy. Horváth, P. Molnár, T. Takács, E. Turcsi, J. Deli: Investigation of carotenoid composition in flowers of Chelidonium majus L. with CLC and HPLC techniques, Abstracts of the 16th International Symposium on Carotenoids, 17-22 July, Krakow, Poland, 2011
Gy. Horváth, É. Szőke, Á. Kemény, K. Sándor, P. Molnár, J. Deli, L. Szente, J. Szolcsányi, Zs. Helyes: Pharmacological activity of lutein-RAMEB complex on sensory neurones in vitro and in vivo, Abstracts of the 16th International Symposium on Carotenoids, 17-22 July, Krakow, Poland Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica, 2011, Vol. 53. Suppl. 1, Poster 3.1, 2011
K. Zelena, N. Lehnert, U. Krings, Gy. Horváth, P. Molnár, E. Turcsi, J. Deli, R. G. Berger: Degrading of carotenoids by the DyP peroxidase MsP2 from Marasmius scorodonius, Abstracts of the 16th International Symposium on Carotenoids, 17-22 July, Krakow, Poland, 2011
H. Yasui, T. Maoka, J. Molnár, I. Vincze, P. Molnár, J. Deli, G. Spengler, A. Zalatnai: Quenching effect on singlet oxygen, suppression against generation of reactive oxygen species and melanin synthesis in skin, and inhibition of multidrug resistance in can, Abstracts of the 16th International Symposium on Carotenoids, 17-22 July, Krakow, Poland, 2011
Zs. Pluhár, M. Kocsis, A. Kuczmog, H. Simkó, Sz. Sárosi, P. Molnár, Gy. Horváth: RAPD-PCR Analysis on Essential Oil Chemotypes of Four Hungarian Thymus Species., Acta Biol. Hung. 63 (1), 85-100, 2012
Gy. Horváth, P. Molnár, E. Turcsi, J. Deli, M. Kawase, K. Satoh, T. Tanaka, S. Tani, H. Sakagami, N. Gyémánt, J. Molnár: Carotenoid Composition and in vitro Pharmacological Activity of Rose Hips., Acta Biochimica Polonica 9 (1), 129-132, 2012
J. Molnár, J. Serly, R. Pusztai, I.Vincze, Gy. Horváth, P. Molnár, J. Deli, T. Maoka, A. Zalatnai, F. Enjo, H. Tokuda, H. Nishino: Putative Supramolecular Complexes Formed by Carotenoids and Ascorbic Acid to Reverse Multidrug Resistance in Cancer Cells., Anticancer Res. 32, 507 - 518, 2012
Gy. Horváth, A. Végh, P. Molnár, A. Böszörményi, B. Kocsis: Composition and Antipseudomonal Effect of Essential Oils Isolated from Different Lavender Species., Nat. Prod. Comm. 7(10), 1393-1396, 2012
Á. Magyar, M. Bowman, P. Molnár, L. D. Kispert: Neutral Carotenoid Radicals upon Intense Light Exposure of Wild-Type Arabidopsis thaliana L., J. Phys. Chem. B accepted for publication, 2013
Á. Magyar, C. Avres, A. L. Focsan, Q, Liang, P. Molnár, M. Bowman, L. D. Kispert: ESI Study of Carotenoids in the Xanthophyll Cycle., J. Mass Spect. → submitted for publication, 2013
P. Felső, Gy. Horváth, T. Bencsik, R. Godányi, É. Lemberkovics, A. Böszörményi, K. Böddi, A. Takátsy, P. Molnár, B. Kocsis: Lab-on-a-chip and MALDI-TOF/MS: techniques for detection of antibacterial effect of essential oils on outer membrane proteins., Flavour and Fragrance Journal → accepted for publication, 2013
Molnár Péter: A karotinoidok geometriai izomériájának kutatása Pécsett az elmúlt 40 évben., Magy. Kém. Foly. → közlésre beküldve, 2013
Wilfried Schwab, Fong-Chin Huang, Péter Molnár, Holger Schmidt: Carotenoid cleavage dioxygenase genes from fruit, 243rd American Chemical Society National Meeting, San Diego, USA, 25. March, 2012., 2012
L. D. Kispert, A. L. Focsan, Á. Magyar, N. E. Polyakov, P. Molnár: The Possible Role of Radicals of the Carotenoid Astaxanthin and its Esters in Photoprotection, Proceedings of the Tirty-Fourth DOE Solar Photochemistry Research Conference, Annapolis, Maryland (USA), 3-6 June 2012; p. 148., 2012
Horváth Györgyi, Takács Tímea, Deli József, Gulyás Gergely, Takátsy Anikó, Szőke Éva, Helyes Zsuzsanna, Szente Lajos, Molnár Péter: Az őszi oroszlánfog (Leontodon autumnalis L.) virágzatának karotinoid-analízise és egyik komponensének in vitro farmakológiai vizsgálata, Magyar Elválasztástudományi Társaság (METT) Elválasztástudományi Vándorgyűlése, Hajdúszoboszló, 2012. november 7-9. Végleges program Előadás- és poszterkivonatok P-14; 83, 2012
Bencsik Tímea, Sándor Viktor, Barthó Loránd, Molnár Péter, Kilár Ferenc, Felinger Attila, Horváth Györgyi: Lythrum salicaria L. kivonatok in vitro farmakológiai és fitoanalitikai vizsgálata, Magyar Elválasztástudományi Társaság (METT) Elválasztástudományi Vándorgyűlése, Hajdúszoboszló, 2012. november 7-9. Végleges program Előadás- és poszterkivonatok P-3; 72., 2012
Felső Péter, Böddi Katalin, Horváth Györgyi, Bencsik Tímea, Godányi Roland, Lemberkovics Éva, Böszörményi Andrea, Takátsy Anikó, Kilár Ferenc, Molnár Péter, Kocsis Béla: Néhány illóolaj bakteriális külső membránfehérjékre gyakorolt hatásának vizsgálata, Magyar Elválasztástudományi Társaság (METT) Elválasztástudományi Vándorgyűlése, Hajdúszoboszló, 2012. november 7-9. Végleges program Előadás- és poszterkivonatok P-11; 80, 2012
vissza »