Minőség és élet. Az emberi kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76193
típus PUB-K
Vezető kutató Utasi Ágnes
magyar cím Minőség és élet. Az emberi kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre
Angol cím Quality and life. Subjective quality of life and the effect of social network
magyar kulcsszavak szubjektív életminőség, adaptáció, elégedettség, kapcsolati integráció, nemzetközi összehsonlítás
angol kulcsszavak quality of life, adaptation, satisfaction, social integration, international comparison
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Társadalmi változások
zsűri Publikációs bizottság
Kutatóhely Politikatudományi Intézet (HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2008-08-01
projekt vége 2008-11-30
aktuális összeg (MFt) 0.994
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett könyv a következő fejezetekből áll: I. A minőségi élet társadalmi feltételei II. Kapcsolatok és elégedettség III. Integráló kapcsolatok és életmiőség nemzetközi összehasonlításban IV. A bizalmi tőke hatása az életminőségre V. Néhány következtetés
A tervezett könyv bemutatja, hogy az emberi kapcsolatok miként fokozzák vagy csökkentik a szubjektív életminőséget, az elégedettséget és a boldogságot. Az emberek létfeltétele differenciált, ám az objektív feltételek különbözősége ellenére mindenki elégedetten és boldogan akar élni. Az individuális adaptációt azonban nehezítik a makro-társadalmi korlátok, kihívások. A közösségi kapcsolat általános szükséglet, ám a közéletiség igénye csak a minta ötödénél található. Emocionális erőforrásokat, de bánatot is az emberek döntően közvetlen kapcsolataiktól kapnak. Az együtt töltött idő fokozza a szubjektív életminőséget, különösen a magántársaság, de örömforrások a virtuális kötelékek is. A kapcsolatok kompenzációs és adaptációs hatásával alakuló szubjektív életminőségi csoportok szerint a társadalom háromnegyede eddigi életével relatíve elégedett, fele jelenleg relatíve boldog, ötöde nem elégedett és nem is boldog. A kapcsolatok szubjektív életminőségre gyakorolt hatásának 24 európai országot összehasonlító nemzetközi vizsgálata alapján a könyv feltárja, hogy a társadalom többségének szubjektív életminősége a legkedvezőbb az északi országokban, ahol nincs szélsőséges egyenlőtlenség, erős a bizalom, s integrált a társadalom. A legkedvezőtlenebbnek a poszt-szocialista országok és a relatíve szegény déli országok válaszadói érzik életminőségüket. Az új-kapitalista piacgazdaságokban hiányzik széles rétegek jóléti biztonsága, növekedtek az egyenlőtlenségek, a rivalizálás hatására megszakadtak a korábbi kötelékek, csökkent a bizalom. A makro társadalmi változásokkal létrejött nehézségek akadályozzák e társadalmakban az elégedettségi adaptációt.
angol összefoglaló
Effects of Human Relationships on the Subjective Quality of Life
Human relations may increase or decrease subjective quality of life, satisfaction and happiness. The life conditions of people are differentiated, however, all of us want to lead a satisfied and happy life, despite the diversity of objective circumstances. Nevertheless, individual adaptations are impeded by macro-social barriers and challenges. Community relations are generally desired, but only the fifth of the sample is characterised by the need of public life. People primarily receive both emotional resources and sorrow from their direct relations. Time spent together, especially private company, raises subjective well-being; however, virtual relations are also sources of happiness. According to the subjective quality of life groups, created by the compensation and adaptation effects of relationships, three quarters of the society are relatively satisfied with their lives, half of them are relatively happy at present, and one fifth is neither satisfied nor happy. An international comparative survey of twenty-four European countries, that investigated the effect of relationships on subjective quality of life, indicates that the subjective well-being of the majority of society is the most favourable in the Northern countries, where no extreme inequalities exist, trust is strong and society is integrated. Respondents of the post-communist and the relatively poor Southern European countries experience their quality of life to be the most dissatisfactory. Wide social strata of the new capitalist market economies lack well-being security, inequalities have increased, earlier ties were disconnected due to rivalry, and the level of trust has decreased. In these societies, satisfaction adaptation is impeded by the difficulties that were created by macro-social changes.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az emberek igyekeznek adaptálni differenciált létviszonyaikat, s gyakran kapcsolataik segítségével, objektív feltételeiket adaptálva elégedetten élni. A kapcsolatok közül a közösség általános szükséglet, ám a közéletiség igénye csak a minta ötödénél található. Az együtt töltött idő fokozza a szubjektív életminőséget, különösen a magántársaság, de örömforrás a virtuális és transzcendens kötelék is. A kapcsolatok szubjektív életminőségre gyakorolt hatásának 24 európai országot összehasonlító nemzetközi vizsgálata szerint a társadalmi többség szubjektív életminősége a legkedvezőbb az északi országokban, ahol nincs szélsőséges egyenlőtlenség, erős az interperszonális és intézmények iránti bizalom, integrált a társadalom. Életminőségüket a legkevésbé a poszt-szocialista országok és a relatíve szegény déli országok válaszadói érzik kedvezőnek. Az új-kapitalista piacgazdaságokban csökkent sokak jóléti biztonsága, növekedtek az egyenlőtlenségek, szakadtak az emberek közötti kötelékek, csökkent a bizalom. E változások nehezítik a társadalmak lemaradó rétegeinek elégedettségi adaptációját.
kutatási eredmények (angolul)
The individual adaptations are impeded by macro-social barriers and challenges. Community relations are generally desired, but only the fifth of the sample is characterised by the need of public life. According to the subjective quality of life groups, created by the compensation and adaptation effects of relationships, three quarters of the society are relatively satisfied with their lives, half of them are relatively happy at present, and one fifth is neither satisfied nor happy. An international comparative survey of twenty-four European countries, that investigated the effect of relationships on subjective quality of life, indicates that the subjective well-being of the majority of society is the most favourable in the Northern countries, where no extreme inequalities exist, trust is strong and society is integrated. Respondents of the post-communist and the relatively poor Southern European countries experience their quality of life to be the most dissatisfactory. Wide social strata of the new capitalist market economies lack well-being security, inequalities have increased, earlier ties were disconnected due to rivalry, and the level of trust has decreased. In these societies, satisfaction adaptation is impeded by the difficulties that were created by macro-social changes.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76193
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Utasi Ágnes: Éltető kapcsolatok. A kapcsolatok hatása a szubjektív életmiőségre, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2008
Ágnes Utasi: Vitalizing Relationships . The effects of Social Network on the Subjective Quality of Life, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2008

 

Projekt eseményei

 
2011-12-19 11:17:21
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Politikatudományi Intézet), Új kutatóhely: Politikatudományi Intézet (MTA Politikatudományi Intézet).
vissza »