A magyar orvostársadalom szociológiája a régi rendszer végén (1920-1944)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76202
típus K
Vezető kutató Karády Viktor Gyozo
magyar cím A magyar orvostársadalom szociológiája a régi rendszer végén (1920-1944)
Angol cím The sociology oh the Hungarian medical profession at the end of the Old Regime (1920-1944)
magyar kulcsszavak orvosok, középosztály, antiszemitizmus, átrétegeződés
angol kulcsszavak physicians, middle class, antisemitism, restratification
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Szociológia
zsűri Társadalom
Kutatóhely Történelemtudományi Tanszék (Közép-európai Egyetem)
projekt kezdete 2008-10-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.666
FTE (kutatóév egyenérték) 0.68
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Nagy volumenű előzetes kutatások segítségével rendelkezésre állnak az 1944-ig a mindenkori határok közötti Magyarországon végzett orvosdoktorok prozopográgiai összeírásai, ezenkívül az orvosi egyetemre beiratkozott de nem végzett diákok nagyobbik hányadáé is. Ugyanez 1918-ig a Monarchia, Németország és Svájc egyetemeinek összes magyarországi hallgatójára is megvan Ezeket az egyetemi adatbankokat a világháborúk közötti és 1941-42-ben a megnagyobbodott ország területére kiadott kamarai adatbankokkal fogjuk együtt többváltozós statisztikai elemzés tárgyává tenni. A megválaszolandó kérdéskörök : az orvosi ellátottság területi és lakóhelyi egyenlőtlenségei a 19. század közepétől 1944-ig; az orvosképzés helyei (egyetemek) és az orvosi piacon való elhelyezkedés összefüggései; a rekrutáció változásai osztály-háttér, nemek, felekezet valamint nemzetiségi és regionális eredet szerint; az önálló eredet-tényezők és az orvosi piaci helyzet (pályakép) alakulásának összefüggései; az orvosok anyagi és társadalmi helyzete a korabeli középosztályokban. Ehhez kapcsolódna az orvosi piac területi szerkezetének és a halálozás és morbiditás regionális (Budapest és vidék közötti) megoszlásának összefüggései.
angol összefoglaló
Thanks to large scale earlier studies we have at our disposal the prosopographical lists of all the medical doctors having graduated till 1944 in Hungary within its respective borders as well as that related to those students of Medical Schools who had enrolled but received no degree. The same applies to students from Hungary in German, Austrian and Swiss universities before 1918. Thes electronic data banks will be made targets of multivariate statistical analyses together with the lists of practitioners published in the inter-war years by the Hungarian Chamber of Physicians, including those of 1941-42 concerning territories reannexed by Hungary. The main questions to be clarified in the study are as follows : regional and residential inequalities of the supply of medical services since the mid-19th century till 1944; relationship between placed of medical training (universities) and the evolution of positions occupied in the medical market; changes in the recrutement patterns of doctors in terms of social background, gender, confession, ethnicity and regional origin; inter-relations between independent factors of social extraction and market position (career); material and social situation of medical staff within the contemporary middle classes. To this will be added a special study of the interrelation between the territorial structure of the medical market and the regional patterns (as between Budapest and the provinces) of morbidity and mortality.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásunk a honi orvostársadalmat két szempontból vette az empirikus történelmi szociológia módszertanával górcső alá. Egyrészt teljeskörű prozopográfiai adatbankokat készítettünk az 1918/19-es iskolaévtől rendelkezésre álló beiratkozási anyakönyvekben regisztrált első féléves diákságról és a doktorátust elnyert hallgatókról az ország négy korabeli orvosi karának levéltárában. A beiratkozottakat általában 1947/8-ig követtük, illetve addig, amíg vallási adatot találtunk. A diplomásokat 1951/52-ig bezárólag vettük számításba, de úgy, hogy az időben visszanyúltunk a legelső idevágó adatforrásokig, azaz a fővárosi orvosi kar 177O-es éveiig. Így a diplomásokra teljeskörű történelmi felmérést valósítottunk meg. Másrészt külön adatbankok segítségével egy sor időben kötött adat sorozatos és teljeskörű adatfelmérést is, melyek integrálása (minden egyes érintett személyes azonosítása segítségével) még nem zárult le teljesen. Ezek a következők : a Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületébe tagdíjat fizetők illetve felvettek a MONE tagsága 1919-ben és 1932-ben, a Magyar Orvosi Kamara tagsága 1941-ben (a zsidótörvények által érintettek megkülönböztetésével), az 1947-es orvosi szakszervezeti névsorban szereplők, a Szinnyei és a Gulyás-féle országos bibliográfiákban orvosi vagy más (szépirodalmi) publikációs tevékenységet végzők gyanánt jelzettek, az 1914-es Pesti féle orvosi repertóriumban jelzettek.
kutatási eredmények (angolul)
Our project has observed the medical profession under two points of view. On the one hand we have established a number of exhaustive prosopographical data banks from the inscription files of the four medical faculties available since the 1918/19 academic year in the archives of the universities concerned. Similar data banks have been produced on graduates of the Medical Faculties till 1951/52 since the early years of the Pest Medical School (starting in 177O). Thus we have accomplished an all but complete prosopographical survey on graduated doctors (and surgeons). On the other hand we have realised a number of other serial personal data registrations linked to specific time scales. The full integration of the latter int he previouslz cited data bank is under way. Here are the details of the latter : lists of those having joined or having paid fees to the MONA (National Association of Hungarian Doctors) in 1919, 1932 and in various other years, members of the Hungarian Chamber of Physicians in 1941 (with distinction of those subject to the anti-Jewish legislation), those listed int he membership files of the Medical Trade Union in 1947, those doctors identified among authors in the national bibliographies by Szinyei and Gulyás, those listed in the inventory of doctors in 1914.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76202
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Karády Viktor: Introduction. Religious Status as a Source of Educational Differentials in a Multi-Ethnic Society”,, Educational Inequalities and denominations in Transylvania, a Database, edited with Peter Tibor Nagy. Budapest, John Wesley College, 2009, 9-80., 2009
Karády Viktor: « Historical Studies of Elite Groups in the Age of Computer Science : the Case of Post-Feudal Hungary »,, East Central Europe/ECE, vol. 35, 2009, part 1-2, 279-295., 2009
Karády Viktor: “The General Research on the ‘educated elites’ in presocialist Hungary - 1867-1948. Problems, approaches, sources)”, in A. Iu. Andreev (ed.), Russian in spirit and European by education. Russian universities in the educational area of Central and Eastern Europe from the XVIIIth to the b, 2009
Karády Viktor: “Társadalmunk modernizációs dinamikája a kései dualizmus regionális rétegstatisztikái szerint”, Lukács Festschrift, Wesley,, 2009
vissza »