Környezeti tényezők és adottságok hatása a vállalati legjobb gyakorlatok és a teljesítmény kapcsolatára  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76233
típus K
Vezető kutató Városiné Demeter Krisztina
magyar cím Környezeti tényezők és adottságok hatása a vállalati legjobb gyakorlatok és a teljesítmény kapcsolatára
Angol cím The effect of contingencies on the relation of best practices and performance
magyar kulcsszavak legjobb gyakorlat, környezet, teljesítmény
angol kulcsszavak best practice, contingencies, performance
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Termelési rendszerek
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Ipari rendszerek
zsűri Gazdaság
Kutatóhely OPERÁCIÓ ÉS DÖNTÉS INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Matyusz Zsolt
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2011-10-31
aktuális összeg (MFt) 4.364
FTE (kutatóév egyenérték) 0.90
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja annak feltárása, hogy a) külső tényezők (például piaci dinamika, versenyintenzitás), illetve adottságok (például vállalati méret, stratégiai fókusz) milyen módon és mértékben befolyásolják, hogy a vállalatok milyen legjobb gyakorlatokat választanak és b) a legjobb gyakorlatok adott környezeti feltételek és adottságok mellett mennyire sikeresek. A témát az ún. innovatív iparágak vállalatainál, nemzetközi adatokon vizsgáljuk.
A kutatás a fenti kérdések tudományos elemzésén és szakmai (hazai és nemzetközi) fórumokon/publikációkban való megjelenítésén túl magában foglalja egy nemzetközi kérdőíves felmérés magyar részének lebonyolítását, az adatok feldolgozását és kiértékelését, valamint visszacsatolását a résztvevőkhöz. Ez a nemzetközi felmérés, illetve annak korábbi, már lefutott fordulója szolgál az elemzések alapjául.
A kutatás újszerűségét jelenti, hogy az operations management területén csak szórványosan vizsgálták eddig a környezet és a legjobb gyakorlatok közötti kapcsolatot, még a nemzetközi szakirodalomban is.
A kutatás megvalósításában a pályázatot benyújtó kutatókon kívül hallgatók és – minimális mértékben – titkársági alkalmazottak vesznek részt.
angol összefoglaló
The goal of our research is to discover a) how and to what extent contingencies (for example market dynamics, competition intensity, company size or strategic focus) affect what kind of best practices companies implement, and b) how successful it is to implement best practices under various contingencies.
Beyond analyzing the research questions above and presenting them on forums and in publications (domestic and international) the research includes the translation, sample selection, data gathering, entering, evaluating and feedback process of the Hungarian part of an international survey. This new and the previous international database provide the basis of our analysis.
The novelty of our research is that the relations of contingencies and best practices has been rarely analysed so far even in the international operations management literature.
Besides the applicants students and secretariat (the latter only to a limited extent) will take part in the research.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás fókuszában a vállalati reálműködésben használt legjobb gyakorlatok kontingencia tényezők (pl. vállalatméret, versenyintenzitás, piaci dinamika) általi meghatározottsága állt. Azt vizsgáltuk, hogy vajon bizonyos külső feltételek és vállalati adottságok milyen mértékben befolyásolják a legjobb gyakorlatok használatát és azok eredményességét. A kutatás három fő fókusz köré épült: 1) A lean menedzsment eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata, 2) a nemzeti szintű versenyképesség hatása a szolgálatosodásra és a vállalati szintű globalizációra, 3) a legjobb gyakorlatok és az üzleti eredményesség kapcsolata bizonyos kontingencia tényezők befolyása alatt. A kutatás fő eredménye, hogy a kontingencia tényezők döntő mértékben befolyásolják nemcsak az egyes gyakorlatok használatát, de a használat eredményességét is.
kutatási eredmények (angolul)
The goal of our research was to discover a) how and to what extent contingencies (for example market dynamics, competition intensity, company size or strategic focus) affect what kind of best practices companies implement, and b) how successful it is to implement best practices under various contingencies. The research focused on three issues 1) contingencies of lean management success, 2) the impact of country competitiveness on servitization and levels of company globalization, 3) the relationship of best practices and business performance under some contingency factors. The main result of the survey is that contingency factors have crucial impact on both the use of best practices and on the performance achieved by using them.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76233
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Krisztina Deneter, Zsolt Matyusz: The impact of lean practices on inventory turnover, International Journal of Production Economics, Vol. 133, No. 1, pp. 154-163, 2011
Losonci Dávid, Demeter Krisztina, Jenei István: Factors influencing employee perceptions in lean transformations, International Journal of Production Economics, 2011
Demeter Krisztina és Losonci Dávid: Lean termelés és üzleti teljesítmény - nemzetközi empirikus eredmények, Vezetéstudomány, XVII. évf. 10. szám, 14-27. old., 2011
Demeter Krisztina, Matyusz Zsolt, Szigetvári Csenge: The impact of external market factors on operational practices and performance of companies, Society and Economy (Forthcoming), 2011
Matyusz Zsolt, Demeter Krisztina: A termelési stratégia és termelési gyakorlat kutatás eredményei 2009-2010. (27 old.), Vállalatgazdaságtan Intézet, 121. műhelytanulmány, 2010
Matyusz Zsolt és Demeter Krisztina: A termelési stratégia és termelési gyakorlat kutatás részletes eredményei, 2009-2010, BCE Vállalatgazdaságtan Intézet, adatelemző műhelytanulmány, 2011
Szász Levente: Termelési stratégia és gyakorlat kutatási jelentés: Összehasonlító tanulmány a romániai és magyarországi fémfeldolgozó és gépipari vállalatok között, Kárpátia Magyar-Román Kereskedelmi és Iparkamara, 2010
Matyusz Zsolt és Demeter Krisztina: A kontingenciatényezők hatása a vállalati termelési gyakorlatok és a működési teljesítmény kapcsolatára, különös tekintettel a válság szerepére, Versenyképesség Kutató Központ, 2011
Harry Boer, Krisztina Demeter (editors): Manufacturing Strategy and Context (Special Issue), International Journal of Operations and Production Management (forthcoming), 2011
Levente Szász, Krisztina Demeter: Supply chain position and servitization efforts of companies in Eastern and Western Europe, Journal of International Business and Economics, Vol. 11, No. 1, pp. 104-112, 2011
Matyusz Zsolt, Demeter Krisztina: The effect of contingencies on manufacturing strategy and operations performance, EurOMA Conference, 2011
Demeter Krisztina: Company globalization and the level of country economic development, 22nd POMS Conference, Reno, 2011
Demeter Krisztina, Jenei István, Losonci Dávid: A Lean menedzsment és a versenyképesség kapcsolata, Versenyképesség Kutató Központ (ISBN 978-963-503-477-2), 2011
Matyusz, Zs. - Demeter, K., - Boer, H.: The effects of size and geographic focus on the relationships between manufacturing practices and performances, Proceedings of the 16th Annual Conference of European Operations Management Association, 2009
Szász Levente és Demeter Krisztina: A minőség szerepe a termelésben Magyarországon és Romániában, Magyar Minőség, 2011, 6. szám, 36-41. old., 7. szám, 8-17. old., 2011
Demeter K.: Minőség: célok, eszközök és eredmények – nemzetközi kitekintés, Magyar Minőség, XIX. év. 2. szám, 2010. február, 5-14. old., 2010
Zsolt Matyusz, Krisztina Demeter, Harry Boer: The Effects of International Operations on the Relationship Between Manufacturing Improvement Programs and Operational Performance, Preprints of the 16th International Seminar on Production Economics (4 volumes). Innsbruck, Ausztria, pp. 127-137. (Vol. 4.), 2010
Zsolt Matyusz, Krisztina Demeter: The impact of technological change and OIPs on lead time reduction, Reiner, G. (ed.): Rapid Modelling and Quick Response, Neuchâtel: Springer, 2010. pp. 215-230., 2010
Yang Cheng, Krisztina Demeter, Levente Szász: Servitization efforts and results – the impact of economic development level, EurOMA Conference, 2011

 

Projekt eseményei

 
2022-11-17 16:02:37
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Vállalatgazdaságtan Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: 2022_OPERÁCIÓ ÉS DÖNTÉS INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem).
2020-02-13 16:21:14
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _GTK / Logisztikai és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Vállalatgazdaságtan Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »