A diszkriminációs gyakorlat kialakulása, fennmaradása és belülről fakadó letörése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76234
típus PD
Vezető kutató Takács Károly
magyar cím A diszkriminációs gyakorlat kialakulása, fennmaradása és belülről fakadó letörése
Angol cím The Evolution, Maintenance and Endogenous Breakdown of Discriminative Practices
magyar kulcsszavak diszkrimináció, tolerancia, társadalmi kapcsolathálók, tanulás, ágens alapú szimuláció, kísérletek
angol kulcsszavak discrimination, tolerance, social networks, learning, agent-based simulation, experiments
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Társadalmi viselkedés
zsűri Társadalom
Kutatóhely *Kommunikáció és Szociológia Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem)
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2012-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.053
FTE (kutatóév egyenérték) 2.10
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A könnyen megkülönböztethető külső jellemzők (nem, etnikai hovatartozás, hajszín) gyakran válnak a negatív diszkrimináció alapjává, még akkor is, ha ezek a jellemzők nem befolyásolják az adott viselkedést, mint például a kooperációt vagy a normakövetést. Mégis, az emberek úgy viselkednek a más kategóriába tartozókkal, mintha valóban különbözőek lennének a kooperálási hajlandóság vagy a normák betartása tekintetében. Mindez súlyosabb konfliktusokhoz vezet, ha a statisztikai diszkrimináció előítéleteket, címkézést vagy megbélyegzést is kivált, ami a gyakorlatban gyakran egyetlen kategória tagjaival szemben jelent hátrányos megkülönbözetést. A tervezett kutatás azokat az alapvető mechanizmusokat próbálja modellezni, amelyek a diszkriminációs gyakorlat kialakulásához és fenntartásához vezetnek, valamint választ keres azokra a kérdésekre, hogy milyen strukturális feltételek mellett valószínűsíthető a diszkriminációs gyakorlat elterjedése, illetve milyen kapcsolati feltételek mellett kerülhető ez el leginkább. Ágens alapú szimuláció és kísérletek alkalmazásával a kutatás próbálja körvonalazni, hogy milyen endogén hálózati feltételek és tanulási folyamatok mellett lehetséges a negatív diszkrimináció letörése. Különös figyelmet szentelünk olyan helyzetek vizsgálatának, ahol élesen szembenálló, szegregált csoportok problémáit nehezíti a negatív diszkrimináció. A toleráns stratégiák feltételes sikerét ilyen helyzetekben szimuláció segítségével kívánjuk elemezni. A várható eredmények gyakorlati relevanciája a diszkrimináció és a szegregáció leküzdésében kézenfekvő.
angol összefoglaló
There are different recognizable traits (gender, ethnicity, hair color) that often provide a basis for negative discrimination. These traits are irrelevant for actions like cooperation or for compliance to social norms. Still, people act differently towards persons with different traits, as if they were different with regard to cooperation motives or norm obedience. Conflicts might occur if statistical discrimination provokes prejudice, labeling, and stigmatizing that in practice mostly target only members of one, disadvantaged category. The proposed research tries to model the fundamental mechanisms that lead to the evolution and maintenance of discriminative practices and tries to find answers for under which structural configurations such practices are likely to occur and under which network conditions can they be best avoided. With the help of agent-based simulation and experiments, the proposed research tries to delineate conditions under which an endogenous breakdown of negative discrimination is promoted by social networks and learning mechanisms. Particular attention will be devoted to cases of fierce intergroup opposition, in which segregation is aligned with negative discrimination. The conditional success of tolerant strategies will be analyzed in such situations by simulations. Results are expected to have practical implications for anti-discrimination and segregation policies.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatásban néhány olyan alapvető mechanizmust modelleztünk, amelyek diszkriminációhoz vezetnek a munkaerő-felvétel során. Azt vizsgáltuk, hogy milyen strukturális feltételek valószínűsítik a diszkriminációt és milyen hálózati feltételek mellett kerülhető ez el leginkább. Ágens alapú szimuláció és kísérletek segítségével körvonalaztuk, hogy milyen hálózati és keretezési feltételek segítenek a diszkrimináció endogén csökkentésében. Ezekhez a célokhoz az EU 7. Keretprogram IEF Programjának segítségével nemzetközi kutatói együttműködés létesült F. Squazzonival, M. Castellanival (University of Brescia) és G. Bravoval (University of Torino). A laboratóriumi kísérleteket Bresciában és Budapesten végeztük. Kulcseredményünk, hogy nagy egyenlőtlenségek lehetnek a munkaerő-felvételben akkor is, ha nincs minőségbeli különbség a különböző kategóriákba tartozó munkások között és a munkaadók alapvető célja a legjobb munkások felvétele. Az ágens alapú modellünkben megmutattuk, hogy a társas kapcsolatoknak különböző hatása lehet a diszkriminációra attól függően, hogy milyen típusú kapcsolatokról beszélünk. Továbbá, mind a szimuláció, mind a laboratóriumi kísérletek megerősítették, hogy a túlzott elvárások magasabb diszkriminációs szintet eredményeznek. Az eredményeinket számos nemzetközi konferencián prezentáltuk, valamint nemzetközi folyóiratokhoz küldtük publikálásra. A kísérleti eredményekből egy bírált könyvfejezet a Wiley kiadónál és egy műhelytanulmány már megjelent Torinóban.
kutatási eredmények (angolul)
In this research project we modeled certain fundamental mechanisms that lead to discriminative practices in hiring. We analyzed under which structural configurations discrimination is likely to occur and under which network conditions they can be avoided. With the help of agent-based simulation and laboratory experiments, we demonstrated how discrimination can be decreased by social network and priming mechanisms. For these objectives and with the support of the FP7 IEF Program of the European Union, an international collaboration has been established with F. Squazzoni and M. Castellani (University of Brescia) and G. Bravo (University of Torino). Laboratory experiments have been conducted in Brescia and in Budapest. Our key finding was that large inequality in employment can be pervasive even when there are no differences in average quality between different worker categories and employers only strive for high quality workers. In our agent-based model we showed that social networks might have a different impact on discrimination depending on the type of network ties. In addition, both simulations and laboratory experiments confirmed that high aspirations can lead to a higher extent of discrimination. Results have been presented at several international conferences and are now submitted for publication to international journals. A reviewed book chapter by Wiley and a working paper in Torino summarizing experimental results have already been published.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76234
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Takács K., Squazzoni, F., and Gandelli, C.: The Aspiration and Assertiveness Traps of Employment, Pre-Proceedings of the Seventh Conference of the European Social Simulation Association, 2011
Bravo, G., Squazzoni, F., and Takács, K.: Intermediaries in Trust: An Experimental Study on Incentives and Norms, Collegio Carlo Alberto „Notebooks” Working Paper series, Torino, 2012
Takács, K., Squazzoni, F., Bravo, G., and Castellani, M.: Employer Networks, Priming, and Discrimination in Hiring: An Experiment, In: Manzo, G. (ed.): Analytical Sociology: Norms, Actions, and Networks. Wiley, 2013
Takács, K., Squazzoni, F., and Bravo, G.: The Network Antidote: An Agent-Based Model of Discrimination in Labor Markets, NET 2012 International Workshop on Network Models in Statistics, Economics, and Social Sciences, Trento, 2012

 

Projekt eseményei

 
2020-02-13 12:54:19
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _TTK / Szociológia és Társadalompolitika Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Kommunikáció és Szociológia Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »