A gyökérfejlődés szerepe az egyszíkűek szárazságadaptációja során  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76273
típus K
Vezető kutató Györgyey János
magyar cím A gyökérfejlődés szerepe az egyszíkűek szárazságadaptációja során
Angol cím The role of root development in drought adaptation of monocots
magyar kulcsszavak gyökérfejlődés, LOB domain transzkripciós faktor, vízhiány, búza, Brachipodium
angol kulcsszavak root development, LOB domain TRF, water limitation, wheat, Brachipodium
megadott besorolás
Termesztett növények élettana (Komplex Környezettudományi Kollégium)40 %
Ortelius tudományág: Növény-víz kölcsönhatások
Molekuláris Biológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Molekuláris markerek és azonosításuk
Növényi biotechnológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)20 %
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Növénybiológiai Intézet (Szegedi Biológiai Kutatóközpont)
résztvevők Szécsényi Mária
Zombori Zoltán
Zomboriné Nagy Bettina
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2013-06-30
aktuális összeg (MFt) 32.000
FTE (kutatóév egyenérték) 8.41
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Ezzel pályázattal arra a kérdésre keresünk választ, hogy milyen kapcsolat van a gyökérfejlődés és a szárazságadaptáció között fűféléknél. Korábbi munkánk során különböző búza genotípusok szárazságtűrését vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy egyes, jól adaptálódó fajták meg tudják változtatni a gyökér/hajtás fejlődés egyensúlyát, fenntartva a gyökérnövekedést és visszafogva a hajtásfejlődésüket korlátozott vízellátás esetén. Ennek a jelenségnek a molekuláris hátterét kívánjuk feltárni a szálkaperje (Brachypodium distachyon) kísérleti rendszeren. A szálkaperje a mérsékeltövi fűfélék új, és dinamikusan fejlődő modellrendszere, szerepe a kétszikűeknél áttörést eredményező lúdfőhöz (Arabidopsis) hasonlítható. Létrehozunk egy olyan kísérleti rendszert, mely alkalmas a szálkaperje gyökérfejlődésének vizsgálatára kontrollált vízellátás mellett. Meghatározzuk száraz és kiegyensúlyozott klímához adaptálódott ökotípusok gyökérfejlődésének jellemzőit. Összehasonlítjuk erős gyökérfejlődésű és érzékeny ökotípusok gyökerének transzkript mintázatát. Élesztő két-hibrid kölcsönhatásra alkalmas cDNS-könyvtárakat készítünk szárazság-stressznek kitett szálkaperje gyökércsúcsából és bokrosodási csomójából. Azonosítunk LOB-domain transzkripciós faktorokat, melyek korábbi eredményeink szerint kapcsolatot jelentenek a gyökérfejlődés és a sejtciklus szabályozása között, és jellemezzük ezeket a szabályozó komplexekkel és más fehérjékkel való kölcsönhatásuk, valamint DNS-kötő sajátságaik alapján.
angol összefoglaló
Our previous studies on long term drought adaptation of different wheat genotypes revealed that some of the well adapting cultivars can alter the balance of root/shoot development favoring the maintenance of root growth and reducing shoot growth under limited water supply. Molecular background of this phenomenon is to be revealed using Brachypodium distachyon as a new and improving model system for temperate grasses similar to that of Arabidopsis in dicots. Experimental system of Brachypodium is suitable to study root development under controlled water supply will be established. Root growth characteristics of ecotypes adapted to arid and balanced climate will be determined. Transcript profile of roots of strong rooting and sensitive ecotypes will be compared. Yeast two-hybrid (Y2H) cDNA libraries of root tips and crown tissues of Brachypodium subjected to drought stress will be constructed. LOB-domain transcription factors that link root development and cell cycle regulation according to our previous results will be isolated and characterized by their interactions with cell cycle regulatory complexes and other proteins as well as by their DNA binding specificity.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Beállítottunk egy olyan kísérleti rendszert, ami alkalmas arra, hogy a gyökérfejlődést tanulmányozzuk Brachypodiumon. Ez a rhizotronra alapozott rendszer lehetővé teszi, hogy kutatások során tovább vizsgáljuk a kérdést: hogyan alakítják át a füvek, illetve gabonaféléink a gyökérzetük felépítését a korlátozott vízellátáshoz való alkalmazkodásuk során, és melyek azok a génjelöltek, melyek szerepet játszanak a gyökér architektúrát érintő, jól megfigyelhető morfológiai változásokban. Brachypodium genotípusok széles körét teszteltük eltérő szárazságtűrésük szempontjából, és a kiválasztott vonalakat részletesen jellemeztük gyökérnövekedésük és architektúrájuk, valamint általános növekedési paramétereik meghatározásával rhizotronban. Az elvégzett főkomponens-elemzés is megmutatta, hogy az erős és mélyre hatoló elsődleges és nodális gyökerek fontosak a hosszútávú szárazsághoz való jó alkalmazkodáshoz. A gyökér-architektúrát befolyásoló génjelöltek között elsősorban a szálkaperje ún. LOB-domén (oldalszerv-határ meghatározó) transzkripciós faktor (TF) családját tanulmányozzuk. Eddig tizenegy LOB-domén kódoló TF gént jellemeztünk transzkripciós szinten. Különböző szervspecifikus kifejeződését mutattuk ki e géneknek, egyikük kivételesen magas gyökércsúcs specifikus működést mutat. A gén promóterével készült GFP riportergén konstrukció megerősítette ennek a génnek az expresszióját gyökércsúcsban és azt is kimutattuk, hogy promótere aktív a porzószálban is.
kutatási eredmények (angolul)
At first, experimental system, similar to the one used for wheat in recent years, was established to study the root development of Brachypodium. This rhizotron based system enables the continuation of research an the same question: how can grass plants reshape their root system as the consequence of limiting water supply and what are the candidate genes playing role in the changes of the root architecture that we observe on morphological level in genotypes accommodating to drought stress well. Wide range of Brachypodium genotypes differing in drought tolerance was tested, selected lines were characterized in details in rhizotron in terms of root growth and architecture and general growth parameters. Main component analysis revealed that thick and deep growing primary and nodal roots are important for good long term drought adaptation. As candidates of root architecture influencing genes, we study lateral organ boundary (LOB) domain transcription factor family of Brachypodium. To date, eleven genes coding for LOB domain transcription factors were characterized at transcript level. Various organ specificities were found, one of them possesses exceptionally high root tip specificity. The promoter-GFP construct of this gene confirmed the expression in root tip and also revealed promoter activity in stamen.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76273
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Zoltán Zombori, Mária Szécsényi, Magdolna Gombos, János Györgyey: Development of an efficient Agrobacterium-mediated transformation method in Brachypodium distachyon for the characterization of LOB transcription factors., Pannonian Plant Biotechnology Conference for PhD students in connection to the EPSO Fascination of Plants Day, Keszthely, 2013 Our future, book of abstract: p. 10-13., 2013
Cserháti M., Turóczy, Z., Zombori, Z., Cserző, M., Dudits, D., Pongor, S., Györgyey, J.: Prediction of new abiotic stress genes in Arabidopsis thaliana and Oryza sativa according to enumeration-based statistical analysis, Molecular Genetics and Genomics, 2011
Sečenji, M., Lendvai, Á., Miskolczi, P., Kocsy, G., Gallé, Á., Szűcs, A., Hoffmann, B., Sárvári, É., Schweizer, P., Stein, N., Dudits, D. and Györgyey, J.: Differences in root functions during long-term drought adaptation in comparison of active gene sets of two wheat genotypes, Plant Biology, 12: 871-882., 2010
Sečenji, M., Hideg, É., Bebes, A. and Györgyey, J.: Transcriptional differences in gene families of the ascorbate-glutathione cycle in wheat during mild water-deficit, Plant Cell Reports 29: 37-50, 2010
Györgyey János: A Brachypodium, mint egyszikű molekuláris biológiai modellrendszer, Magyar Növénybiológiai Társaság X. kongresszusa, 2011. augusztus 31.- szeptember 2. Szeged, 2011
Zoltán Zombori, Mária Szécsényi, János Györgyey: Different approaches for Agrobacterium-mediated genetic transformation of Brachypodium distachyon, a new model plant for temperate grasses, Acta Biol Szeged 2011, 55(1):193-195, 2011
Szécsényi M., Zombori Z., Györgyey J.: Root development in Poaceae species under drought stress, In: Lux A (szerk.) 7th International Symposium: Structure and Function of Roots. Novy Smokovec, Szlovákia, 2011.09.05-2011.09.09. pp. 169-170.(ISBN:978-80-89257-33-1), 2011
Mária Szécsényi, Mátyás Cserháti, Ágnes Zvara, Dénes Dudits, János Györgyey: Monitoring of Transcriptional Responses in Roots of Six Wheat Cultivars during Mild Drought Stress, Cereal Research Communications 12/2013; 41(4):528-538. DOI:10.1556/CRC.41.2013.4.3, 2013
Szécsényi, M., Zombori, Z., Gombos, M., Sándor, G., Györgyey, J.: Root architecture of Brachypodium – morphological, molecular and genetic approaches., „Plants for future” Conference, 30 September–2 October 2013, Cluj-Napoca, Romania, 2013
Szécsényi, M., Zombori, Z., Gombos, M., Sándor, G., Györgyey, J.: Root architecture of Brachypodium – morphological, molecular and genetic approaches., 1st International Brachypodium Conference, 19-21 June 2013, Modena, Italy., 2013
Cserhati M, Turoczy Z, Dudits D, Gyorgyey J: The rice word landscape--a detailed catalog of the rice motif content in the noncoding regions., OMICS 15: (11)819-828, 2011
Cserhati M, Turoczy Z, Zombori Z, Cserzo M, Dudits D, Pongor S, Gyorgyey J: Prediction of new abiotic stress genes in Arabidopsis thaliana and Oryza sativa according to enumeration-based statistical analysis, MOL GENET GENOMICS 285: (5)375-391, 2011
Gallé A, Csiszár J, Secenji M, Guóth A, Cseuz L, Tari I, Györgyey J, Erdei L.: Glutathione transferase activity and expression patterns during grain filling in flag leaves of wheat genotypes differing in drought tolerance: Response to water deficit., J PLANT PHYSIOL 166: (17)1878-1891,doi:10.1016/j.jplph.2009.05.016, 2009

 

Projekt eseményei

 
2013-01-17 10:54:54
Résztvevők változása
vissza »