Liberalizáció a hálózatos szolgáltatások piacán (Nemzetközi tendenciák, hazai gyakorlat)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76306
típus K
Vezető kutató Valentiny Pál
magyar cím Liberalizáció a hálózatos szolgáltatások piacán (Nemzetközi tendenciák, hazai gyakorlat)
Angol cím Liberalization of network industries (International trends and domestic practices)
magyar kulcsszavak liberalizáció, hálózatos szolgáltatások
angol kulcsszavak liberalization, network industries
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Mikroökonómia
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Paizs László
Vince Péter
projekt kezdete 2009-01-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.960
FTE (kutatóév egyenérték) 2.16
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A hálózatos szolgáltatások (távközlés, energia, víz, posta, vasút stb.) piacainak fokozatos megnyitásától a verseny minél teljesebb körű érvényesülését várjuk, ugyanakkor ezeken a piacokon az állam által előírt szolgáltatási kötelezettség illetve a szolgáltatások valamely körének állami megrendelése áll fenn. A piacnyitás csak akkor eredményezheti a társadalmi jólét növekedését, ha a piacokon a létrejövő verseny következtében a keresletnek és a kínálatnak a korábbitól eltérő, új egyensúlya alakul ki, valamint ha a szolgáltatásokhoz való hozzájutás egyetemességét valló elvek érvényesítését megfelelő és hatékonyan működő finanszírozási rendszerek egészítik ki. Vizsgálni kívánjuk egyfelől a verseny szempontjából alapvető fontosságú kérdést, a szolgáltatók közötti választást és váltást segítő illetve korlátozó tényezőket, másfelől a szolgáltatásokhoz való egyetemes hozzájutás versenyt nem korlátozó működési és finanszírozási elveit és megvalósult rendszereit. A fokozatosan felhalmozódó nemzetközi irodalmi utalásokra építve, azokat újragondolva és a hazai körülményekre alkalmazva a hazai közgazdaságtani kutatásban elsőként teszünk kísérletet az ezen a két területen megfogalmazott elméleti feltevéseknek és modelleknek a piacnyitások tapasztalataival való összevetésére. Kutatásunk a 2007-ben befejeződött T48348-as számú OTKA kutatáshoz kapcsolódik. Abban a kutatásban elsősorban a szabályzás létrejöttének okait, hatásait vizsgáltuk. Tervezett kutatásunk arra fókuszál, hogy a már létrejött, szabályozott piacokon milyen feltételek mellett bontakozhat ki a piacnyitás során remélt verseny.
angol összefoglaló
Strengthening competition is the main aim of market liberalisation of network utilities. However, the state also has a role as a guarantor of public services. Social welfare should be enhanced by market opening only if a new balance would be reached between supply and demand and a non-distortive universal service obligation would be set up. The research will focus on the incentives and constraints of switching among suppliers and on the build up of an efficient systems of universal service financing. Rethinking the recent findings in economics we should be the first who connect the domestic empirical experiences with theoretical models of market liberalisation. Our research is connected to the OTKA project (T48348) ended in 2007. The previous project explored the different impacts of regulation in network utilities while the recent one concentrates on the strength of competition in these liberalised markets.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során feltérképeztük, hogy melyek azok lépések, amelyek inkább gátolják, és melyek, amelyek inkább segítik a hálózatos szolgáltatások piacainak liberalizálódási folyamatát és bemutattuk az értékelési rendszerek és módszerek széles spektrumát. Megállapítottuk, hogy az ágazati tanulmányok közül sokan ellentétes álláspontokra jutottak, de a liberalizálódás mértékét növekvőnek és hatásait egészében pozitívnak minősítették. A makroszintű vizsgálatok a liberalizálódás folyamatában egyértelműen pozitív hatásokat mutattak. Bemutattuk, hogy míg a jelenlegi gazdasági válságban a pénzügyi szektornak – a korábbi szabályozás hiányosságait kiküszöbölő - újraszabályozása elkerülhetetlen fejlemény, addig az ágazati szabályozások többségénél a válság miatti újraszabályozás igénye nem merült fel. A hazai energiapiacok vizsgálatánál megállapítottuk, hogy a nemzetközi tendenciákkal szemben az itthoni szabályozási törekvéseket a növekvő állami szerepvállalás jellemzi, a szabályozott energiaárak egyre kevésbé fogják tükrözni a valós költségelemeket, ezáltal a hatékony vállalati viselkedés korlátjává válnak. Különös figyelmet fordítottunk a piacnyitásnak értelmet adó szolgáltatóváltás vizsgálatára. Megállapítottuk, hogy a hazai árampiacot a háztartások esetében alacsony, az üzleti vállalkozások esetében közepesen erős szolgáltatóváltási aktivitás jellemzi, ugyanakkor a felhasználói oldal alkupozícióját a gazdasági válság okozta kereslet-visszaesés megerősítette.
kutatási eredmények (angolul)
Mapping hindrances and helps of the liberalization process of network industries, the project presented a wide choice of evaluation techniques. It was found that although the studies in sectoral perspective provided conflicting evidences, there final assessment on the extent of market opening and its effects was positive. The more aggregate measures and indices on the liberalization process were even more encouraging. We have stressed that while the reregulation of the financial sector is inevitable in the recent economic crisis, there is no reason in general for changes in the regulatory regime of network industries. Turning to the Hungarian energy sector we have discovered that in contrast to the international experiences the Hungarian regulatory framework have proved to be more interventionist and the regulated energy prices would less and less reflect verified costs, creating a barrier for effective firm behaviour. We have had a special attention to switching among service providers. In case of households we have found a weak, in case of business customers a medium frequency of switching, but their bargaining powers were strengthened by the drop of the demand during the economic crisis.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76306
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Valentiny Pál: A liberalizálódás foka, Verseny és szabályozás 2008, Budapest, MTA KTI, 2009. 247-265., 2009
Vince Péter: Modellváltás a földgázellátásban, Verseny és szabályozás 2008, Budapest, MTA KTI, 2009. 328-346., 2009
Vince Péter: Piacnyitás után: versenyhelyzet és koncentráció az energiaszolgáltatásban, Külgazdaság, LIV. évf., 2010. július–augusztus (103–124. o.), 2010
Valentiny Pál: Piacnyitás a hálózatos szolgáltatásoknál, Külgazdaság, LIV. évf., 2010. szeptember–október (78–92. o.), 2010
Valentiny Pál: Válságban a verseny. Válságban a verseny?, Verseny és szabályozás 2011, Budapest, MTA KTI (közlésre elfogadva), 2012
Vince Péter: Árszabályozás és versenyhelyzet az energiapiaci nyitás után, Verseny és szabályozás 2011, Budapest, MTA KTI (közlésre elfogadva), 2012
Paizs László: Kiskereskedelmi verseny és szolgáltatóváltás a hazai árampiacon, Verseny és szabályozás 2011, Budapest, MTA KTI (közlésre elfogadva), 2012

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 09:46:44
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »