Alapvető numerikus reprezentációk működése és sérüléseik  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76403
típus PD
Vezető kutató Krajcsi Attila
magyar cím Alapvető numerikus reprezentációk működése és sérüléseik
Angol cím Functioning and impairment of numerical representations
magyar kulcsszavak numerikus megismerés, diszkalkulia
angol kulcsszavak numerical cognition, dyscalculia
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Kísérleti pszichológia
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Pszichológiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2008-10-01
projekt vége 2012-03-31
aktuális összeg (MFt) 2.554
FTE (kutatóév egyenérték) 2.45
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A numerikus képességek kutatása az utóbbi két évtizedben igen aktívvá vált. A téma gyakorlati jelentősége a fejlődési és szerzett diszkalkuliában (szelektív számolási zavarok) és a matematika oktatásban rejlik.

A pályázati munka célja hármas: (1) a numerikus képességek mögött meghúzódó elemi reprezentációk tulajdonságainak feltárása, (2) fejlődési és neurodegeneratív sérülések során fellépő numerikus nehézségek részletes jellemzése, és (3) a fentiekhez kapcsolódóan módszertani fejlesztések kivitelezése. A várható eredmények szerint pontosabb képet rajzolhatunk fel a numerikus képességek mögött meghúzódó rendszerekről (pl. az analóg mennyiség rendszer, a procedurális rendszer, vagy szemantikus reprezentációk szerepéről), és pontosabb diagnosztikai eszközöket adhatunk a gyakorlati szakemberek számára.

A fejlődési diszkalkulia a populáció 3-6%-át érinti. A gyakorisága ellenére igen keveset tudunk a lehetséges altípusairól, pontos okairól, és ennek következtében a diagnózisa is meglehetősen bizonytalan. A tervezett kutatások legközvetlenebb gyakorlati jelentősége, hogy támpontot nyújt a diagnosztikus eszközök fejlesztéséhez.
angol összefoglaló
The research of numerical abilities became rather active in the last two decades. The research has at least two important applied consequences: diagnosing and remedy developmental and acquired dyscalculia, and teaching mathematics.

The present project has three main aims: (1) revealing properties of basic numerical representations supporting numerical performance, (2) detailed characterization of developmental and acquired numerical difficulties, (3) developing methodological innovations. According to the potential results a more precise description of underlying elementary representation is expected (e.g. the rule of the analogue magnitude system, the procedural system or the semantic representation in numerical tasks). Furthermore the result can contribute to more precise diagnostic tools for dyscalculic patients.

According to former measures the 3-6 % of the population suffers from dyscalculic problems. Despite the high frequency of this problem, cognitive scientists have no firm basis of the potential subtypes and causes of dyscalculia, and thus the diagnosis has serious validity problems. The main significance of the planned research could be the potential aid for developing diagnostic tools.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Több numerikus reprezentáció kapcsán találtunk új eredményeket. (1) A szubitizáció (tárgyak számosságának gyors megállapítása) esetében kimutattuk, hogy a vizuális folyamatokon belül az alakzat detekció felelős a jelenségért. (2) A párosság reprezentációjában elsőként mutattuk ki közvetlenül az arab számreprezentáció szerepét képalkotó eljárással. (3) Elkészítettük az első standardizált magyar nyelvű, numerikus zavart vizsgáló tesztet, amellyel serdülő és felnőtt fejlődési diszkalkuliások vizsgálhatóak. A munka másik részében a számjelölés szerepét vizsgáltuk a numerikus feldolgozásra. Kimutattuk, hogy (1) a jelérték használata egyszerű numerikus feladatok esetében könnyebb, mint a helyiérték használata, (2) a helyiérték erősebben támaszkodik a bal intraparietális szulkuszra és a felső laterális frontális területekre, (3) a jelölés hatás kimutatható kisiskolás és óvodás korban, (4) a hatás nem függ a korábbi számjelölések ismeretétől, és számos, a jelölés mellékes tulajdonságának a hatása is kizárható. Az adatok mögött javaslatunk szerint egy tárgy alapú reprezentáció áll, ahol a helyiérték használata erősebb absztrakciót igényel. A tárgyreprezentáció meglétét újabb vizsgálatokkal közvetlenebbül is sikerült kimutatni. A számjelölések kapcsán egy új taxonómiát javasoltunk, és a kultúrtörténeti adatokat is új megvilágításban értelmeztük.
kutatási eredmények (angolul)
Several new results were found about numeric representations. (1) It was confirmed that subitizing (fast object enumeration) is the result of pattern detection. (2) With brain imaging method we have confirmed the role of the Arabic number form in parity representation. (3) We have made the first standardized numerical disability test in Hungarian, which is capable to measure developmental dyscalculia in adolescent and adult subjects. In the other part of our work, the role of number notation was investigated in numerical tasks. It was shown that (1) a sign-value notation can be used more easily in simple numerical tasks than a place-value notation, (2) the place-value notation relies more intensively on left intraparietal sulcus and superior lateral prefrontal areas than the sign-value notation, (3) notation effect is observable even in preschool children, (4) the effect do not depend on the knowledge of other number notations or on surface properties of the notations. We suggested that an object based number representation might be responsible for the notation effect, and place-value notation requires a stronger abstraction. Presence of the object representation was confirmed more directly with additional studies. Regarding the number notations a new notation taxonomy was proposed.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76403
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Krajcsi, A., Szabó, E., & Mórocz, I. Á.: Subitizing is sensitive to the arrangement of objects, beküldve, 2012
Krajcsi, A.: Calculation with Roman and sign-value numbers, beküldve, 2012
Krajcsi, A., Szabó E.: The role of number notation: easier sign value than place value number processing, beküldve, 2012
Krajcsi, A., & Igács, J.: Processing negative numbers by transforming negatives to positive range and by sign shortcut, European Journal of Cognitive Psychology, 22(7), 1021-1038., 2010
Krajcsi, A., Szabó, E., & Dorfberger, S.: The role of number notation in numerical processing., Typical and Atypical Neurocognitive Aspects of Numerical Processing, Beer Sheva, Haifa, Israel., 2011
Krajcsi A., Szabó E.: Representation of multi-power numbers in preschool children, The developing brain: Perspectives from typical and atypical development, 2011
Szabó E., Krajcsi A.: The development of multi-power number representation, Budapest CEU Conference on Cognitive Development, 2012
Krajcsi, A., Gál, V., Rudas, G., Mórocz, I. Á., és Vidnyánszky, Z.: Neural correlates of parity judgement., IBRO International Workshop 2010, 2010
Krajcsi, A.: Nyelvi reprezentáció a numerikus feladatokban., megjelenés alatt, 2009
Csifcsák, G., Krajcsi, A., & Németh, D.: Idegtudományi módszerek a nyelvkutatásban: neuropszichológia, elektrofiziológia, képalkotó eljárások, megjelenés alatt, 2009
Krajcsi A.: Csoportosító számjelölés., kiadatlan kézirat, 2009
Krajcsi A.: A numerikus képességek zavarai és diagnózisuk, Gyógypedagógiai Szemle, 38(2), 1-21., 2010
Krajcsi, A., Gál, V., Rudas, G., Vidnyánszky, Z., & Mórocz, I. Á.: A számjelölés hatása a numerikus feldolgozásra: fMRI vizsgálat, MPT Nagygyűlés, Pécs, 2010
Krajcsi, A., Hallgató E.: Számjelölések szerepe a számfeldolgozásban, XVIII. MAKOG, 2010
Szabó, E., & Krajcsi, A.: The role of number notation at children’s numerical performance., III. Dubrovnik Conference on Cognitive Science, Dubrovnik, Croatia., 2011
Szabó E., Krajcsi, A.: A szubitizáció alakzatérzékenysége, 16. Magyar Látás Szimpózium, 2010
Krajcsi A., Hallgató E.: Fejlõdési diszkalkulia diagnózisa felnõtteknél: Az Aritmetikai Kognitív Fejlõdési Képességek teszt, beküldve, 2012
Szabó E., Krajcsi A.: Számjelölés hatása többjegyű numerikus összehasonlításra 10 éveseknél, XIX MAKOG, 2011
Krajcsi A.: Python programozási nyelv kognitív kutatóknak, Krajcsi: Kísérletvezérlés és adatelemzés a kognitív tudományban - Támogató webhely, 2010
vissza »