Archaeological fieldwork at the ancient site of el-Lahun, Egypt  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
76405
Type K
Principal investigator Liptay, Éva
Title in Hungarian Régészeti terepmunka az egyiptomi el-Lahun lelőhelyen
Title in English Archaeological fieldwork at the ancient site of el-Lahun, Egypt
Keywords in Hungarian geoarchaeológia, Egyiptom, Középbirodalom, templomépítészet, el-Lahun
Keywords in English geoarchaeology, Egypt, Middle Kingdom, temple architecture, el-Lahun
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: Egyptology
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Ancient studies
Panel Archeology
Department or equivalent Museum of Fine Arts, Budapest (Museum of Fine Arts, Budapest)
Participants Horváth, Zoltán
Starting date 2009-01-01
Closing date 2013-08-31
Funding (in million HUF) 10.341
FTE (full time equivalent) 3.67
state closed project
Summary in Hungarian
A budapesti Szépművészeti Múzeum kezdeményezésére, társintézmények bevonásával életre hívott El-Lahun Survey Projekt egy interdiszciplináris régészeti vállalkozás az egyiptomi el-Lahun falu szomszédságában elterülő kiterjedt lelőhely régészeti, geodéziai, térinformatikai illetve felszín alatti érzékelési módszereken alapuló vizsgálatára. A terepmunkát a londoni Petrie Museum of Egyptian Archaeology-val és az Egyiptomi Régiségek Legfőbb Tanácsával közös vállalkozásban kívánjuk megvalósítani: a felbecsülhetetlen kulturális értéket képviselő, ugyanakkor több mint egy évszázaddal ezelőtt sietve, mára elavult módszerekkel feltárt, erősen veszélyeztetett maradványok felmérésének és dokumentálásnak feladatából, intézményes céljaival összefüggésben, a Szépművészeti Múzeum kutatócsoportja a királyi halotti templom szerkezeti és ikonográfiai rekonstrukciójára vállalkozott. Az építészeti táj egészének megértését is elősegítendő, a projekt célkitűzései az alábbi pontokban foglalhatók össze: az első, 1:1000 léptékű archaeo-topográfiai térkép elkészítése; a templom és kísérő létesítményeinek építészeti felmérése és modellezése; az ikonográfiai program rekonstrukciója a lelőhelyen szétszóródott, illetve a korábbi ásatásból származót töredékek vizsgálatán keresztül; a templomterület és eleddig nem vizsgált környezetének magnetométeres feltérképezése a felszín alatti maradványok lokalizálása céljából; szisztematikus felszíni kerámiagyűjtés és –analízis; valamint egy komplex régészeti adatbázis létrehozása.
Fontosnak tartanánk PhD-hallgatók bevonását is a kutatási profiljuknak megfelelően. Pályázati támogatás elnyerése esetén a munka menetéről szakmai fórumokon évente beszámolnánk, és a templom régészetével kapcsolatos eredményeket összegző részmonográfia kéziratának elkészítését a támogatási időszak végére tervezzük.
Summary
The El-Lahun Survey Project initiated by the Museum of Fine Arts Budapest in collaboration with the Petrie Museum of Egyptian Archaeology and the Supreme Council of Antiquities of the Republic of Egypt, would be a multidisciplinary archaeological fieldwork project aimed at the investigation of the ancient site neighbouring the modern village of el-Lahun applying archaeological, geodesic, GIS and remote sensing methods. In accordance with its institutional purposes, the Museum of Fine Arts has assumed to partake in the rescue of the poorly recorded and heavily eroding monuments representing invaluable cultural resources by conducting the architectural as well as iconographical reconstruction of the royal mortuary temple. To promote a better understanding of the architectural landscape as a whole, the objectives of the project could be summarized, as follows: to draw up the first ever 1:1000 archaeo-topographical map of the area; to produce detailed plans and 3D-models of the temple area with its ancillary installations; to reconstruct the temple’s pattern of decoration based on the study of loose blocks as well as relief fragments retrieved during previous fieldworks; to conduct a magnetometry survey over the temple area and its surroundings to detect subsurface features; to carry out a systematic surface pottery collection and analysis; and to produce a complex archaeological database.
The participation of PhD candidates in the project according to their fields of research is another important issue. Interim reports accounting for the progress of work would be made accessible annually in periodicals, and the preparation of an academic manuscript presenting the results of the temple’s exploration is scheduled by the end of the term applied in this proposal.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Szépművészeti Múzeum hazai és külföldi partnerintézetekkel karöltve, 2008-ban kezdett régészeti terepmunkába az egyiptomi El-Lahun lelőhelyen. A 2009-es szezont követően a terület emlékművei egy egyiptomi misszió szakszerűtlen munkálatai révén súlyos károsodást szenvedtek, ezért a régészeti hatóság átmenetileg minden tevékenységet felfüggesztett, s eme tilalmat a mai napig sem oldotta fel. Ebből következőleg a magyar projekt vállalt célkitűzései a pályázati ciklus ideje alatt csak részben valósulhattak meg. Az El-Lahun Survey Project extenzív kutatásai révén elkészült a közel 800 hektáros rommező nagyjából kétharmadát lefedő digitális térkép és felületmodell, melyre a terepbejárások alkalmával dokumentált régi és újonnan felfedezett régészeti jelenségek kivetítésre kerültek. A piramiskerület déli oldalán frissen feltárt struktúrák, illetve a királyi halotti templom területén végzett intenzív kutatások a halotti körzet szerkezetének alaposabb megértését szolgálták. Kiemelkedő jelentőséggel bírnak a templom érintetlen alapítási áldozatait rejtő aknák felfedezése. A proton magnetométeres vizsgálatok átformálták a templom és a szomszédságában elterülő városias település viszonyáról alkotott képünket, míg a felszíni kerámia szisztematikus gyűjtésén alapuló elemzések újabb adatokkal gazdagították a halotti kultusz időbeni határairól, az egyes épületrészek funkcionális jellemzőiről, illetve a település megtelepedési fázisairól rendelkezésre álló ismereteket.
Results in English
In 2008, the Museum of Fine Arts, Budapest launched an archaeological fieldwork at the ancient site of El-Lahun, Egypt, in collaboration with partner institutions. In 2009, the Ministry for Antiquities temporarily suspended all archaeological work in the area following that the unprofessional activities of an Egyptian mission had led to the destruction of several monuments and antiquities. To date, this ban on Lahun has not been lifted, so the research programme of the Hungarian mission could not have been realized to the full extent. Our extensive research across the site served to produce a digital terrain model covering about the two-third of the total area of some 800 ha, recording the position of all formerly known and newly discovered archaeological features. The mud-brick remains just unearthed along the south side of the pyramid precinct as well as our intensive research in the area of the mortuary temple have facilitated a deeper understanding of the organization of the funerary complex. The discovery of the royal temple’s intact foundation deposits is of remarkable significance. The results of the magnetic survey have slightly altered our views on the architectural relationship between the temple and the neighbouring urban settlement, whereas the systematic analysis of surface pottery sherds has contributed to the study of the length of the royal mortuary cult, the functional aspect of certain architectural spaces, and the town’s periodic pattern of inhabitation.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76405
Decision
Yes

 

List of publications

 
Horváth Zoltán: Temple(s) and town at el-Lahun: A study of the ancient toponyms in the El-lahun papyri, D.P. Silverman, W.K.Simpson, J. Wegner (ed.), Archaism and Innovation: Studies in the Culture of Middle Kingdom Egypt, New Haven-Philadelphia, 2009
Horváth Zoltán: Magyar régészek expedíciója Szeszósztrisz téglapiramisánál, Múzeum Café 8, 2009
Horváth Zoltán: Téglából emelt örökkévalóság. Magyar régészeti kutatások El-Lahunban, Szalon 2010/1, 2010
Horváth Zoltán: El-Lahun Survey Project: The Archaeological Mission of the Museum of Fine Arts, Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 110-111 (2009), 186-190, 2010
Horváth Zoltán: Le temple de Sésostris II de El-Lahoun revisité, Pharaon Magazine 2011/7, 45-50, 2011
Horváth Zoltán: Památky starovĕkého Láhúnu, P. Onderka - J. Martínková (eds.), Ve Stínu Pyramidy. Příbĕhy moravskotřebovské mumie, Kulturní služby města Moravská Třebová, Národní muzeum, Praha, 69-80, 2012
Horváth Zoltán: Magyar régészeti kutatások El-Lahunban. Adalékok egy középbirodalmi piramismező régészetéhez, előadás, Iseum Savariense, Szombathely, 2011
Horváth Zoltán: The Mortuary Complex of Senwosret II at El-Lahun: Observations on the position of the pyramid precinct in the development of royal mortuary establishments, előadás, Art and Society: Ancient and Modern Contexts of Egyptian Art, Museum of Fine Arts, Budapest, 2010

 

Events of the project

 
2013-01-15 15:17:49
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (Szépművészeti Múzeum), Új kutatóhely: Szépművészeti Múzeum (Szépművészeti Múzeum).
Back »