Samaritánus Pentateuchus Kritikai Kiadása I.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
76606
típus NN
Vezető kutató Zsengellér József
magyar cím Samaritánus Pentateuchus Kritikai Kiadása I.
Angol cím Critical Edition of the Samaritan Pentateuch I.
magyar kulcsszavak Samaritánus, Ószövetség, szövegkritika
angol kulcsszavak Samaritan, Old Testament, textcriticism
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Ókori kultúra
zsűri Kultúra
Kutatóhely Pápai Református Teológiai Akadémia
résztvevők Hajnal Piroska
Hamar Zoltán
projekt kezdete 2008-11-01
projekt vége 2012-04-30
aktuális összeg (MFt) 17.976
FTE (kutatóév egyenérték) 4.65
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A projekt célja a Samaritánus Pentateuchus héber szövege tudományos kiadásának elkészítése és publikálása. Jóllehet a Samaritánus Pentateuchus az ószövetségi tudomány és az óhéber nyelvészet legfontosabb szövegemlékei közé tartozik, a mai napig nincsen megfelelő tudományos szövegkiadása. Éppen ezért munkánk a szakterületen alapkutatásának számít.
A szövegkiadás az i.sz. 12. század elejéről származó Add. 1846 jelzetű cambridge-i kéziratot veszi alapszövegnek, miközben további kb. 150 samaritánus héber kéziratot és kézirattöredéket (9-15 század) dolgoz fel a kritikai apparátusban. Két további apparátus a samaritánus arám Targum és a samaritánus arab fordítás, illetve a maszoréta szövegen kívüli további ókori szövegtanúk, a Septuaginta és a qumráni kéziratok párhuzamait dolgozza fel. Egyes, a fordítás szempontjából fontos szavak vokalizációjának változatait lapszéli apparátus fogja tartalmazni.
A teljes szövegkiadás elkészítésében a Kirchliche Hochschule Bethel Dr. Stefan Schorsch vezette német kutatócsoporttal működünk együtt.
angol összefoglaló
The goal of this project is to prepare and to publish the critical edition of the Book of Exodus of the Samaritan Pentateuch. Although the Samaritan Pentateuch is one of the most important textual witness of the Hebrew Bible and of ancient Hebrew no sufficient critical edition of this text is available. Therefore the proposed project could be regarded an important and essential scientific effort.
The Cambridge Add. 1846 manuscript is used as the basic text of the project. This manuscript was copied at the early years of the 12th century A.D. The critical edition proposes to collect the variants of ca. 150 other manuscripts and fragments from the period of 9-15th centuries A.D. Two additional apparatus will be prepared, one for the variants of the Samaritan translations like the Samaritan Targum (Aramaic) and the Samaritan Arabic Pentateuch; and one for the other ancient non-Massoretic text witnesses like the Septuagint and Qumran scrolls. There will be an extra apparatus on the margin of the pages, containing the special vocalization variants of words having different meaning by different vocalizations.
The work of the complete critical edition of the Samaritan Pentateuch will be carried out in cooperation with the research team of the Kirchliche Hochschule Bethel (Germany) and will take several years of research.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A DFG által támogatott német munkacsoporttal közös projekt célja a Samaritánus Pentateuchus (SP) héber szövege tudományos kiadásának elkészítése és publikálása. A most zárult, OTKA által támogatott szakaszban a magyar kutatócsoport a SP Exodus könyvének legrégibb kéziratait digitalizálta, az ókori szövegvariánsokkal (LXX, Qumrán, Samaritánus targum) elemezte és apparátusokba dolgozta be a Classical Text Editor program segítségével, illetve a német kutatócsoport által feldolgozott Genezis könyve anyagának korrektúráját készítette el. A szövegkritikai munka és a szövegkiadás alapjául a Dublin Chester Beatty Library 751 számú (1225) kézirat szolgált, mely a korábban ismert legrégebbi kézirat. A kutatási program utolsó előtti hónapja során Izraelben, a Garizim hegyi samaritánus közösség egyik eddig ismeretlen genizájában a német kutatócsoport vezetője, Stefan Schorch rálelt az eddigi legrégebbi teljes SP kéziratra a 12. századból. Ennek prezentációját a Société d’Études Samaritaines 2012. júliusi konferenciáján tartjuk Erfurtban. A kritikai apparátusokhoz további húsz kéziratot használt fel a kutatást. A szövegvariánsokon, vokalizációs eltéréseken kívül külön apparátus jelzi a központozásbeli eltéréseket, melyek a szöveg értelmét alapvetően megváltoztathatják. Az elkészült Exodus anyag része lesz a teljes Samaritánus Pentateuchus első kritikai kiadásának.
kutatási eredmények (angolul)
The goal of the joint project with the German research group (sponsored by the DFG, led by prof. dr. Stefan Schorch) is to prepare and publish the critical edition of the Samaritan Pentateuch (SP). In this phase of the project, sponsored by the OKTA, the Hungarian group prepared the most ancient, more or less complete manuscripts of the Book of Exodus of the SP, analyzed them and other ancient textual witnesses (LXX, Qumran, Samaritan Targum) and completed apparatuses by the help of the computer program CTE. The Hungarian group also corrected the material of the Book of Genesis prepared by the German research group. MS Chester Beatty 751 of Dublin (1225) was used as the basic manuscript for the text-critical works and edition. This MS previously was known as the most ancient complete MS of the SP, but during March 2012 the leader of the German group found in a genizah of the Samaritan community on Mt Gerizim Israel a more ancient complete manuscript from the 12th century. The presentation of this sensational finding will be in Erfurt at the international conference of the Société d’Études Samaritaines in July 2012. In preparing of the critical apparatuses twenty further Samaritan manuscripts were used. Separate apparatus contain textual variants, variants of vocalization, and variants of interpunctation. The different use of interpunctation could alter the sense of a given sentence. This prepared Exodus material will form part of the first critical edition of the complete SP.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=76606
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lange A, Weigold M, Zsengellér J: From Qumran to Aleppo. A Discussion with Emmanuel Tov about the Textual History of Jewish Scriptures in Honor of his 65th Birthday, (FRLANT 230) Vandenhoeck & Rupprecht, Göttingen, p. 202, 2009
Zsengellér J: Origin or Originality of the Torah? The Historical and Textcritical Value of the Samaritan Pentateuch, pp. 189-202 in: Lange A, Weigold M, Zsengellér J eds. From Qumran to Aleppo. (FRLANT 230) Vandenhoeck & Rupprecht, Göttingen, 2009
Zsengellér J: Samaria, Samarians, Samaritans. Studies on Bible, History and Linguistics, (Studia Judaica 66, Studia Samaritana 6) de Gruyter, Berlin, p. 323, 2011
Zsengellér J: An Elusive Samaritan Manuscript in Utrecht, pp. 237-242 in: Zsengellér József ed. Samaria, Samarians, Samaritans. (SJ 66, StSam 6) de Gruyter, Berlin 2011, 2011
Zsengellér J: Rewritten Bible After 50 Years. Text, Term or Technique. A Dialogue with Géza Vermes, E. J. Brill, Leiden (közlésre elfogadva), 2012
Zsengellér J: Samaritan Rewritings. The toledot in Samaritan Literature, pp. 1-10 in: Zsengellér J ed. Rewritten Bible. Text, Term, Technique, (JSJS) E.J. Brill, Leiden (közlésre elfogadva), 2012
vissza »