Economic Freedom and Development  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
76615
Type PUB-K
Principal investigator Kapás, Judit
Title in Hungarian Gazdasági szabadság és növekedés
Title in English Economic Freedom and Development
Keywords in Hungarian gazdasági szabadság, növekedés, intézmények
Keywords in English economic freedom, development, institutions
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Economic theory
Panel Publications Panel
Department or equivalent Akadémiai Kiadó Zrt.
Starting date 2008-08-01
Closing date 2009-07-31
Funding (in million HUF) 0.547
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A tervezett monográfia a Növekedés, intézményrendszer és piaci folyamatok című OTKA kutatáshoz (2005-2008, résztvevők: Kapás Judit és Czeglédi Pál) kapcsolódik. Ebben azt a kérdést elemeztük, hogy az intézmények és a piaci folyamatok milyen szerepet játszanak a gazdasági növekedésben. A monográfiában azokat a kutatási eredményeket foglaljuk össze, amelyek a gazdasági szabadság és a gazdasági fejlődés összefüggéseire vonatkoznak.
E téma a nemzetközi szakirodalomban az utóbbi 15 évben kezdett teret nyerni, elsősorban a gazdasági szabadság mérését lehetővé tevő indexek kifejlesztése nyomán. Az irodalom azonban szinte kizárólag empirikus vizsgálatokból áll, nélkülözi a koherens elméletet magáról a gazdasági szabadságról, s az újabb kutatásokat döntően az ökonometriai problémák megoldásának igénye vezérli.
A tervezett monográfiában amellett, hogy bemutatjuk, strukturáljuk és értékeljük a szakirodalmat, kidolgozzuk a gazdasági szabadság elméletének kereteit, amely szükségszerűen szól a szabadság és növekedés kapcsolatáról is. Megmutatjuk, hogy ez az elmélet operacionalizálható: egy alternatív indexszel mérhető a gazdasági szabadság. Számos regressziós vizsgálat keretében „teszteljük” a lefektetett elméletet, valamint megmutatjuk a kidolgozott új index hasznosságát. Eredményeink több szempontból is kiegészítik és árnyalják a szakirodalom eredményeit.
Mivel a könyv angol nyelven íródott, így a nemzetközi szakirodalmat gazdagítja.
Summary
The monograph is related to the OTKA research project on Economic Growth, Institutional Mix and Market Process (2005-2008, researchers: Judit Kapás and Pál Czeglédi), in which we have analyzed the role institutions play in economic development. In the planned book we summarize our results as regards the relationships between economic freedom and growth.
This research subject has developed over the last 15 years, especially due to the construction of two indexes measuring economic freedom. However, the literature consists almost exclusively of empirical works and it lacks a coherent theory of economic freedom itself. Current researches are mainly concerned with attempts to solve various kinds of econometric problems.
In our monograph, besides summarizing, evaluating and interpreting the existing literature we develop a theoretical framework of economic freedom which, by its nature, makes it possible to understand the relationship between economic freedom and growth. We show that this theory can be operationalized: a new measure of economic freedom can be constructed. Through several regression examinations we test our theory and show the usefulness of our new measure. Our results complement those of the literature and also provide some new insights.
Since the book is written in English it may enrich the international literature on economic freedom.
Back »