Publishing of the book entitled of The Forest Communities of Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
76677
Type PUB-K
Principal investigator Kevey, Balázs
Title in Hungarian Magyarország erdőtársulásai c. könyv megjelentetése
Title in English Publishing of the book entitled of The Forest Communities of Hungary
Keywords in Hungarian könyvkiadás, cönológia, hagyományos és sokváltozós analízis
Keywords in English book publishing, phytosociology, traditional and multivariate analysis
Discipline
Community ecology, systems ecology, ecosystem services (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Phytogeography
Panel Publications Panel
Department or equivalent Insitute of Biology (University of Pécs)
Starting date 2008-08-01
Closing date 2009-07-31
Funding (in million HUF) 0.500
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A megjelentetni kívánt „Magyarország erdőtársulásai” c. könyv a korábbi szakirodalmi eredményekre támaszkodva a szerző több mint három évtizedes terepbotanikai kutatási eredményeit tartalmazza, mintegy 3500 kutatónap alatt készült több mint 8000 saját növénycönológiai felvétel alapján. Pusztuló természetünk e nagyszámú mintavételének publikálása azért fontos, mert etalonként szolgálhatnak az elkövetkezendő évtizedek, évszázadok cönológiai kutatásai számára, s viszonylag gazdagon dokumentálhatják, hogy milyen állapotban voltak a még természetszerűnek nevezhető erdők az ezredforduló tájékán. SOÓ (1964) és MAJER (1968) synopsis-a után ugyan megjelent BORHIDI (2003) – a hazai növénytársulásokat összefoglaló – könyve. Utóbbi hézagpótló alkotásba azonban KEVEY BALÁZS munkásságából csak a publikált új eredmények kerülhettek be. Az akadémiai doktori értekezés írása közben a 8000 saját és 5000 szakirodalomból átvett felvétel feldolgozásával olyan új tudományos eredmények születtek, amelye indolttá teszik egy újabb synopsis megjelentetését (50 év után új eredményeket felmutató minimiarea-vizsgálatok, 2 új asszociáció-csoport, 18 új asszociáció-alcsoport, 37 új asszociáció, 5 összevont asszociáció, új szukcessziós kapcsolatok, új vegetációtörténeti elméletek). A szerző fenti kutatási eredményei elsősorban olyan hazai tájegységekről származnak, ahol cönológiai felmérések eddig nem, vagy csak igen hiányosan történtek.
Summary
The book "Forest Associations of Hungary" proposed for publication includes
the results of the author's more than 30 years of research experience and is
based on more than 8000 phytosociological relevés recorded on about 3500
field days supported by earlier published materials. The publication of this
grand material - records of our threatened natural heritage - is of major
importance, because it may serve as an important reference for the research
on the vegetation cover of Hungary during the coming decades and centuries
documenting the conditions and characteristics of the more or less natural
forests around the turn of the millenium.
Back »