''Miracles exist, if only you notice them...'' Local religion, folk belief and religious folklore in Gyimes  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
76688
Type PUB-K
Principal investigator Pócs, Éva
Title in Hungarian ''Vannak csodák, csak észre kell venni.'' Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben c. könyv kiadása
Title in English ''Miracles exist, if only you notice them...'' Local religion, folk belief and religious folklore in Gyimes
Keywords in Hungarian helyi vallás, néphit, vallásos folklór, Gyimes
Keywords in English local religion, folkbelief, religious folklore, Gyimes region
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Comparative ethnology
Panel Publications Panel
Department or equivalent Department of Ethnography and Cultural Anthropology (University of Pécs)
Starting date 2008-08-01
Closing date 2009-06-30
Funding (in million HUF) 1.008
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A mintegy 400 oldalas tanulmánykötet két gyimesi községben: Gyimesfelsőlok, Gyimesbükk (Hargita megye, Románia) hat éve folyó vallásra, vallási életre, néphitre és vallásos folklórra vonatkozó kutatások első összefoglaló eredményeit tartalmazza. A hosszú terepmunkán, résztvevő megfigyelésem alapuló kutatómunkát a Pécsi Tudományegyetem Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszékének tanárai és doktori iskolájának hallgatói végezték, a szerzők többsége itt közli kutatási eredményeinek első jelentős összefoglalását. A gyimesi majdnem homogén magyar és római katolikus vallású népesség olyan közösség, ahol még – nagyszabású folklórgyűjtések mellett – a népi vallásra, hiedelmekre vonatkozó kutatómunka nem folyt, noha a gyimesiek életmódja, kultúrája sok szempontból egyedülálló jellegzetességekkel bír, amelyek miatt e kultúra vizsgálata a magyar néprajztudomány számára kiemelten fontos. A kutatás fő témái és vizsgálati szempontjai voltak a vallási és hiedelemrendszer mint világképadó és viselkedésszabályozó normatív rendszer, a hivatalos és népi vallásosság; vallás és hiedelmek, egyházi rítusok és mágia kapcsolatai, vallásos/mágikus folklór az írásbeliségben és szóbeliségben, az elit kultúra – népi kultúra kapcsolatrendszere, a populáris kultúra közvetítő szerepe, az egyház, papság szabályozó szerepe, a szekularizálódás folyamatai, a hagyományos hiedelemrendszer és a népi vallás továbbélésének formái, változásai; római katolikus–ortodox, magyar–román kapcsolatok és kölcsönhatások.
Summary
Research into the religious life, beliefs and folklore of the people living in the Gyimes region of Transylvania began a few years ago in a project at Pécs Univesrsity worked by lecturers, a changing group of undergraduate students and a handful of PhD students. This is the first volume published jointly by this group. It offers an overview of the varied aspects and topics of our field of research and the various methodological approaches applied. The work itself covered two points of the Gyimes region, Gyimesközéplok (Lunca de Jos) which is a village with a Roman Catholic, Hungarian population in Hargita (Harghita) county, Romania, and at Gyimesbükk (Ghimeş-Făget), a village in Bákó (Bacău) county, Romania, where a part of the population are Romanians of the orthodox faith. The region we are talking about retains some of the most archaic religious and folk traditions of the Hungarian people, while, to be sure, even this milieu is not immune to changes effected by modern life. This offers a fascinating chance to register to co-existence of the old and the new. In the course of our research we considered it an important task to collect and study the 'mediaevalistic' traits of the culture but also to examine the present-day reality of the culture of the Gyimes people, the phenomena that constitute their religion, beliefs and folklore today.
Back »